Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Aktualności, Z życia Szpitala-wiadomości

Zakup nowego sprzętu dla Klinicznego Zakładu Patomorfologii

W dniu 7.06.2022 r. w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie odbyła się prezentacja wysokospecjalistycznego sprzętu przeznaczonego dla Klinicznego Zakładu Patomorfologii.

Swoją obecnością  zaszczycili nas między innymi:

Wiceminister Zdrowia Pan Piotr Bromber
Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl,
Prezes Zarządu Fundacji Iskierka Pani Jolanta  Czernicka-Siwecka
Koordynator projektu Dar Fundacji DKMS Pan Leszek Lewandowski.

Zakup nowoczesnego sprzętu był możliwy dzięki dotacji w wysokości 497 500,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na doposażenie Klinicznego Zakładu Patomorfologii. Za środki uzyskane z w/w dotacji zakupiono skaner do preparatów histologicznych, który jest niezbędny do stworzenia obrazu cyfrowego preparatu histopatologicznego. Warunkiem wykonania cyfrowego obrazu preparatu mikroskopowego jest wysoka jakość preparatu szklanego. Aby to osiągnąć Fundacja DKMS we współpracy z Fundacją Iskierka zakupiła urządzenia o wartości 399 617,71 zł, które są kluczowe w przygotowaniu takich preparatów. Całość niewątpliwie przełoży się na szybkość, jakość  procesu diagnostycznego oraz w sposób znaczący przyczyni się do zwiększenia standardów opieki nad pacjentem, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów onkologicznych.

Obecnie trwa również przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji Klinicznego Zakładu Patomorfologii. Projekt ten jest współfinasowany z budżetu Województwa Podkarpackiego. Szacunkowa wartość tej inwestycji wynosi około 11 milionów zł.

Dzięki powyższym działaniom, łącznie z planowaną generalną przebudową, Kliniczny Zakład Patomorfologii KSW NR 2 w Rzeszowie został zakwalifikowany do procesu akredytacyjnego w ramach II edycji naboru do projektu „Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi.”

Uzyskanie akredytacji będzie potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych badań oraz otwiera drogę do bezpośredniego finansowania wykonanych badań przez NFZ.

Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content