Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja
txt alter Uroczyste przecięcie wstęgi

Aktualności, Z życia Szpitala-wiadomości

Uroczyste otwarcie zmodernizowanej Kliniki Noworodków

6 grudnia 2022 roku otwarto zmodernizowaną Klinikę Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodka w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie, która stanowi pierwsze na Podkarpaciu Centrum Perinatologii. Modernizacja zaowocowała poszerzeniem Kliniki o 9 najnowocześniejszych stanowisk intensywnej terapii w tym jedno izolowane oraz 16 miejsc opieki ciągłej i pośredniej. Dziś, klinika posiada 48 stanowisk! Ale to nie wszystko. Klinika uzyskała innowacyjny sprzęt wśród których wymienić można urządzenia do monitorowania optymalnej wentylacji, umożliwiające prowadzenie jak najbardziej precyzyjnego, spersonalizowanego leczenia najmniejszych Pacjentów. Na przebudowanym oddziale znalazły się nowatorskie sprzęty, których w dotychczasowej działalności nie było. Neonatologiczny debiut zaliczyły: aEEG, NIRS, aparatura do hipotermii leczniczej, tomografia impedancyjna płuc czy monitor funkcji oddechowych.

W ubiegłym roku w naszym szpitalu przyszło na świat około 1 400 dzieci. Prawie 300 z nich trafiło na intensywną terapię noworodków. Jako jedyny ośrodek na Podkarpaciu, Klinika zajmuje się dziećmi, które urodziły się przedwcześnie z wadami wrodzonymi. Do Kliniki przyjmowane są noworodki  wymagające kompleksowej diagnostyki i terapii co realizowane jest poprzez współpracę z wielospecjalistycznymi klinikami pediatrycznymi i chirurgicznymi naszego szpitala.

Jesteśmy jedną z najlepiej funkcjonujących klinik neonatologicznych w Polsce. Lekarze z różnych stron Polski chcą u nas rozpocząć specjalizację i szkolić się. Mamy urządzenia, którymi naprawdę możemy się chwalić, które są rzadkością za granicą. To efekt ciężkiej pracy naszego zespołu.” – mówił dr n.med Witold Błaż, podkreślając wysoki poziom kierowanej przez niego Kliniki Noworodków.

O tym jak ważnym elementem działania poszczególnych jednostek szpitala jest zespół, sygnalizuje w każdej sytuacji Dyrektor Szpitala Barbara Rogowska.

O sile Kliniki Stanowi Zespół!”- zaznaczyła Dyrektor.

W uroczystości brali udział m.in. Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacka, Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Biskup Rzeszowski Jan Wątroba oraz posłowie na sejm RP: Tadeusz Chrzan oraz Andrzej Szlachta.

Modernizacja Kliniki została zrealizowana w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2”. Finansowanie pochodzi głównie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 , budżetu państwa , budżetu województwa podkarpackiego i środków własnych szpitala. Wartość ogółem inwestycji to 11 625 994 zł. Z kolei zakup nowoczesnej karetki „N” to przedsięwzięcie wartości 1 099 440 zł, finansowane z budżetu państwa, budżetu województwa podkarpackiego oraz środków własnych szpitala.

Cieszy mnie fakt, że nasze województwo zyskało nowoczesną klinikę, pozwalającą na leczenie noworodków. Ta modernizacja była konieczna, bo dotychczasowe uwarunkowania konstrukcyjne nie pozwalały na wprowadzenie nowoczesnej aparatury, co skutkowało trudnościami w rozwoju i wprowadzeniu nowych technologii. Mając to na uwadze wsparliśmy tę inwestycję kwotą ponad siedmiu milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz kwotą ponad jednego miliona złotych z budżetu województwa.” – nie krył zadowolenia Marszałek Władysław Ortyl.

Poza nowoczesnymi urządzeniami, klinika zyskała m.in.: pokój laktacyjny, pokój socjalny dla rodziców, unikatowe pomieszczenie do przygotowania leków oraz gabinety lekarskie i pielęgniarskie. Cennym projektem, jedynym na Podkarpaciu są sale do całodobowego pobytu dla Mam, które podczas diagnozowania i leczenia noworodków przebywają w pokoju do chwili wypisu.

Nowoczesna Karetka typu „N” służąca do transportu małych pacjentów jest kolejnym elementem doposażenia oddziału. Pojazd posiada zestaw transportowy, w tym nowoczesny inkubator z osprzętem oraz wózkiem transportowym, respirator noworodkowy, kardiomonitor funkcji życiowych noworodka, aparat do terapii tlenkiem azotu, cztery pompy infuzyjne. Wskazania do transportu karetką „N” dotyczą zasadniczo przewozu chorych noworodków z ośrodka o niższym stopniu referencji do ośrodka wyższego stopnia oraz do oddziałów chirurgicznych, jak również wykonania specjalistycznych badań diagnostycznych czy konsultacji. Zespół karetki tworzą – lekarz neonatolog oraz ratownik medyczny lub pielęgniarka, położna.

Składam serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz rozwoju Kliniki oraz wspieranie inwestycji. Widzimy teraz efekt, ten standard, do którego dążyliśmy, który osiągnęliśmy. Właśnie dla takich momentów pracujemy. Myślę, że nasza Klinika jest powodem do dumy dla nas wszystkich i wierzę, że dzięki tej inwestycji jeszcze lepiej będziemy mogli realizować misję naszego szpitala jaką jest dobro i zdrowie pacjenta.” – podsumowała Dyrektor Barbara Rogowska.

Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content