Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Aktualności

Szpital zarządza bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczek ochronnych.

ZARZĄDZENIE

Dyrektora

Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

z dnia 13 grudnia 2023 roku

w sprawie: w sprawie bezwzględnego obowiązku zakrywania na terenie Szpitala ust i nosa

Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.  o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2023 poz. 1284).

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną związaną ze zwiększoną liczbą zachorowań na infekcje wirusowe oraz w celu zminimalizowania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych.

zarządzam

co następuje:

§1

Wprowadzam na terenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczek ochronnych przez personel i osoby przebywające w Klinikach, Przychodniach, Pracowniach i Zakładach Szpitala.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i obowiązuje do chwili odwołania.

Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content