Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Aktualności, Z życia Szpitala-wiadomości

Szpital, po raz kolejny otrzymał „Certyfikat Akredytacyjny”

Z dumą informujemy, że Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie po raz kolejny otrzymał certyfikat akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości wydany przez Ministerstwo Zdrowia.

W styczniu 2021r. szpital poddał się przeglądowi akredytacyjnemu, podczas którego zespół wizytatorów przeprowadzał wywiady z personelem i pacjentami, przeglądał dokumentację szpitala i dokumentację medyczną, weryfikował zgodność procedur z obowiązującymi 221 standardami akredytacyjnymi oraz bezpośrednio obserwował funkcjonowanie placówki.  

Akredytacja to sprawdzona na świecie i najskuteczniejsza zewnętrzna metoda podnoszenia jakości świadczeń w ochronie zdrowia. Weryfikuje ona elementy funkcjonowania szpitala, które w największym stopniu wpływają na poziom usług  i bezpieczeństwo pacjentów.

Wraz z wprowadzeniem zmian finansowania systemu opieki zdrowotnej akredytacja jest postrzegana jako jeden z elementów wyróżniający szpital na rynku usług. Podstawową ideą akredytacji jest dobrowolna ocena w oparciu o ustalone i jawne kryteria.

Aktualnie w Polsce akredytację posiada 201 szpitali. Certyfikat przyznawany jest na okres 3 lat.

Dyrektor Szpitala
Barbara Rogowska

Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content