Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Aktualności, Z życia Szpitala-wiadomości

Relacja z warsztatów transplantologicznych

W dniu 7 lutego w dużej auli konferencyjnej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2
w Rzeszowie odbyły się warsztaty transplantologiczne.

Konferencję rozpoczęła organizator wydarzenia, Pani Elżbieta Misztak pełniąca funkcję koordynatora transplantacyjnego KSW Nr 2 w Rzeszowie.
Tuż po jej wystąpieniu głos zabrała dyrektor szpitala, Pani Barbara Rogowska – „Moralne oraz etyczne wymiary transplantacji budzą emocjonalne rozdarcie. Dzisiejsze warsztaty są odzewem na coraz częściej zadawane wśród ludzi pytania dotyczące praktycznych aspektów donacji narządów. Oscylująca na granicy medycyny i bioetyki problematyka przeszczepiania organów to także prawna polemika.” 

Pierwszym prelegentem był doktor Filip Szeremeta, ze Szpitala Śląskiego w Cieszynie.  W trakcie jego przemowy poruszone zostały kwestie obowiązujących wytycznych transplantacyjnych. Odniósł się on do aktualnego obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i kryteriów stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz licznych, aktualnych badań naukowych.

Kolejnym mówcą była Pani Teresa Danek, koordynator Poltransplantu omawiająca problematykę pokrywania kosztów związanych z transplantacją. Nawiązując do obowiązujących aktów prawnych wyjaśniła dylematy związane z finansowaniem procedur transplantacyjnych.

Ostatnim z prelegentów była dr n.med. Monika Kraśnicka, nefrolog, transplantolog. Żywe, pełne dynamiki wystąpienie Pani Doktor dotyczyło: 
-porównania wyników przeszczepów nerek między dawcą nerek o rozszerzonych kryteriach (ECD) a dawcą DCD,
-zmarłego dawcy nerek z leczonym, ostrym uszkodzeniem nerek,
-opieki anestezjologicznej na OIOM nad potencjalnym dawcą nerki,
-wykorzystaniu dawców zmarłych którzy dotychczas byli pomijani w postępowaniu dotyczącym przeszczepiania narządów

Po zakończeniu wystąpień prelegentów nie obyło się bez pytań, zadawanych między innymi z transmisji online, gdyż konferencja miała charakter hybrydowy. Warsztaty „Praktyczne Aspekty Stwierdzania Śmierci Mózgu” okazały się świetną okazją do wymiany spostrzeżeń oraz uaktualnienia wiedzy transplantacyjnej. W wydarzeniu udział brali znakomici specjaliści, a wśród gości nie zabrakło wyjątkowych osób dostrzegających wagę poruszonego tematu.

Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content