Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Aktualności, Z życia Szpitala-wiadomości

Nowi Konsultanci Wojewódzcy z Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2!

Miło nam poinformować, że w ostatnim miesiącu zostali powołani z grona specjalistów naszego szpitala nowi konsultanci wojewódzcy w dziedzinie transplantologii klinicznej, neurochirurgii i reumatologii. To ogromny zaszczyt dla naszej placówki i dowód uznania dla wysokiej jakości opieki medycznej, którą świadczymy.

W uroczystej ceremonii, Wojewoda Podkarpacki, Ewa Leniart, wręczyła powołania nowym konsultantom wojewódzkim. Z dniem 21 czerwca 2023 r., na pięcioletnią kadencję został powołany konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii – dr hab. n. med. Bogdan Kolarz, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz kierownik Kliniki Reumatologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Natomiast z dniem 5 lipca 2023 r., na pięcioletnią kadencję zostali powołani dwaj konsultanci wojewódzcy. Pierwszym z nich jest dr hab. n. med. Agnieszka Gala-Błądzińska, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej i Ośrodkiem Dializoterapii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, pełniący funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie transplantologii klinicznej.

Nowym konsultantem wojewódzkim został dr n. med. Przemysław Grzegorzewski, specjalista w dziedzinie neurochirurgii. Zawodowo związany z Kliniką Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Urazów Kręgosłupa w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, odpowiedzialny merytorycznie za pracę Kliniki.

Kim są właściwie konsultanci wojewódzcy i jaką rolę pełnią w naszym systemie opieki zdrowotnej? Konsultanci wojewódzcy to wybitni specjaliści, którzy posiadają duże doświadczenie i wiedzę w swoich dziedzinach medycyny. Pełnią oni ważną rolę w procesie podejmowania decyzji związanych z organizacją świadczeń zdrowotnych w regionie. Poniżej przedstawiamy, w jaki sposób mogą pomóc:

  1. Wpisywanie jednostek na listę organizacyjnych: Konsultanci wojewódzcy wydają opinię, czy dana jednostka powinna zostać wpisana na listę jednostek organizacyjnych, które mają uprawnienia do prowadzenia specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz innych zawodów medycznych. To ważne dla zapewnienia wysokiej jakości edukacji medycznej w regionie.
  2. Nadzór nad wykonywaniem zawodów medycznych: Konsultanci wojewódzcy mogą wnioskować do samorządów zawodowych, aby przeprowadziły kontrolę i sprawdziły, czy osoby wykonujące dany zawód medyczny należycie pełnią swoje obowiązki. To ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i jakości usług medycznych.
  3. Ocena podmiotów leczniczych: Na wniosek wojewody, konsultanci wojewódzcy wydają opinię, czy podmiot leczniczy spełnia wymagane warunki, aby udzielać świadczeń zdrowotnych w określonej dziedzinie medycyny. Ich wiedza i doświadczenie są niezwykle istotne dla oceny jakości placówek medycznych.
  4. Kontrola i ocena stażu podyplomowego: Konsultanci wojewódzcy przeprowadzają kontrole i wydają opinie na temat prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Sprawdzają, czy jednostka uprawniona do prowadzenia stażu spełnia niezbędne wymagania oraz oceniają sposób realizacji stażu i poziom świadczeń zdrowotnych udzielanych przez osoby wykonujące zawód medyczny zatrudnione w danej placówce.

Powołanie nowych konsultantów wojewódzkich w dziedzinach transplantologii klinicznej, neurochirurgii i reumatologii to istotny krok naprzód dla naszego szpitala i całego rynku medycznego w regionie. Jesteśmy dumni z zaszczytu, jaki otrzymaliśmy, i zobowiązujemy się kontynuować naszą misję zapewniania wysokiej jakości opieki zdrowotnej dla społeczności lokalnej.

Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content