Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Aktualności, Z życia Szpitala-wiadomości

MZ powołuje zespół ds. koordynowanej opieki nad pacjentami z otyłością

Prof. dr hab. n. med. Artur Mazur powołany przez Ministra Zdrowia w skład Zespołu do spraw koordynowanej opieki nad pacjentami z otyłością.

Zarządzeniem z dnia 24 października 2022 r. Minister Zdrowia powołał  Zespół do spraw koordynowanej opieki nad pacjentami z rozpoznaną otyłością.        

W gronie Zespołu znalazł się Prof. dr hab. n. med. Artur Mazur-Kierownik II Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Grono ekspertów ma opracować założenia planu pilotażowego dotyczącego kompleksowej opieki nad pacjentem w wieku poniżej 18 lat, u którego stwierdzono występowanie otyłości lub wysokie ryzyko jej rozwoju oraz przygotować propozycję programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad chorymi w wieku powyżej 18 lat leczonymi z powodu otyłości (KOS_BMI 30+).

Zespół zakończy swoją działalność z dniem przedstawienia ministrowi do spraw zdrowia propozycji programów pilotażowych, nie później jednak niż do dnia 31 marca 2023 r.

Gratulujemy!!!

Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content