Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja
#NieKłamMedyka

Aktualności

Apel do Pacjentów – #NieKłamMedyka

APEL DO PACJENTÓW KLINICZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE

W związku z powtarzającymi się przypadkami zatajania przez pacjentów istotnych informacji o swoim stanie zdrowia lub istotnych okolicznościach mających wpływ na podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), zwracamy się do Państwa z prośbą o podawanie personelowi medycznemu wszelkich informacji istotnych z punktu widzenia oceny ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), a w szczególności dotyczących:

  • objawów chorobowych,
  • przebywania w ostatnim czasie poza granicami Polski,
  • kontaktowania się z osobami przebywającymi w ostatnim czasie poza granicami Polski,
  • kontaktowania się z osobami zakażonymi lub przebywającymi w kwarantannie.

Nie podanie przez Pacjenta prawdziwych informacji lub podanie informacji nieprawdziwych, w przypadku potwierdzenia faktu zakażenia danej osoby, powoduje konieczność poddania kwarantannie personelu medycznego mającego kontakt z pacjentem lub nawet wyłączanie z funkcjonowania całych oddziałów czy poradni, co znacząco może ograniczyć możliwość zapewnienia opieki medycznej dla innych zakażonych osób.

Jednocześnie informujemy, iż świadome wprowadzenie w błąd personelu medycznego przez pacjentów lub zatajenie informacji istotnych z punktu widzenia oceny ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) może stanowić przestępstwo, o którym mowa art. 160 § 1,  art.  161 § 2, art. 165 § 1 pkt 1 kodeksu karnego i skutkować poniesieniem przez te osoby odpowiedzialności karnej, jak również potencjalnymi cywilnoprawnymi roszczeniami odszkodowawczymi.

Mając na względzie konieczność ochrony zarówno pacjentów, jak i pracowników Szpitala w bardzo trudnej sytuacji wywołanej stanem epidemii, ze strony Szpitala podjęte zostaną wszelkie środki prawne zapobiegające narażaniu zdrowia bądź życia pacjentów i personelu medycznego, w związku z celowym wprowadzaniem w błąd lub zatajaniem informacji odnośnie czynników ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

p.o. Dyrektora

Barbara Rogowska

Tags: ,
Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content