ver.2.3

Zespoły Organizacyjne

Apteka Szpitalna

Apteka Szpitalna znajduje się w budynku D3 na parterze.

Ostatnia aktualizacja:

Apteka Szpitalna

TELEFONY

PERSONEL MEDYCZNY

INFORMACJE DODATKOWE

  Jednostka/Dział/Sekcja/Poradnia Telefon
Zespoły Organizacyjne
Apteka Szpitalna (Czytaj więcej...)
Kierownik
mgr farmacji MARTA PIEKIEŁEK
(17) 86-64-790
Z-ca Kierownika
mgr farmacji BOGDAN ZIOBRO
(17) 86-64-791
Receptura (17) 86-64-793
Laboratorium galenowe (17) 86-64-797
Księgowość (17) 86-64-792
Boks aseptyczny (17) 86-64-798
Korytarz - niski parter (poziom -1) (17) 86-64-796
Ekspedycja (17) 86-64-794
Magazyn leków (17) 86-64-795
^^^^^^Do góry^^^^^^

PERSONEL MEDYCZNY

Kierownik:

 • mgr farmacji MARTA PIEKIEŁEK

Z-ca Kierownika:

 • mgr farmacji BOGDAN ZIOBRO

^^^^^^Do góry^^^^^^

INFORMACJE DODATKOWE

Do zadań Apteki należy :

 • utrzymanie i właściwe przechowywanie normatywnych zapasów leków i artykułów opatrunkowych,
 • sporządzanie leków recepturowych i galenowych,
 • kontrola jakości i tożsamości leków budzących zastrzeżenia,
 • udzielanie informacji o lekach na potrzeby pracowników medycznych,
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Szpitala w zakresie racjonalizacji farmakoterapii.

Strukturę organizacyjną Apteki tworzą :

 • ekspedycja leków i materiałów opatrunkowych,
 • magazyn leków gotowych,
 • magazyn materiałów opatrunkowych,
 • pracownia leków recepturowych,
 • pracownia leków aseptycznych.

Apteką kieruje Kierownik, któremu bezpośrednio podlegają: zastępca, asystenci, technicy farmaceutyczni, statystycy medyczni, pomoce apteczne. Kierownik bezpośrednio podlega Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

^^^^^^Do góry^^^^^^

 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2001-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!