ver.2.3

Zaplecze

Dział Żywienia

Dział znajduje się w budynku K na parterze.

Ostatnia aktualizacja:

Dział Żywienia

TELEFONY

INFORMACJE DODATKOWE

  Jednostka/Dział/Sekcja/Poradnia Telefon
Dział
Żywienia (Czytaj więcej...)
Kierownik (17) 86-64-785
Magazyn (17) 86-64-786
Dietetyczka (17) 86-64-781
Kuchnia mleczna (17) 86-64-783
Kuchnia główna (17) 86-64-782
Stołówka (17) 86-64-787
Zmywalnia (17) 86-64-784
^^^^^^Do góry^^^^^^
 • planowanie zaopatrzenia w żywność dla pacjentów, wydawanie posiłków
 • planowanie i układanie jadłospisów zgodnie z zasadami dietetyki przy współpracy z Ordynatorami/ Kierownikami Klinik,
 • czuwanie nad jakością produktów żywnościowych i prawidłowe ich przechowywanie oraz magazynowanie,
 • sporządzanie potraw, wydawanie posiłków do Klinik,
 • sporządzanie potraw, wydawanie posiłków dla pacjentów prewencji rentowej ZUS,
 • Sporządzanie potraw, wydawanie posiłków dla pracowników,
 • Sporządzanie potraw, wydawanie posiłków dla rodziców, opiekunów dzieci hospitalizowanych w Klinikach Zakładu
 • sporządzanie potraw, wydawanie posiłków dla podmiotów zewnętrznych, z którymi Zakład ma podpisana umowę,
 • organizowanie zaopatrzenia i zaopatrywanie Zakładu w artykuły spożywcze stosownie do potrzeb,
 • prowadzenie stałej współpracy ze specjalistą ds. zamówień publicznych w zakresie organizowania przetargów,
 • prowadzenie korespondencji związanej z zaopatrzeniem,
 • prowadzenie magazynów i dokumentacji magazynowej.

Strukturę organizacyjną Działu tworzą :

 • sekcja dietetyki,
 • kuchnia główna,
 • kuchenka mleczna,
 • stołówka zakładowa,
 • magazynierzy,
 • stanowisko ds. zaopatrzenia,
 • stanowisko ds. rozliczeń.

Działem kieruje Kierownik, który bezpośrednio podlega Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

^^^^^^Do góry^^^^^^

 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2001-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!