ver.2.3

Zaplecze

Sekcja Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych

Dział znajduje się w budynku A na niskim parterze (-1).

Ostatnia aktualizacja:

Dział Higieny Szpitalnej

TELEFONY

INFORMACJE DODATKOWE

  Jednostka/Dział/Sekcja/Poradnia Telefon
Dział
Higieny Szpitalnej (Czytaj więcej...)
Kierownik (17) 86-64-737
Z-ca kierownika (17) 86-64-616
Centralna sterylizatornia (17) 86-64-367
(17) 86-64-619
(17) 86-64-620
^^^^^^Do góry^^^^^^

INFORMACJE DODATKOWE

Do zadań Sekcji utrzymania czystości należy:

 • profesjonalne utrzymanie czystości w oddziałach szpitalnych,
 • sprzątanie, dezynfekcja i skuteczne zapobieganie zakażeniom,
 • mycie i dezynfekcja sprzętu szpitalnego,
 • transport czystej i brudnej bielizny,
 • wynoszenie odpadów szpitalnych,
 • dystrybucja roztworów środków dezynfekujących do oddziałów i komórek organizacyjnych,
 • transport leków z apteki szpitalnej do oddziałów,
 • transport posiłków z kuchni do oddziałów,
 • utrzymywanie w należytym stanie sanitarno – porządkowym obiektów szpitalnych.

Do zadań centralnej sterylizacji należy:

 • przyjmowanie materiałów do sterylizacji,
 • zabezpieczenie i prawidłowa obsługa aparatów do sterylizacji parowej i gazowej,
 • zabezpieczenie oddziałów w wodę destylowaną.

Do zadań Dezynfektorów należy:

 • przeprowadzanie dezynfekcji komorowej sprzętu : łóżek, kocy, poduszek,
 • przeprowadzanie dezynfekcji i dezynsekcji oddziałów i innych pomieszczeń szpitalnych zgodnie z bieżącymi potrzebami,
 • okresowe przeprowadzanie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w kuchni, pralni, magazynach szpitalnych,
 • sprzątanie roboczych roztworów środków dezynfekcyjnych ze środków stężonych.

Strukturę organizacyjną Działu tworzą :

 • Sekcja utrzymania czystości na terenie jednostek działalności medycznej Szpitala,
 • centralna sterylizacja,
 • dezynfektorzy,
 • sprzątaczki.

Za prawidłowe funkcjonowanie Działu Higieny Szpitalnej odpowiada Kierownik Działu który bezpośrednio podlega Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

^^^^^^Do góry^^^^^^

 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2001-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!