ver.2.3

Zakłady i Pracownie

Kliniczny Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej


RTG logo Zakład Radiodiagnostyki dla Dorosłych z Centralną Pracownią USG znajduje się w budynku B na I piętrze.

RTG logo Zakład Radiodiagnostyki dla Dzieci z Pracownia USG znajduje się w budynku I na parterze.

Tomograf Logo Ośrodek Tomografii Komputerowej i Rezonans Logo Rezonansu Magnetycznego znajduje się w budynku D2 na I piętrze.

Ostatnia aktualizacja:

Kliniczny Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Nie wykonujemy badań ODPŁATNYCH TK dla pacjentów prywatnych

Pracownie Tomografii Komputerowej Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie, nie wykonuje badań ODPŁATNYCH TK dla pacjentów prywatnych. Wynika to z sposobu finansowania zakupu Tomografów Komputerowych, których zakup był częściowo finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków Ministerstwa Zdrowia. Z umów z w/w Instytucjami finansującymi wynika zakaz wykonywania badań odpłatnych dla pacjentów prywatnych na tych urządzeniach.

Podpisano
dr n.med. WIESŁAW GUZ.

TELEFONY

PERSONEL MEDYCZNY

INFORMACJE DODATKOWE

  Jednostka/Dział/Sekcja/Poradnia Telefon
Zakłady i Pracownie
Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej: (Czytaj więcej...)
-Zakład Radiodiagnostyki dla Dorosłych z Centralną Pracownią USG
Kierownik
dr n.med. WIESŁAW GUZ
(17) 86-64-561
Sekretariat (17) 86-64-560
Z-ca kierownika/pokój-inżynierowie
lek. ANNA SOLIŃSKA
(17) 86-64-567
Kierownik zespołu techników
URSZULA BAZAN
(17) 86-64-564
Rejestracja (17) 86-64-563
Negatoskopia (17) 86-64-562
Gabinet lekarski (17) 86-64-566
Gabinet USG-zakł. gł. (17) 86-64-015
Ciemnia (17) 86-64-568
Pokój techników (17) 86-64-565
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zakłady i Pracownie
Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej: (Czytaj więcej...)
-Zakład Radiodiagnostyki dla Dzieci z Pracownia USG
Rejestracja (17) 86-64-176
Pokój lekarzy (17) 86-64-177
Pokój techników (17) 86-64-179
Ciemnia (17) 86-64-178
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zakłady i Pracownie
Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej: (Czytaj więcej...)
-Ośrodek Tomografii Komputerowej
 i Rezonansu Magnetycznego
Kierownik (17) 86-64-571
Rejestracja (17) 86-64-572
Pracownia - konsola (17) 86-64-573
Rezonans magnetyczny (17) 86-64-574
^^^^^^Do góry^^^^^^

PERSONEL MEDYCZNY

Kierownik:

 • dr n.med. WIESŁAW GUZ

Z-ca Kierownika:

 • lek. ANNA SOLIŃSKA

Kierownik Zespołu Techników:

 • URSZULA BAZAN

Starszy Asystent:

 • lek. MARTA BAŃDURA
 • lek. JANUSZ DAROCHA
 • lek. MIROSŁAW DROZD
 • lek. DANIEL DUDEK
 • lek. EWA DZIURZYŃSKA-BIAŁEK
 • lek. MAGDALENA FREYGANT
 • lek. JERZY GIERAŁT
 • lek. ANDRZEJ GOŁOFIT
 • lek. AGNIESZKA GRUDZIŃSKA-RACZEK
 • lek. PRZEMYSŁAW JADCZAK
 • lek. AGNIESZKA KOSTKIEWICZ
 • lek. MARIUSZ MIĄZEK
 • lek. MAŁGORZATA RAŁOWSKA
 • dr n.med. ANTONI SAMOJEDNY
 • lek. ANNA SOLIŃSKA
 • lek. JOANNA STARYSZAK
 • lek. JOANNA STOPA
 • lek. ZBIGNIEW WIĄCEK
 • lek. MONIKA WISZ
 • lek. MONIKA ZAJĄC-MNICH
 • lek. IWONA KUCHARSKA-MIĄSIK

Lekarz Rezydent:

 • lek. KATARZYNA ŁUKASZEWSKA-STANIK
 • lek. KAROLINA ZAREMBA
 • lek. MAGDALENA OSUCHOWSKA
 • lek. MARIA GAŁUSZKA
 • lek. JADWIGA KRUKOWSKA
 • lek. KRZYSZTOF TERPIN
 • lek. EWA KUŹNIAR
 • lek. JOANNA KALĘBA
 • lek. BEATA BELINA TOMKIEWICZ
 • lek. PAWEŁ MATUSIK
 • lek. MATEUSZ KLUZ
 • lek. KONRAD MISA
 • lek. ANDRZEJ BIENIARZ
 • lek. MARCIN FABER

^^^^^^Do góry^^^^^^

INFORMACJE DODATKOWE

Do zadań Zakładu należy :

 • wykonywanie badań radiologicznych, ultrasonograficznych oraz w zakresie Tomografii Komputerowej ( KT ) u chorych:
  a) leczonych w Oddziałach Szpitala,
  b) kierowanych z Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej dla Dorosłych i dla Dzieci,
  c) z Izby Przyjęć,
  d) z innych zakładów opieki zdrowotnej, z którymi zawarta została umowa na ten rodzaj świadczeń.
 • wykonywanie badań z zastosowaniem Rezonansu Magnetycznego ( MR ) dla pacjentów kierowanych ze Szpitali oraz ambulatoryjnych kierowanych z Przychodni Specjalistycznych jednostek ochrony zdrowia, z którymi zawarto umowę,
 • wykonywanie badań konsultacyjnych z innych jednostek opieki zdrowotnej,
 • wykonywanie badań odpłatnych wg ustalonego cennika.

Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą :

 • Zakład Radiodiagnostyki dla dorosłych z Centralną Pracownią USG,
 • Zakład Radiodiagnostyki dla Dzieci z Pracownia USG,
 • Ośrodek Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego.

Zakładem kieruje Kierownik, któremu podlegają: Zastępca, lekarze, Kierownik Techników, asystenci techniczni, technicy, pielęgniarki, pielęgniarki, sekretarki medyczne i rejestratorki medyczne . Kierownik bezpośrednio podlega Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

PLIK DO POBRANIA

Upoważnienie do odbioru wyniku badania MR, RTG, TK, DSA, KZRIDO

^^^^^^Do góry^^^^^^

 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2001-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!