ver.2.3

Zakłady i Pracownie

Kliniczny Zakład Patomorfologii

Zakład znajduje się w budynku X na parterze.

Ostatnia aktualizacja:

Kliniczny Zakład Patomorfologii

TELEFONY

PERSONEL MEDYCZNY

INFORMACJE DODATKOWE

  Jednostka/Dział/Sekcja/Poradnia Telefon
Zakłady i Pracownie
Zakład Patomorfologii (Czytaj więcej...)
Kierownik
lek. ALINA WOŁOSZYN
(17) 86-64-491
Kierownik Zespołu Techników
HALINA KRUCZEK
(17) 86-64-493
Sekretariat (17) 86-64-492
Fax (17) 86-64-498
Pomoc laboratoryjna (17) 86-64-495
Lekarze (17) 86-64-493
(17) 86-64-494
Gabinet lekarski (17) 86-64-496
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zakłady i Pracownie
Zakład Patomorfologii:  (Czytaj więcej...)
-PROSEKTORIUM
Sekretariat (17) 86-64-490
^^^^^^Do góry^^^^^^

PERSONEL MEDYCZNY

Kierownik:

 • lek. ALINA WOŁOSZYN

Z-ca Kierownika:

 • lek.PIOTR BAR

Kierownik Zespołu Techników:

 • HALINA KRUCZEK

Starszy Asystent:

 • lek. PIOTR BAR
 • lek. MACIEJ MADERA
 • lek. DANUTA SZAREK
 • lek. MARCIN ŻMUDA
 • lek. ELŻBIETA TROJNAR

Lekarz Rezydent:

 • lek. MICHAŁ OSUCHOWSKI
 • lek. ELŻBIETA TROJNAR
 • lek. JOANNA BIERAWSKA
 • lek. DARIA JĘDRZEJEWSKA
 • lek. PIOTR PRZYCZYNA

^^^^^^Do góry^^^^^^

INFORMACJE DODATKOWE

Do zadań Zakładu należy :

 • wykonywanie badań histopatologicznych z materiałów tkankowych operacyjnych,
 • wykonywanie badań histologicznych z materiałów oligobiopsyjnych i endoskopowych,
 • opracowywanie i pobieranie materiałów w czasie biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej,
 • wykonywanie tzw. badań specjalnych (barwienie metodami innymi niż rutynowe, opracowywanie skrawków mrożonych, stosowanie technik immunohistochemicznych i immunocytochemicznych),
 • wykonywanie zleconych sekcji zwłok i sporządzanie wymaganej dokumentacji,
 • wykonywanie badań histopatologicznych z wycinków sekcyjnych,
 • analiza zgonów z poszczególnych oddziałów zgodnie z harmonogramem.

Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą :

 • pracownia histopatologii i histochemii,
 • pracownia cytologii,
 • pracownia immunopatologii,
 • pracownia hemopatologii,
 • pracownia diagnostyki sekcyjnej: sala autopsji zwykłej, sala sekcji mózgów i sala autopsji zakaźnych,
 • gabinet biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej.

Zakładem kieruje Kierownik, któremu bezpośrednio podlegają : Zastępca, Kierownik zespołu techników, asystenci, technicy, prosektorzy, pomoce laboratoryjne i sekretarka medyczna. Kierownik bezpośrednio podlega Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

^^^^^^Do góry^^^^^^

 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2001-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!