ver.2.3

Zakłady i Pracownie

Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład znajduje się w budynku B na parterze.

Ostatnia aktualizacja:

Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

TELEFONY

PERSONEL MEDYCZNY

INFORMACJE DODATKOWE

  Jednostka/Dział/Sekcja/Poradnia Telefon
Zakłady i Pracownie
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej (Czytaj więcej...)
Kierownik
mgr anal. med. MARCIN MATYSIAK
(17) 86-64-081
Kierownik Zespołu Techników Medycznych (17) 86-64-084
(17) 86-64-622
Pracownia Hematologii (17) 86-64-084
(17) 86-64-621
Pracownia Analityki Ogólnej-Mocze (17) 86-64-088
Pracownia Chemii Klinicznej I (17) 86-64-085
Pracownia Chemii Klinicznej II (17) 86-64-089
Pracownia Chemii Klinicznej III - RKZ, hormony (17) 86-64-085
Pracownia toksykologii (17) 86-64-082
Pracownia Endokrynologii (17) 86-64-090
Punkt Przyjęć Materiału (17) 86-64-085
^^^^^^Do góry^^^^^^

PERSONEL MEDYCZNY

Kierownik:

 • mgr analityki medycznej MARCIN MATYSIAK

Z-ca Kierownika:

 • mgr analityki medycznej MONIKA SZAL-ZAŁĘSKA

Kierownik Zespołu Techników

 • MARZENA BAL

Starszy Asystent:

 • lek. MAŁGORZATA ULIASZ-WOJNICKA

^^^^^^Do góry^^^^^^

INFORMACJE DODATKOWE

Do zadań Oddziału należy :

 • badanie właściwości fizycznych i składu /chemicznego i morfotycznego/ płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin w celu zapobiegania chorobom, rozpoznawania ich kontroli leczenia i orzekania,
 • wykonywanie badań na rzecz pacjentów oddziałów i przychodni Szpitala,
 • wykonywanie w szczególności badań:
  a) rutynowych wykonywanych w dniach i godzinach zasadniczej pracy laboratorium,
  b) badań, które ze względu na pracochłonność lub wysoki koszt wykonywane są po uprzednim porozumieniu z laboratorium,
  c) badań dyżurowych, które mogą być zlecane jako pilne poza dniami i godzinami normalnej pracy laboratorium.

Strukturę organizacyjną Oddziału tworzą :

 • punkt przyjęć materiału i rozdziału wyników,
 • pracownia analityki ogólnej,
 • pracownia chemii klinicznej,
 • pracownia hematologii,
 • pracownia toksykologii,
 • pracownia endokrynologii,
 • pracownia kontroli jakości badań i wdrażania metod,
 • pracownia odczynników,
 • zmywalnia.

Zakładem kieruje Kierownik, któremu podlegają : Zastępca, asystenci, Kierownik zespołu techników, pracownik ds. analiz i kosztów oraz sekretarka medyczna. Kierownik Zakładu bezpośrednio podlega Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

^^^^^^Do góry^^^^^^

 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2001-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!