ver.2.3

 

Szpital Tablica Informacyjna

 

Ostatnia aktualizacja:

Szpital Tablica Informacyjna

Mapa budynków Szpitala

Wykaz Budynków znajdujących się na terenie
Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Budynek A-VI piętro
Budynek A-V piętro
Budynek A-IV piętro
Budynek A-III piętro
Budynek A-II piętro
Budynek A-I piętro
Budynek A-parter
Budynek A-niski parter

Budynek B-I piętro
Budynek B-parter
Budynek B-niski parter

Budynek C-I piętro
Budynek C-parter
Budynek C-niski parter

Budynek S1-parter
Budynek S1-niski parter

Budynek D1-I piętro
Budynek D1-parter

Budynek D2-I piętro
Budynek D2-parter
Budynek D2-niski parter
Budynek D3-niski parter
Budynek D3-parter
Budynek D3 - I piętro

Budynek E-parter
Budynek E-niski parter

Budynek G1-I piętro
Budynek G1-parter
Budynek G1-niski parter

Budynek G2-I piętro
Budynek G2-parter

Budynek H1-II piętro
Budynek H1-I piętro
Budynek H1-parter
Budynek H1-niski parter

Budynek H2-I piętro
Budynek H2-parter
Budynek H2-niski parter

Budynek H3-I piętro
Budynek H3-parter
Budynek I-I piętro
Budynek I-parter
Budynek I-niski parter

Budynek K-parter
Budynek K-niski parter

Budynek P-parter

Budynek T-parter

Budynek U-parterBudynek X-parter
^^^^^^Do góry^^^^^^

Budynek A VI piętro
Wykaz oddziałów znajdujących się na tym piętrze
Klinika Chirurgii Ogólnej
Czytaj więcej...
Klinika Gastroenterologii z Ośrodkiem Kompleksowego Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit
Czytaj więcej... 
^^^^^^Do góry^^^^^^

Budynek A V piętro
Wykaz oddziałów znajdujących się na tym piętrze
Klinika Neurologii
Czytaj więcej...
Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii
Neurochirurgii i NeurotraumatologiiCzytaj więcej...
^^^^^^Do góry^^^^^^

Budynek A IV piętro
Wykaz oddziałów znajdujących się na tym piętrze
Klinika Neurologii -
Pododdział Leczenia Udaru Mózgu
Czytaj więcej...
Klinika Kardiologii
Czytaj więcej...
^^^^^^Do góry^^^^^^

Budynek A III piętro
Wykaz oddziałów znajdujących się na tym piętrze
Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii, Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej
Czytaj więcej...
Klinika Reumatologii
Czytaj więcej... 
^^^^^^Do góry^^^^^^

Budynek A II piętro
Wykaz oddziałów znajdujących się na tym piętrze
Klinika Ginekologii i Położnictwa
Pododdział Ginekologii
Czytaj więcej...
Klinika Rehabilitacji
Czytaj więcej...
^^^^^^Do góry^^^^^^

Budynek A I piętro
Wykaz oddziałów znajdujących się na tym piętrze
Klinika Ginekologii i Położnictwa
Pododdział Patolgii Ciąży
Czytaj więcej...
Klinika Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodka
Czytaj więcej...
Klinika Ginekologii i Położnictwa
Pododdział Położnictwa
Czytaj więcej...
^^^^^^Do góry^^^^^^

Budynek A parter
Wykaz oddziałów znajdujących się na tym piętrze
Klinika Ortopedii Traumatologii Narządu Ruchu
Czytaj więcej...
Kliniczna Pracownia Fizjoterapii
Czytaj więcej...
Klinika Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć
Ośrodek Ostrych Zatruć
Czytaj więcej...
 
^^^^^^Do góry^^^^^^

Budynek A niski parter (-1)
Wykaz oddziałów znajdujących się na tym piętrze
Sekcja Centralnej Sterylizacji i Higieny Szpitalnej
Czytaj więcej...
Sekcja Zaopatrzenia - Magazynierzy
Czytaj więcej...
Pracownia Neurofizjologii Klinicznej (Pracownia EKG, Pracownia Holterowska oraz Badania Wysiłkowe)
Czytaj więcej...
 
^^^^^^Do góry^^^^^^

Budynek B I piętro
Wykaz oddziałów znajdujących się na tym piętrze
Kliniczny Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Dorosłych
Czytaj więcej...
Pracownia Hemodynamiki
Czytaj więcej...
Kliniczna Pracownia Fizjoterapii
Czytaj więcej...
 
^^^^^^Do góry^^^^^^

Budynek B parter
Wykaz oddziałów znajdujących się na tym piętrze
Blok Operacyjny Ogólny
Czytaj więcej...
Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Czytaj więcej...
^^^^^^Do góry^^^^^^

Budynek B niski parter (-1)
Wykaz oddziałów znajdujących się na tym piętrze
Kliniczny Zakład Mikrobiologii
Czytaj więcej...
Pracownia Neurofizjologii Klinicznej (Pracownia EMG i Pracownia EEG )
Czytaj więcej...
^^^^^^Do góry^^^^^^

Budynek C I piętro
Wykaz oddziałów znajdujących się na tym piętrze
Klinika Ginekologii i Położnictwa
Patologia Ciąży
Czytaj więcej...
Klinika Ginekologii i Położnictwa
Blok Porodowy
Czytaj więcej...
^^^^^^Do góry^^^^^^

Budynek C parter
Wykaz oddziałów znajdujących się na tym piętrze
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Czytaj więcej...
Blok Operacyjny Ogólny
Czytaj więcej...
^^^^^^Do góry^^^^^^

Budynek S1 Parter
Wykaz oddziałów znajdujących się na tym piętrze
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Czytaj więcej...
 
^^^^^^Do góry^^^^^^

Budynek S1 niski parter (-1)
Wykaz oddziałów znajdujących się na tym piętrze
Sekcja Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych
Kancelaria Zapisów
Czytaj więcej...
Depozyt Ubrań
 
Izba Przyjęć
Pediatryczna
Czytaj więcej...
POZ
 
^^^^^^Do góry^^^^^^

Budynek D1 I piętro
Wykaz oddziałów znajdujących się na tym piętrze
Poradnie Specjalistyczne Dorosłych
Czytaj więcej...
 
^^^^^^Do góry^^^^^^

Budynek D1 parter
Wykaz oddziałów znajdujących się na tym piętrze
Dyrekcja Szpitala
Czytaj więcej...
Bank Krwi z Pracownią Serologii Transfuzjologicznej

Czytaj więcej...
Poradnie Specjalistyczne Dorosłych
Czytaj więcej...
Sekcja Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych
Kierownik
Czytaj więcej...
Dział Ekonomiczno-Finansowy
Czytaj więcej...
Dział Spraw Pracowniczych
Czytaj więcej...
^^^^^^Do góry^^^^^^

Budynek D2 I piętro
Wykaz oddziałów znajdujących się na tym piętrze
Kliniczny Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Ośrodek Tomografii Komputerowej
Czytaj więcej...
Kliniczny Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Rezonans Magnetyczny
Czytaj więcej...
^^^^^^Do góry^^^^^^

Budynek D2 parter
Wykaz oddziałów znajdujących się na tym piętrze
Sekcja Planowania Kosztów i Marketingu
Czytaj więcej...
Sekcja Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych
Czytaj więcej...
^^^^^^Do góry^^^^^^

Budynek D2 niski parter (-1)
Wykaz oddziałów znajdujących się na tym piętrze
Sekcja Transportu
Czytaj więcej...
 
^^^^^^Do góry^^^^^^

Budynek D3 niski parter
Wykaz oddziałów znajdujących się na tym piętrze
Apteka Szpitalna
Czytaj więcej...
 
Budynek D3 parter
Wykaz oddziałów znajdujących się na tym piętrze
Apteka Szpitalna
Czytaj więcej...
 
Budynek D3 I piętro
Wykaz oddziałów znajdujących się na tym piętrze
Klinika Alergologii i Mukowiscydozy
Czytaj więcej...
 
^^^^^^Do góry^^^^^^

Budynek E parter
Wykaz oddziałów znajdujących się na tym piętrze
Blok Operacyjny Ogólny-
Sale Pooperacyjne
Czytaj więcej...
 
^^^^^^Do góry^^^^^^

Budynek E niski parter (-1)
Wykaz oddziałów znajdujących się na tym piętrze
Sekcja Centralnej Sterylizacji i Higieny Szpitalnej
Centralna Sterylizacja
Czytaj więcej...
 
^^^^^^Do góry^^^^^^

Budynek G1 I piętro
Wykaz oddziałów znajdujących się na tym piętrze
Klinika Kardiochirurgii
Oddział Kardiochirurgii (ŁÓŻKOWY)
Czytaj więcej...
 
^^^^^^Do góry^^^^^^

Budynek G1 parter
Wykaz oddziałów znajdujących się na tym piętrze
Klinika Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć
Czytaj więcej...
 
^^^^^^Do góry^^^^^^

Budynek G1 niski parter (-1)
Wykaz oddziałów znajdujących się na tym piętrze
II Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej
Czytaj więcej...
 
^^^^^^Do góry^^^^^^

Budynek G2 I piętro
Wykaz oddziałów znajdujących się na tym piętrze
Klinika Kardiochirurgii
Blok Operacyjny

Czytaj więcej...
 
^^^^^^Do góry^^^^^^

Budynek G2 parter
Wykaz oddziałów znajdujących się na tym piętrze
Kaplica Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie pw. Św. Brata Alberta
Czytaj więcej...
Klinika Kardiologii
Pododdział Ostrych Zespołów Wieńcowych
Czytaj więcej...
^^^^^^Do góry^^^^^^

Budynek H1 II piętro
Wykaz oddziałów znajdujących się na tym piętrze
Klinika Onkohematologii Dziecięcej
Czytaj więcej...
 
Budynek H1 I piętro
Wykaz oddziałów znajdujących się na tym piętrze
I Klinika Pediatrii i Gastroenterologii Dziecięcej
Czytaj więcej...
 
^^^^^^Do góry^^^^^^

Budynek H1 parter
Wykaz oddziałów znajdujących się na tym piętrze
I Klinika Pediatrii i Gastroenterologii Dziecięcej
Czytaj więcej...
 
^^^^^^Do góry^^^^^^

Budynek H1 niski parter (-1)
Wykaz oddziałów znajdujących się na tym piętrze
Ośrodek Dializoterapii i Nefrologii
Czytaj więcej...
 
^^^^^^Do góry^^^^^^

Budynek H2 I piętro
Wykaz oddziałów znajdujących się na tym piętrze
Klinika Chirurgii Dziecięcej
Czytaj więcej...
 
^^^^^^Do góry^^^^^^

Budynek H2 parter
Wykaz oddziałów znajdujących się na tym piętrze
Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
Czytaj więcej...
   
^^^^^^Do góry^^^^^^

Budynek H2 niski parter (-1)
Wykaz oddziałów znajdujących się na tym piętrze
Klinika Neurologii Dziecięcej
Czytaj więcej...
 
^^^^^^Do góry^^^^^^

Budynek H3 I piętro
Wykaz oddziałów znajdujących się na tym piętrze
I Klinika Pediatrii i Gastroenterologii Dziecięcej
Czytaj więcej...
Pracownia Urologii i Manometrii
 
^^^^^^Do góry^^^^^^

Budynek H3 parter
Wykaz oddziałów znajdujących się na tym piętrze
Klinika Neurologii Dziecięcej
Czytaj więcej...
 
^^^^^^Do góry^^^^^^

Budynek I I piętro
Wykaz oddziałów znajdujących się na tym piętrze
Blok Operacyjny Dzieci
Czytaj więcej...
 
^^^^^^Do góry^^^^^^

Budynek I parter
Wykaz oddziałów znajdujących się na tym piętrze
Kliniczny Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
dla Dzieci z Pracownią USG
Czytaj więcej...
Przychodnia dla Dzieci-PORADNIE
Czytaj więcej...
^^^^^^Do góry^^^^^^

Budynek I niski parter (-1)
Wykaz oddziałów znajdujących się na tym piętrze
Przychodnia dla Dzieci-PORADNIE
Czytaj więcej...
 
^^^^^^Do góry^^^^^^

Budynek K parter
Wykaz oddziałów znajdujących się na tym piętrze
Dział Żywienia
Czytaj więcej...
Dział Administracyjno-Gospodarczy
Czytaj więcej...
 
^^^^^^Do góry^^^^^^

Budynek K niski parter (-1)
Wykaz oddziałów znajdujących się na tym piętrze
Dział Administracyjno-Gospodarczy
Archiwum Szpitalne
 
 
^^^^^^Do góry^^^^^^

Budynek P parter
Wykaz oddziałów znajdujących się na tym piętrze
Sekcja Usług Pralniczych
Czytaj więcej...
 
^^^^^^Do góry^^^^^^

Budynek T parter
Wykaz oddziałów znajdujących się na tym piętrze
Dział Techniczno-Eksploatacyjny
Czytaj więcej...
 
^^^^^^Do góry^^^^^^

Budynek U parter
Wykaz oddziałów znajdujących się na tym piętrze
Sekcja Zamówień Publicznych
Czytaj więcej...
Sekcja P.POŻ i OC
Czytaj więcej...
Zakładowy Insprektor d/s BHP
Czytaj więcej...
 
^^^^^^Do góry^^^^^^

Budynek X parter
Wykaz oddziałów znajdujących się na tym piętrze
Kliniczny Zakład Patomorfologii
Czytaj więcej...
 
^^^^^^Do góry^^^^^^

 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2001-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!