ver.2.3

Stanowiska Samodzielne

Naczelna pielęgniarka

Ostatnia aktualizacja:

Naczelna pielęgniarka

TELEFONY

INFORMACJE DODATKOWE


mgr pielęgniarstwa Maria Micał
Naczelna Pielęgniarka
Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością

  Jednostka/Dział/Sekcja/Poradnia Telefon
mgr pielęgniarstwa Maria Micał
Naczelna Pielęgniarka
(17) 86-64-600
mgr pielęgniarstwa Alicja Koczan
Z-ca Naczelnej Pielęgniarki
(17) 86-64-600
^^^^^^Do góry^^^^^^

INFORMACJE DODATKOWE

Naczelna Pielęgniarka
Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością

sprawuje merytoryczny nadzór nad pracą podległego personelu pielęgniarskiego ( pielęgniarek i położnych) i ratowników medycznych. Naczelna Pielęgniarka jest odpowiedzialna za zagwarantowanie kompleksowej profesjonalnej opieki pielęgniarskiej w Szpitalu. Współpracuje z Kierownikami poszczególnych Klinik i Kierownikami pozostałych komórek organizacyjnych szpitala.

^^^^^^Do góry^^^^^^

^^^^^^Do góry^^^^^^

 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2001-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!