ver.2.3

Stanowiska Samodzielne

Koordynator d/s Oświaty Zdrowotnej

Ostatnia aktualizacja:

Z-ca Naczelnej Pielęgniarki,
Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością – mgr pielęgniarstwa Alicja Koczan

TELEFONY

INFORMACJE DODATKOWE

  Jednostka/Dział/Sekcja/Poradnia Telefon
Dział
Koordynator d/s Oświaty Zdrowotnej
  (17) 86-64-600
^^^^^^Do góry^^^^^^

INFORMACJE DODATKOWE

Zadaniem Koordynatora d/ s Oświaty Zdrowotnej jest :

  • realizacja Narodowych Programów Zdrowotnych,
  • umiejętności formułowania głównych zadań i określania właściwych kierunków edukacji zdrowotnej,
  • aktywne wdrażanie programów oraz indywidualne dostosowanie ich do poziomu pacjenta,
  • opracowanie systemu kontroli jakości i wskaźników jakości odnoszących się do procesu postępowania z pacjentem i wyniku leczenia,
  • integracja „ działań na rzecz poprawy jakości”.

^^^^^^Do góry^^^^^^

 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2001-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!