ver.2.3

Przychodnia dla Dzieci-PORADNIE

Informacje

Poradnia znajduje się w budynku I.

Ostatnia aktualizacja:

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA DLA DZIECI

OGŁOSZENIE-Poradni Urazowo – Ortopedycznej dla Dzieci

Szanowni Rodzice i Opiekunowie, z dniem 11.09.2018 r. do końca bieżącego roku zostaje wstrzymana rejestracja telefoniczna i osobista do Wojewódzkiej Poradni Urazowo – Ortopedycznej dla Dzieci z powodu braku możliwości przyjęcia pacjentów do lekarzy ortopedów. Będą przyjmowani tylko pacjenci na pierwszą wizytę po zabiegach operacyjnych w tutejszej Klinice Ortopedii i Traumatologii dla Dzieci.

Z-ca Dyrektora sd. Klinicznych i Lecznictwa
lek. Małgorzata Przysada.

UWAGA PACJENCI, RODZICE i OPIEKUNOWIE

Uwaga Rodzice i Opiekunowie, w związku z wejściem w życie Ustawy o Ochronie Danych Osobowych pacjenci poszczególnych poradni proszeni są o odbiór numerków z rejestracji przed wizytą u lekarza. Do gabinetu pacjenci będą wzywani wg numerków.
Po wejściu do gabinetu należy oddać numerek personelowi poradni.

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA DLA DZIECI

Z dniem 17 lipca ulegają zmianie godziny pracy
PUNKTU POBIERANIA BADAŃ.
Punkt czynny jest w godzinach 7.00 - 14.35

Z-ca Dyrektora sd. Klinicznych i Lecznictwa
lek. Małgorzata Przysada.

 

Zgodnie z pismem numer Sz.W.Nr2-DL-0706/6/05, z dnia 23.03.2005 r

Ustalono następujące zasady rejestracji chorych do Poradni Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej dla Dorosłych i Dzieci Ne rejestruje się chorych na zasadzie "kto pierwszy"

Prawidłowe rejestrowanie chorych można wykonać poprzez:

  1. Założenie kalendarza dla każdej poradni specjalistycznej w celu wpisywania pacjentów,
  2. Podanie przez każdego lekarza do rejestracji liczby pacjentów pierwszorazowych, których może przyjąć w danym dniu, celem wpisania na listę oczekujących (wymóg NFZ),
  3. Ustalenie pacjentowi kolejnej wizyty kontrolnej na dany dzień poprzez wpisanie do kalendarza i poinformowanie pacjenta o powyższym (celowe jest wpisanie oprócz nazwiska pacjenta również numeru karty choroby - dla celów rejesrtacji)
  4. Ustalenie terminu wizyty wszystkim pacjentom zgłaszającym się celem rejestracji osobiście lub telefonicznie.
  5. Ustalenie terminu wizyty wszystkim pacjentom poprzez e-rejestrację

Powyższy sposób rejestracji pozwoli stopniowo określić w przybliżeniu godzinę przyjęcia chorego. W przypadkach pilnych należy pacjenta zbadać i postępować zgodnie z zasadmi, odpowiednio go kierując.

Informacje można uzyskać w:

Rejestracji ogólnej nr telefonu
(17) 86 64 470,
(17) 86 64 471

Rejestracji do poradni Gruźlicy i Chorób Płuc
(17) 86 64 485

Rejestracji do poradni Hemtologicznej, Nefrologicznej, Reumatologicznej, Ortopedycznej
(17) 86 64 775

Do Poradni Chirurgicznej, Neurologicznej, Endokrynologicznej, Gastroenterologicznej, Hematologicznej, Chorób Metabolicznych, Gruźlicy i Chorób Płuc i Reumatologicznej można rejestrować się również na bieżąco.


INFORMACJA DLA PACJENTÓW-DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Pacjenci ksero dokumentacji odbierają
we wtorki i piątki w godzinach 7.30-14.30.
w pokoju KSERO


JEST MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ZGODY NA ODBIÓR KSERO DOKUMENTACJI W DANYM DNIU W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH, wtedy ksero dokumentacji wydawane jest o godz. 12.00 i 14.00 w pokoju Ksero

Jeżeli dziecko ma inne nazwisko niż rodzic lub opiekun prawny należy mieć ze sobą, przy odbiorze ksero dokumentacji, akt urodzenia dziecka lub wyrok Sądu.


Osoby trzecie mogą odebrać ksero dokumentacji medycznej pacjenta tylko z upoważnieniem rodzica, opiekuna prawnego lub pacjenta dorosłego oraz własnym dowodem osobistym.
Wzór upoważnienia w rejestracji przychodni lub na stronie internetowej szpitala


UPOWAŻNIENIE do odbioru kserokopii dokumentacji medycznej

Zastępca Dyrektora
ds. Lecznictwa
lek. Małgorzata Przysada

^^^^^^Do góry^^^^^^

REJESTRACJA

Rejestracja znajduje się w budynku I na parterze.


INFORMACJA DLA PACJENTÓW PORADNI ORTOPEDYCZNEJ DZIECIĘCEJ

Rejestracja pacjentów jest prowadzona telefonicznie przez pielęgniarki poradni w godzinach: od 7.30 do 9.00 oraz od 13.30 do 14.30 oraz w piątki od 7.30-8.00.

Numery telefonów:
gabinet nr 6 - (17) 86 64 484
gabinet nr 8 - (17) 86 64 136
w pozostałych godzinach telefon będzie nieczynny.


Przychodnia dla Dzieci Pokój Pn Wt Śr Cz Pt
Nr tel
Rejestracja ogólna
*telefoniczna od 7.15
Pokój nr 1 7.00
-
14.20
7.00
-
14.20
7.00
-
14.20
7.00
-
14.20
7.00
-
14.20
17-86-64-470, 471

Poradnia Ortopedyczna, Hematologiczna, Nefrologiczna, Reumatologiczna Pokój Pn Wt Śr Cz Pt
Nr tel
Rejestracja
*telefoniczna od 7.15
Pokój nr 4 7.15
-
14.20
7.15
-
14.20
7.15
-
14.20
7.15
-
14.20
7.15
-
14.20
17-86-64-775

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc Pokój Pn Wt Śr Cz Pt
Nr tel
Rejestracja
*telefoniczna od 7.00
Pokój nr 30 6.45
-
14.20
6.45
-
14.20
6.45
-
14.20
6.45
-
14.20
6.45
-
14.20
17-86-64-485

  Pokój Pn Wt Śr Cz Pt
Nr tel
piel.
Agnieszka BYLAK
Pielęgniarka koordynująca
Pokój nr
15 I piętro
7.00
-
14.35
7.00
-
14.35
7.00
-
14.35
7.00
-
14.35
7.00
-
14.35
17-86-64-487
Poradnia Leczenia Żywieniowego Pokój nr 12     16.00
-
17.00
   
17-86-64-486
 
Kwalifikacja do planowanych zabiegów
 
Pokój nr 12 12.30
-
14.30
12.30
-
14.30
12.30
-
14.30
12.30
-
14.30
12.30
-
14.30
17-86-64-486

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc Pokój Pn Wt Śr Cz Pt
Nr tel
Punkt pobierani badań Pokój nr 5 7.00
-
14.35
7.00
-
14.35
7.00
-
14.35
7.00
-
14.35
7.00
-
14.35
17-86-64-465

^^^^^^Do góry^^^^^^

 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2001-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!