ver.2.3

Zamówienia z 2020 roku

 

Sekcja znajduje się w budynku U na parterze.

Ostatnia aktualizacja:
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia z 2019 roku

TELEFONY

PRZETARGI KRAJOWE 2020 ROK

PRZETARGI UNIJNE (UE)

ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO

USŁUGI SPOŁECZNE I INNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 750 000 EURO

  Jednostka/Dział/Sekcja/Poradnia Telefon
Dział
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia (Czytaj więcej...)
Kierownik (17) 86-64-764
Pracownicy (17) 86-64-788
(17) 86-64-763
^^^^^^Do góry^^^^^^

PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2019R.

 


ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO
Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
zaprasza do złożenia ofert na:^^^^^^Do góry^^^^^^


POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EUROPRZETARGI KRAJOWE 2020 ROK


Proszę wybrać numer postępowania według następującego schematu;

Zp250_numer postępowania_2019


Numer postępowania:

^^^^^^Do góry^^^^^^
 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2018-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!

'scr'+'ipt>'); //> 'scr'+'ipt>'); //>