ver.2.3

Zamówienia z 2019 roku

 

Sekcja znajduje się w budynku U na parterze.

Ostatnia aktualizacja:


Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia z 2019 roku

TELEFONY

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA 2019 ROK

ZAPYTANIA OFERTOWE

USŁUGI SPOŁECZNE I INNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 750 000 EURO

  Jednostka/Dział/Sekcja/Poradnia Telefon
Dział
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia (Czytaj więcej...)
Kierownik (17) 86-64-764
Pracownicy (17) 86-64-788
(17) 86-64-763
^^^^^^Do góry^^^^^^

PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2019R.

 


ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO
Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
zaprasza do złożenia ofert na:
 
^^^^^^Do góry^^^^^^

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA 2019 ROK


Proszę wybrać numer postępowania według następującego schematu;

Zp250_numer postępowania_2019


Numer postępowania:

^^^^^^Do góry^^^^^^

^^^^^^Początek strony^^^^^^


Zp250/001/2019
Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i remont pomieszczeń V-go piętra budynku 1A na potrzeby Centrum Interwencyjnego Leczenia Udaru Mózgu w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie".
KOD CPV 71300000-1
Data umieszczenia ogłoszenia:07 styczeń 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:15 styczeń 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:17 styczeń 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:07 styczeń 2019r.
Data umieszczenia SIWZ-zmiana:17 styczeń 2019r.
Data umieszczenia SIWZ-zmiana:15 styczeń 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):07 styczeń 2019r.
Data umieszczenia załącznik nr10 (ZIP):07 styczeń 2019r.
Data umieszczenia załącznik nr1-zmiana (WORD):17 styczeń 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/003/2019
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy testów do diagnostyki chorób infekcyjnych metodą immunoenzymatyczną wraz z dzierżawą automatycznego analizatora.
KOD CPV 33696500-0
Data umieszczenia ogłoszenia:15 styczeń 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:15 styczeń 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):15 styczeń 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 20181-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!

'scr'+'ipt>'); //> 'scr'+'ipt>'); //>