ver.2.3

Zamówienia z 2019 roku

 

Sekcja znajduje się w budynku U na parterze.

Ostatnia aktualizacja:
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia z 2019 roku

TELEFONY

PRZETARGI KRAJOWE 2019 ROK

PRZETARGI UNIJNE (UE)

ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO

USŁUGI SPOŁECZNE I INNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 750 000 EURO

  Jednostka/Dział/Sekcja/Poradnia Telefon
Dział
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia (Czytaj więcej...)
Kierownik (17) 86-64-764
Pracownicy (17) 86-64-788
(17) 86-64-763
^^^^^^Do góry^^^^^^

PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2019R.

 


ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO
Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
zaprasza do złożenia ofert na:

^^^^^^Do góry^^^^^^

PRZETARGI KRAJOWE 2019 ROK


Proszę wybrać numer postępowania według następującego schematu;

Zp250_numer postępowania_2019


Numer postępowania:

^^^^^^Do góry^^^^^^

^^^^^^Początek strony^^^^^^


Zp250/001/2019
Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i remont pomieszczeń V-go piętra budynku 1A na potrzeby Centrum Interwencyjnego Leczenia Udaru Mózgu w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie".
KOD CPV 71300000-1
Data umieszczenia ogłoszenia:07 styczeń 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:15 styczeń 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:17 styczeń 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 3:21 styczeń 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:07 styczeń 2019r.
Data umieszczenia SIWZ-zmiana:15 styczeń 2019r.
Data umieszczenia SIWZ-zmiana 2:17 styczeń 2019r.
Data umieszczenia SIWZ-zmiana 3:21 styczeń 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):07 styczeń 2019r.
Data umieszczenia załącznik nr10 (ZIP):07 styczeń 2019r.
Data umieszczenia załącznik nr1-zmiana (WORD):17 styczeń 2019r.
Data umieszczenia załącznik nr5-zmiana:21 styczeń 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:20 luty 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert sprostowanie:21 luty 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:12 luty 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/003/2019
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy testów do diagnostyki chorób infekcyjnych metodą immunoenzymatyczną wraz z dzierżawą automatycznego analizatora.
KOD CPV 33696500-0
Data umieszczenia ogłoszenia:15 styczeń 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:24 styczeń 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:07 luty 2019r.
Data umieszczenia zmiana terminu otwarcia:24 styczeń 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:15 styczeń 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):15 styczeń 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:07 luty 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:13 luty 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:28 luty 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/004/2019
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb komórek szpitalnych.
KOD CPV 33631600-8
Data umieszczenia ogłoszenia:28 styczeń 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:04 luty 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:07 luty 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 3:12 luty 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:28 styczeń 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):28 styczeń 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:04 luty 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr2:07 luty 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr3:12 luty 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:15 luty 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:27 luty 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/005/2019
Przedmiotem zamówienia jest: pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa i remont Kliniki Chirurgii Dzieci i Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” realizowanego w ramach projektu pn. „Modernizacja i doposażenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego dzieci”.
KOD CPV 71520000-90
Data umieszczenia ogłoszenia:06 luty 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:13 luty 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:06 luty 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):06 luty 2019r.
Data umieszczenia załącznik nr2 (ZIP):06 luty 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:13 luty 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:20 luty 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert-sprostowanie:21 luty 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:22 luty 2019r.
Data umieszczenia zawiadomienia o unieważnieniu czynności odrzucenia oferty:27 marzec 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty :9 kwiecień 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/006/2019
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy implantów ortopedycznych.
KOD CPV 33183100-7
Data umieszczenia ogłoszenia:23 styczeń 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:30 styczeń 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:04 luty 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:23 styczeń 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):23 styczeń 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:30 styczeń 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr2:04 luty 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:08 luty 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:15 luty 2019r.
Data umieszczenia unieważnienia:26 luty 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/008/2019
Przedmiotem zamówienia akup i dostawy zestawów do autotransfuzji, akcesoriów do śródoperacyjnej neuronawigacji, przyrządów do zakładania dostępu naczyniowego.
KOD CPV 33100000-1
Data umieszczenia ogłoszenia:21 styczeń 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:28 styczeń 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:29 styczeń 2019r.
Data umieszczenia zmiany otwarcia:28 styczeń 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:21 styczeń 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):21 styczeń 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:29 styczeń 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:05 luty 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:22 luty 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/010/2019
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy mleka specjalistycznego, mleka modyfikowanego-początkowego, jaj kurzych oraz artykułów ogólnospożywczych.
KOD CPV 15511700-0
Data umieszczenia ogłoszenia:23 styczeń 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:25 styczeń 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:01 luty 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 3:06 luty 2019r.
Data umieszczenia zmiana SIWZ:25 styczeń 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:23 styczeń 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):23 styczeń 2019r.
Data umieszczenia zmiana załącznik nr2 (ZIP):25 styczeń 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:01 luty 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr2:06 luty 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:15 luty 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:26 luty 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/011/2019
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy leków różnych w postaciach dożylnych.
KOD CPV 33600000-6
Data umieszczenia ogłoszenia:01 luty 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:11 luty 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:01 luty 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):01 luty 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:11 luty 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:15 luty 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:25 luty 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/014/2019
Przedmiotem zamówienia Zakup i dostawy worków foliowych i pojemników na odpady, pojemników na materiał histopatologiczny, soli tabletkowanej, różnych artykułów gospodarczych. .
KOD CPV 33169400-6
Data umieszczenia ogłoszenia:1 marzec 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:8 marzec 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:1 marzec 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):1 marzec 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:8 marzec 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:15 marzec 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:29 marzec 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/015/2019
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy sprzętu jednorazowego użytku do hemodializ .
KOD CPV 33100000-1
Data umieszczenia ogłoszenia:7 marzec 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:14 marzec 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:7 marzec 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):7 marzec 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:14 marzec 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:21 marzec 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:18 kwiecień 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:29 kwiecień 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/016/2019
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy wyrobów medycznych dla Kliniki Kardiochirurgii – Pododdziału Intensywnej Terapii.
KOD CPV 33100000-1
Data umieszczenia ogłoszenia:14 marzec 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:21 marzec 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:14 marzec 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):14 marzec 2019r.
Data umieszczenia załącznika2 zmiana (ZIP):21 marzec 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:21 marzec 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:29 marzec 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:5 kwiecień 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty1,2:10 kwiecień 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty 3, 4:16 kwiecień 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/017/2019
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy pomp baklofenowych, oprzyrządowania do diatermii typu VIO300D i ICC300, oprzyrządowania do ultradźwiękowego aspiratora.
KOD CPV 33194110-0
20 marzec 2019r.27 marzec 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia:20 marzec 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:27 marzec 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:20 marzec 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):
Data umieszczenia załącznika nr2-zmiana:
Data umieszczenia zapytania nr1:27 marzec 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:2 kwiecień 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:8 maj 2019r.
Data umieszczenia zawiadomienia o unieważnieniu:13 maj 2019r.
Data umieszczenia zawiadomienia o unieważnieniu pakiet nr1 :6 czerwiec 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/018/2019
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy papierów higienicznych, wyrobów z miazgi papierowej, dozowników dla Działu Higieny.
KOD CPV 33760000-5
Data umieszczenia ogłoszenia:20 marzec 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:28 marzec 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:20 marzec 2019.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):20 marzec 2019.
Data umieszczenia zapytania nr1:28 marzec 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:8 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:17 maj 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty 2:21 maj 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty 3:13 czerwiec 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/019/2019
Zakup i dostawy odczynników, kalibratorów, kontroli do wykonywania testów połączony z dzierżawą analizatora immunochemicznego.
KOD CPV 33696500-0
Data umieszczenia ogłoszenia:11 marzec 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:11 marzec 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):11 marzec 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:21 marzec 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:4 kwiecień 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/022/2019
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
KOD CPV 33100000-1
Data umieszczenia ogłoszenia:18 marzec 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:27 marzec 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana2:2 kwiecień 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:18 marzec 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):18 marzec 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:27 marzec 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr2:2 kwiecień 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:9 kwiecień 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:129 kwiecień 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/024/2019
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy mleka specjalistycznego oraz mleka modyfikowanego-początkowego
KOD CPV 15511700-0
Data umieszczenia ogłoszenia:14 marzec 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:14 marzec 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):14 marzec 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:26 marzec 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:4 kwiecień 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/025/2019
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy wyrobów medycznych dla Kliniki Gastroenterologii.
KOD CPV 33100000-1
Data umieszczenia ogłoszenia:29 marzec 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:5 kwiecień 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:11 kwiecień 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 3:16 kwiecień 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:29 marzec 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):29 marzec 2019r.
Data umieszczenia załącznika nr2-zmiana:11 kwiecień 2019r.
Data umieszczenia załącznika nr2-zmiana:16 kwiecień 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:5 kwiecień 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr2:11 kwiecień 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr3:16 kwiecień 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:23 maj 2019r.
Data umieszczenia wyboru ofert2:17 lipiec 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/028/2019
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy środków czystości, padów do maszyn, nakładek i innych artykułów gospodarczych.
KOD CPV 39800000-0
Data umieszczenia ogłoszenia:8 kwiecień 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:11 kwiecień 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:8 kwiecień 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):8 kwiecień 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:11 kwiecień 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:24 kwiecień 2019r.
Data umieszczenia Unieważnienie pakietu nr 1:4 lipiec 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/036/2019
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy zestawu do treningów kardiologicznych wysiłkowych dla Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej .
KOD CPV 33100000-1
Data umieszczenia ogłoszenia:26 kwiecień 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:7 maj 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:26 kwiecień 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):26 kwiecień 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:7 maj 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:15 maj 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:4 czerwiec 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:13 czerwiec 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/037/2019
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy testów do diagnostyki in vitro chorób o podłożu autoimmunologicznym wraz z dzierżawą sprzętu do wykonywania badań .
KOD CPV 33696500-0
Data umieszczenia ogłoszenia:16 maj 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:21 maja 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:16 maj 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):16 maj 2019r.
Data umieszczenia - wizja lokalna:20 maj 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:21 maja 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:29 maj 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:7 czerwiec 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/038/2019
Zakup i dostawy zestawów do plazmaferezy .
KOD CPV 33181520-3
Data umieszczenia ogłoszenia:9 maj 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:16 maj 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:9 maj 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):9 maj 2019r.
Data umieszczenia załącznik nr 6:16 maj 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:16 maj 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:23 maj 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:31 maj 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/041/2019
Zakup respiratora stacjonarnego i lampy operacyjnej.
KOD CPV 33157400-9
Data umieszczenia ogłoszenia:15 maj 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:21 maj 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:23 maj 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:15 maj 2019r.
Data umieszczenia SIWZ zmiana:23 maj 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):15 maj 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:21 maj 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:31 maj 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:24 czerwiec 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/044/2019
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Dzieci, Ogólnego i Kardiochirurgii.
KOD CPV 33100000-1
Data umieszczenia ogłoszenia:25 czerwiec 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:5 lipiec 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:10 lipiec 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:25 czerwiec 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):25 czerwiec 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:5 lipiec 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr2:10 lipiec 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:18 lipiec 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:26 lipiec 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/046/2019
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatury do wykonywania badań dla Klinicznego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.
KOD CPV 33696500-0
Data umieszczenia ogłoszenia:18 czerwiec 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:27 czerwiec 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:18 czerwiec 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):18 czerwiec 2019r.
Data umieszczenia załącznik nr 4 A:27 czerwiec 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:27 czerwiec 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:4 lipiec 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:30 lipiec 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/049/2019
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy gazów medycznych i niemedycznych wraz z dzierżawą butli oraz przeglądem instalacji i urządzeń.
KOD CPV 24111500-0
Data umieszczenia ogłoszenia:2 lipiec 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:2 lipiec 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):2 lipiec 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:15 lipiec 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:17 lipiec 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/050/2019
Przedmiotem zamówienia są substancje do receptury.
KOD CPV 33600000-6, 33600000-6
Data umieszczenia ogłoszenia:3 lipiec 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:11 lipiec 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana2:15 lipiec 2019r.
Data umieszczenia zmiany terminu otwarcia:15 lipiec 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:3 lipiec 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):3 lipiec 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:11 lipiec 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:23 lipiec 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:14 sierpień 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/052/2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zadania pn.” Przebudowa i remont Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na potrzeby zorganizowania punktów pobrań materiału biologicznego w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”
KOD CPV 45215140-0
Data umieszczenia ogłoszenia:27 czerwiec 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:12 lipiec 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:17 lipiec 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 3:18 lipiec 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 4:22 lipiec 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:27 czerwiec 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):27 czerwiec 2019r.
Data umieszczenia załącznik nr 1 (ZIP):27 czerwiec 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:12 lipiec 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1 sprostowanie:17 lipiec 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr2:18 lipiec 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr3:22 lipiec 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:26 lipiec 2019r.
Data umieszczenia unieważnienia postępowania:29 lipiec 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/053/2019
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy radiofarmaceutyków do diagnostyki i terapii izotopowej
KOD CPV 33694000-1
Data umieszczenia ogłoszenia:15 lipiec 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:17 lipiec 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:15 lipiec 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):15 lipiec 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:17 lipiec 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:29 lipiec 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:29 lipiec 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/055/2019
Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania:
Zadanie nr 1. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „.” Przebudowa i remont Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na potrzeby zorganizowania punktów pobrań materiału biologicznego w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”
Zadanie nr 2. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa budynku Patomorfologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” .
KOD CPV 71520000-9
Data umieszczenia ogłoszenia:5 lipiec 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:12 lipiec 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:18 lipiec 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 3:29 lipiec 2019r.
Data umieszczenia zmiany składnia ofert:29 lipiec 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:5 lipiec 2019r.
Data umieszczenia SIWZ-zmiana treści:18 lipiec 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):5 lipiec 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:12 lipiec 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:14 sierpień 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:10 październik 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/056/2019
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy drobiu, mięsa oraz wędlin.
KOD CPV 15131135-0
Data umieszczenia ogłoszenia:11 lipiec 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:11 lipiec 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):11 lipiec 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:25 lipiec 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:2 sierpień 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/057/2019
ZAKUP I DOSTAWY ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH (kiszonki, mrożonki, owoce i warzywa, pieczywo, ryby).
KOD CPV 15331000-7
Data umieszczenia ogłoszenia:2 sierpień 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:9 sierpień 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:2 sierpień 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):2 sierpień 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:9 sierpień 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:22 sierpień 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:28 sierpień 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/059/2019
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.” Przebudowa i remont pomieszczeń niskiego parteru budynku H2 i H3 dla potrzeb Kliniki Neurologii Dzieci w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” oraz realizacja czynności nadzoru autorskiego. Szczegółowy zakres prac projektowych precyzuje Program Funkcjonalno-Użytkowy, który stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. Zadanie inwestycyjne polegać będzie na wykonaniu przebudowy i remontu w obszarze kondygnacji niskiego parter budynku H2 i części niskiego parteru budynku H3. w zakresie budowlano – instalacyjnym, dla potrzeb Klinki Neurologii Dzieci wraz z dostosowania pomieszczeń do aktualnie obowiązujących standardów i wymagań przepisów prawa, w tym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
KOD CPV 71320000-7
Data umieszczenia ogłoszenia:19 lipiec 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:26 lipiec 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:19 lipiec 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):19 lipiec 2019r.
Data umieszczenia załącznik 9 (ZIP):19 lipiec 2019r.
Data umieszczenia załącznik10 (ZIP):19 lipiec 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:26 lipiec 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:1 sierpień 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:2 sierpień 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/060/2019
Wykonanie robót budowlanych Przebudowa budynku Patomorfologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
KOD CPV 45215140-0
Data umieszczenia ogłoszenia:22 lipiec 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:29 lipiec 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:9 sierpień 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 3:14 sierpień 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:22 lipiec 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):22 lipiec 2019r.
Data umieszczenia załącznik nr1-zmiana:29 lipiec 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:29 lipiec 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr2:9 sierpień 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr3:14 sierpień 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:21 sierpień 2019r.
Data umieszczenia unieważnienia postępowania:23 sierpień 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/062/2019
Wykonanie robót budowlanych zadania pn.” Przebudowa i remont Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na potrzeby zorganizowania punktów pobrań materiału biologicznego w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”
KOD CPV 45215140-0
Data umieszczenia ogłoszenia:30 lipiec 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:9 sierpień 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:30 lipiec 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):30 lipiec 2019r.
Data umieszczenia załącznik nr1:30 lipiec 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:9 sierpień 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:20 sierpień 2019r.
Data umieszczenia unieważnienia postępowania:23 sierpień 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/065/2019
zakup i dostawa aparatu USG z wyposażeniem i oprogramowaniem dla dzieci i dorosłych.
KOD CPV 33112200-1
Data umieszczenia ogłoszenia:14 sierpień 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:21 sierpień 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:14 sierpień 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):14 sierpień 2019r.
Data umieszczenia załącznik nr 5 zmiana:21 sierpień 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:21 sierpień 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:30 sierpień 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:12 wrzesień 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/071/2019
Zakup i dostawy wkładów do automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu dla potrzeb Klinicznego Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
KOD CPV 33124000-5
Data umieszczenia ogłoszenia:29 sierpień 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:5 wrzesień 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:29 sierpień 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):29 sierpień 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:5 wrzesień 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:13 wrzesień 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:19 wrzesień 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/073/2019
Zakup i dostawy środków dezynfekcyjnych.
KOD CPV 33631600-8
Data umieszczenia ogłoszenia:14 październik 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:18 październik 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:28 październik 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 3:31 październik 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:14 październik 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):14 październik 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:18 październik 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr2:28 październik 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr3:31 październik 2019r.
Data umieszczenia zbiorczego zestawienia:12 listopad 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty 1:31 grudzień 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/074/2019
Zakup i dostawy materiałów eksploatacyjnych do przeprowadzania i kontroli procesów sterylizacji.
KOD CPV 33191100-6
Data umieszczenia ogłoszenia:20 wrzesień 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:2 październik 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:20 wrzesień 2019r.
Data umieszczenia zmiana załącznika nr 2:2 październik 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):20 wrzesień 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:2 październik 2019r.
Data umieszczenia zbiorczego zestawienia:21 styczeń 2019r.
Data umieszczenia kwoty przeznaczonej:14 październik 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:8 listopad 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/075/2019
Przedmiotem zamówienia zakup testów i odczynników wraz z dzierżawą automatycznego systemu barwiącego preparaty oraz odczynników immunochemicznych z dzierżawą kompatybilnego analizatora i przystosowaniem pomieszczenia do odpowiednich temperaturowych warunków pracy (klimatyzacja) dla Klinicznego Zakładu Mikrobiologii .
KOD CPV 33696500-0
Data umieszczenia ogłoszenia:30 wrzesień 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:9 październik 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:30 wrzesień 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):30 wrzesień 2019r.
Data umieszczenia zmiany załączniki (ZIP):9 październik 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:9 październik 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:21 październik 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:5 listopad 2019r.
Data umieszczenia unieważnienia:21 listopad 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/076/2019
zakup i dostawa sprzętu do zabiegów ablacji 3d oraz obłożeń do implantacji stymulatorów serca .
KOD CPV 33140000-3
Data umieszczenia ogłoszenia:29 październik 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:6 listopad 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:29 październik 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):29 październik 2019r.
Data umieszczenia załącznik nr 2 zmiana (ZIP):29 październik 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:6 listopad 2019r.
Data umieszczenia zbiorczego zestawienia:14 listopad 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:9 grudzień 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/077/2019
Usługa konserwacji i napraw urządzeń dźwigowych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie..
KOD CPV 50750000-7
Data umieszczenia ogłoszenia:26 wrzesień 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:3 październik 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:26 wrzesień 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):26 wrzesień 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:3 październik 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:22 październik 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:29 październik 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/078/2019
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy pomp baklofenowych.
KOD CPV 33194110-0
Data umieszczenia ogłoszenia:11 październik 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:21 październik 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:11 październik 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):11 październik 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:21 październik 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:24 październik 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:13 listopad 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/080/2019
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawa urządzeń drukujących laserowych mono i urządzeń wielofunkcyjnych mono i kolor.
KOD CPV 30232110-8
Data umieszczenia ogłoszenia:4 październik 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:4 październik 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):4 październik 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:15 październik 2019r.
Data unieważnienia:29 październik 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/082/2019
Zakup i dostawa zestawów pomp insulinowych dla dzieci z funkcją ciągłego pomiaru glikemii.
KOD CPV 33194110-0
Data umieszczenia ogłoszenia:24 październik 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 1:31 październik 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:6 listopad 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:24 październik 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):24 październik 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:31 październik 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr2:6 listopad 2019r.
Data umieszczenia zbiorczego zestawienia:13 listopad 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:31 grudzień 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/087/2019
zakup i dostawa respiratorów.
KOD CPV 33157400-9
Data umieszczenia ogłoszenia:15 październik 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:22 październik 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:15 październik 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):15 październik 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:22 październik 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:29 październik 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:6 listopad 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/088/2019
Usługi w zakresie gospodarowania odpadami medycznymi, przemysłowymi i pokonsumpcyjnymi wytworzonymi w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
KOD CPV 90533000-2
Data umieszczenia ogłoszenia:16 październik 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:16 październik 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):16 październik 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:25 październik 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:30 październik 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/089/2019
i dostawy leków stosowanych w programach lekowych oraz leków cytostatycznych.
KOD CPV 33600000-6
Data umieszczenia ogłoszenia:17 październik 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:22 październik 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:17 październik 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):17 październik 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:22 październik 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:29 październik 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:13 listopad 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/090/2019
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy wyrobów medycznych dla Kliniki Gastroenterologii, Poradni Gastroenterologii Dziecięcej oraz Pracowni Endoskopii.
KOD CPV 33100000-1
Data umieszczenia ogłoszenia:31 październik 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:6 listopad 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana2:13 listopad 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:31 październik 2019r.
Data umieszczenia SIWZ zmiana:6 listopad 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):31 październik 2019r.
Data umieszczenia załącznik nr 2 zmiana (ZIP):6 listopad 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:12 listopad 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:22 listopad 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:18 grudzień 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty2:16 styczeń 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/091/2019
Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa aparatury medycznej.
KOD CPV 33100000-1
Data umieszczenia ogłoszenia:29 październik 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:5 listopad 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:29 październik 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):29 październik 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:5 listopad 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:12 listopad 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:19 listopad 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty 2:22 listopad 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/092/2019
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy nabiału oraz gotowych mieszanek uzupełniających dla dzieci.
KOD CPV 15511000-3
Data umieszczenia ogłoszenia:26 listopad 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:26 listopad 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):26 listopad 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:9 grudzień 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:13 grudzień 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/093/2019
zakup i dostawy materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do drukarek komputerowych oraz innych urządzeń biurowych.
KOD CPV 30192113-6
Data umieszczenia ogłoszenia:2 grudzień 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:9 grudzień 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:2 grudzień 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):2 grudzień 2019r.
Data umieszczenia załącznik nr 2 zmiana (ZIP):9 grudzień 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:9 grudzień 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:13 grudnia 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:8 styczeń 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/094/2019
Przedmiotem zamówienia Pakiet nr 1: Artykuły biurowe, papiernicze i papierowe Pakiet nr 2: Nośniki danych Pakiet nr 3: Pisak laboratoryjny Pakiet nr 4: Marker medyczny do pisania na skórze Pakiet nr 5: Butelka do karmienia niemowląt Pakiet nr 6: Rolka biletowa do systemu kolejkowego.
KOD CPV 30192000-1
<,tr>
Data umieszczenia ogłoszenia:6 grudzień 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:12 grudzień 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:6 grudzień 2019r.
Data umieszczenia SIWZ zmiana:12 grudzień 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):6 grudzień 2019r.
Data umieszczenia załącznik nr 4 zmiana(ZIP):12 grudzień 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:17 grudzień 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:14 styczeń 2020r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/095/2019
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy wyrobów medycznych różnych .
KOD CPV 33100000-1
Data umieszczenia ogłoszenia:4 grudzień 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:12 grudzień 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:4 grudzień 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):4 grudzień 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:12 grudzień 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:19 grudzień 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:17 styczeń 2020r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/097/2019
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy mebli ze stali nierdzewnej, mebli z płyty meblowej i innych artykułów dla potrzeb komórek szpitalnych.
KOD CPV 33192000-2
Data umieszczenia ogłoszenia:29 listopad 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:6 grudzień 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:29 listopad 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):29 listopad 2019r.
Data umieszczenia załączniki nr 4 zmiana:6 grudzień 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:6 grudzień 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:12 grudzień 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/098/2019
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy drenów do ECC oraz sprzętu jednorazowego do wspomagania serca i płuc. Pakiet Nr 1 - Zestaw drenów do ECC z wbudowaną Bio - pompą Pakiet Nr 2 - Zestaw do prowadzenia ECMO Pakiet Nr 3 - Zestaw do prowadzenia ECMO Pakiet Nr 4 - Kaniule dwuświatłowe do prowadzenia terapii ECMO V-V wraz z zestawem poszerzadeł Pakiet Nr 5 - Głowice do bio – pompy.
KOD CPV 33186000-7
Data umieszczenia ogłoszenia:6 grudzień 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:13 grudzień 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:6 grudzień 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):6 grudzień 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:13 grudzień 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:19 grudzień 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/099/2019
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawę urządzeń drukujących, urządzeń wielofunkcyjnych oraz zestawów komputerowych .
KOD CPV 30232110-8
Data umieszczenia ogłoszenia:6 grudzień 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:16 grudzień 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:6 grudzień 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):6 grudzień 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:16 grudzień 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:23 grudzień 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/100/2019
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawę podłoży i suplementów do diagnostyki mikrobiologicznej wraz z dzierżawą automatycznego systemu barwiącego preparaty, oraz testów do diagnostyki bakterii jelitowych dla Klinicznego Zakładu Mikrobiologii.
KOD CPV 33696500-0
Data umieszczenia ogłoszenia:6 grudzień 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:12 grudzień 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:6 grudzień 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):6 grudzień 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:12 grudzień 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:19 grudzień 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:151 styczeń 2020r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/101/2019
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy koncentratów do hemodializy wodorowęglanowej.
KOD CPV 33181100-3
Data umieszczenia ogłoszenia:27 grudzień 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:27 grudzień 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):27 grudzień 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:10.01.2020r.
Data umieszczenia wyboru oferty:22 styczeń 2020r.
^^^^^^Do góry^^^^^^


USŁUGI SPOŁECZNE I INNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 750 000 EURO


Proszę wybrać numer postępowania według następującego schematu;

Zp_usnumer postępowania_2019

Numer postępowania:

^^^^^^Do góry^^^^^^

^^^^^^Początek strony^^^^^^


Zp_us/001/2019
Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wybranych laboratoryjnych badań wysyłkowych dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
KOD CPV 85111200-2
Data umieszczenia ogłoszenia:4 październik 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):4 październik 2019r.
Data zmiany terminu otwarcia:15 październik 2019r.
Data załącznik nr2-zmiana:25 październik 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:25 październik 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr2:30 październik 2019r.
Data załączniki-zmiana2:25 październik 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:13 listopad 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:17 grudzień 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty2:10 styczeń 2020.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp_us/002/2019
Przedmiotem zamówienia jest świadcz enie usług w zakresie ochrony osób i mienia Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Ś w. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w tym wykonywanie usługi monitorowania pomieszczeń Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej dla Dzieci Dzieci.
KOD CPV 79710000 – 4
Data umieszczenia ogłoszenia:24 październik 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):24 październik 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:7 listopad 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:22 listopad 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:10 styczeń 2020r.
^^^^^^Do góry^^^^^^


 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 20181-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!

'scr'+'ipt>'); //> 'scr'+'ipt>'); //>