ver.2.3

Zamówienia z 2019 roku

 

Sekcja znajduje się w budynku U na parterze.

Ostatnia aktualizacja:
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia z 2019 roku

TELEFONY

PRZETARGI KRAJOWE 2019 ROK

PRZETARGI UNIJNE (UE)

ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO

USŁUGI SPOŁECZNE I INNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 750 000 EURO

  Jednostka/Dział/Sekcja/Poradnia Telefon
Dział
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia (Czytaj więcej...)
Kierownik (17) 86-64-764
Pracownicy (17) 86-64-788
(17) 86-64-763
^^^^^^Do góry^^^^^^

PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2019R.

 


ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO
Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
zaprasza do złożenia ofert na:

F036
^^^^^^Do góry^^^^^^

PRZETARGI KRAJOWE 2019 ROK


Proszę wybrać numer postępowania według następującego schematu;

Zp250_numer postępowania_2019


Numer postępowania:

^^^^^^Do góry^^^^^^

^^^^^^Początek strony^^^^^^


Zp250/001/2019
Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i remont pomieszczeń V-go piętra budynku 1A na potrzeby Centrum Interwencyjnego Leczenia Udaru Mózgu w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie".
KOD CPV 71300000-1
Data umieszczenia ogłoszenia:07 styczeń 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:15 styczeń 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:17 styczeń 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 3:21 styczeń 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:07 styczeń 2019r.
Data umieszczenia SIWZ-zmiana:15 styczeń 2019r.
Data umieszczenia SIWZ-zmiana 2:17 styczeń 2019r.
Data umieszczenia SIWZ-zmiana 3:21 styczeń 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):07 styczeń 2019r.
Data umieszczenia załącznik nr10 (ZIP):07 styczeń 2019r.
Data umieszczenia załącznik nr1-zmiana (WORD):17 styczeń 2019r.
Data umieszczenia załącznik nr5-zmiana:21 styczeń 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:20 luty 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert sprostowanie:21 luty 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:12 luty 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/003/2019
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy testów do diagnostyki chorób infekcyjnych metodą immunoenzymatyczną wraz z dzierżawą automatycznego analizatora.
KOD CPV 33696500-0
Data umieszczenia ogłoszenia:15 styczeń 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:24 styczeń 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:07 luty 2019r.
Data umieszczenia zmiana terminu otwarcia:24 styczeń 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:15 styczeń 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):15 styczeń 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:07 luty 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:13 luty 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:28 luty 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/004/2019
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb komórek szpitalnych.
KOD CPV 33631600-8
Data umieszczenia ogłoszenia:28 styczeń 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:04 luty 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:07 luty 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 3:12 luty 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:28 styczeń 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):28 styczeń 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:04 luty 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr2:07 luty 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr3:12 luty 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:15 luty 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:27 luty 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/005/2019
Przedmiotem zamówienia jest: pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa i remont Kliniki Chirurgii Dzieci i Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” realizowanego w ramach projektu pn. „Modernizacja i doposażenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego dzieci”.
KOD CPV 71520000-90
Data umieszczenia ogłoszenia:06 luty 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:13 luty 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:06 luty 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):06 luty 2019r.
Data umieszczenia załącznik nr2 (ZIP):06 luty 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:13 luty 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:20 luty 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert-sprostowanie:21 luty 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:22 luty 2019r.
Data umieszczenia zawiadomienia o unieważnieniu czynności odrzucenia oferty:27 marzec 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty 2:9 kwiecień 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/006/2019
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy implantów ortopedycznych.
KOD CPV 33183100-7
Data umieszczenia ogłoszenia:23 styczeń 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:30 styczeń 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:04 luty 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:23 styczeń 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):23 styczeń 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:30 styczeń 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr2:04 luty 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:08 luty 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:15 luty 2019r.
Data umieszczenia unieważnienia:26 luty 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/008/2019
Przedmiotem zamówienia akup i dostawy zestawów do autotransfuzji, akcesoriów do śródoperacyjnej neuronawigacji, przyrządów do zakładania dostępu naczyniowego.
KOD CPV 33100000-1
Data umieszczenia ogłoszenia:21 styczeń 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:28 styczeń 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:29 styczeń 2019r.
Data umieszczenia zmiany otwarcia:28 styczeń 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:21 styczeń 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):21 styczeń 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:29 styczeń 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:05 luty 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:22 luty 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/010/2019
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy mleka specjalistycznego, mleka modyfikowanego-początkowego, jaj kurzych oraz artykułów ogólnospożywczych.
KOD CPV 15511700-0
Data umieszczenia ogłoszenia:23 styczeń 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:25 styczeń 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:01 luty 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 3:06 luty 2019r.
Data umieszczenia zmiana SIWZ:25 styczeń 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:23 styczeń 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):23 styczeń 2019r.
Data umieszczenia zmiana załącznik nr2 (ZIP):25 styczeń 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:01 luty 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr2:06 luty 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:15 luty 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:26 luty 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/011/2019
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy leków różnych w postaciach dożylnych.
KOD CPV 33600000-6
Data umieszczenia ogłoszenia:01 luty 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:11 luty 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:01 luty 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):01 luty 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:11 luty 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:15 luty 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:25 luty 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/014/2019
Przedmiotem zamówienia Zakup i dostawy worków foliowych i pojemników na odpady, pojemników na materiał histopatologiczny, soli tabletkowanej, różnych artykułów gospodarczych. .
KOD CPV 33169400-6
Data umieszczenia ogłoszenia:1 marzec 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:8 marzec 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:1 marzec 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):1 marzec 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:8 marzec 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:15 marzec 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:29 marzec 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/015/2019
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy sprzętu jednorazowego użytku do hemodializ .
KOD CPV 33100000-1
Data umieszczenia ogłoszenia:7 marzec 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:14 marzec 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:7 marzec 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):7 marzec 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:14 marzec 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:21 marzec 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:18 kwiecień 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:29 kwiecień 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/016/2019
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy wyrobów medycznych dla Kliniki Kardiochirurgii – Pododdziału Intensywnej Terapii.
KOD CPV 33100000-1
Data umieszczenia ogłoszenia:14 marzec 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:21 marzec 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:14 marzec 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):14 marzec 2019r.
Data umieszczenia załącznika2 zmiana (ZIP):21 marzec 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:21 marzec 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:29 marzec 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:5 kwiecień 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty1,2:10 kwiecień 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty 3, 4:16 kwiecień 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/017/2019
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy pomp baklofenowych, oprzyrządowania do diatermii typu VIO300D i ICC300, oprzyrządowania do ultradźwiękowego aspiratora.
KOD CPV 33194110-0
20 marzec 2019r.27 marzec 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia:20 marzec 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:27 marzec 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:20 marzec 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):
Data umieszczenia załącznika nr2-zmiana:
Data umieszczenia zapytania nr1:27 marzec 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:2 kwiecień 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:8 maj 2019r.
Data umieszczenia zawiadomienia o unieważnieniu:13 maj 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/018/2019
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy papierów higienicznych, wyrobów z miazgi papierowej, dozowników dla Działu Higieny.
KOD CPV 33760000-5
Data umieszczenia ogłoszenia:20 marzec 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:28 marzec 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:20 marzec 2019.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):20 marzec 2019.
Data umieszczenia zapytania nr1:28 marzec 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:8 kwiecień 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:17 maj 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty 2:21 maj 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/019/2019
Zakup i dostawy odczynników, kalibratorów, kontroli do wykonywania testów połączony z dzierżawą analizatora immunochemicznego.
KOD CPV 33696500-0
Data umieszczenia ogłoszenia:11 marzec 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:11 marzec 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):11 marzec 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:21 marzec 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:4 kwiecień 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/022/2019
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
KOD CPV 33100000-1
Data umieszczenia ogłoszenia:18 marzec 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:27 marzec 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana2:2 kwiecień 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:18 marzec 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):18 marzec 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:27 marzec 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr2:2 kwiecień 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:9 kwiecień 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:129 kwiecień 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/024/2019
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy mleka specjalistycznego oraz mleka modyfikowanego-początkowego
KOD CPV 15511700-0
Data umieszczenia ogłoszenia:14 marzec 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:14 marzec 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):14 marzec 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:26 marzec 2019r.
Data umieszczenia wyboru oferty:4 kwiecień 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/025/2019
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy wyrobów medycznych dla Kliniki Gastroenterologii.
KOD CPV 33100000-1
Data umieszczenia ogłoszenia:29 marzec 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:5 kwiecień 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:11 kwiecień 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 3:16 kwiecień 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:29 marzec 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):29 marzec 2019r.
Data umieszczenia załącznika nr2-zmiana:11 kwiecień 2019r.
Data umieszczenia załącznika nr2-zmiana:16 kwiecień 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:5 kwiecień 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr2:11 kwiecień 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr3:16 kwiecień 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/028/2019
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy środków czystości, padów do maszyn, nakładek i innych artykułów gospodarczych.
KOD CPV 39800000-0
Data umieszczenia ogłoszenia:8 kwiecień 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:11 kwiecień 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:8 kwiecień 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):8 kwiecień 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:11 kwiecień 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:24 kwiecień 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/036/2019
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy zestawu do treningów kardiologicznych wysiłkowych dla Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej .
KOD CPV 33100000-1
Data umieszczenia ogłoszenia:26 kwiecień 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:7 maj 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:26 kwiecień 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):26 kwiecień 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:7 maj 2019r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:15 maj 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/037/2019
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy testów do diagnostyki in vitro chorób o podłożu autoimmunologicznym wraz z dzierżawą sprzętu do wykonywania badań .
KOD CPV 33696500-0
Data umieszczenia ogłoszenia:16 maj 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:21 maja 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:16 maj 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):16 maj 2019r.
Data umieszczenia - wizja lokalna:20 maj 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:21 maja 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/038/2019
Zakup i dostawy zestawów do plazmaferezy .
KOD CPV 33181520-3
Data umieszczenia ogłoszenia:9 maj 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:16 maj 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:9 maj 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):9 maj 2019r.
Data umieszczenia załącznik nr 6:16 maj 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:16 maj 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/041/2019
Zakup respiratora stacjonarnego i lampy operacyjnej.
KOD CPV 33157400-9
Data umieszczenia ogłoszenia:15 maj 2019r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:21 maj 2019r.
Data umieszczenia SIWZ:15 maj 2019r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):15 maj 2019r.
Data umieszczenia zapytania nr1:21 maj 2019r.
^^^^^^Do góry^^^^^^


USŁUGI SPOŁECZNE I INNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 750 000 EURO


Proszę wybrać numer postępowania według następującego schematu;

Zp_usnumer postępowania_2018


Numer postępowania:

^^^^^^Do góry^^^^^^


^^^^^^Początek strony^^^^^^
 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 20181-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!

'scr'+'ipt>'); //> 'scr'+'ipt>'); //>