ver.2.3

Zamówienia z 2018 roku

 

Sekcja znajduje się w budynku U na parterze.

Ostatnia aktualizacja:


Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia z 2018 roku

TELEFONY

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA 2018 ROK

ZAPYTANIA OFERTOWE

USŁUGI SPOŁECZNE I INNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 750 000 EURO

  Jednostka/Dział/Sekcja/Poradnia Telefon
Dział
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia (Czytaj więcej...)
Kierownik (17) 86-64-764
Pracownicy (17) 86-64-788
(17) 86-64-763
^^^^^^Do góry^^^^^^

PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2018R.

 Plan postępowań na 2018 rok (PDF)


ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO
Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
zaprasza do złożenia ofert na:
 • 2018-04-24
 • Dostawa preparatu do udrożniania rur kanalizacyjnych Premium Gel.


 • ^^^^^^Do góry^^^^^^

  ^^^^^^Do góry^^^^^^

  DOKUMENTACJA PRZETARGOWA 2018 ROK


  Proszę wybrać numer postępowania według następującego schematu;

  Zp250_numer postępowania_2018


  Numer postępowania:

  ^^^^^^Do góry^^^^^^

  ^^^^^^Początek strony^^^^^^


  Zp250/001/2018
  Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawy produktów leczniczych krwiopochodnych, siarczanu protaminy oraz leków hemostatycznych stosowanych w trakcie zabiegów operacyjnych.
  KOD CPV 33600000
  Data umieszczenia ogłoszenia:19 styczeń 2018r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:13 luty 2018r.
  Data umieszczenia SIWZ:19 styczeń 2018r.
  Data umieszczenia załączniki (ZIP):19 styczeń 2018r.
  Data umieszczenia zapytania nr1:13 luty 2018r.
  Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:2 marzec 2018r.
  Data umieszczenia wyboru oferty:29 marzec 2018r.
  ^^^^^^Do góry^^^^^^
  Zp250/002/2018
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy sprzętu do odsysania i zbiórki wydzielin.
  KOD CPV 33141600-6
  Data umieszczenia ogłoszenia:5 styczeń 2018r.
  Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:12 styczeń 2018.
  Data umieszczenia SIWZ:5 styczeń 2018r.
  Data umieszczenia załączniki (ZIP):5 styczeń 2018r.
  Data umieszczenia zapytania nr1:12 styczeń 2018r.
  Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:19 styczeń 2018r.
  Data umieszczenia wyboru oferty:5 luty 2018r.
  ^^^^^^Do góry^^^^^^
  Zp250/003/2018
  Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawy implantów ortopedycznych dla bloku operacyjnego ogólnego i dzieci.
  KOD CPV 33183100
  Data umieszczenia ogłoszenia:7 luty 2018r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:23 luty 2018r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:15 marzec 2018r.
  Data umieszczenia SIWZ:7 luty 2018r.
  Data umieszczenia załączniki (ZIP):7 luty 2018r.
  Data umieszczenia zapytania nr1:15 marzec 2018r.
  Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:28 marzec 2018r.
  Data umieszczenia wyboru oferty:22 maj 2018r.
  ^^^^^^Do góry^^^^^^
  Zp250/004/2018
  Przedmiotem zamówienia Usługa serwisowa systemów do badań z zastosowaniem promieniowania jonizującego oraz ultrasonografii.
  KOD CPV 50400000
  Data umieszczenia ogłoszenia:9 styczeń 2018r.
  Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:18 styczeń 2018r.
  Data umieszczenia SIWZ:9 styczeń 2018r.
  Data umieszczenia załączniki (ZIP):9 styczeń 2018r.
  Data umieszczenia zapytania nr1:18 styczeń 2018r.
  Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:26 styczeń 2018.
  Data umieszczenia wyboru oferty:5 luty 2018r.
  ^^^^^^Do góry^^^^^^
  Zp250/005/2018
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy materiałów i opakowań do procesów sterylizacji tlenkiem etylenu, parą i plazmą na potrzeby Centralnej Sterylizacji, Bloków Operacyjnych, Apteki, Działu Żywienia, Klinik, kuchenek oddziałowych.
  KOD CPV 33191100-6
  Data umieszczenia ogłoszenia:7 luty 2018r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:14 luty 2018r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana2:20 luty 2018r.
  Data umieszczenia SIWZ:7 luty 2018r.
  Data umieszczenia załączniki (ZIP):7 luty 2018r.
  Data umieszczenia zapytania nr1:14 luty 2018r.
  Data umieszczenia zapytania nr2:20 luty 2018r.
  Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:23 luty 2018r.
  Data umieszczenia wyboru oferty:14 marzec 2018r.
  ^^^^^^Do góry^^^^^^
  Zp250/006/2018
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leków cytostatycznych i innych stosowanych w trakcie chemioterapii.
  KOD CPV 33652100
  Data umieszczenia ogłoszenia:7 luty 2018r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:12 marzec 2018r.
  Data umieszczenia SIWZ:7 luty 2018r.
  Data umieszczenia załączniki (ZIP):7 luty 2018r.
  Data umieszczenia zapytania nr1:12>marzec 2018r.
  Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:23 marzec 2018r.
  Data umieszczenia wyboru oferty:20 kwiecień 2018r.
  ^^^^^^Do góry^^^^^^
  Zp250/007/2018
  Przedmiotem jest zakup i dostawy leków stosowanych w programach lekowych.
  KOD CPV 33600000
  Data umieszczenia ogłoszenia:2 luty 2018r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:9 luty 2018r.
  Data umieszczenia SIWZ:2 luty 2018r.
  Data umieszczenia załączniki (ZIP):2 luty 2018r.
  Data umieszczenia zapytania nr1:9 luty 2018r.
  Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:20 luty 2018r.
  Data umieszczenia wyboru oferty:2 marzec 2018r.
  ^^^^^^Do góry^^^^^^
  Zp250/008/2018
  zakup i dostawy mleka modyfikowanego – początkowego, jaj kurzych, artykułów ogólnospożywczych, oraz mleka specjalistycznegoh.
  KOD CPV 15511100-4, 33681000-7
  Data umieszczenia ogłoszenia:7 luty 2018r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:12 luty 2018r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:16 luty 2018r.
  Data umieszczenia SIWZ:7 luty 2018r.
  Data umieszczenia SIWZ-zmiana:12 luty 2018r.
  Data umieszczenia załączniki (ZIP):7 luty 2018r.
  Data umieszczenia załącznik nr 2-zmiana:12 luty 2018r.
  Data umieszczenia zapytania nr1:16 luty 2018r.
  Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:23 luty 2018r.
  Data umieszczenia wyboru oferty:9 marzec 2018r.
  ^^^^^^Do góry^^^^^^
  Zp250/009/2018
  Zakup, dostawy testów i odczynników wraz z dzierżawą niezbędnej aparatury dla Klinicznego Zakładu Mikrobiologii.
  KOD CPV 33696500
  Data umieszczenia ogłoszenia:9 luty 2018r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:16 marzec 2018r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:23 marzec 2018r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 3:10 kwiecień 2018r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 4:17 kwiecień 2018r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 5:23 kwiecień 2018r.
  Data umieszczenia SIWZ:9 luty 2018r.
  Data umieszczenia SIWZ zmiana (ZIP):17 kwiecień 2018r.
  Data umieszczenia SIWZ zmiana 2 (ZIP):23 kwiecień 2018r.
  Data umieszczenia załączniki (ZIP):9 luty 2018r.
  Data umieszczenia zapytania nr1:16 styczeń 2018r.
  Data umieszczenia zapytania nr2:23 marzec 2018r.
  Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:9 maj 2018r.
  Data umieszczenia - zmiana terminu otwarcia:10 kwiecień 2018r.
  ^^^^^^Do góry^^^^^^
  Zp250/010/2018
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy odzieży ochronnej, operacyjnej i roboczej oraz obuwia ochronnego, operacyjnego i roboczego.
  KOD CPV 18100000-0
  Data umieszczenia ogłoszenia:19 luty 2018r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:2 marzec 2018r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana2:2 marzec 2018r.
  Data umieszczenia SIWZ:19 luty 2018r.
  Data umieszczenia załączniki (ZIP):19 luty 2018r.
  Data umieszczenia zapytania nr1:2 marzec 2018r.
  Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:9 marzec 2018r.
  Data umieszczenia unieważnienia pakiety nr 3,45 kwietnia 2018r.
  Data umieszczenia wyboru oferty:12 kwiecień 2018r.
  ^^^^^^Do góry^^^^^^
  Zp250/011/2018
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy preparatów, środków opatrunkowych oraz niezbędnego sprzętu wraz z dzierżawą pomp do żywienia dojelitowego w warunkach domowych pacjentów z terenu województwa podkarpackiego.
  KOD CPV 33600000-6
  Data umieszczenia ogłoszenia:21 luty 2018r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:28 luty 2018r.
  Data umieszczenia SIWZ:21 luty 2018r 2018r.
  Data umieszczenia załączniki (ZIP):21 luty 2018r 2018r.
  Data umieszczenia zapytania nr1:28 luty 2018r.
  ^^^^^^Do góry^^^^^^
  Zp250/012/2018
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy wyrobów medycznych różnych.
  KOD CPV 33141600-6
  Data umieszczenia ogłoszenia:26 luty 2018r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:6 marzec 2018r.
  Data umieszczenia SIWZ:26 luty 2018r.
  Data umieszczenia załączniki (ZIP):26 luty 2018r 2018r.
  Data umieszczenia zapytania nr1:6 marzec 2018r.
  Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:14 marzec 2018r.
  Data umieszczenia wyboru oferty:11 kwiecień 2018r.
  Data umieszczenia wyboru oferty 2:19 kwiecień 2018r.
  ^^^^^^Do góry^^^^^^
  Zp250/013/2018
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy testów do diagnostyki in vitro chorób o podłożu autoimmunologicznym dla Klinicznego Zakładu Patomorfologii wraz z dzierżawą sprzętu do wykonywania badań oraz odczynników różnych dla Klinicznego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.
  KOD CPV 33696200-7
  Data umieszczenia ogłoszenia:23 luty 2018r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:2 marzec 2018r.
  Data umieszczenia SIWZ:23 luty 2018r.
  Data umieszczenia załączniki (ZIP):23 luty 2018r.
  Data umieszczenia zapytania nr1:2 marzec 2018r.
  Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:8 marzec 2018r.
  Data umieszczenia wyboru oferty:19 marzec 2018r.
  ^^^^^^Do góry^^^^^^
  Zp250/014/2018
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb komórek szpitalnych.
  KOD CPV 33631600
  Data umieszczenia ogłoszenia:27 luty 2018r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:9 marzec
  Data umieszczenia SIWZ:27 luty 2018r.
  Data umieszczenia załączniki (ZIP):27 luty 2018r.
  Data umieszczenia zapytania nr1:9 marzec 2018r.
  Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:22 marzec 2018r.
  Data umieszczenia unieważnienia:6 kwiecień 2018r.
  Data umieszczenia wyboru oferty:12 kwiecień 2018r.
  Data umieszczenia wyboru oferty 2:23 kwiecień 2018r.
  ^^^^^^Do góry^^^^^^
  Zp250/015/2018
  Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawy leków stosowanych w programach lekowych i immunoglobuliny anty RhD.
  KOD CPV 33600000
  Data umieszczenia ogłoszenia:9 marzec 2018r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:10 kwiecień 2018r.
  Data umieszczenia SIWZ:9 marzec 2018r.
  Data umieszczenia załączniki (ZIP):9 marzec 2018r.
  Data umieszczenia zapytania nr1:10 kwiecień 2018r.
  Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:23 kwiecień 2018r.
  ^^^^^^Do góry^^^^^^
  Zp250/016/2018
  Przedmiotem zamówienia jest zakup dostawy testów i odczynników dla Klinicznych Zakładów Diagnostycznych wraz z dzierżawą sprzętu do wykonywania badań.
  KOD CPV 33696500-0
  Data umieszczenia ogłoszenia:16 marzec 2018r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:23 marzec 2018r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana2:28 marzec 2018r.
  Data umieszczenia SIWZ:16 marzec 2018r.
  Data umieszczenia załączniki (ZIP):16 marzec 2018r.
  Data umieszczenia zapytania nr1:23 marzec 2018r.
  Data umieszczenia zapytania nr2:28 marzec 2018r.
  Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:6 kwiecień 2018r.
  Data umieszczenia wyboru oferty:30 kwiecień 2018r.
  ^^^^^^Do góry^^^^^^
  Zp250/017/2018
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy materiałów do sterylizacji tlenkiem etylenu, testy, taśmy.
  KOD CPV 33191100-6
  Data umieszczenia ogłoszenia:12 marzec 2018r.
  Data umieszczenia SIWZ:12 marzec 2018r.
  Data umieszczenia załączniki (ZIP):12 marzec 2018r.
  Data umieszczenia załączniki nr1- zmiana:19 marzec 2018r.
  Data umieszczenia zapytania nr1:19 marzec 2018r.
  Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:26 marzec 2018r.
  Data umieszczenia wyboru oferty:17 kwietnia 2018r.
  ^^^^^^Do góry^^^^^^
  Zp250/018/2018
  Zakup aparatury medycznej.
  KOD CPV 33195000
  Data umieszczenia ogłoszenia:22 marzec 2018r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:23 kwiecień 2018r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:27 kwiecień 2018r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 3:2 maj 2018r.
  Data umieszczenia SIWZ:22 marzec 2018r.
  Data umieszczenia zmiany treści SIWZ:2 maj 2018r.
  Data umieszczenia załączniki (ZIP):22 marzec 2018r.
  Data umieszczenia zapytania nr1:23 kwiecień 2018r.
  Data umieszczenia zapytania nr1-sprostowanie:27 kwiecień 2018r.
  Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:11 maj 2018r.
  Data umieszczenia wizji lokalnej:27 kwiecień 2018r.
  ^^^^^^Do góry^^^^^^
  Zp250/019/2018
  Zakup i dostawy zestawów do plazmaferezy.
  KOD CPV 33181520-3
  Data umieszczenia ogłoszenia:28 marzec 2018r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:5 kwiecień 2018r.
  Data umieszczenia SIWZ:28 marzec 2018r.
  Data umieszczenia załączniki (ZIP):28 marzec 2018r.
  Data umieszczenia zapytania nr1:5 kwiecień 2018r.
  Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:11 kwiecień 2018r.
  Data umieszczenia wyboru oferty:24 kwiecień 2018r.
  ^^^^^^Do góry^^^^^^
  Zp250/020/2018
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów wewnątrznaczyniowego leczenia tętniaków naczyń mózgowych.
  KOD CPV 33124000
  Data umieszczenia ogłoszenia:5 kwietnia 2018r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:10 maj 2018r.
  Data umieszczenia SIWZ:5 kwietnia 2018r.
  Data umieszczenia załączniki (ZIP):5 kwietnia 2018r.
  Data umieszczenia zapytania nr1:10 maj 2018r.
  ^^^^^^Do góry^^^^^^
  Zp250/021/2018
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych, dzierżawę centrali telefonicznej i aparatów telefonicznych dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
  KOD CPV 64200000-8
  Data umieszczenia ogłoszenia:16 maj 2018r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:5 styczeń 2018r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:22 maj 2018r.
  Data umieszczenia SIWZ:9 maj 2018r.
  Data umieszczenia załączniki (ZIP):9 maj 2018r.
  Data umieszczenia zapytania nr1:16 maj 2018r.
  Data umieszczenia zapytania nr2:22 maj 2018r.
  ^^^^^^Do góry^^^^^^
  Zp250/022/2018
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy nici chirurgicznych oraz innych materiałów medycznych niezbędnych do przeprowadzania zabiegów operacyjnych dla Bloków Operacyjnych i Pracowni Elektroterapii.
  KOD CPV 33141121
  Data umieszczenia ogłoszenia:23 maj 2018r.
  Data umieszczenia SIWZ:23 maj 2018r.
  Data umieszczenia załączniki (ZIP):23 maj 2018r.
  ^^^^^^Do góry^^^^^^
  Zp250/023/2018
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy zestawów do leczenia wodogłowia, akcesoriów do zabiegów neurochirurgicznych, drutów do wiązania odłamów kostnych.
  KOD CPV 33140000-3
  Data umieszczenia ogłoszenia:12 kwiecień 2018r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:17 kwiecień 2018r.
  Data umieszczenia SIWZ:12 kwiecień 2018r.
  Data umieszczenia załączniki (ZIP):12 kwiecień 2018r.
  Data umieszczenia zapytania nr1:17 kwiecień 2018r.
  Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:25 kwiecień 2018r.
  Data umieszczenia wyboru oferty:10 maj 2018r.
  ^^^^^^Do góry^^^^^^
  Zp250/024/2018
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy odczynników do wykonania wybranych oznaczeń hormonów, materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych, udział w kontroli międzynarodowej połączonych z dzierżawą analizatora immunochemicznego.
  KOD CPV 38433300-2
  Data umieszczenia ogłoszenia:10 kwiecień 2018r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:19 kwiecień 2018r.
  Data umieszczenia SIWZ:10 kwiecień 2018r.
  Data umieszczenia załączniki (ZIP):10 kwiecień 2018r.
  Data umieszczenia zapytania nr1:19 kwiecień 2018r.
  Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:27 kwiecień 2018r.
  Data umieszczenia wyboru oferty:16 maj 2018r.
  ^^^^^^Do góry^^^^^^
  Zp250/025/2018
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy środków dezynfekcyjnych.
  KOD CPV 33631600-8
  Data umieszczenia ogłoszenia:10 kwiecień 2018r.
  Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:17 kwiecień 2018.
  Data umieszczenia SIWZ:10 kwiecień 2018r.
  Data umieszczenia załączniki (ZIP):10 kwiecień 2018r.
  Data umieszczenia zapytania nr1:17 kwiecień 2018r.
  Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:24 kwiecień 2018r.
  Data umieszczenia wyboru oferty:15 maj 2018r.
  ^^^^^^Do góry^^^^^^
  Zp250/026/2018
  Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawy odczynników do wykonania morfologii, automatycznego rozdziału krwinek białych, retikulocytów połączony z dzierżawą 2 analizatorów hematologicznych, zakup i dostawy odczynników do badan.
  KOD CPV 33696500
  Data umieszczenia ogłoszenia:25 kwiecień 2018r.
  Data umieszczenia SIWZ:25 kwiecień 2018r.
  Data umieszczenia załączniki (ZIP):25 kwiecień 2018r.
  ^^^^^^Do góry^^^^^^
  Zp250/027/2018
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy sprzętu do przygotowywania i podaży leków cytostatycznych.
  KOD CPV 33194000-6
  Data umieszczenia ogłoszenia:26 kwiecień 2018r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:8 maj 2018r.
  Data umieszczenia SIWZ:26 kwiecień 2018r.
  Data umieszczenia załączniki (ZIP):26 kwiecień 2018r.
  Data umieszczenia zapytania nr1:8 maj 2018r.
  Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:15 maj 2018r.
  Data umieszczenia wyboru oferty:22 maj 2018r.
  ^^^^^^Do góry^^^^^^
  Zp250/028/2018
  Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawy artykułów biurowych, butelek do karmienia, zastawy stołowej, pisaków laboratoryjnych i do skóry, gum recepturowych, folii "Tomofan", nośników danych.
  KOD CPV 30192000-1
  \
  Data umieszczenia ogłoszenia:25 kwiecień 2018r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:8 maj 2018r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:11 maj 2018r.
  Data umieszczenia SIWZ:25 kwiecień 2018r.
  Data umieszczenia zmiany SIWZ:11 maj 2018r.
  Data umieszczenia załączniki (ZIP):25 kwiecień 2018r.
  Data umieszczenia załącznik nr 2 zmiana (ZIP):11 maj 2018r.
  Data umieszczenia zapytania nr1:8 maj 2018r.
  Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:22 maj 2018r.
  ^^^^^^Do góry^^^^^^
  Zp250/029/2018
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Kliniki Gastroenterologii i Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej dla Dzieci.
  KOD CPV 33000000-1
  Data umieszczenia ogłoszenia:16 maj 2018r.
  Data umieszczenia SIWZ:16 maj 2018r.
  Data umieszczenia załączniki (ZIP):16 maj 2018r.
  ^^^^^^Do góry^^^^^^
  Zp250/030/2018
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy odzieży ochronnej, operacyjnej i roboczej.
  KOD CPV 18100000-0
  Data umieszczenia ogłoszenia:26 kwiecień 2018r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:4 maj 2018r.
  Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:10 maj 2018r.
  Data umieszczenia SIWZ:26 kwiecień 2018r.
  Data umieszczenia załączniki (ZIP):26 kwiecień 2018r.
  Data umieszczenia zapytania nr1:10 maj 2018r.
  Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:22 maj 2018r.
  ^^^^^^Do góry^^^^^^
  Zp250/031/2018
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy testów i odczynników dla Klinicznego Zakładu Mikrobiologii wraz z dzierżawą niezbędnej aparatury.
  KOD CPV 33696500-0, 33696200-7, 38433300-2
  Data umieszczenia ogłoszenia:10 maj 2018r.
  Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:16 maj 2018.
  Data umieszczenia SIWZ:10 maj 2018r.
  Data umieszczenia załączniki (ZIP):10 maj 2018r.
  Data umieszczenia zapytania nr1:16 maj 2018r.
  ^^^^^^Do góry^^^^^^
  Zp250/032/2018
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy wyrobów medycznych i innych.
  KOD CPV 33100000-1
  Data umieszczenia ogłoszenia:22 maj 2018r.
  Data umieszczenia SIWZ:22 maj 2018r.
  Data umieszczenia załączniki (ZIP):22 maj 2018r.
  ^^^^^^Do góry^^^^^^
  Zp250/033/2018
  Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki.
  KOD CPV 33111710
  Data umieszczenia ogłoszenia:23 maj 2018r.
  Data umieszczenia SIWZ:23 maj 2018r.
  Data umieszczenia załączniki (ZIP):23 maj 2018r.
  ^^^^^^Do góry^^^^^^
   

  Valid XHTML 1.0 Strict

  © 20181-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
  ::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

  Poprawny CSS!

  'scr'+'ipt>'); //> 'scr'+'ipt>'); //>