ver.2.3

Zamówienia z 2017 roku

 

Sekcja znajduje się w budynku U na parterze.

Ostatnia aktualizacja:

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia z 2017 roku

TELEFONY

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA 2017 ROK

  Jednostka/Dział/Sekcja/Poradnia Telefon
Dział
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia (Czytaj więcej...)
Kierownik (17) 86-64-764
Pracownicy (17) 86-64-788
(17) 86-64-763
^^^^^^Do góry^^^^^^

PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2017R.

 Plan postępowań na 2017 rok (PDF)

POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO


Na wykonanie aktualizacji wielobranżowej dokumentacji projektowej - wykonawczej dla zadania inwestycyjnego pn.„ Modernizacja bloku operacyjnego wraz z centralna sterylizacją w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.
Zapytanie ofertowe prace projektowe aktualizacja(ZIP)
Umieszczono: 16 styczeń 2017r.
Załącznik Nr 6 - dokumentacja projektowa (ZIP)
Umieszczono: 16 styczeń 2017r.
Zapytanie ofertowe aktualizacja wyboru oferty(PDF)
Umieszczono: 1 luty 2017r.
Opracowanie Studium Wykonalności, Analizy kosztów i korzyści oraz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu pn.: „Przebudowa i remont pomieszczeń oddziału dorosłych Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci i Dorosłych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie oraz zakup wyposażenia wraz z wdrożeniem tele-Patologii w Klinicznym Zakładzie Patomorfologii.
Opracowanie Studium Wykonalności
Umieszczono: 8 luty 2017r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Umieszczono: 15 luty 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM DLA KLINICZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE

Ogłoszenie o zamówieniu na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej 750 000 euro)

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

Proszę wybrać numer postępowania według następującego schematu;

Zp250_numer postępowania_2017


Numer postępowania:


Zp250/001/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leków cytostatycznych i innych stosowanych w trakcie chemioterapii.
KOD CPV 33652100
Data umieszczenia ogłoszenia:14 styczeń 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:8 luty 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:14 styczeń 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):14 styczeń 2017r.
Data umieszczenia załączniki nr1- zmiana:8 luty 2017r.
Data umieszczenia załącznik nr 4:14 styczeń 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:8 luty 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:23 luty 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/002/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy zestawów do dializy otrzewnowej metodą ADO i CADO.
KOD CPV 33600000
Data umieszczenia ogłoszenia:5 styczeń 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:13 styczeń 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:5 styczeń 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):5 styczeń 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:13 styczeń 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr2:18 styczeń 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:2 listopad 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:2 luty 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/003/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy nabiału.
KOD CPV 15511000-3, 15530000-2, 15542100-0, 15551300-8
Data umieszczenia ogłoszenia:12 styczeń 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:18 styczeń 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:12 styczeń 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):12 styczeń 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:18 styczeń 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:27 styczeń 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/004/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy obłożeń operacyjnych, serwet i fartuchów chirurgicznych.
KOD CPV 33199000-1,33141000-0, 39518200-8, 33141620-2
Data umieszczenia ogłoszenia:30 styczeń 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:6 styczeń 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:30 styczeń 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):30 styczeń 2017r.
Data umieszczenia załączniki nr5 - zmiana:6 styczeń 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:6 styczeń 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:13 luty 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:22 luty 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/005/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy pomp infuzyjnych.
KOD CPV 33194110-0
Data umieszczenia ogłoszenia:27 styczeń 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:2 luty 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:27 styczeń 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):27 styczeń 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:2 luty 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:7 luty 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:10 luty 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/006/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy odczynników i testów wraz z dzierżawą aparatów do wykonywania badań dla Klinicznego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Klinicznego Zakładu Mikrobiologii.
KOD CPV 33696500, 38434000, 33696200
Data umieszczenia ogłoszenia:7 luty 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:7 luty 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):7 luty 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/007/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy materiałów szewnych na potrzeby Bloku Operacyjnego Kliniki Kardiochirurgii.
KOD CPV 33141121
Data umieszczenia ogłoszenia:4 luty 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:10 luty 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:4 luty 2017r. 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):4 luty 2017r. 2017r.
Data umieszczenia załącznik nr 4:4 luty 2017r. 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:10 luty 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:17 luty 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/008/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy sprzętu jednorazowego do krążenia pozaustrojowego.
KOD CPV 33141640-8, 33195000-3
Data umieszczenia ogłoszenia:2 luty 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:2 luty 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):2 luty 2017r. 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:13 luty 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:16 luty 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 20181-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!

'scr'+'ipt>'); //>