ver.2.3

Zamówienia z 2017 roku

 

Sekcja znajduje się w budynku U na parterze.

Ostatnia aktualizacja:


Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia z 2017 roku

TELEFONY

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA 2017 ROK

ZAPYTANIA OFERTOWE

USŁUGI SPOŁECZNE I INNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 750 000 EURO

  Jednostka/Dział/Sekcja/Poradnia Telefon
Dział
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia (Czytaj więcej...)
Kierownik (17) 86-64-764
Pracownicy (17) 86-64-788
(17) 86-64-763
^^^^^^Do góry^^^^^^

PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2017R.

 Plan postępowań na 2017 rok (PDF)


ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO
Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
zaprasza do złożenia ofert na:
 
^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM DLA KLINICZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE

Ogłoszenie o zamówieniu na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej 750 000 euro)

Data umieszczenia ogłoszenia:30 styczeń 2017r.
Data umieszczenia załącznika:30 styczeń 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr 1:  6 luty 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr 2: 17 luty 2017r.
Data umieszczenia wyboru ofery:23 luty 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 10 marzec 2017r.Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA 2017 ROK


Proszę wybrać numer postępowania według następującego schematu;

Zp250_numer postępowania_2017


Numer postępowania:

^^^^^^Do góry^^^^^^

^^^^^^Początek strony^^^^^^


Zp250/001/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leków cytostatycznych i innych stosowanych w trakcie chemioterapii.
KOD CPV 33652100
Data umieszczenia ogłoszenia:14 styczeń 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:8 luty 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:14 styczeń 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):14 styczeń 2017r.
Data umieszczenia załączniki nr1- zmiana:8 luty 2017r.
Data umieszczenia załącznik nr 4:14 styczeń 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:8 luty 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:23 luty 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:28 marzec 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/002/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy zestawów do dializy otrzewnowej metodą ADO i CADO.
KOD CPV 33600000
Data umieszczenia ogłoszenia:5 styczeń 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:13 styczeń 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:5 styczeń 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):5 styczeń 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:13 styczeń 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr2:18 styczeń 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:2 listopad 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:2 luty 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/003/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy nabiału.
KOD CPV 15511000-3, 15530000-2, 15542100-0, 15551300-8
Data umieszczenia ogłoszenia:12 styczeń 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:18 styczeń 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:12 styczeń 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):12 styczeń 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:18 styczeń 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/004/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy obłożeń operacyjnych, serwet i fartuchów chirurgicznych.
KOD CPV 33199000-1,33141000-0, 39518200-8, 33141620-2
Data umieszczenia ogłoszenia:30 styczeń 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:6 styczeń 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:30 styczeń 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):30 styczeń 2017r.
Data umieszczenia załączniki nr5 - zmiana:6 styczeń 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:6 styczeń 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:13 luty 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:22 luty 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/005/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy pomp infuzyjnych.
KOD CPV 33194110-0
Data umieszczenia ogłoszenia:27 styczeń 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:2 luty 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:27 styczeń 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):27 styczeń 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:2 luty 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:7 luty 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:10 luty 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/006/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy odczynników i testów wraz z dzierżawą aparatów do wykonywania badań dla Klinicznego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Klinicznego Zakładu Mikrobiologii.
KOD CPV 33696500, 38434000, 33696200
Data umieszczenia ogłoszenia:7 luty 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia - zmiana:9 marzec 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:7 luty 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):7 luty 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:9 marzec 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:20 marzec 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:27 marzec 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty2:3 kwiecień 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/007/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy materiałów szewnych na potrzeby Bloku Operacyjnego Kliniki Kardiochirurgii.
KOD CPV 33141121
Data umieszczenia ogłoszenia:4 luty 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:10 luty 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:4 luty 2017r. 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):4 luty 2017r. 2017r.
Data umieszczenia załącznik nr 4:4 luty 2017r. 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:10 luty 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:17 luty 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:31 marzec 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/008/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy sprzętu jednorazowego do krążenia pozaustrojowego.
KOD CPV 33141640-8, 33195000-3
Data umieszczenia ogłoszenia:2 luty 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:2 luty 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):2 luty 2017r. 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:13 luty 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:16 luty 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/009/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy wyrobów medycznych różnych dla potrzeb Klinik szpitalnych.
KOD CPV 33100000-1
Data umieszczenia ogłoszenia:16 marzec 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:23 marzec 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 2:24 marzec 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:16 marzec 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):16 marzec 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:23 marzec 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr2:24 marzec 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:31 marzec 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:10 maj 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/010/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy artykułów ogólnospożywczych, mleka modyfikowanego – początkowego oraz jaj kurzych.
KOD CPV 15511100-4, 33681000-7, 03142500-3, 15812100-4, 15331110-1, 15331427-6, 15861000-1, 15612100-2
Data umieszczenia ogłoszenia:3 marzec 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:10 marzec 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:3 marzec 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):3 marzec 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:10 marzec 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:16 marzec 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:5 kwiecień 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/011/2017
Przedmiotem zamówienia jest leków stosowanych w programach lekowych.
KOD CPV 33600000
Data umieszczenia ogłoszenia:24 luty 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:24 luty 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):24 luty 2017r. 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:13 marzec 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:20 marzec 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/012/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy do trakcji elektrod endokawitarnych.
KOD CPV 33158200
Data umieszczenia ogłoszenia:3 marzec 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:3 marzec 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):3 marzec 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:27 marzec 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:12 kwiecień 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:21 kwiecień 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/013/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leków stosowanych w programach lekowych.
KOD CPV 33600000
Data umieszczenia ogłoszenia:4 marzec 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:3 kwiecień 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:4 marzec 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):4 marzec 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:3 kwiecień 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:18 kwiecień 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:10 maj 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/014/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy implantów ortopedycznych oraz innych wyrobów używanych w przypadku złamań, śruby i płyty.
KOD CPV 33183100
Data umieszczenia ogłoszenia:9 marzec 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:9 marzec 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):9 marzec 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:27 marzec 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr2:31 marzec 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:20 kwiecień 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:6 czerwiec 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/015/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy pasków diagnostycznych do glukometrów wraz z dzierżawą aparatów do pomiaru stężenia glukozy we krwi.
KOD CPV 33124131-2
Data umieszczenia ogłoszenia:27 marzec 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:3 kwiecień 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:6 kwiecień 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:27 marzec 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):27marzec 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:3 kwiecień 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr2:6 kwiecień 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:13 kwiecień 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:10 maj 2017r.
Data umieszczenia unieważnienia:30 maj 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/016/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy zastawek aortalnych, pierścieni do annuloplastyki oraz innych wyrobów medycznych dla Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii.
KOD CPV 33100000
Data umieszczenia ogłoszenia:14 marzec 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:14 marzec 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):14 marzec 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:4 kwiecień 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty 2:6 kwiecień 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/017/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy odczynników dla Zakładów Diagnostycznych.
KOD CPV 33696500-0, 33696200-7
Data umieszczenia ogłoszenia:10 marzec 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:17 marzec 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:10 marzec 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):10 marzec 2017r. 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:17 marzec 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:22 marzec 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:31 marzec 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty 2:6 kwiecień 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/018/2017
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i remont pomieszczeń Pododdziału Patologii Ciąży w Klinicznym Szpitalu Nr2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie .
KOD CPV 45215140-0
Data umieszczenia ogłoszenia:24 marzec 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:5 kwiecień 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:24 marzec 2017r.
Data umieszczenia załączniki nr 1(ZIP):24 marzec 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):24 marzec 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:5 kwiecień 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:14 kwiecień 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:27 kwiecień 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/019/2017
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych .
KOD CPV 50400000
Data umieszczenia ogłoszenia:30 marzec 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:25 kwiecień 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:30 marzec 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):30 marzec 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:25 kwiecień 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:10 maj 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:19 maj 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/020/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy obłożeń operacyjnych, ubrań chirurgicznych, serwet wysokochłonnych.
KOD CPV 33141000-0, 33199000-1, 33141620-2
Data umieszczenia ogłoszenia:24 marzec 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:31 marzec 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:24 marzec 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):24 marzec 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:31 marzec 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:10 kwiecień 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:24 kwiecień 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/021/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy elementów do osteosyntezy.
KOD CPV 33183100-7
Data umieszczenia ogłoszenia:28 marzec 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:28 marzec 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):28 marzec 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:5 kwiecień 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:13 kwiecień 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/022/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy sprzętu jednorazowego użytku do diagnostycznych badań angiograficznych oraz dowewnątrznaczyniowych zabiegów radiologicznych..
KOD CPV 33124000
Data umieszczenia ogłoszenia:8 kwiecień 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:27 kwiecień 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 2:16 maj 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:8 kwiecień 2017r.
Data umieszczenia SIWZ-zmiana treści:16 maj 2017r.
Data umieszczenia SIWZ-zmiana treści 2:17 maj 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):8 kwiecień 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:27 kwiecień 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr2:5 maj 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:25 maj 2017r.
Data umieszczenia unieważnienia:31 maj 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:22 czerwiec 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty - sprostowanie:28 czerwiec 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/023/2017
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych.
KOD CPV 50400000
Data umieszczenia ogłoszenia:11 maj 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:9 czerwiec 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 2:26 czerwiec 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:11 maj 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):11 maj 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:9 czerwiec 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr2:26 czerwiec 2017r.
Data umieszczenia załącznik nr 5 zmiana:9 czerwiec 2017r.
Data umieszczenia załącznik nr 5 zmiana (XLS):9 czerwiec 2017r.
Data umieszczenia załącznik nr 1 zmiana (DOCX):26 czerwiec 2017r.
Data umieszczenia załącznik nr 4 zmiana:26 czerwiec 2017r.
Data umieszczenia załącznik nr 6 zmiana:26 czerwiec 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:17 lipiec 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:30 sierpień 2017r.
Data umieszczenia unieważnienia:25 lipiec 2017r.
Data umieszczenia unieważnienia 2:5 wrzesień 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:15 wrzesień 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/024/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy wyrobów medycznych i innych jednorazowego użytku.
KOD CPV 33100000
Data umieszczenia ogłoszenia:15 kwiecień 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:15 maj 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:15 kwiecień 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):15 kwiecień 2017r.
Data umieszczenia załączniki nr2-zmiana:15 maj 2017r.
Data umieszczenia załączniki nr5-zmiana:15 maj 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:15 maj 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1-sprostowanie:19 maj 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:1 czerwiec 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:9 sierpień 2017r.
Data umieszczenia unieważnienia czynności wyboru-pakiet_14:17 sierpień 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty 2 p14:5 wrzesień 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/025/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu do zabiegów implantacji stymulatorów serca, kardiowerterów, defibrylatorów.
KOD CPV 33182200
Data umieszczenia ogłoszenia:25 kwiecień 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:25 kwiecień 2017r.
Data umieszczenia SIWZ-zmiana:17 maj 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):25 kwiecień 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:12 maj 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr2:16 maj 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:1 czerwiec 2017r.
Data umieszczenia unieważnienia, pakiet nr2,4,8,11,14:6 czerwiec 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:20 czerwiec 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/026/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy tonerów, tuszy, taśm i akcesoriów do drukarek komputerowych..
KOD CPV 30192113-6
Data umieszczenia ogłoszenia:20 kwiecień 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:26 kwiecień 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:20 kwiecień 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):20 kwiecień 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:26 kwiecień 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:8 maj 2017r.
Data umieszczenia unieważnienia:11 maj 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/027/2017
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych nad systemem informatycznym dostarczanym w ramach projektu "PODKARPACKI SYSTEM INFORMACJI MEDYCZNEJ PSIM" REALIZOWANEGO W RAMACH RPO WP 2007-2013.
KOD CPV 72000000-5
Data umieszczenia ogłoszenia:10 maj 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 1:11 maj 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:18 maj 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 3:22 maj 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 4:23 maj 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 5:25 maj 2017r.
Data umieszczenia zmiany terminu składania ofert:22 maj 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:10 maj 2017r.
Data umieszczenia SIWZ zmiana:11 maj 2017r.
Data umieszczenia SIWZ zmiana 2:25 maj 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):10 maj 2017r.
Data umieszczenia załączniki zmiana(ZIP):11 maj 2017r.
Data umieszczenia załączniki zmiana 2(ZIP):18 maj 2017r.
Data umieszczenia załączniki zmiana 3(ZIP):25 maj 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:18 maj 2017r.
Data umieszczenia unieważnienia:30 maj 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/028/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy zestawów do plazmaferezy.
KOD CPV 33181520-3
Data umieszczenia ogłoszenia:18 maj 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:18 maj 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):18 maj 2017r.
Data umieszczenia unieważnienia:30 maj 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/029/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy testów kasetkowych do wykrywania obecności antygenów Giardia w kale oraz testów do diagnostyki chorób infekcyjnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora dla Zakładu Mikrobiologii.
KOD CPV 33696500
Data umieszczenia ogłoszenia:31 maj 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:28 czerwiec 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:31 maj 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):31 maj 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:28 czerwiec 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:17 lipiec 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:24 sierpień 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/030/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy tonerów, tuszy, taśm i akcesoriów do drukarek komputerowych.
KOD CPV 30192113-6
Data umieszczenia ogłoszenia:18 maj 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:18 maj 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):18 maj 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:30 maj 2017r.
Data umieszczenia unieważnienia:9 czerwiec 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/031/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy wyrobów medycznych dla Kliniki Kardiochirurgii i Intensywnej Terapii .
KOD CPV 33181000
<-tr>
Data umieszczenia ogłoszenia:31 maj 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:7 lipiec 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:31 maj 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):31 maj 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:7 lipiec 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:19 lipiec 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:13 wrzesień 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/032/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy wyrobów medycznych różnych.
KOD CPV 33100000-1
Data umieszczenia ogłoszenia:25 maj 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia - zmiana:31 maj 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:25 maj 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):25 maj 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:31 maj 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:7 czerwiec 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:4 lipiec 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/033/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy elementów zużywalnych do urządzeń medycznych.
KOD CPV 33000000
Data umieszczenia ogłoszenia:9 czerwiec 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:7 lipiec 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:9 czerwiec 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):9 czerwiec 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:7 lipiec 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:21 lipiec 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:25 sierpień 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/034/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy wyrobów medycznych do laparoskopii i innych dla potrzeb Bloku Operacyjnego.
KOD CPV 33140000
Data umieszczenia ogłoszenia:30 maj 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:28 czerwiec 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:30 maj 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):30 maj 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:28 czerwiec 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:12 lipiec 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:30 sierpień 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/035/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy zestawów do plazmaferezy.
KOD CPV 33181520-3
Data umieszczenia ogłoszenia:31 maj 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:31 maj 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):31 maj 2017r.
Data umieszczenia unieważnienia:12 czerwiec 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/036/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy aparatury medycznej na potrzeby funkcjonowania Centrum Urazowego.
KOD CPV 33100000
Data umieszczenia ogłoszenia:22 czerwiec 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:28 lipiec 2017r.
Data umieszczenia unieważnienia postępowania:30 sierpień 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:22 czerwiec 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):22 czerwiec 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:28 lipiec 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:14 sierpień 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:18 wrzesień 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty - sprostowanie pakiet nr 9:22 wrzesień 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/037/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy materiałów eksploatacyjnych do bieżącej konserwacji obiektów i urządzeń technicznych szpitala.
KOD CPV 44420000-0
Data umieszczenia ogłoszenia:6 czerwiec 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:14 czerwiec 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:6 czerwiec 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):6 czerwiec 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:14 czerwiec 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert (ZIP):22 czerwiec 2017r.
Data umieszczenia unieważnienia:17 lipiec 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/038/2017
Przedmiotem zamówienia wykonanie usługi naprawy i serwisowania pięciu sztuk UPS-ów typu APC SILKON SL 40 z wymianą 4 kompletów baterii akumulatorów AML 120-12 zasilania awaryjnego budynku Kardiochirurgii.
KOD CPV 50532000-3
Data umieszczenia ogłoszenia:3 lipiec 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:12 lipiec 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:14 lipiec 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenie zmiana terminu:12 lipiec 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:3 lipiec 2017r.
Data umieszczenia SIWZ-zmiana:14 lipiec 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):3 lipiec 2017r.
Data umieszczenia załącznik nr 4 zmiana:12 lipiec 2017r.
Data umieszczenia załącznik nr 1 zmiana:12 lipiec 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:12 lipiec 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:21 lipiec 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:1 wrzesień 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/039/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy materiałów eksploatacyjnych, papierów i akcesoriów do drukarek komputerowych, kserokopiarek i urządzeń biurowych.
KOD CPV 30197644-2, 30199330-2, 30192113-6
Data umieszczenia ogłoszenia:29 czerwiec 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:24 kwiecień 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):29 czerwiec 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert(ZIP):12 lipiec 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:28 lipiec 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/040/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy płynów do hemofiltracji cytrynianowej.
KOD CPV 33692800-5
Data umieszczenia ogłoszenia:26 czerwiec 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:3 lipiec 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:26 czerwiec 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):26 czerwiec 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:3 lipiec 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:7 lipiec 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:17 lipiec 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/041/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy zestawów do plazmaferezy.
KOD CPV 33181520-3
Data umieszczenia ogłoszenia:22 czerwiec 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:22 czerwiec 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):22 czerwiec 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:3 lipiec 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:12 lipiec 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/042/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy drobiu, mięsa oraz wędlin.
KOD CPV 15112000-6
Data umieszczenia ogłoszenia:17 lipiec 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:25 lipiec 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:17 lipiec 2017r.
Data umieszczenia SIWZ-zmiana:25 lipiec 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):17 lipiec 2017r.
Data umieszczenia kwoty przeznaczonej:2 sierpień 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:8 wrzesień 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/043/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy artykułów żywnościowych (kiszonki, ryby, mrożonki, warzywa i owoce, pieczywo).
KOD CPV 03221000-6
Data umieszczenia ogłoszenia:17 lipiec 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:25 lipiec 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:17 lipiec 2017r.
Data umieszczenia SIWZ-zmiana:25 lipiec 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):17 lipiec 2017r.
Data umieszczenia kwoty przeznaczonej:7 sierpień 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:7 sierpień 2017r.
Data umieszczenia unieważnienia - pakiet 4:8 sierpień 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:8 wrzesień 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/044/2017
Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawy leków stosowanych w programach lekowych.
KOD CPV 33600000
Data umieszczenia ogłoszenia:10 sierpień 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:22 sierpień 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:10 sierpień 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):10 sierpień 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:22 sierpień 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:30 sierpień 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:29 wrzesień 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/045/2017
Przedmiotem zamówienia jest: usługa konserwacji i napraw 7 szt. urządzeń dźwigowych marki KONE w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, w budynku Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjnego Dzieci i Młodzieży, na warunkach określonych w załączniku Nr 5 do SIWZ- projekt umowy. Wykaz dźwigów –stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
KOD CPV 50750000-7
Data umieszczenia ogłoszenia:12 wrzesień 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:12 wrzesień 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):12 wrzesień 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:22 wrzesień 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:27 wrzesień 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/046/2017
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej pn.” Przebudowa i remont Kliniki Chirurgii Dzieci i Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie oraz realizacja czynności nadzoru autorskiego. dla zadania inwestycyjnego MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE KLINICZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA CENTRUM URAZOWEGO DZIECI.
KOD CPV 71000000-8
Data umieszczenia ogłoszenia:1 sierpień 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:9 sierpień 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:1 sierpień 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):1 sierpień 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:9 sierpień 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:17 sierpień 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:12 wrzesień 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/047/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy radiofarmaceutyków do diagnostyki i leczenia
KOD CPV 33694000-1
Data umieszczenia ogłoszenia:3 sierpień 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:8 sierpień 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:3 sierpień 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):3 sierpień 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:8 sierpień 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:18 sierpień 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:25 sierpień 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/048/2017
Przedmiotem zamówienia jest usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego, wykonywanych na podstawie indywidualnych recept, wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do pacjentów Zamawiającego.
KOD CPV 85149000-5
Data umieszczenia ogłoszenia:7 sierpień 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:16 sierpień 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:7 sierpień 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):7 sierpień 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:16 sierpień 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:23 sierpień 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:18 wrzesień 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/049/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy zastawek serca, protez naczyniowych, stentgraftów piersiowych oraz sprzętu jednorazowegona potrzeby Bloku Operacyjnego Kliniki Kardiochirurgii.
KOD CPV 33100000
Data umieszczenia ogłoszenia:7 październik 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:17 październik 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:7 październik 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):7 październik 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:17 październik 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:26 październik 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:30 listopad 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty 2:13 grudzień 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/050/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia medycznego i niemedycznego oraz mebli dla Ośrodka Perinatologii w ramach projektu Przebudowa pionu Położniczo-Ginekologicznego wraz z traktem porodowym w celu utworzenia Ośrodka Perinatologii (III etap) w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
KOD CPV 33000000-0
Data umieszczenia ogłoszenia:31 sierpień 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:4 wrzesień 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:8 wrzesień 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 3:12 wrzesień 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:31 sierpień 2017r.
Data umieszczenia SIWZ-zmiana:4 wrzesień 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):31 sierpień 2017r.
Data umieszczenia załącznik 5B (ZIP):4 wrzesień 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:8 wrzesień 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr2:12 wrzesień 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:18 wrzesień 2017r.
Data umieszczenia unieważnienia:18 wrzesień 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:6 październik 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty-sprostowanie:11 październik 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/051/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy pościeli i bielizny szpitalnej, butelek i smoczków do karmienia niemowląt, soli próżniowej tabletkowanej.
KOD CPV 39518000-6, 33681000-7, 14000000-1
Data umieszczenia ogłoszenia:18 sierpień 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:25 sierpień 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:18 sierpień 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):18 sierpień 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:25 sierpień 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:30 sierpień 2017r.
Data umieszczenia unieważnienia pakiet 2,3:30 sierpień 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:15 wrzesień 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/052/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy wyrobów medycznych.
KOD CPV 33100000-1, 33182200-1
Data umieszczenia ogłoszenia:18 sierpień 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:25 sierpień 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:18 sierpień 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):18 sierpień 2017r.
Data umieszczenia załącznik nr 4 (pdf):18 sierpień 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:25 sierpień 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:30 sierpień 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:27 wrzesień 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/053/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy warzyw i owoców.
KOD CPV 01121111-2
Data umieszczenia ogłoszenia:8 sierpień 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:8 sierpień 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):8 sierpień 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:21 sierpień 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:5 wrzesień 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/054/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy butelek i smoczków do karmienia niemowląt, soli próżniowej tabletkowanej.
KOD CPV 14000000-1, 33681000-7
Data umieszczenia ogłoszenia:12 wrzesień 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:15 wrzesień 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:12 wrzesień 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):12 wrzesień 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:15 wrzesień 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:27 wrzesień 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:5 październik 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/055/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mikroskopu operacyjnego dla potrzeb Centrum Urazowego.
KOD CPV 38510000-3
Data umieszczenia ogłoszenia:1 wrzesień 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:11 wrzesień 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:1 wrzesień 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):1 wrzesień 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:11 wrzesień 2017r.
Data umieszczenia unieważnienia:11 wrzesień 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/056/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy koncentratów do hemodializy wodorowęglanowej.
KOD CPV 33692800-5
Data umieszczenia ogłoszenia:13 wrzesień 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:13 wrzesień 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):13 wrzesień 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:22 wrzesień 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:13 październik 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/057/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy zestawów pomp insulinowych dla dzieci.
KOD CPV 33000000-0,33194110-0
Data umieszczenia ogłoszenia:13 wrzesień 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:20 wrzesień 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:13 wrzesień 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):13 wrzesień 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:20 wrzesień 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:27 wrzesień 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:17 październik 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/058/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy mikroskopu operacyjnego dla potrzeb Centrum Urazowego.
KOD CPV 38510000-3
Data umieszczenia ogłoszenia:12 wrzesień 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:15 wrzesień 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:12 wrzesień 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):12 wrzesień 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:15 wrzesień 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:22 wrzesień 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:27 wrzesień 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/059/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia medycznego i niemedycznego oraz mebli dla Ośrodka Perinatologii w ramach projektu "Przebudowa pionu Położniczo-Ginekologicznego wraz z traktem porodowym w celu utworzenia Ośrodka Perinatologii (III etap) w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
KOD CPV 33000000-0, 30200000-1, 30232110-8, 39000000-2
Data umieszczenia ogłoszenia:18 wrzesień 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:25 wrzesień 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:24 kwiecień 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:18 wrzesień 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):18 wrzesień 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:25 wrzesień 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:2 październik 2017r.
Data umieszczenia unieważnienia:3 październik 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:26 październik 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/060/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy materiałów opatrunkowych, specjalistycznych wyrobów medycznych i zestawów zabiegowych.
KOD CPV 33140000
Data umieszczenia ogłoszenia:28 wrzesień 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:3 listopad 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:8 listopad 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 3:9 listopad 2017r.
Data umieszczenia zmiany terminu otwarcia:3 listopad 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:28 wrzesień 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):28 wrzesień 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:8 listopad 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr2:9 listopad 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:22 listopad 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:22 luty 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/061/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy wyrobów medycznych różnych.
KOD CPV 33000000-0, 33141620-2, 33157800-3, 33695000-8
Data umieszczenia ogłoszenia:10 październik 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:18 październik 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:10 październik 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):10 październik 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:18 październik 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:26 październik 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:14 listopad 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/062/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy podłoży i suplementów do diagnostyki mikrobiologicznej wraz z dzierżawą automatycznego systemu barwiącego preparaty oraz bakteryjnych szczepów wzorcowych i testów do diagnostyki bakterii jelitowych.
KOD CPV 33696500-0, 38434000-6
Data umieszczenia ogłoszenia:27 październik 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:7 listopad 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:27 październik 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):27 październik 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:7 listopad 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:17 listopad 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:8 grudzień 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty2:0 grudzień 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/063/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy .
KOD CPV
Data umieszczenia ogłoszenia:19 październik 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:31 październik 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia2:6 listopad 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:19 październik 2017r.
Data umieszczenia zmiany SIWZ:6 listopad 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):19 październik 2017r.
Data umieszczenia załącznik nr 5 (DOCX):31 październik 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:31 październik 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:15 listopad 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:28 listopad 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/064/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy sprzętu jednorazowego użytku do diagnostycznych badań angiograficznych oraz wewnątrznaczyniowych zabiegów radiologicznych.
KOD CPV 33124000-5
Data umieszczenia ogłoszenia:4 październik 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:10 październik 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:4 październik 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):4 październik 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:10 październik 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:16 październik 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:24 październik 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/065/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy papierów higienicznych, worków foliowych i wyrobów z miazgi papierowej dla potrzeb działu higieny.
KOD CPV 33760000-5
Data umieszczenia ogłoszenia:13 październik 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:19 październik 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:13 październik 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):13 październik 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:19 październik 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:27 październik 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:23 listopad 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty 2:29 listopad 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty 3:6 grudzień 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/066/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatury medycznej.
KOD CPV 33261000-7
Data umieszczenia ogłoszenia:13 październik 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:23 październik 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana2:25 październik 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana3:27 październik 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:13 październik 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):13 październik 2017r.
Data umieszczenia zmiany terminu otwarcia:23 październik 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:25 październik 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr2:27 październik 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:6 listopad 2017r.
Data umieszczenia unieważnienia:10 listopad 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:28 listopad 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/067/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy implantów ortopedycznych dla Bloku Operacyjnego Dzieci.
KOD CPV 33141770-8
Data umieszczenia ogłoszenia:10 październik 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:18 październik 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:10 październik 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):10 październik 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:18 październik 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:24 październik 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:17 listopad 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/068/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leków różnych, substancji do receptury aptecznej, formaliny do celów histopatologicznych.
KOD CPV 33000000-0, 33600000-6
Data umieszczenia ogłoszenia:26 październik 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:26 październik 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):26 październik 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:8 listopad 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:6 grudzień 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/069/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy nabiału, mleka specjalistycznego oraz gotowych mieszanek uzupełniających dla dzieci.
KOD CPV 15511000-3, 15530000-2
Data umieszczenia ogłoszenia:29 listopad 2017r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia:7 grudzień 2017r.
Data umieszczenia SIWZ zmiana:7 grudzień 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:29 listopad 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):29 listopad 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:15 grudzień 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:4 styczeń 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/070/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury medycznej .
KOD CPV 33100000, 33112200
Data umieszczenia ogłoszenia:31 październik 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:8 listopad 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:31 październik 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):31 październik 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:8 listopad 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr2:9 listopad 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:15 listopad 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:27 listopad 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty 2:28 listopad 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/071/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury medycznej .
KOD CPV 33162100
Data umieszczenia ogłoszenia:31 październik 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:8 listopad 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 2:9 listopad 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:31 październik 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):31 październik 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:8 listopad 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr2:9 listopad 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:17 listopad 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:29 listopad 2017r.
Data umieszczenia wyboru ofert2:4 grudzień 2017r.
Data umieszczenia wyboru ofert3:7 grudzień 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/072/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy osprzętu kompatybilnego z posiadanym zestawem artroskopowym firmy Stryker i oprzyrządowania do napędów ortopedyczno-chirurgicznych produkcji Stryker.
KOD CPV 33162000-3
Data umieszczenia ogłoszenia:20 grudzień 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:4 styczeń 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:20 grudzień 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):20 grudzień 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:4 styczeń 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:12 styczeń 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:30 styczeń 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/073/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy elementów do leczenia wodogłowia Blok Operacyjny Dzieci .
KOD CPV 33141620-2
Data umieszczenia ogłoszenia:22 listopad 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:22 listopad 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):22 listopad 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:4 grudzień 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:8 grudzień 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/074/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy środków dezynfekcyjnych.
KOD CPV 33631600-8, 33740000-9
Data umieszczenia ogłoszenia:23 listopad 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia zmiana :1 grudzień 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:23 listopad 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):23 listopad 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:1 grudzień 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:8 grudzień 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:18 grudzień 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty2:21 grudzień 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty3:28 grudzień 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/075/2017
Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawy sprzętu do zabiegów elektrofizjologicznych, układów stymulujących serca oraz kardiowerterów defibrylatorów umożliwiających diagnostykę NMR.
KOD CPV 33182200
Data umieszczenia ogłoszenia:2 grudzień 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia zmiana:5 styczeń 2018.
Data umieszczenia SIWZ:2 grudzień 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):2 grudzień 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:5 styczeń 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:16 styczeń 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:30 styczeń 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/076/2017
Przedmiotem zamówienia jest Usługa serwisowa systemów do badań z zastosowaniem promieniowania jonizującego oraz ultrasonografii.
KOD CPV 50400000
Data umieszczenia ogłoszenia:13 grudzień 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:27 grudzień 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:13 grudzień 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):13 grudzień 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:27 grudzień 2017r.
Data unieważnienia postępowania:5 styczeń 2018.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/077/2017
Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji i napraw 4 szt. urządzeń dźwigowych.
KOD CPV 50750000-7
Data umieszczenia ogłoszenia:6 grudzień 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:6 grudzień 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):6 grudzień 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:15 grudzień 2017r.
Data umieszczenia wyboru oferty:20 grudzień 2017r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/078/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy sprzętu jednorazowego użytku do hemodializy.
KOD CPV 33181200-4
Data umieszczenia ogłoszenia:18 grudzień 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:28 grudzień 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:29 grudzień 2017r.
Data umieszczenia SIWZ:18 grudzień 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):18 grudzień 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:28 grudzień 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr2:28 grudzień 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:11 styczeń 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:19 luty 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/079/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy etykiet, środków czystości, pojemników plastikowych i innych artykułów gospodarczych.
KOD CPV 33711900-6
Data umieszczenia ogłoszenia:13 grudzień 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia zmiana:20 grudzień 2017r.
Data umieszczenia SIWZ zmiana:13 grudzień 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):13 grudzień 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:20 grudzień 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:5 styczeń 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:29 styczeń 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty 2:16 luty 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/081/2017
Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa urządzeń medycznych .
KOD CPV 50400000
Data umieszczenia ogłoszenia:16 grudzień 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:28 grudzień 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana2:3 styczeń 2018r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 3:9 styczeń 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:16 grudzień 2017r.
Data umieszczenia SIWZ-zmiana:9 styczeń 2018r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):16 grudzień 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:28 grudzień 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr2:3 styczeń 2017r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:16 styczeń 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:19 styczeń 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/082/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy materiałów i opakowań do procesów sterylizacji tlenkiem etylenu, parą i plazmą na potrzeby Centralnej Sterylizacji, Bloków Operacyjnych, Apteki, Działu Żywienia, Klinik, kuchenek oddziałowych. .
KOD CPV 33191100-6
Data umieszczenia ogłoszenia:22 grudzień 2017r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:4 styczeń 2018r.
Data umieszczenia SIWZ:22 grudzień 2017r.
Data umieszczenia załączniki (ZIP):22 grudzień 2017r.
Data umieszczenia zapytania nr1:4 styczeń 2018r.
Data umieszczenia informacji z otwarcia ofert:12 styczeń 2017r.
Data umieszczenia unieważnienia postępowania:16 styczeń 2018r.
Data umieszczenia wyboru oferty:2 luty 2018r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 20181-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!

'scr'+'ipt>'); //> 'scr'+'ipt>'); //>