ver.2.3

Zamówienia z 2015 roku

 

Sekcja znajduje się w budynku U na parterze.

Ostatnia aktualizacja:

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia z 2015 roku

TELEFONY

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA 2015 ROK

  Jednostka/Dział/Sekcja/Poradnia Telefon
Dział
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia (Czytaj więcej...)
Kierownik (17) 86-64-764
Pracownicy (17) 86-64-788
(17) 86-64-763
^^^^^^Do góry^^^^^^

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA 2015 ROK

    Postępowanie w trybie przetargu ograniczonego

OGŁOSZENIE: wykonanie robót budowlanych (zp251_055_15)

Przetarg ograniczony wykonanie robót budowlanych „Przebudowa pomieszczeń Zakładu Fizjoterapii wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na potrzeby utworzenia Oddziału Endokrynologii Dziecięcej” w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej Rzeszowie”, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn „Utworzenie Oddziału Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

Proszę wybrać numer postępowania według następującego schematu;

Zp250_numer postępowania_2015


Numer postępowania:


Zp250/001/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy sprzętu do terapii nerkozastępczej, zestawów do podawania diet oraz szkiełek laboratoryjnych .
KOD CPV 33.18.10.00-2, 33.14.12.00-2, 33.19.41.00-7, 33.79.30.00-5.
Data umieszczenia ogłoszenia:13 styczeń 2015r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia:20 styczeń 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:13 styczeń 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-5:13 styczeń 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:16 styczeń 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:10 luty 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/002/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy instrumentarium do laparoskopii
KOD CPV 33.14.11.20-7.
Data umieszczenia ogłoszenia: 20 styczeń 2015r.
Data umieszczenia SIWZ: 20 styczeń 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-4: 20 styczeń 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 26 styczeń 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 10 luty 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/003/2015
Roboty budowlane związane z przebudową węzłów sanitarnych (w tym dla osób niepełnosprawnych) w blokach: Przychodni dla Dorosłych oraz Przychodni dla Dzieci Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
KOD CPV 45.21.51.40-0
Data umieszczenia ogłoszenia: 9 styczeń 2015r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia: 23 styczeń 2015r.
Data umieszczenia SIWZ: 9 styczeń 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-7: 9 styczeń 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 21 styczeń 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr2: 23 styczeń 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 5 luty 2015r.
Data umieszczenia sprostowania wyboru oferty: 5 luty 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/004/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy elektrod wraz z dzierżawą systemu do neuromonitoringu podczas zabiegów operacji kręgosłupa dla Bloku Operacyjnego Dzieci..
KOD CPV 33.16.21.00-4
Data umieszczenia ogłoszenia: 22 styczeń 2015r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia: 28 styczeń 2015r.
Data umieszczenia SIWZ: 22 styczeń 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 22 styczeń 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 27 styczeń 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr2: 28 styczeń 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 11 luty 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/005/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leków stosowanych w programach lekowych i leków różnych.
KOD CPV 33.60.00.00-6
Data umieszczenia ogłoszenia: 20 styczeń 2015r.
Data umieszczenia SIWZ: 20 styczeń 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-4: 20 styczeń 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 23 styczeń 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 29 styczeń 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/006/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy sprzętu do krążenia pozaustrojowego.
KOD CPV 33.18.60.00-7
Data umieszczenia ogłoszenia: 23 styczeń 2015r.
Data umieszczenia SIWZ: 23 styczeń 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 23 styczeń 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 30 styczeń 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 3 luty 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/007/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leków stosowanych w programach lekowych.
KOD CPV 33610000, 33652200, 33642100
Data umieszczenia ogłoszenia: 2 luty 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana: 11 luty 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2: 6 marzec 2015r.
Data umieszczenia SIWZ: 7 luty 2015r.
Data umieszczenia SIWZ-zmiana: 11 luty 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-4: 7 luty 2015r.
Data umieszczenia załącznika 1-zmiana: 11 luty 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:6 marzec 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:24 marzec 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/008/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy odczynników dla Zakładu Mikrobiologii.
KOD CPV 33696200
Data umieszczenia ogłoszenia: 5 luty 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana: 9 marzec 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2: 16 marzec 2015r.
Data umieszczenia SIWZ: 10 luty 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 10 luty 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:9 marzec 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr2:16 marzec 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:2 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia unieważnia postępowania:6 maj 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/009/2015
Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług transportu sanitarnego dla potrzeb szpitala wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi królowej w Rzeszowie .
KOD CPV 60.13.00.00-8
Data umieszczenia ogłoszenia: 18 luty 2015r.
Data umieszczenia SIWZ: 18 luty 2015r.
Data umieszczenia SIWZ-zmiana: 19 luty 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-6: 18 luty 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 23 luty 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:26 sierpień 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/010/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy zastawek aortalnych i łaty z osierdzia wołowego.
KOD CPV 33182220
Data umieszczenia ogłoszenia: 18 luty 2015r.
Data umieszczenia SIWZ: 21 luty 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-6: 21 luty 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:20 kwiecień 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/011/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy środków dezynfekcyjnych.
KOD CPV 33.63.16.00-8, 33.74.00.00-9
Data umieszczenia ogłoszenia:10 marzec 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:16 marzec 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:10 marzec 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-5:10 marzec 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:16 marzec 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:2 kwiecień 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/012/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy artykułów spożywczych i nabiału.
KOD CPV 15831000, 15831600, 15851100, 15611000, 15511000, 15511700, 15544000
Data umieszczenia ogłoszenia:11 marzec 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia_zmiana:10 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia_zmiana2:14 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:14 marzec 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-5:14 marzec 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:10 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr2:14 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:14 MAJ 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/013/2015
Przedmiotem zamówienia zakup, dostawy, montaż i uruchomienie sprzętu dla potrzeb pracowni fizjoterapii i oddziału rehabilitacji
KOD CPV 33.00.00.00-0
Data umieszczenia ogłoszenia:>25 luty 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:2 marzec 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:25 luty 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-6:25 luty 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:2 marzec 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:24 marzec 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/014/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy wyrobów medycznych.
KOD CPV 33.15.70.00-5, 33.12.41.30-5
Data umieszczenia ogłoszenia:4 marzec 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:9 marzec 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana2:11 marzec 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:4 marzec 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-5:4 marzec 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:9 marzec 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:11 marzec 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:20 sierpień 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/015/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy elementów zużywalnych do aparatury medycznej.
KOD CPV 33000000
Data umieszczenia ogłoszenia:2 marzec 2015r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia:30 marzec 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:7 marzec 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-5:7 marzec 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:30 marzec 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:30 kwiecień 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/016/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy elastycznych siatek separujących do przepuklin brzusznych i pooperacyjnych oraz płynów do irygacji.
KOD CPV 33.14.11.26-9, 33.68.00.00-0
Data umieszczenia ogłoszenia:4 marzec 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:4 marzec 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-4:4 marzec 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:9 marzec 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:13 marzec 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/017/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki.
KOD CPV 33.18.31.00-7
Data umieszczenia ogłoszenia:13 marzec 2015r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia:2 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:18 marzec 2015r.
Data umieszczenia SIWZ-zmiana:10 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-6:18 marzec 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:2 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr2:8 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:25 maj 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/018/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy elementów do osteosyntezy dla Bloku Operacyjnego Dzieci.
KOD CPV 33.18.31.00-7
Data umieszczenia ogłoszenia:6 marzec 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:6 marzec 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-5:6 marzec 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:27 marzec 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/019/2015
Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa urządzeń medycznych.
KOD CPV 50400000
Data umieszczenia ogłoszenia:2 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia:8 maj 2015r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia 2:15 maj 2015r.
Data umieszczenia zmiany terminu otwarcia:15 maj 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:4 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-6:4 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:8 maj 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:25 czerwiec 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/021/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i innych urządzeń biurowych .
KOD CPV 30.19.21.13-6, 30.19.76.44-2, 30.19.93.30-2
Data umieszczenia ogłoszenia:27 marzec 2015r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia:27 marzec 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:27 marzec 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-6:27 marzec 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:7 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:7 maj 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/022/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy odczynników diagnostycznych dla potrzeb Zakładów Diagnostycznych .
KOD CPV 33.69.61.00-6, 33.69.65.00-0, 33.69.62.00-7
Data umieszczenia ogłoszenia:3 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia:13 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia2:16 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:3 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-5:3 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:13 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr2:16 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:24 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty2:13 maj 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/024/2015
Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa glukometrów i zakup pasków diagnostycznych.
KOD CPV 33.12.41.31-2, 33.19.00.00-8
Data umieszczenia ogłoszenia:30 marzec 2015r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia:9 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia2:14 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia3:17 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:30 marzec 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-5:30 marzec 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:9 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr2:14 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr3:17 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:8 maj 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/025/2015
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w tym wykonywanie usługi monitorowania pomieszczeń Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej dla Dzieci i budynku RORE
Data umieszczenia ogłoszenia:4 maj 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:3 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:7 maj 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-5:7 maj 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:3 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:30 czerwiec 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/026/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy pomp insulinowych.
KOD CPV 33.00.00.00-0
Data umieszczenia ogłoszenia:1 kwietnia 2015r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia:9 kwietnia 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:1 kwietnia 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-5:1 kwietnia 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:9 kwietnia 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:22 kwietnia 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty-sprostowanie:30 kwietnia 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/027/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leków stosowanych w programach lekowych.
KOD CPV 33.18.31.00-733.60.00.00-6
Data umieszczenia ogłoszenia:30 marzec 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:30 marzec 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-4:30 marzec 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:10 kwiecień 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/028/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy wyrobów medycznych i innych jednorazowego użytku.
KOD CPV 33100000
Data umieszczenia ogłoszenia:16 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:20 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:21 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-6:21 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:20 maj 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:8 lipiec 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/029/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawy, montaż i uruchomienie aparatury medycznej .
KOD CPV 33.11.22.00-0, 33.17.00.0-0, 33.19.50.00-3, 33.00.00.00-0, 33.16.21.00-4
Data umieszczenia ogłoszenia:20 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia:28 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia2:30 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:20 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia zmiany SIWZ:29 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-5:20 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:28 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr2:30 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:8 maj 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:20 maj 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/030/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leków różnych i materiałów opatrunkowych.
KOD CPV 33.60.00.00-6, 31.14.11.10-4.
Data umieszczenia ogłoszenia:7 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia:14 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:7 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-4:7 kwecień 2015r.
Data umieszczenia zmiany załącznika nr 1:14 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:14 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:30 kwiecień 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/031/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy implantów ortopedycznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego.
KOD CPV 33183100
Data umieszczenia ogłoszenia:17 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:26 maj 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:22 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-4:22 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:26 maj 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:12 czerwiec 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/032/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia dodatkowego realizowane w ramach projektu Przebudowa Pionu Położniczo-Ginekologicznego wraz z traktem porodowym na Potrzeby Ośrodka Perinatologii.
KOD CPV 39.71.11.30-9, 39.12.10.00-6, 39.11.33.00-0, 39.11.20.00-0, 39.71.13.62-4, 32.32.46.00-6, 39.51.20.00-4, 34.92.84.80-6
Data umieszczenia ogłoszenia:15 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia:22 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:15 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-5:15 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:22 kwietnia 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:6 maj 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty - sprostowanie:13 maj 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty 2:19 maj 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/033/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy aparatury medycznej.
KOD CPV 33.18.31.00-7
Data umieszczenia ogłoszenia:24 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:29 maj 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana2:3 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:29 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-5:29 kwiecień 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:29 maj 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr2:3 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:9 lipiec 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty 2:21 lipiec 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty 3:10 sierpień 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/034/2015
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych, dzierżawa centrali telefonicznej i aparatów telefonicznych w celu zabezpieczenia potrzeb Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
KOD CPV 64.20.00.00-8
Data umieszczenia ogłoszenia:6 maj 2015r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia:13 maj 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:6 maj 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-6:6 maj 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:13 maj 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:29 maj 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/035/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy preparatów, środków opatrunkowych oraz niezbędnego sprzętu wraz z dzierżawą pomp do żywienia dojelitowego w warunkach domowych pacjentów z terenu województwa podkarpackiego.
KOD CPV 33.60.00.00-6, 33.10.00.00-1
Data umieszczenia ogłoszenia:6 maj 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:6 maj 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-4:6 maj 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:19 maj 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/036/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leku Adalimumab.
KOD CPV 33.60.00.00-6
Data umieszczenia ogłoszenia:5 maj 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:5 maj 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-4:5 maj 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:7 maj 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:14 maj 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/037/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy antybiotyków.
KOD CPV 33651100, 33651200
Data umieszczenia ogłoszenia:12 maj 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:15 maj 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:16 maj 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-5:16 maj 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:16 lipiec 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/038/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy gazów medycznych i niemedycznych wraz z dzierżawa butli.
KOD CPV 24111500, 24110000
Data umieszczenia ogłoszenia:27 maj 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:30 maj 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-6:30 maj 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:24 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:14 lipiec 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/039/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy koncentratów do hemodializy wodorowęglanowej, zestawów do plazmaferezy i płynów do hemofiltracji.
KOD CPV 33.69.28.00-5, 33.18.15.10-0
Data umieszczenia ogłoszenia:12 maj 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:26 maj 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:19 maj 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-4:19 maj 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:26 maj 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:3 czerwiec 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/040/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku do wykonywania endowaskularnych zabiegów mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych, embolizacji malformacji naczyniowych za pomocą materiału precypitującego, embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych oraz embolizacji obwodowych
KOD CPV 33100000
Data umieszczenia ogłoszenia:26 maj 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:29 maj 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-4:29 maj 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:22 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:14 lipiec 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/041/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leków stosowanych w programach lekowych oraz w ramach chemioterapii.
KOD CPV 33600000
Data umieszczenia ogłoszenia:22 maj 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:26 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:27 maj 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-4:27 maj 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:26 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:22 lipiec 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/042/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy elementów do leczenia wodogłowia dla Bloku Operacyjnego Dzieci.
KOD CPV 33.14.16.42-2
Data umieszczenia ogłoszenia:16 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:16 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-4:16 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:1 lipiec 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/043/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy elementów do osteosyntezy dla Bloku Operacyjnego Dzieci.
KOD CPV 33.18.31.00-7
Data umieszczenia ogłoszenia:16 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:23 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:16 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-4:16 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:23 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:7 lipiec 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/044/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy sprzętu dla potrzeb oddziału gastroenterologii.
KOD CPV 33.16.80.00-0
Data umieszczenia ogłoszenia:9 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:16 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:9 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-5:9 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:16 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:27 lipiec 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/045/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy zastawek aortalnych, pierścieni do annuloplastyki zastawki oraz innych wyrobów medycznych dla Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii
KOD CPV 33.11.17.30-7, 33.18.22.00-1, 33.18.42.00-7, 33.18.22.20-7
Data umieszczenia ogłoszenia:26 maj 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:26 maj 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-5:26 maj 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:10 czerwiec 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/046/2015
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie gospodarowania odpadami medycznymi, przemysłowymi i pokonsumcyjnymi wytworzonymi w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
KOD CPV 90512000, 90524000, 90533000
Data umieszczenia ogłoszenia:3 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:6 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-6:6 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia unieważnienia:15 lipiec 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/047/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy pomp insulinowych.
KOD CPV 33.00.00.00-0.
Data umieszczenia ogłoszenia:10 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:10 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-5:10 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:15 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:18 czerwiec 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/048/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy pieczywa, jaj kurzych, mleka specjalistycznego.
KOD CPV 15.81.11.00-7, 15.80.00.00-6, 15.81.00.00-9, 03.14.25.00-3, 15.51.17.00-0
Data umieszczenia ogłoszenia:1 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:1 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-4:1 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:16 czerwiec 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/049/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy testów i odczynników dla Klinicznego Zakładu Mikrobiologii.
KOD CPV 33696200, 33696200.
Data umieszczenia ogłoszenia:25 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:23 lipiec 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:30 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-4:30 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:23 lipiec 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:21 sierpień 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/050/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy stentgraftów aortalnych, pierścieni do annuloplastyki oraz zastawek aortalnych i mitralnych dla Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii
KOD CPV 33184200, 33182220
Data umieszczenia ogłoszenia:2 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:6 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-5:6 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:3 lipiec 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:15 lipiec 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/051/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy materiałów eksploatacyjnych do bieżącej konserwacji obiektów i urządzeń technicznych szpitala.
KOD CPV 42.13.14.00-0, 44.41.10.00-4, 44.16.00.00-9, 44.16.31.10-4, 44.62.00.00-2, 31.68.00.00-6, 31.68.10.00-3, 31.22.48.10-3, 31.53.24.00-8, 31.21.13.10-4, 31.21.41.00-0.
Data umieszczenia ogłoszenia:16 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:22 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:16 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-4:16 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:22 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:4 sierpień 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/052/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy obłożeń operacyjnych i wyrobów higienicznych.
KOD CPV 33.14.10.00-0, 33.19.90.00-1, 33.14.16.20-2.
Data umieszczenia ogłoszenia:16 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:23 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:16 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-5:16 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:23 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:17 lipiec 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/053/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy płynów do hemofiltracji.
KOD CPV 33692800.
Data umieszczenia ogłoszenia:16 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:21 lipiec 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:20 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-4:20 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:21 lipiec 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:11 sierpień 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/054/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup zakup i dostawy radiofarmaceutyków do diagnostyki i leczenia.
KOD CPV 33.69.40.00-1, 33.64.23.00-5, 33.65.21.00-6, 60.00.00.00-8.
Data umieszczenia ogłoszenia:10 lipiec 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:16 lipiec 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:10 lipiec 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-4:10 lipiec 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:16 lipiec 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:22 lipiec 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/056/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy sprzętu jednorazowego do krążenia pozaustrojowego oraz wspomagania serca.
KOD CPV 33141640, 33186000.
Data umieszczenia ogłoszenia:18 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:23 lipiec 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:24 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-5:24 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:23 lipiec 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:12 sierpień 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/057/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy jednorazowego sprzętu elektrofizjologicznego.
KOD CPV 33.15.82.00-0.
Data umieszczenia ogłoszenia:26 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:2 lipiec 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:26 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-5:26 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:2 lipiec 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:14 lipiec 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/058/2015
Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego.
KOD CPV 66113000.
Data umieszczenia ogłoszenia:25 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:14 lipiec 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:3 sierpień 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 3:18 sierpień 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 4:26 sierpień 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana terminu składania (otwarcia ofert):26 sierpień 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:30 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia SIWZ-zmiana treści:3 sierpień 2015r.
Data umieszczenia SIWZ-zmiana treści 2:18 sierpień 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-4:30 czerwiec 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:14 lipiec 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr2:21 lipiec 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:12 październik 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/059/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy środków dezynfekcyjnych
KOD CPV 33631600, 33740000.
Data umieszczenia ogłoszenia:5 sierpień 2015r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia:4 września 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:10 sierpień 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-5:10 sierpień 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:4 września 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:8 październik 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/060/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy artykułów żywnościowych.
KOD CPV 15131410.
Data umieszczenia ogłoszenia:16 lipiec 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:25 sierpień 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:21 lipiec 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-4:21 lipiec 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:25 sierpień 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:25 wrzesień 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/061/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy materiałów i opakowań do sterylizacji tlenkiem etylenu, parą i plazmą dla Centralnej Sterylizacji, Bloków Operacyjnych, Apteki, Działu Żywienia, Zakładu Mikrobiologii, kuchenek oddziałowych szpitala.
KOD CPV 33.19.11.00-6, 22.99.20.00-0.
Data umieszczenia ogłoszenia:27 lipiec 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:31 lipiec 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:3 sierpień 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 3:4 sierpień 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:27 lipiec 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-4:27 lipiec 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:31 lipiec 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr2:3 sierpień 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr2-sprostowanie:4 sierpień 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:21 sierpień 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/062/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy wkładów do wstrzykiwaczy automatycznych oraz elektrod z czujnikiem węglowym.
KOD CPV 33.00.00.00-0.
Data umieszczenia ogłoszenia:22 lipiec 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:29 lipiec 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:30 lipiec 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 3:5 sierpień 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 4:11 sierpień 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:22 lipiec 2015r.
Data umieszczenia SIWZ-zmiana:30 lipiec 2015r.
Data umieszczenia SIWZ-zmiana 2:5 sierpień 2015r.
Data umieszczenia SIWZ-zmiana 3:11 sierpień 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-4:22 lipiec 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:29 lipiec 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:19 sierpień 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/063/2015
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie gospodarowania odpadami medycznymi, przemysłowymi i pokonsumpcyjnymi wytworzonymi w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
KOD CPV 90.53.30.00-2, 90.52.40.00-6, 90.51.20.00-9.
Data umieszczenia ogłoszenia:21 lipiec 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:21 lipiec 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-6:21 lipiec 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:6 sierpień 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/064/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy odczynników diagnostycznych oraz dzierżawa i instalacja automatycznego analizatora wraz z oprogramowaniem do oznaczeń immunohematologicznych w mikrometodzie kolumnowej oraz sprzętu do wykonywania badań a także oprogramowanie zarządzające danymi (LSI) zintegrowane z oprogramowaniem analizatora.
KOD CPV 33696100.
Data umieszczenia ogłoszenia:31 lipiec 2015r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia:9 wrzesień 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:24 wrzesień 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:5 sierpień 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-4:5 sierpień 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:9 wrzesień 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr2:24 wrzesień 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:30 październik 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/065/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leku Laronidase.
KOD CPV 33.60.00.00-6.
Data umieszczenia ogłoszenia:27 lipiec 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:27 lipiec 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-4:27 lipiec 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:5 sierpień 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/066/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego dla dzieci i dorosłych.
KOD CPV 33.69.25.10-5.
Data umieszczenia ogłoszenia:28 lipiec 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:4 sierpień 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:28 lipiec 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-4:28 lipiec 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:4 sierpień 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:11 sierpień 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/067/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy testów do oznaczania krwi utajonej w kale, testów paskowych lub kasetkowych do oznaczania leków i narkotyków w moczu oraz testów paskowych do czytnika LabU Reader plus połączony z dzierżawą aparatów.
KOD CPV 38.43.40.00-6, 33.19.25.00-7, 33.12.41.31-2.
Data umieszczenia ogłoszenia:28 lipiec 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia - zmiana:3 sierpień 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:28 lipiec 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-4:28 lipiec 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:3 sierpień 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:7 sierpień 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty 2:19 sierpień 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/068/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy wyrobów medycznych.
KOD CPV 33.14.11.20-2, 33.10.00.00-1.
Data umieszczenia ogłoszenia:4 sierpień 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:10 sierpień 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:4 sierpień 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-4:4 sierpień 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:10 sierpień 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:7 wrzesień 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/069/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy sprzętu j dla potrzeb Oddziału Gastroenterologii.
KOD CPV 33.16.80.00-0.
Data umieszczenia ogłoszenia:7 sierpień 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:7 sierpień 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-5:7 sierpień 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:13 sierpień 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:1 wrzesień 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/070/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb oddziałów szpitalnych.
KOD CPV 33.10.00.00-1.
Data umieszczenia ogłoszenia:13 sierpień 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:19 sierpień 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:13 sierpień 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-5:13 sierpień 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:19 sierpień 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:22 wrzesień 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/071/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy sprzętu jednorazowego użytku do hemodializ.
KOD CPV 33.14.16.40-8, 33.14.12.00-2, 33.14.13.20-9, 33.18.12.00-4.
Data umieszczenia ogłoszenia:19 sierpień 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:26 sierpień 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:19 sierpień 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-6:19 sierpień 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:26 sierpień 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:5 październik 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/072/2015
Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa sterylizatorów plazmowych oraz myjni endoskopowej.
KOD CPV 50.40.00.00-9.
Data umieszczenia ogłoszenia:7 sierpień 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:7 sierpień 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-5:7 sierpień 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:17 sierpień 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/073/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leków różnych, środków kontrastowych, płynów do żywienia pozajelitowego, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, leków z programów lekowych.
KOD CPV 33692200, 33600000.
Data umieszczenia ogłoszenia:17 sierpień 2015r.
Data umieszczenia zmiana ogłoszenia:18 wrzesień 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:20 sierpień 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-4:20 sierpień 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:18 wrzesień 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:19 październik 2015r.
Data umieszczenia sprostowanie wyboru oferty:29 październik 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/074/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa testów Borrelia Western Blot wraz z dzierżawą odpowiedniej do tych testów aparatury umożliwiającej automatyzację procesu od dodania próbek po ich odczyt i interpretację danych.
KOD CPV 33.69.62.00-7, 33.69.65.00-0.
Data umieszczenia ogłoszenia:26 sierpień 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:26 sierpień 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-4:26 sierpień 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:10 wrzesień 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/075/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy testów i odczynników dla Zakładów Diagnostycznych Szpitala wraz z dzierżawą niezbędnej aparatury.
KOD CPV 33696200, 33696500, 38434000
Data umieszczenia ogłoszenia:11 wrzesień 2015r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia:15 październik 2015r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia:19 październik 2015r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia:26 październik 2015r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia:4 listopad 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:11 wrzesień 2015r.
Data umieszczenia zmiany SIWZ:4 listopad 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-4:11 wrzesień 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:15 październik 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr2:19 październik 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr3:26 październik 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:14 grudnia 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty 2:19 styczeń 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/076/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy foteli, krzeseł, taboretów i wersalek oraz pojemników na materiał histopatologiczny.
KOD CPV 33.10.00.00-1, 44.61.34.00-4
Data umieszczenia ogłoszenia:4 września 2015r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia:10 września 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:4 września 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-6:4 września 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:11 września 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:1 październik 2015r.
Data umieszczenia unieważnienia:9 październik 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/077/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy mechanicznych koszulek do usuwania elektrod.
KOD CPV 33.10.00.00-1.
Data umieszczenia ogłoszenia:1 wrzesień 2015r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia:7 wrzesień 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:1 wrzesień 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-5:1 wrzesień 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:7 wrzesień 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:11 wrzesień 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/078/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy wyrobów medycznych.
KOD CPV 33.10.00.00-1, 33.18.10.00-2, 33.19.50.00-3
Data umieszczenia ogłoszenia:25 wrzesień 2015r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia:1 październik 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:25 wrzesień 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-5:25 wrzesień 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:1 październik 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:21 październik 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/079/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy środków dezynfekcyjnych oraz materiałów do sterylizacji.
KOD CPV 33.19.11.00-6, 39.51.44.00-2, 42.96.83.00-2
Data umieszczenia ogłoszenia:28 wrzesień 2015r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia:2 październik 2015r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia:6 październik 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:28 wrzesień 2015r.
Data umieszczenia zmiany SIWZ:6 październik 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-4:28 wrzesień 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:2 październik 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr2:5 październik 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:20 październik 2015r.
Data umieszczenia sprostowania wyboru oferty:27 październik 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty2:3 listopad 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/080/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy zastawek aortalnych, pierścieni, protez naczyniowych i aortalnych dla Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii.
KOD CPV 33.18.22.20-7, 33.18.42.00-5
Data umieszczenia ogłoszenia:2 październik 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 1:9 październik 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:2 październik 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-5:2 październik 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:9 październik 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:29 październik 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/081/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy drobnych wyrobów medycznych.
KOD CPV 33.14.12.00-2, 33.10.00.00-1, 33.14.11.20-7
Data umieszczenia ogłoszenia:9 październik 2015r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia:20 październik 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:9 październik 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-4:9 październik 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:20 październik 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:27 październik 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/082/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy implantów ortopedycznych.
KOD CPV 33141770
Data umieszczenia ogłoszenia:7 październik 2015r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia:9 listopad 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:7 październik 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-4:7 październik 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:9 listopad 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:8 styczeń 2016r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/083/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy warzyw i owoców.
KOD CPV 01.12.11.11-2, 01.12.10.00-1, 01.12.14.10-8, 01.12.11.12-9, 01.12.12.40-5, 15.31.00.00-4, 01.13.13.21-0, 01.13.13.13-1
Data umieszczenia ogłoszenia:29 wrzesień 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:29 wrzesień 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-4:29 wrzesień 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:9 październik 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/084/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy aparatury medycznej.
KOD CPV 33.10.00.00-1
Data umieszczenia ogłoszenia:8 październik 2015r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia:14 październik 2015r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia2:20 październik 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:8 październik 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-5:8 październik 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:14 październik 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr2:20 październik 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:4 listopad 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/085/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy odczynników dla Klinicznego Zakładu Patomorfologii.
KOD CPV 33.69.65.00-0, 33.69.62.00-7
Data umieszczenia ogłoszenia:4 listopad 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:10 listopad 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:17 listopad 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:4 listopad 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-4:4 listopad 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:10 listopad 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr2:17 listopad 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:2 grudnia 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/086/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy środków dezynfekcyjnych.
KOD CPV 33.19.11.00-6
Data umieszczenia ogłoszenia:27 październik 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:27 październik 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-4:27 październik 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:20 listopad 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/087/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy aparatury medycznej.
KOD CPV 33.10.00.00-1
Data umieszczenia ogłoszenia:28 październik 2015r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia:3 listopad 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:28 październik 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-5:28 październik 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:3 listopad 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:9 listopad 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/088/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy narzędzi chirurgicznych jednorazowego użytku oraz narzędzi ortopedycznych wielorazowego użytku.
KOD CPV 33.10.00.00-1
Data umieszczenia ogłoszenia:7 grudzień 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:15 grudzień 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia2:16 grudzień 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:7 grudzień 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-5:7 grudzień 2015r.
Data umieszczenia zmiana załącznika 1:16 grudzień 2015r.
Data umieszczenia zmiana załącznika 2:16 grudzień 2015r.
Data umieszczenia zmiana załącznika 5:16 grudzień 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:15 grudzień 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr2:16 grudzień 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:26 styczeń 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/089/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy cewników przedłużających typu Child in mother dla Pracowni Hemodynamiki.
KOD CPV 33.10.00.00-1
Data umieszczenia ogłoszenia:17 listopad 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:17 listopad 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-5:17 listopad 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:23 listopad 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:30 listopad 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/090/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy wyrobów medycznych dla Kliniki Kardiochirurgii Pododdziału Intensywnej Terapii.
KOD CPV 33141200, 33157800, 33181000
Data umieszczenia ogłoszenia:19 listopad 2015r.
Data umieszczenia zmiana ogłoszenia:16 grudnia 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:21 listopad 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-5:21 listopad 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:16 grudnia 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:9 luty 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/091/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy zestawów do prowadzenia ECMO.
KOD CPV 33.18.60.00-7, 33.14.16.40-8
Data umieszczenia ogłoszenia:26 listopad 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:26 listopad 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-5:26 listopad 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:7 grudzień 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/092/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup dostawy wyrobów medycznych dla Kliniki Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć oraz Pododdziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii dla Dzieci i Noworodków.
KOD CPV 33.10.00.00-1, 33.17.11.00-0, 33.14.16.20-2, 33.17.11.10-3
Data umieszczenia ogłoszenia:26 listopad 2015
Data umieszczenia Zmiany ogłoszenia o zamówieniu:4 grudnia 2015
Data umieszczenia SIWZ:26 listopad 2015r.
Data umieszczenia zmiany załącznika nr 2:4 grudnia 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-4:26 listopad 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:4 grudnia 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:5 styczeń 2016r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/093/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy obłożeń operacyjnych i wyrobów higienicznych.
KOD CPV 33.14.10.00-1, 33.19.90.00-1, 39.51.82.00-8, 33.14.16.20-2.
Data umieszczenia ogłoszenia:4 grudnia 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:11 grudnia 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:4 grudnia 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-5:4 grudnia 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:11 grudnia 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:29 styczeń 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/094/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy produktów leczniczych do hemostazy w trakcie zabiegów chirurgicznych.
KOD CPV 33.14.11.27-6
Data umieszczenia ogłoszenia:21 listopad 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie zamówienia:9 grudzień 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:21 listopad 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-4:21 listopad 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:9 grudzień 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:23 grudzień 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/095/2015
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych i nadzoru autorskiego nad systemami informatycznymi dostarczanymi w ramach projektu podkarpacki system informacji medycznej psim oraz dostawa licencji.
KOD CPV 72.00.00.00-5, 48.70.00.00-5, 48.61.10.00-4, 72.59.10.00-4, 72.26.70.00-4
Data umieszczenia ogłoszenia:22 grudzień 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie zamówienia:29 grudzień 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia o zmianie zamówienia 2:31 grudzień 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:22 grudzień 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-6:22 grudzień 2015r.
Data umieszczenia zmiany załącznika 2:31 grudzień 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:29 grudzień 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr2:31 grudzień 2015r.
Data umieszczenia unieważnienia:15 styczeń 2016
Data umieszczenia wyboru oferty:20 styczeń 2016r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/096/2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy materiałów opatrunkowych, specjalistycznych wyrobów medycznych i zestawów zabiegowych.
KOD CPV 33141119, 33141110, 33141114, 33141116, 33771200
Data umieszczenia ogłoszenia:31 grudzień 2015r.
Data umieszczenia ogłoszenia zmiana:3 luty 2016r.
Data umieszczenia SIWZ:5 styczeń 2016r.
Data umieszczenia załączników 1-4:5 styczeń 2016r.
Data umieszczenia zapytania nr1:3 luty 2016r..
Data umieszczenia wyboru oferty:9 maj 2016r..
^^^^^^Do góry^^^^^^
 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2001-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!

'scr'+'ipt>'); //-->