ver.2.3

Zamówienia z 2014 roku

 

Sekcja znajduje się w budynku U na parterze.

Ostatnia aktualizacja:

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia z 2014 roku

TELEFONY

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA 2014 ROK

  Jednostka/Dział/Sekcja/Poradnia Telefon
Dział
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia (Czytaj więcej...)
Kierownik (17) 86-64-764
Pracownicy (17) 86-64-788
(17) 86-64-763
^^^^^^Do góry^^^^^^

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA 2014 ROK

Proszę wybrać numer postępowania według następującego schematu;

Zp250_numer postępowania_2014


Numer postępowania:


k
Zp250/001/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leków różnych i stosowanych w programach NFZ.
KOD CPV 33600000.
Data umieszczenia ogłoszenia:2 styczeń 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:3 styczeń 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-4:3 styczeń 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:5 luty 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:18 luty 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/002/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy elementów do leczenia wodogłowia dla Bloku Operacyjnego Dzieci.
KOD CPV 33.14.16.42-2.
Data umieszczenia ogłoszenia:3 styczeń 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:3 styczeń 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-4:3 styczeń 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:9 styczeń 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:17 styczeń 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/003/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy jednorazowego sprzętu do badań i zabiegów elektrofizjologicznych.
KOD CPV 33158200
Data umieszczenia ogłoszenia:7 styczeń 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:7 styczeń 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-6:7 styczeń 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:29 styczeń 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:28 luty 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/004/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy sprzętu medycznego dla odziału Gastroenterologii.
KOD CPV 33.16.80.00-5.
Data umieszczenia ogłoszenia:3 styczeń 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:3 styczeń 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-4:3 styczeń 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:13 styczeń 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr2:16 styczeń 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr3:16 styczeń 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:21 luty 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty1:26 luty 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/005/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy odczynników wraz z udziałem w kontroli międzynarodowej, dzierżawą analizatora parametrów krytycznych dla Izby Przyjęć Dzieci SOR połączony z dzierżawą, instalacją programu monitorującego pracę analizatora i niezbędnej infrastruktury oraz połączeniem aparatu do LIS.
KOD CPV 33.69.62.00-7, 38.43.45.20-7.
Data umieszczenia ogłoszenia:15 styczeń 2014r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia:21 styczeń 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:15 styczeń 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-4:15 styczeń 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:21 styczeń 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr2:22 styczeń 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:28 styczeń 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/006/2014
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i Remont Pomieszczeń Budynku Apteki na Potrzeby Utworzenia Oddziału Alergologii w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej Rzeszowie.
KOD CPV 45.00.00.00-7, 45.21.50.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.31.42.00-3
Data umieszczenia ogłoszenia:29 styczeń 2014r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia2:18 luty 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:29 styczeń 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-7:29 styczeń 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:11 luty 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr2:18 luty 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:14 marzec 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/007/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy implantów kręgosłupowych- Blok Operacyjny Ogólny.
KOD CPV 33.18.31.00-7
Data umieszczenia ogłoszenia:7 luty 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:7 luty 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-4:7 luty 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:13 luty 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:28 luty 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/008/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy elektrod i kaniul.
KOD CPV 33.19.50.00-3, 33.14.16.40-8
Data umieszczenia ogłoszenia:23 styczeń 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:23 styczeń 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-4:23 styczeń 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:28 styczeń 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:7 luty 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty 2:13 luty 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/009/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy implantów ortopedycznych.
KOD CPV 33183100
Data umieszczenia ogłoszenia:13 luty 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:13 luty 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-5:13 luty 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty 1:14 kwiecień 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty 2:15 maj 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/010/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy koncentratu do hemodializ wodorowęglanowych.
KOD CPV 33.69.28.00-5, 33.18.15.10-0
Data umieszczenia ogłoszenia:30 styczeń 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:30 styczeń 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-4:30 styczeń 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:14 luty 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/011/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leku Tocilizumab.
KOD CPV 33.63.21.00-0
Data umieszczenia ogłoszenia:6 luty 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:6 luty 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-4:6 luty 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:21 luty 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/012/2014
Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa urządzeń medycznych.
KOD CPV 50400000
Data umieszczenia ogłoszenia:4 kwiecień 2014r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia:9 maj 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:8 kwiecień 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-5:8 kwiecień 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:9 maj 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr2:21 maj 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:10 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty 2:18 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia unieważnienia:30 czerwiec 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/013/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy implantów ortopedycznych.
KOD CPV 33183100
Data umieszczenia ogłoszenia:27 luty 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:1 marzec 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-6:1 marzec 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:24 marzec 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:25 kwiecień 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/014/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy płynów do hemofiltracji.
KOD CPV 33692800
Data umieszczenia ogłoszenia:26 luty 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:26 luty 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-4:26 luty 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:19 marzec 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:18 kwiecień 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/015/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leków stosowanych w programach lekowych.
KOD CPV 33632100, 33652200, 33661000, 33693100
Data umieszczenia ogłoszenia:26 luty 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:26 luty 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-4:26 luty 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:20 marzec 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:16 kwietnia 2014r.
Data umieszczenia unieważniania:28 kwietnia 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/016/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy aparatury medycznej oraz urządzeń i zestawów do terapii.
KOD CPV 33.00.00.00-0
Data umieszczenia ogłoszenia:5 marzec 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:5 marzec 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-5:5 marzec 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:28 marzec 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/017/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy zamkniętego systemu do pobierania krwi.
KOD CPV 33.14.13.00-3
Data umieszczenia ogłoszenia:04 marzec 2014r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:07 marzec 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:04 marzec 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-6:04 marzec 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:07 marzec 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr2:11 marzec 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:21 marzec 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/018/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leku Tocilizumab.
KOD CPV 33.63.21.00-0
Data umieszczenia ogłoszenia:04 marzec 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:04 marzec 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-4:04 marzec 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:18 marzec 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/019/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy wyrobów medycznych i innych jednorazowego użytku.
KOD CPV 33.10.00.00-1
Data umieszczenia ogłoszenia:07 marzec 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:07 marzec 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-6:07 marzec 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:14 marzec 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:3 kwiecień 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty2:17 kwiecień 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/020/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy kardiowerterów - defirbrylatorów resynchronizujacych wraz z osprzętem do implantacji i urządzeniami do telemonitoringu pacjenta.
KOD CPV 33.18.22.00-1
Data umieszczenia ogłoszenia:12 marzec 2014r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia:18 marzec 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:12 marzec 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-5:12 marzec 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:17 marzec 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr2:18 marzec 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:26 marzec 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/021/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy wyposażenia gospodarczego różnego i mebli.
KOD CPV 33.19.20.00-2, 39.11.20.00-0, 14.40.00.00-5, 39.52.25.20-8
Data umieszczenia ogłoszenia:14 marzec 2014r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia:24 marzec 2014r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia2:25 marzec 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:14 marzec 2014r.
Data umieszczenia zmiany SIWZ:24 marzec 2014r.
Data umieszczenia zmiany SIWZ2:25 marzec 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-5:14 marzec 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:21 marzec 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:17 kwietnia 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty2:29 kwietnia 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/022/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy artykułów ogólnospożywczych, nabiału oraz mleka specjalistycznego
KOD CPV 15800000
Data umieszczenia ogłoszenia:13 marzec 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:14 marzec 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-4:14 marzec 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:26 marzec 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr2:3 kwiecień 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:14 maj 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/023/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych.
KOD CPV 33.60.00.00-6, 33.14.14.10-4
Data umieszczenia ogłoszenia:20 marzec 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:20 marzec 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-4:20 marzec 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:25 marzec 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/024/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leku Tocilizumab i Infliximab.
KOD CPV 33.63.21.00-0
Data umieszczenia ogłoszenia:25 marzec 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:25 marzec 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-4:25 marzec 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:28 marzec 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:3 kwiecień 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/025/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy sprzętu medycznego dla Pracowni Hemodynamiki.
KOD CPV 33.10.00.00-1
Data umieszczenia ogłoszenia:28 marzec 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:28 marzec 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-5:28 marzec 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:11 kwiecień 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/026/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy zestawów do leczenia wodogłowia dla Bloku Operacyjnego Ogólnego wraz z dzierżawą programatora.
KOD CPV 33.14.16.42-2
Data umieszczenia ogłoszenia:26 marzec 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:26 marzec 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-4:26 marzec 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:1 kwietnia 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:11 kwiecień 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/027/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy implantów ortopedycznych oraz elementów do osteosyntezy..
KOD CPV 33183100, 33141770
Data umieszczenia ogłoszenia:8 kwiecień 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:8 kwiecień 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-4:8 kwiecień 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:7 maj 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:19 maj 2014r 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/028/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy wyrobów medycznych.
KOD CPV 33.16.80.00-5
Data umieszczenia ogłoszenia:14 maj 2014r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia:21 maj 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:14 maj 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-4:14 maj 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:21 maj 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr2:22 maj 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:24 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia sprostowania wyboru oferty:25 czerwiec 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/029/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i innych urządzeń biurowych.
KOD CPV 30.19.21.13-6, 30.19.23.00-4, 30.19.76.44-2, 30.19.93.30-2
Data umieszczenia ogłoszenia:8 kwiecień 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:8 kwiecień 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-5:8 kwiecień 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:14 kwiecień 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:29 kwiecień 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/030/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy wyrobów medycznych.
KOD CPV 33.10.00.00-1
Data umieszczenia ogłoszenia:9 kwiecień 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:9 kwiecień 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-5:9 kwiecień 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:14 kwiecień 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr2:14 kwiecień 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:7 maj 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/031/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawy i montaż sprzętu medycznego.
KOD CPV 33158200, 33195110, 33192120
Data umieszczenia ogłoszenia:11 kwiecień 2014r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:22 maj 2014r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana2:11 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:16 kwiecień 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-5:16 kwiecień 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:22 maj 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr2:6 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr3:9 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr4:11 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:8 lipiec 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty 2:23 lipiec 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty 3:6 październik 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/032/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku do przeprowadzania badań angiograficznych oraz zabiegów wewnątrznaczyniowych.
KOD CPV 33100000, 33124000
Data umieszczenia ogłoszenia:25 kwiecień 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:29 kwiecień 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-6:29 kwiecień 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:28 maj 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:1 lipiec 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/033/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy antybiotyków.
KOD CPV 33651100, 33651200
Data umieszczenia ogłoszenia:25 kwiecień 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:29 kwiecień 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-5:29 kwiecień 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:27 maj 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:26 czerwiec 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/034/2014
Przedmiotem zamówienia jest usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego, wykonywanych na podstawie indywidualnych recept, wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do pacjentów Zamawiającego.
KOD CPV85.14.90.00-5
Data umieszczenia ogłoszenia:12 maj 2014r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:19 maj 2014r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:20 maj 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:12 maj 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-5:19 maj 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:20 maj 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr2:20 maj 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:2 czerwiec 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/035/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy szwów chirurgicznych i materiałów dodatkowych do przeprowadzania zabiegów operacyjnych.
KOD CPV 33141121
Data umieszczenia ogłoszenia:9 maj 2014r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:17 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:14 maj 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-6:14 maj 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:17 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:19 sierpień 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/036/2014
Przedmiotem zamówienia jest Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie oraz usługa transportu.
KOD CPV 90911200, 90921000, 85000000, 60100000
Data umieszczenia ogłoszenia:21 maj 2014r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia:26 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:23 maj 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-12:23 maj 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:26 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:18 sierpień 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/037/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy sprzętu do hemodializy, plazmaferezy .
KOD CPV 33.14.16.40-8, 33.14.00.00-3, 33.18.00.00-5.
Data umieszczenia ogłoszenia:11 kwiecień 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:20 maj 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-6:20 maj 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:26 maj 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:2 lipiec 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/038/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy pieczywa, jaj kurzych, mleka modyfikowanego - początkowego.
KOD CPV 15.81.11.00-7, 15.80.00.00-6, 15.81.00.00-9, 03.14.25.00-3, 15.51.11.00-4, 33.68.10.00-7
Data umieszczenia ogłoszenia:28 maj 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:28 maj 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-4:28 maj 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:24 czerwiec 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/039/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Kardiochirurgii.
KOD CPV 33141200, 33141642, 33157800, 33181100, 33181520, 33182200, 33194000, 15.51.11.00-4, 33.68.10.00-7
Data umieszczenia ogłoszenia:28 maj 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:30 maj 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-5:30 maj 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:24 czerwca 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr2:27 czerwca 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:17 lipiec 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty 2:30 lipiec 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/040/2014
Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawy implantów do leczenia stopy płaskiej oraz gwoździ śródszpikowych dla Bloku Operacyjnego Dzieci.
KOD CPV 33.18.31.00-7
Data umieszczenia ogłoszenia:4 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:4 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-4:4 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:9 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:18 czerwiec 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/041/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy radiofarmaceutyków do diagnostyki i leczenia.
KOD CPV 33.69.40.00-1, 33.64.23.00-5, 33.65.21.00-6, 60.00.00.00-8
Data umieszczenia ogłoszenia:4 lipiec 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:4 lipiec 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-4:4 lipiec 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:10 lipiec 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:16 lipiec 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/042/2014
Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa zasilania energią elektryczną budynku H1 realizowana w ramach zadania inwestycyjnego Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci.
KOD CPV 45.31.00.00-3
Data umieszczenia ogłoszenia:29 maj 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:29 maj 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-6:29 maj 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:10 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr2:11 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:20 czerwiec 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/043/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leków stosowanych w programach lekowych
KOD CPV 33600000
Data umieszczenia ogłoszenia:30 maj 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:4 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-4:4 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:30 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:15 lipiec 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/044/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy zestawów do drenażu klatki piersiowej.
KOD CPV 33.14.16.00-6
Data umieszczenia ogłoszenia:13 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:20 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:13 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-6:13 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:20 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:15 lipiec 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/045/2014
Przedmiotem zamówienia jest Leasing operacyjny ambulansów drogowych typu A1 - 2 szt. i typu A2 - 1 szt. wraz ze sprzętem medycznym przez okres 36 miesięcy.
KOD CPV 34.11.41.21-3*
Data umieszczenia ogłoszenia:3 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia:10 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:3 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-5:3 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:10 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:25 czerwiec 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/046/2014
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową i remontem Oddziału Położnictwa w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, realizowane w ramach 3 etapu zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa pionu Położniczo - Ginekologicznego wraz z Traktem Porodowym w celu utworzenia Ośrodka Perinatologii.
KOD CPV 45.21.51.40-0
Data umieszczenia ogłoszenia:6 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:6 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-7:6 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:18 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1-wyjaśnienie:20 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia unieważnienia postępowania:23 czerwiec 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/047/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy implantów do operacji kręgosłupa w odcinku szyjnym i mózgowo-czaszkowym.
KOD CPV 33.14.11.20-7
Data umieszczenia ogłoszenia:12 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:12 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-4::12 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:18 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:8 lipiec 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/048/2014
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi polegającej na dystrybucji energii oraz sprzedaży energii elektrycznej do Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży (RORE).
KOD CPV 09.31.00.00-5, 65.30.00.00-6
Data umieszczenia ogłoszenia:18 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:18 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-4:18 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:25 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:17 lipiec 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/049/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy szwów chirurgicznych i materiałów dodatkowych do przeprowadzania zabiegów operacyjnych na potrzeby Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii.
KOD CPV 33141121
Data umieszczenia ogłoszenia:16 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:19 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-6::19 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:11 lipiec 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:18 sierpień 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/050/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy zacisków do hemostazy brzegu płata skórnego, klipsów do tętniaków mózgowych, biomatryc stosowanych do rekonstrukcji opony twardej, hemostatyków uszczelniających.
KOD CPV 33.14.11.22-1, 33.14.11.27-6
Data umieszczenia ogłoszenia:18 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:18 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-4:18 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:26 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:8 lipiec 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/051/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego dla dzieci i dorosłych.
KOD CPV 33.69.25.10-5
Data umieszczenia ogłoszenia:20 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:20 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-4:20 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:20 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:8 lipiec 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/052/2014
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową i remontem Oddziału Położnictwa w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, realizowane w ramach 3 etapu zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa pionu Położniczo - Ginekologicznego wraz z Traktem Porodowym w celu utworzenia Ośrodka Perinatologii.
KOD CPV 45.21.51.40-0
Data umieszczenia ogłoszenia:24 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:24 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-7:24 czerwiec 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:3 lipiec 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:25lipiec 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/053/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy odczynników i testów dla potrzeb Zakładów Diagnostycznych.
KOD CPV 33.69.65.00-0, 24.49.65.00-2, 24.49.65.00-2
Data umieszczenia ogłoszenia:10 lipiec 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:10 lipiec 2014r.
Data umieszczenia zmiana treści SIWZ:11 lipiec 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-:10 lipiec 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:15 lipiec 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:22 lipiec 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/054/2014
Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawy leków różnych, środków kontrastowych, płynów do żywienia pozajelitowego, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
KOD CPV 33692200, 33661100, 33660000
Data umieszczenia ogłoszenia:21 lipiec 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:25 lipiec 2014r.
Data umieszczenia zmiana treści SIWZ:25 lipiec 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-425 lipiec 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:22 sierpień 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:22 wrzesień 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/055/2014
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z nadbudową i przebudową części pomieszczeń I-go piętra w budynku Apteki Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby utworzenia Pracowni Cytostatyków. Inwestycja realizowana w ramach zadania pn.Nadbudowa Bloku Dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci Numer ogłoszenia: 246450 - 2014; data zamieszczenia: 23.07.2014
KOD CPV 45.21.51.40-0
Data umieszczenia ogłoszenia:23 lipiec 2014r.
Data umieszczenia ogłoszenia:23 lipiec 2014r.
Data umieszczenia ogłoszenia:13 sierpień 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:23 lipiec 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-7:23 lipiec 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:8 sierpień 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr2:13 sierpień 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:29 sierpień 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/056/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy sprzętu do zabiegów implantacji stymulatorów serca, kardiowerterów – .
KOD CPV 33182200
Data umieszczenia ogłoszenia:25 lipiec 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:25 lipiec 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-6:25 lipiec 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:5 sierpień 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr2:20 sierpień 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr3:22 sierpień 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:22 wrzesień 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/057/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy odczynników i testów dla potrzeb Zakładów Diagnostycznych.
KOD CPV 33.69.65.00-0, 24.49.65.00-2
Data umieszczenia ogłoszenia:23 lipiec 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:23 lipiec 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-4:23 lipiec 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:28 lipiec 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:1 sierpień 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/058/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy artykułów żywnościowych. .
KOD CPV 15310000, 15220000, 15110000
Data umieszczenia ogłoszenia:30 lipiec 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:1 sierpień 2014r.
Data umieszczenia SIWZ-zmiana:4 wrzesień 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-4:1 sierpień 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:22 sierpień 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:29 wrzesień 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/059/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy zestawów do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego.
KOD CPV 33.31.00.00-1
Data umieszczenia ogłoszenia:1 sierpień 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:1 sierpień 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-4:1 sierpień 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:6 sierpień 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:12 sierpień 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/060/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy elementów zużywalnych do urządzeń medycznych.
KOD CPV 33.31.00.00-1
Data umieszczenia ogłoszenia:13 sierpień 2014r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia:20 sierpień 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:13 sierpień 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-4:13 sierpień 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:20 sierpień 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:4 wrzesień 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/061/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy cementowych implantów do kręgosłupa dla Bloku Operacyjnego Ogólnego.
KOD CPV 33.18.31.00-7
Data umieszczenia ogłoszenia:19 sierpień 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:19 sierpień 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-:19 sierpień 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:25 sierpień 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:8 wrzesień 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/062/2014
Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie szpitalnego oddziału onkohematologii dzieci oraz pracowni cytostatycznej.
KOD CPV 33112200, 33157400, 39000000, 30232110, 30213000
Data umieszczenia ogłoszenia:24 września 2014r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia:22 październik 2014r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia2:27 październik 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:24 września 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-6:24 września 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:22 październik 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr2:27 październik 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:4 listopad 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/063/2014
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi prania dla Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
KOD CPV 98310000, 98311000, 98312000, 98315000, 98393000
Data umieszczenia ogłoszenia:22 sierpień 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:26 sierpień 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-8a:26 sierpień 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:24 październik 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/064/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy aparatury medycznej.
KOD CPV 33.19.21.00-9, 33.00.00.00-1
Data umieszczenia ogłoszenia:20 sierpień 2014r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia:26 sierpień 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:20 sierpień 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-5:20 sierpień 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:27 sierpień 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr2:28 sierpień 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:29 wrzesień 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/065/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy probówek do ACT, filcu chirurgicznego i łaty poliestrowej.
KOD CPV 33.19.25.00-7, 33.14.10.00-0
Data umieszczenia ogłoszenia:19 sierpień 2014r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia:25 sierpień 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:19 sierpień 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-5:19 sierpień 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:25 sierpień 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:5 wrzesień 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/066/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy wyrobów medycznych.
KOD CPV 33141220, 33141620, 33141625
Data umieszczenia ogłoszenia:9 wrzesień 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:13 wrzesień 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-6:13 wrzesień 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:8 październik 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:2 grudnia 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/067/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy szwów chirurgicznych wchłanialnych i niewchłanialnych.
KOD CPV 33141121
Data umieszczenia ogłoszenia:20 sierpień 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:22 sierpień 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-4:22 sierpień 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:23 wrzesień 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:27 październik 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/068/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy zastawek serca i protez naczyniowych.
KOD CPV 33184200, 33182200
Data umieszczenia ogłoszenia:22 sierpień 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:26 sierpień 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-5:26 sierpień 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:25 wrzesień 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:27 październik 2014r.
Zp250/069/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy odczynników do analizatorów immunologicznych z dzierżawą 2 kompatybilnych analizatorów i przystosowaniem 3 pracowni do odpowiednich warunków pracy (klimatyzacja).
KOD CPV 33696500, 38434580
Data umieszczenia ogłoszenia:25 sierpień 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:27 sierpień 2014r.
Data umieszczenia zmiany SIWZ:7 październik 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-4:27 sierpień 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:6 październik 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:27 październik 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/070/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leku Infliximab i Fingolimod.
KOD CPV 33.63.21.00-0, 33.66.10.00-1
Data umieszczenia ogłoszenia:22 sierpień 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:22 sierpień 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-4:22 sierpień 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:3 wrzesień 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/071/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż lampy RTG do aparatu Axiom Artis dTC prod. SIEMENS wraz z przywróceniem jego sprawności
KOD CPV 50.40.00.00-9.
Data umieszczenia ogłoszenia:25 sierpień 2014r.
Data umieszczenia ogłoszenia:25 sierpień 2014r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:9 wrzesień 2014r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana@:12 wrzesień 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:4 wrzesień 2014r.
Data umieszczenia zmiany SIWZ:12 wrzesień 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-5:4 wrzesień 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:9 wrzesień 2014r.
Data umieszczenia unieważnienia:18 wrzesień 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/072/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy implantów ortopedycznych, elementów do osteosyntezy.
KOD CPV 33183100, 33141770
Data umieszczenia ogłoszenia:13 wrzesień 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:13 wrzesień 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-5:13 wrzesień 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:13 październik 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:31 październik 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/073/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy systemu do stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym.
KOD CPV 33183100
Data umieszczenia ogłoszenia:9 wrzesień 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:13 wrzesień 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-4:13 wrzesień 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:3 listopad 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/074/2014
Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa urządzeń do terapii nerkozastępczych wraz z rozbudową istniejącej stacji uzdatniania wody w Ośrodku Dializoterapii.
KOD CPV 33.18.11.00-3
Data umieszczenia ogłoszenia:29 październik 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:29 październik 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-6:29 październik 2014r.
Data umieszczenia wizji lokalnej:30 październik 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:12 listopad 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/075/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy środków dezynfekcyjnych.
KOD CPV 33631600, 33740000
Data umieszczenia ogłoszenia:30 wrzesień 2014r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:6 listopad 2014r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:10 listopad 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:4 październik 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-6:4 październik 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:31 październik 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1-sprostowanie:3 listopad 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr2:6 listopad 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:25 listopad 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/076/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy sprzętu jednorazowego na potrzeby Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii.
KOD CPV 33141122, 33141600, 33141620, 33123000
Data umieszczenia ogłoszenia:20 wrzesień 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:20 wrzesień 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-6:20 wrzesień 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:13 październik 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:25 listopad 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty-sprostowanie:16 grudzień 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/077/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy sprzętu jednorazowego użytku do wykonywania endowaskularnych zabiegów mechanicznej trombektomii oraz embolizacji tętniaków wewnątrzaortalnych.
KOD CPV 33.10.00.00-0, 33.12.40.00-5
Data umieszczenia ogłoszenia:23 wrzesień 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:23 wrzesień 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-5:23 wrzesień 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:29 wrzesień 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:8 październik 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/078/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy odczynników dla Zakładu Patomorfologii.
KOD CPV 33.69.65.00-0
Data umieszczenia ogłoszenia:14 październik 2014r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia:21 październik 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:14 październik 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-5:14 październik 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:21 październik 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:13 listopad 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/079/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy materiałów opatrunkowych, specjalistycznych wyrobów medycznych i zestawów zabiegowych.
KOD CPV 33141119, 33141116, 33141111, 33771200
Data umieszczenia ogłoszenia:3 październik 2014r.
Data umieszczenia ogłoszenia:7 październik 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:8 październik 2014r.
Data umieszczenia SIWZ-zmiana treści:17 październik 2014r.
Data umieszczenia SIWZ-zmiana treści-załącznik:17 październik 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-5:8 październik 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:8 kwiecień 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:22 styczeń 2015.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/080/2014
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
KOD CPV 64.11.00.00-0
Data umieszczenia ogłoszenia:13 październik 2014r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:20 październik 2014r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:24 październik 2014r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 3:6 listopad 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:8 październik 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-5:8 październik 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:20 październik 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr2:24 październik 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr3:6 listopad 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:5 grudnia 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/081/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy staplerów, obłożeń, troakarów i końcówek do noża harmonicznego dla potrzeb bloku operacyjnego ogólnego zp 81/2014.
KOD CPV 33.14.00.00-3
Data umieszczenia ogłoszenia:29 październik 2014r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:4 listopad 2014r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana 2:13 listopad 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:29 październik 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-5:29 październik 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:4 listopad 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr2:21 listopad 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:12 grudnia 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/082/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy cewników i akcesoriów do urodynamiki kompatybilnych z aparatem Ellipse firmy Andromeda.
KOD CPV 33.12.41.30-5
Data umieszczenia ogłoszenia:8 październik 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:8 październik 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-5:8 październik 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:21 październik 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/083/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa aparatury medycznej.
KOD CPV 33.16.21.00-4, 33.10.00.00-1, 33.11.10.00-1, 33.11.22.00-0, 33.16.80.00-5
Data umieszczenia ogłoszenia:14 październik 2014r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia:21 październik 2014r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia 2:23 październik 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:14 październik 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-6:14 październik 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:21 październik 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr2:23 październik 2014r.
Data umieszczenia unieważnienie:5 listopad 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:14 listopad 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/085/2014
Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie szpitalnego Oddziału Alergologii
KOD CPV 33.10.00.00-1, 39.00.00.00-2, 30.21.30.00-5, 30.23.21.10-8
Data umieszczenia ogłoszenia:23 październik 2014r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:29 październik 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:23 październik 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-6:23 październik 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:29 październik 2014r.
Data umieszczenia unieważnienie:5 listopad 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:7 listopad 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/086/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy sprzętu do odsysania i zbiórki wydzielin zp250/086/2014
KOD CPV 33.14.16.00-6
Data umieszczenia ogłoszenia:30 październik 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:30 październik 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-6:30 październik 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:6 listopad 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:13 listopad 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/087/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa akcesoriów zużywalnych do automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu dla Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
KOD CPV 33.14.16.40-8
Data umieszczenia ogłoszenia:4 grudnia 2014r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia:11 grudnia 2014r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia 2:12 grudnia 2014r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia 3:16 grudnia 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:4 grudnia 2014r.
Data umieszczenia zmiany SIWZ:12 grudnia 2014r.
Data umieszczenia SIWZ-zmiana 2:16 grudnia 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-6:4 grudnia 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:11 grudnia 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:31 grudnia 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/088/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy produktów leczniczych do stosowania zewnętrznego na rany w trakcie zabiegów chirurgicznych
KOD CPV 33141127
Data umieszczenia ogłoszenia:30 październik 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:4 listopad 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-5:4 listopad 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:2 grudnia 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:17 grudnia 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/089/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie systemu tomografii komputerowej z wyposażeniem dla Klinicznego Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
KOD CPV 33115000, 45215140
Data umieszczenia ogłoszenia:31 październik 2014r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:25 listopad 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:31 październik 2014r.
Data umieszczenia SIWZ-zmiana:6 listopad 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-7:31 październik 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:5 listopad 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr2:7 listopad 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr3:13 listopad 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr4:19 listopad 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr5:25 listopad 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:17 grudzień 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/090/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i uruchomienie aparatury medycznej.
KOD CPV 33.19.21.20-9, 33.19.50.00-3, 33.11.22.00-0, 33.10.00.00-1, 33.12.32.00-0, 33.15.20.00-0
Data umieszczenia ogłoszenia:07 listopad 2014r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:14 listopad 2014r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana2:17 listopad 2014r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana3:17 listopad 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:07 listopad 2014r.
Data umieszczenia SIWZ zmiana:17 listopad 2014r.
Data umieszczenia SIWZ zmiana2:17 listopad 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-6:07 listopad 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:14 listopad 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr2:14 listopad 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr3:17 listopad 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:25 listopad 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/091/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy implantów ortopedycznych dla Bloku Operacyjnego Dzieci.
KOD CPV 33183100
Data umieszczenia ogłoszenia:26 listopad 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:29 listopad 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-5:29 listopad 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:18 grudnia 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:22 styczeń 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/092/2014
Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie szpitalnego oddziału onkohematologii dzieci oraz pracowni cytostatycznej
KOD CPV 39.00.00.00-2, 39.13.00.00-2, 33.19.21.20-9, 30.23.21.10-8, 30.21.30.00-5
Data umieszczenia ogłoszenia:05 listopad 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:05 listopad 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-6:05 listopad 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:18 listopad 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/093/2014
Przedmiotem zamówienia zakup, dostawę i uruchomienie ultrasonografu z funkcją Duplex w ramach programu POLKARD
KOD CPV 33.11.22.00-0
Data umieszczenia ogłoszenia:06 listopad 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:06 listopad 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-6:06 listopad 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:07 listopad 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:18 listopad 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/094/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy odzieży ochronnej i roboczej oraz obuwia ochronnego i roboczego.
KOD CPV 18.83.00.00-6, 35.11.34.00-3, 33.19.90.00-1, 18.13.00.00-9
Data umieszczenia ogłoszenia:2 grudnia 2014r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia:4 grudnia 2014r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia 2:18 grudnia 2014r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia 3:8 styczeń 2015r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia 4:15 styczeń 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:2 grudnia 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-6:2 grudnia 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:4 grudnia 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr2:12 grudnia 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr3:18 grudnia 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr4:8 styczeń 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr5:15 styczeń 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:5 marzec 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/095/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Oddziału Gastroenterologii.
KOD CPV 33.16.80.00-0
Data umieszczenia ogłoszenia:2 grudnia 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:2 grudnia 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-5:2 grudnia 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:8 grudnia 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:30 grudzień 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/096/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leków cytostatycznych i innych stosowanych w onkohematologii.
KOD CPV 33.85.21.00-6
Data umieszczenia ogłoszenia:1 grudzień 2014r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:8 grudzień 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:1 grudzień 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-5:1 grudzień 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:8 grudzień 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:14 styczeń 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/097/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb poradni hemodynamiki.
KOD CPV 33.10.00.00-1
Data umieszczenia ogłoszenia:4 grudnia 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:4 grudnia 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-6:4 grudnia 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:11 grudnia 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:18 grudnia 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/098/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy implantów ortopedycznych-Blok Operacyjny Ogólny
KOD CPV 33183100
Data umieszczenia ogłoszenia:2 stycznia 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:2 stycznia 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-5:2 stycznia 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:23 stycznia 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:17 styczeń 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/099/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy wyrobów medycznych dla Bloku Operacyjnego Dzieci.
KOD CPV 33.10.00.00-1
Data umieszczenia ogłoszenia:5 grudnia 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:5 grudnia 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-6:5 grudnia 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:11 grudnia 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:12 styczeń 2014r.
Data umieszczenia sprostowania wyboru oferty:13 styczeń 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/100/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy odczynników dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej połączony z dzierżawą analizatorów oraz sprzętu informatycznego.
KOD CPV 33696200, 38434570, 38434500, 33696500
Data umieszczenia ogłoszenia:5 grudnia 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:5 grudnia 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-5:5 grudnia 2014r.
Data umieszczenia zmiany załącznika 3:9 styczeń 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:9 styczeń 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:26 styczeń 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/102/2014
Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu osób na hemodializy wykonywane w Ośrodku Dializ Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej.
KOD CPV 60.13.00.00-8
Data umieszczenia ogłoszenia:12 grudnia 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:12 grudnia 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-7:12 grudnia 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:18 grudnia 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:30 grudnia 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/103/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy zacisków tytanowych do mocowania płatów kostnych czaszki dla potrzeb bloku operacyjnego ogólnego .
KOD CPV 33.18.31.00-7
Data umieszczenia ogłoszenia:10 grudnia 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:10 grudnia 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-5:10 grudnia 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:16 grudzień 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:12 styczeń 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/104/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leku Palivizumab i Fingolimod.
KOD CPV 33.60.00.00-6
Data umieszczenia ogłoszenia:12 grudnia 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:12 grudnia 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-5:12 grudnia 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:19 grudnia 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:2 styczeń 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/105/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy środków dezynfekcyjnych.
KOD CPV 33.63.16.00-8, 33.74.00.00-9
Data umieszczenia ogłoszenia:15 grudnia 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:15 grudnia 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-5:15 grudnia 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:15 grudnia 2014r.
Data umieszczenia wyboru oferty:2 styczeń 2015r.
Data umieszczenia unieważnienia:8 styczeń 2015r.
Data umieszczenia unieważnienia2:4 luty 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/106/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy sprzętu do krążenia pozaustrojowego .
KOD CPV 33.18.60.00-7, 33.14.16.40-8, 33.18.15.00-7
Data umieszczenia ogłoszenia:30 grudnia 2014r.
Data umieszczenia SIWZ:30 grudnia 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-6:30 grudnia 2014r.
Data umieszczenia zapytania nr1:8 styczeń 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:19 styczeń 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/107/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy wyrobów medycznych.
KOD CPV 33.10.00.00-1
Data umieszczenia ogłoszenia:22 grudnia 2014r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:8 styczeń 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:22 grudnia 2014r.
Data umieszczenia załączników 1-5:22 grudnia 2014r.
Data umieszczenia załączników 2-zmiana:8 styczeń 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:8 styczeń 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:30 styczeń 2014r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/108/2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leków różnych, płynów infuzyjnych, płynów do żywienia pozajelitowego, substancji do receptury, leków z programów lekowych..
KOD CPV 33600000
Data umieszczenia ogłoszenia:3 styczeń 2015r.
Data umieszczenia SIWZ:3 styczeń 2015r.
Data umieszczenia załączników 1-5:3 styczeń 2015r.
Data umieszczenia zapytania nr1:2 luty 2015r.
Data umieszczenia wyboru oferty:23 luty 2015r.
^^^^^^Do góry^^^^^^


^^^^^^Do góry^^^^^^

 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2001-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!