ver.2.3

Zamówienia z 2010 roku

 

Sekcja znajduje się w budynku U na parterze.

Ostatnia aktualizacja:

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia z 2010 roku

TELEFONY

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA 2010 ROK

  Jednostka/Dział/Sekcja/Poradnia Telefon
Dział
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia (Czytaj więcej...)
Kierownik (17) 86-64-764
Pracownicy (17) 86-64-788
(17) 86-64-763
^^^^^^Do góry^^^^^^

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA PROWADZONA W TRYBIE BEZ OGŁOSZENIA 2010 ROK

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA 2010 ROK

Proszę wybrać numer postępowania według następującego schematu;

Zp250_numer postępowania_2010


Numer postępowania:


Zp250/001/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leków ujętych w programach lekowych, 6 Pakietów.
KOD CPV 33600000, 33690000, 33632100
Data umieszczenia ogłoszenia:13 styczeń 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:13 styczeń 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:13 styczeń 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:5 luty 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr2:12 luty 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:2 marzec 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty 2:8 marzec 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/002/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy elementów do osteosyntezy (min.gwoździe,śruby, płyty, stabilizatory,groty, klamry).
KOD CPV 33141700, 33183100
Data umieszczenia ogłoszenia:11 styczeń 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:11 styczeń 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:11 styczeń 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:27 styczeń 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr2:3 luty 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:10 marzec 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/003/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy odczynników diagnostycznych oraz dzierżawę automatycznego analizatora, manualnego zestawu back- up do oznaczeń serologicznych w mikrometodzie kolumnowej oraz oprogramowania do zarządzania pracownią i bankiem krwi dla potrzeb Pracowni Serologii Transfuzjologicznej Banku Krwi.
KOD CPV 33696100
Data umieszczenia ogłoszenia:20 styczeń 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:20 styczeń 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:20 styczeń 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:9 marzec 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/004/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy odczynników i testów oraz dzierżawa automatycznego systemu mikrobiologicznego wraz z oprogramowaniem zewnętrznym.
KOD CPV 33696200.
Data umieszczenia ogłoszenia:26 styczeń 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:26 styczeń 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:26 styczeń 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:16 luty 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:12 marzec 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/005/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy kaniul udowych żylnych oraz pojemników na zużyte oksygenatory. Pakiet nr 1.Kaniule żylne udowe do zabiegów z mini dostępu. Pakiet nr 2. Pojemniki na zużyte oksygenatory.
KOD CPV 33.14.16.40-8, 33.14.11.23-8.
Data umieszczenia ogłoszenia:21 styczeń 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:21 styczeń 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-4:21 styczeń 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:3 luty 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/006/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy wyrobów medycznych.
Pakiet nr 1-Płyny do hemodiafiltracji kompatybilne z aparatem Fresenius Multifiltrate.
Pakiet nr 2-Cewniki do hemofiltracji.
Pakiet nr 3-Płyny do cytrynianowej terapii nerkozastępczej.
KOD CPV 33.18.15.10-8, 33.14.12.00-2, 33.18.15.10-0.
Data umieszczenia ogłoszenia:27 styczeń 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:27 styczeń 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:27 styczeń 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:2 luty 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:9 luty 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/007/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu rehabilitacyjnego: rotor do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych typu activ stacjonarny oraz rotory typu activ przenośne, parapodium dynamiczne, urządzenie do pionizacji pacjentów - parapion, aparat do elektroterapii, aparat do terapii mechaniczną falą uderzeniową, urządzenie do masażu wirowego oraz urządzenie do masażu podwodnego, urządzenie do terapii polem elektromagnetycznym, artromot, stół do ćwiczeń.
KOD CPV 33.15.50.00-1.
Data umieszczenia ogłoszenia:28 styczeń 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:28 styczeń 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:28 styczeń 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:4 luty 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:23 luty 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/008/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup wyrobów medycznych dla Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii.
KOD CPV 33.14.11.22-1, 33.14.16.20-2, 33.19.11.00-6.
Data umieszczenia ogłoszenia:18 luty 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:18 luty 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:18 luty 2008r.
Data umieszczenia zapytania nr1:25 luty 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:10 marzec 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/009/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup protezy trzonu odcinka szyjnego oraz elementów do osteosyntezy.
Pakiet nr 1 - Proteza trzonu odcinka szyjnego stała
Pakiet nr 2 - Kompletny anatomiczny biowchłanialny system do rekonstrukcji kostki.
KOD CPV 33.14.17.70-8.
Data umieszczenia ogłoszenia:1 marzec 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:1 marzec 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-4:1 marzec 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:11 marzec 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/010/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawę obuwia roboczego i zawodowego.
KOD CPV 18.80.00.00-7, 18.41.10.00-3.
Data umieszczenia ogłoszenia:16 marzec 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:16 marzec 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:16 marzec 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:19 marzec 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:19 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty 2:29 kwiecień 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/011/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leku Elaprase.
KOD CPV 33.60.00.00-6.
Data umieszczenia ogłoszenia:25 luty 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:25 luty 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-4:25 luty 2011r.
Data umieszczenia wyboru oferty:8 marzec 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/012/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy drobnego sprzętu medycznego:
Pakiet nr 1 - Igły do znieczulenia przewodowego.
Pakiet nr 2 - Zestawy do pompy objętościowej Plum A/Abbot.
Pakiet nr 3 - Pojemniki do żywienia pozajelitowego dla noworodków.
Pakiet nr 4 - 0strza chirurgiczne do strzygarki prod. Cardinal Health.
Pakiet nr 5 - Ostrza chirurgiczne do strzygarki prod. 3M.
Pakiet nr 6 - Szew automatyczny skórny.
Pakiet nr 7 - Resektoskopu 8 Fr.
Pakiet nr 8 - Sprzęt urologiczny jednorazowego użytku.
Pakiet nr 9 - Zestaw do cewnikowania.
KOD CPV 33.14.16.42-2, 33.19.41.20-3, 33.19.41.00-7, 33.14.14.11-4, 33.14.14.11-4, 33.14.11.20-7, 33.16.21.00-4, 33.14.12.00-2.
Data umieszczenia ogłoszenia:12 marzec 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:12 marzec 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-4:12 marzec 2012r.
Data umieszczenia zapytania nr1:18 marzec 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:31 marzec 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/013/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu rehabilitacyjnego w następujących pakietach:
Pakiet nr 1 - Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych typu activ stacjonarny oraz rotory typu activ przenośne.
Pakiet nr 2 - Parapodium dynamiczne.
Pakiet nr 3 - Urządzenie do pionizacji pacjentów - parapion.
Pakiet nr 4 - Urządzenie do masażu wirowego oraz urządzenie do masażu podwodnego.
Pakiet nr 5 - Artromot.
KOD CPV 33.15.50.00-1.
Data umieszczenia ogłoszenia:11 marzec 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:11 marzec 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:11 marzec 2013r.
Data umieszczenia zapytania nr1:17 marzec 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr2:19 marzec 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:23 marzec 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/014/2010
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 W RZESZOWIE O BUDYNEK DLA POTRZEB SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ.
KOD CPV 45215140
Data umieszczenia ogłoszenia:19 marzec 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:19 marzec 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-9:19 marzec 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:29 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr2+załącznik:11 maj 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:1 lipiec 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/015/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leków różnych, środków kontrastowych, płynów infuzyjnych i preparatów do żywienia.
35 Pakietów.
KOD CPV 33651520, 33692210, 33651100, 33696000
Data umieszczenia ogłoszenia:31 marzec 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:31 marzec 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:31 marzec 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:21 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:8 czerwiec 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/016/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu medycznego dla Pododdziału Intensywnej Terapii Kardiochirurgii.
KOD CPV 33181000, 33181520, 33141200, 33141642, 33192500
Data umieszczenia ogłoszenia:24 marzec 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:29 marzec 2010r.
Data umieszczenia SIWZ zmiana treści:27 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:29 marzec 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:21 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:7 czerwiec 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/017/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy artykułów spożywczych. Pakiet nr 1 - Artykuły ogólnospożywcze. Pakiet nr 2 - Woda mineralna.
KOD CPV 15.83.10.00-2, 15.83.16.00-8, 15.41.12.00-4, 15.61.10.00-4, 15.85.11.10-2, 15.33.22.90-3, 15.33.21.40-7, 15.98.10.00-8.
Data umieszczenia ogłoszenia:13 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:13 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:13 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:21 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:14 maj 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/018/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy środków piorącodezynfekcyjnych do prania bielizny szpitalnej oraz dzierżawę systemu dozowania środków piorącodezynfekcyjnych.
KOD CPV 39.83.10.00-6
Data umieszczenia ogłoszenia:8 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:8 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:8 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:19 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:4 maja 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/019/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup elektrody do ablacji zaburzeń rytmu serca w czasie operacji małoinwazyjnych.
KOD CPV 33.19.00.00-8
Data umieszczenia ogłoszenia:30 marzec 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:30 marzec 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:30 marzec 2010r.
Data umieszczenia unieważnienia postępowania:15 kwiecień 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/020/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup implantów kregosłupowych, gwoździ, płytek i stabilizatora belkowego , 6 pakietów.
KOD CPV 33183100
Data umieszczenia ogłoszenia:6 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia ogłoszenia-sprostowanie:6 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:6 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:6 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:25 maj 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/021/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy materiałów opatrunkowych specjalistycznych.
KOD CPV 33.14.11.10-4, 33.14.11.27-6
Data umieszczenia ogłoszenia:9 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:9 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-4:9 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:16 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:23 kwiecień 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/022/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leków z programów lekowych.
KOD CPV 33632100, 33652200
Data umieszczenia ogłoszenia:7 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:7 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:7 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:26 maj 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/023/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu jednorazowego do prowadzenia krążenia pozaustrojowego.
KOD CPV 33141640, 33186000.
Data umieszczenia ogłoszenia:15 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:15 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-6:15 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:28 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr2:10 maj 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:16 czerwiec 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/024/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy sprzętu medycznego dla gastroenterologii.
Pakiet nr 1. Klipsownica wielorazowego użytku i klipsy. Pakiet nr 2. Protezy samorozprężalne do przełyku Pakiet nr 3 Protezy do dróg żółciowych oraz zestawy do protezowania dróg żółciowych Pakiet nr 4 Protezy samorozprężalne do protezowania zwężeń dróg żółciowych. Pakiet nr 5 Opaski do żylaków odbytu.
KOD CPV 33.16.80.00-5.
Data umieszczenia ogłoszenia:13 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:13 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-4:13 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:19 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:13 maj 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/025/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odczynników, testów, surowic oraz krwi dla potrzeb Zakładów Diagnostycznych.
KOD CPV 24.49.65.00-2, 33.14.15.80-9, 24.49.62.00-9.
Data umieszczenia ogłoszenia:14 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:14 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-4:14 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:19 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:11 maj 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/026/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup implantów kregosłupowych i kolanowych,
7 pakietów.
KOD CPV 33183100.
Data umieszczenia ogłoszenia:22 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:22 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-6:22 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:20 maj 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:16 czerwiec 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/027/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leków różnych Pakiet nr 1 - Antybiotyki 1 Pakiet nr 2 - Antybiotyki 2 Pakiet nr 3 - Leki różne Pakiet nr 4 - Darbepoetyna alfa Pakiet nr 5 - Koncentrat zespołu protrombiny.
KOD CPV 33.65.11.00-9, 33.62.12.00-1.
Data umieszczenia ogłoszenia:14 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:14 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-4:14 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:20 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:26 kwiecień 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/028/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy nabiału
KOD CPV 15.51.10.00-3, 15.53.00.00-2, 15.54.40.00-3, 15.54.21.00-0, 15.51.17.00-0, 15.51.20.00-0.
Data umieszczenia ogłoszenia:29 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:29 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:29 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:26 maj 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/029/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup elektrody do ablacji zaburzeń rytmu serca w czasie operacji małoinwazyjnych.
KOD CPV 33.19.00.00-8.
Data umieszczenia ogłoszenia:16 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:16 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:16 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:27 kwiecień 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/030/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy środków dezynfekcyjnych do powierzchni, skóry i narzędzi oraz środków do dezynfekcji aparatów do hemodializy i środków myjąco-dezynfekujących do myjni automatycznej.
KOD CPV 33631600 .
Data umieszczenia ogłoszenia:23 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:23 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:23 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:14 maj 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:12 lipiec 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/031/2010
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 12 000 000,00zł.
KOD CPV 66113000.
Data umieszczenia ogłoszenia:16 czerwiec 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:16 czerwiec 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-4:16 czerwiec 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:19 lipiec 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:27 sierpień 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/032/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie odbioru, przewozu i zagospodarowania odpadów medycznych i przemysłowych.
KOD CPV 90.53.30.00-2, 90.52.40.00-6, 90.51.20.00-9.
Data umieszczenia ogłoszenia:4 czerwiec 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:4 czerwiec 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-4:4 czerwiec 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:11 czerwiec 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:25 czerwiec 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/033/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy osprzętu do laparoskopu klipsów i klipsownic.
KOD CPV 33.14.11.20-7, 33.16.81.00-6.
Data umieszczenia ogłoszenia:5 maj 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:5 maj 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-4:5 maj 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:11 maj 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:31 maj 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/034/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup protez do operacji wad zastawkowych serca , protez naczyniowych i stentgraftów.
KOD CPV 33182220, 33184200.
Data umieszczenia ogłoszenia:29 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:29 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-6:29 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:20 maj 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:14 czerwiec 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/035/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomp insulinowych dla dzieci poniżej 6 roku życia - szt. 13 Zakup i dostawa pomp insulinowych dla dzieci powyżej 6 roku życia - szt. 21.
KOD CPV 33.19.41.10-0.
Data umieszczenia ogłoszenia:29 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:29 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-6:29 kwiecień 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:6 maj 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/036/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy materiałów opatrunkowych, specjalistycznych wyrobów medycznych, zestawów zabiegowych i produktów leczniczych do użytku zewnętrznego.
KOD CPV 33141110, 33141127, 33141115, 33141114.
Data umieszczenia ogłoszenia:11 maj 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:11 maj 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:11 maj 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:11 czerwiec 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:15 lipiec 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty 2:16 sierpień 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/037/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki.
KOD CPV 33111730.
Data umieszczenia ogłoszenia:26 maj 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:26 maj 2010r.
Data umieszczenia SIWZ-zmiana treści:5 lipiec 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-6:26 maj 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:16 czerwiec 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:27 lipiec 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/038/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup dostawę i uruchomienie aparatu RTG do zdjęć punktowych oraz łóżek porodowych.
KOD CPV 33.11.15.00-6, 33.19.21.00-3.
Data umieszczenia ogłoszenia:12 maj 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:12 maj 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:12 maj 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:17 maj 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:26 maj 2010r.
Data umieszczenia sprostowania nr1:31 maj 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/039/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy artykułów gospodarczych, preparatów DDD i soli tabletkowanej.
KOD CPV 25.24.31.20-3, 33.69.13.00-3, 33.63.16.00-8, 39.83.12.40-0, 17.26.34.00-7, 39.22.57.10-5, 33.68.10.00-7, 14.40.00.00-5
Data umieszczenia ogłoszenia:18 maj 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:18 maj 2010r.
Data umieszczenia SIWZ-zmiana treści:20 maj 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:18 maj 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/040/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy sprzętu medycznego do przeprowadzania badań i zabiegów naczyniowych. Pakiet nr 1: Igły angiograficzne Pakiet nr 2: Sprzęt do zabiegów neuroradiologicznych Pakiet nr 3: Prowadniki zabiegowe Pakiet nr 4: Prowadniki hydrofilne, materiał embolizacyjny.
KOD CPV 33.12.40.00-5.
Data umieszczenia ogłoszenia:14 maj 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:14 maj 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:14 maj 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:20 maj 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:14 maj 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/041/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy elementów do osteosyntezy. Pakiet nr 1: Stabilizatory Pakiet nr 2: Elementy do osteosyntezy.
KOD CPV 33.18.31.00-7.
Data umieszczenia ogłoszenia:14 maj 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:14 maj 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:14 maj 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:20 maj 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:31 maj 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/042/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy akcesoriów do urodynamiki kompatybilnych z aparatem Ellipse firmy Andromeda.
KOD CPV 33.14.12.00-2, 33.14.16.40-8.
Data umieszczenia ogłoszenia:7 czerwiec 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:7 czerwiec 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:7 czerwiec 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:29 czerwiec 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/043/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy drobnego sprzętu medycznego.
KOD CPV 33.14.12.40-4, 33.17.11.10-3, 33.19.42.00-8, 33.14.13.00-3.
Data umieszczenia ogłoszenia:25 maj 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:25 maj 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-4:25 maj 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:1 czerwiec 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:18 czerwiec 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/044/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy filmów, odczynników oraz dzierżawa urządzenia do ich obróbki dla Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
KOD CPV 32.35.41.00-0, 24.93.12.30-0, 24.93.12.40-3.
Data umieszczenia ogłoszenia:31 maj 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:31 maj 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:31 maj 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:29 czerwiec 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/045/2010
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i remont Bloków Operacyjnych i Centralnej Sterylizacji w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby Centrum Urazowego.
KOD CPV 71221000.
Data umieszczenia ogłoszenia:4 czerwiec 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:4 czerwiec 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-10:4 czerwiec 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:6 lipiec 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:20 sierpień 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/046/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i kserokopiarek.
KOD CPV 30.19.21.13-6, 30.19.23.00-4, 30.19.76.44-2, 30.19.93.30-2.
Data umieszczenia ogłoszenia:16 czerwiec 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:16 czerwiec 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:16 czerwiec 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/047/2010
Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa urządzeń medycznych.
KOD CPV 50400000.
Data umieszczenia ogłoszenia:13 październik 2010r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:17 listopad 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:13 październik 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-8:13 październik 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:12 listopad 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr2:17 listopad 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:14 grudzień 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty2:20 grudzień 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/048/2010
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy różnych wyrobów medycznych.
KOD CPV 33.18.61.00-8, 33.14.16.42-2, 33.19.50.00-3, 33.14.11.21-4.
Data umieszczenia ogłoszenia:23 czerwiec 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:23 czerwiec 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:23 czerwiec 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:30 czerwiec 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:12 lipiec 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/049/2010
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych części zamiennych do analizatora biochemicznego Konelab 30 i połączony z dzierżawą analizatora biochemicznego kompatybilnego z posiadanym i udziałem w kontroli międzynarodowej.
KOD CPV 33.69.62.00-7, 33.69.50.00-0, 38.43.45.00-1.
Data umieszczenia ogłoszenia:28 czerwiec 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:28 czerwiec 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-4:28 czerwiec 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:5 lipiec 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:9 lipiec 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/050/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury medycznej.
KOD CPV 33152000, 33123220.
Data umieszczenia ogłoszenia:6 lipiec 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:6 lipiec 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-6:6 lipiec 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:2 sierpień 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:24 sierpień 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:23 wrzesień 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/051/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy filtrów absolutnych powietrza do nawiewników..
KOD CPV 42.51.43.10-8
Data umieszczenia ogłoszenia:15 lipiec 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:15 lipiec 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-4:19 marzec 2010r.
Data umieszczenia unieważnienia:03 sierpień 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/052/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy materiałów do przeprowadzania i kontroli procesów sterylizacji.
KOD CPV 33.19.11.00-6, 24.51.30.00-3, 21.12.13.20-6, 22.99.20.00-0, 33.63.16.00-8
Data umieszczenia ogłoszenia:16 lipiec 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:16 lipiec 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-4:16 lipiec 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:26 lipiec 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr2:27 lipiec 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty - część I:11 sierpień 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty - część II:12 sierpień 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/053/2010
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przygotowania, drukowania i dostaw druków medycznych i biurowych.
KOD CPV 79.81.00.00-5.
Data umieszczenia ogłoszenia:8 lipiec 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:8 lipiec 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-4:8 lipiec 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:21 lipiec 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/054/2010
Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa angiografu INTEGRIS CV9 prod. PHILIPS oraz urządzeń do obróbki ciemniowej błon rentgenowskich i urządzeń do bezpośredniego ucyfrowienia zdjęć RTG INITIA 100 prod. AGFA.
KOD CPV 50.40.00.00-9.
Data umieszczenia ogłoszenia:8 lipiec 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:8 lipiec 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-7:8 lipiec 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:8 lipiec 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr2:16 lipiec 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:04 sierpień 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/055/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych części zamiennych dla potrzeb Zakładu Laboratorium połączony z dzierżawą analizatorów immunochemicznych oraz udziałem w kontroli międzynarodowej.
Pakiet nr 1 -
Zakup i dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych części zamiennych połączony z dzierżawą 2 sztuk analizatorów immunochemicznych wraz z oprogramowaniem i udziałem w kontroli międzynarodowej.
Pakiet nr 2 -
Zakup i dostawyn odczynników, materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych części zamiennych do analizatora immunochemicznego VIDAS połączony z udziałem w kontroli międzynarodowej.
Pakiet nr 3 -
Zakup i dostawy do oznaczania dehydrogenazy mleczanowej z wykorzystaniem technik manualnych.
KOD CPV 33.69.62.00-7, 33.69.50.00-0, 38.43.45.80-5.
Data umieszczenia ogłoszenia:7 lipiec 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:7 lipiec 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-4:7 lipiec 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:13 lipiec 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:26 lipiec 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/056/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie stalowych wydzieleń przeciwpożarowych przedsionka windowego..
KOD CPV 45.42.11.14-6.
Data umieszczenia ogłoszenia:7 lipiec 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:7 lipiec 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-7:7 lipiec 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:16 lipiec 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:10 sierpień 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/057/2010
Przedmiotem zamówienia jest wymiana dźwigów.
KOD CPV 45.45.30.00-7
Data umieszczenia ogłoszenia:14 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:14 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-9:14 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1 oraz załącznika:4 październik 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:5 listopad 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/058/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup implantów ortopedycznych.
KOD CPV 33183100.
Data umieszczenia ogłoszenia:12 lipiec 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:12 lipiec 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-6:12 lipiec 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:30 lipiec 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:18 sierpień 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/059/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy pieczywa.
KOD CPV 15.81.11.00-7, 15.81.14.00-0, 15.80.00.00-6.
Data umieszczenia ogłoszenia:27 lipiec 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:27 lipiec 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:27 lipiec 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:13 sierpień 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/060/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy kapsułek z jodem promieniotwórczym.
KOD CPV 33.15.10.00-3, 33.12.42.10-0
Data umieszczenia ogłoszenia:14 lipiec 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:14 lipiec 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:14 lipiec 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:26 lipiec 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/061/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy mleka specjalistycznego.
KOD CPV 15.51.17.00-0
Data umieszczenia ogłoszenia:16 lipiec 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:16 lipiec 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:16 lipiec 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:27 lipiec 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:30 sierpień 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/062/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leków różnych, płynów infuzyjnych i preparatów do żywienia.
KOD CPV 33692500, 33692200, 33651100
Data umieszczenia ogłoszenia:29 lipiec 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:29 lipiec 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:29 lipiec 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:23 sierpień 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr2:30 sierpień 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:28 wrzesień 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/063/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leków z programów lekowych.
KOD CPV 33661000, 33651520
Data umieszczenia ogłoszenia:30 lipiec 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:30 lipiec 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:30 lipiec 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:24 sierpień 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:21 wrzesień 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/064/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy staplerów.
KOD CPV 33.14.11.21-4
Data umieszczenia ogłoszenia:29 lipiec 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:29 lipiec 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:29 lipiec 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:17 sierpień 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:30 sierpień 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/065/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawę testów typu Western - Blot do potwierdzania boreliozy i toksoplazmozy.
KOD CPV 24.49.65.00-2.
Data umieszczenia ogłoszenia:1 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:1 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-4:1 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:23 wrzesień 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/066/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawę odczynników, testów, probówek oraz krążków i płytek do oznaczania lekowrażliwości
KOD CPV 33696200.
Data umieszczenia ogłoszenia:9 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:9 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:9 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:7 październik 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr2:12 październik 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:3 listopad 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty 2:17 listopad 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/067/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy filtrów absolutnych powietrza do nawiewników.
KOD CPV 42514310-8
Data umieszczenia ogłoszenia:5 sierpień 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:5 sierpień 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-4:5 sierpień 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:10 sierpień 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:2 wrzesień 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/068/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup pomp insulinowych dla dzieci poniżej 6 roku życia w ilości 10 szt. oraz zakup pomp insulinowych dla dzieci powyżej 6 roku życia w ilości 40 szt.
KOD CPV 33.19.41.10-0
Data umieszczenia ogłoszenia:9 sierpień 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:9 sierpień 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:9 sierpień 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:17 sierpień 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:5 październik 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/069/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup odczynników do analizatorów immunochemicznych mini VIDAS z dzierżawą kompatybilnego analizatora oraz dzierżawa klimatyzatorów do dwóch pracowni zapewniających właściwą pracę analizatorów
KOD CPV 33696500.
Data umieszczenia ogłoszenia:3 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:3 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-6:3 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:28 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:2 grudzień 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/070/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup zastawki aortalnej wszczepianej drogą przezskórną.
KOD CPV 33.18.22.20-7
Data umieszczenia ogłoszenia:10 sierpień 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:10 sierpień 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:10 sierpień 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:20 sierpień 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/071/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy zestawów do naprawy ubytków chrząstki stawowej, czynnika wzrostu.
KOD CPV 33.18.30.00-6
Data umieszczenia ogłoszenia:17 sierpień 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:17 sierpień 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-4:17 sierpień 2010r.
Data umieszczenia załączników 5:20 sierpień 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:24 sierpień 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:2 wrzesień 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/072/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy różnych artykułów gospodarczych, preparatów DDD i soli tabeletkowej.
KOD CPV 25.24.31.20-3, 33.63.13.00-8, 17.26.34.00-7, 14.40.00.00-5, 39.71.11.00-0.
Data umieszczenia ogłoszenia:19 sierpień 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:19 sierpień 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:19 sierpień 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:25 sierpień 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:31 sierpień 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/073/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa echokardiografu dla Oddziału Pediatrycznego oraz echokardiografu dla Oddziału Kardiochirurgii.
KOD CPV 33.11.23.40-3.
Data umieszczenia ogłoszenia:1 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:1 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:1 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:16 wrzesień 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/074/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy różnych wyrobów medycznych Pakiet nr 1 - Akcesoria do wkłuć i fiolek Pakiet nr 2 - Wymienniki ciepła i wilgoci dla wcześniaków i noworodków Pakiet nr 3 - Cewniki dotętnicze-udowe Pakiet nr 4 - Cewniki dotętniczepromieniowe Pakiet nr 5 - Staplery Pakiet nr 6 - Elektrody do oksymetrii mózgowej.
KOD CPV 33.19.60.00-0, 33.15.70.00-5, 33.14.16.00-6, 33.14.11.21-4.
Data umieszczenia ogłoszenia:6 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:6 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-4:6 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:13 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:7 październik 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty 2:12 październik 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/075/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy jarzyn i ziemniaków.
KOD CPV 01.12.10.00-2, 01.12.11.13-6, 01.12.11.12-9, 01.12.12.40-5, 01.12.11.10-5, 01.12.14.20-1, 15.31.00.00-4.
Data umieszczenia ogłoszenia:6 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:6 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:6 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:1 październik 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/076/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup endoprotezy cementowej i bipolarnej stawu biodrowego oraz zestawu do naprawy ubytków chrząstki stawowej.
KOD CPV 33.18.31.00-7, 33.18.30.00-6
Data umieszczenia ogłoszenia:8 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:8 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:8 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:22 wrzesień 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/077/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy specjalistycznego sprzętu jednorazowego użytku.
KOD CPV 33.11.17.30-7
Data umieszczenia ogłoszenia:14 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:14 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:14 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:21 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:28 wrzesień 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/078/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy sprzętu medycznego do przeprowadzania badań i zabiegów naczyniowych
KOD CPV 33124000
Data umieszczenia ogłoszenia:30 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:30 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:30 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:27 październik 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:26 listopad 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/079/2010
Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa angiografii INTEGRIS CV9 prod. PHILIPS, oraz AXIOM Artis dTC prod. SIMENS.
KOD CPV 50421000
Data umieszczenia ogłoszenia:16 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:16 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-8:16 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:19 październik 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:6 grudzień 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/080/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup elementów do osteosyntezy.
KOD CPV 33.14.17.70-8
Data umieszczenia ogłoszenia:29 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:29 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:29 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:12 październik 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/081/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawę aparatury medycznej.
KOD CPV 33.12.32.00-0, 33.19.00.00-8, 33.18.21.00-0, 33.16.41.00-8, 33.00.00.00-0.
Data umieszczenia ogłoszenia:16 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:16 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:16 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:22 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:5 październik 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/082/2010
Przedmiotem zamówienia zakup i dostawy artykułów gospodarczych.
KOD CPV 39.11.31.00-8, 39.71.11.00-0, 39.71.11.10-3, 39.71.11.20-6.
Data umieszczenia ogłoszenia:16 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:16 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:16 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:20 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:13 październik 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/083/2010
Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz ubezpieczenia komunikacyjnego.
KOD CPV 66510000
Data umieszczenia ogłoszenia:30 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:30 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-6:30 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:2 listopad 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:24 listopad 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/084/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy sprzętu jednorazowego użytku.
Pakiet nr 1 - Zestawy jednorazowego użytku do wkłuć dożylnych, dotętniczych i akcesoria.
Pakiet nr 2 - Wymienniki ciepła i wilgoci dla wcześniaków i noworodków.
Pakiet nr 3 - Akcesoria do systemu hemodiafiltracji..
KOD CPV 33.14.12.20-8, 33.14.16.40-8, 33.15.70.00-5
Data umieszczenia ogłoszenia:29 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:29 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-4:29 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:6 październik 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:13 październik 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/085/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie modułu radiologicznego systemu informatycznego (RIS) wraz ze zwiększeniem funkcjonalności modułu PACS.
KOD CPV 48.61.00.00-7, 30.20.00.00-1
Data umieszczenia ogłoszenia:29 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:29 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-7:29 wrzesień 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:05 październik 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:21 październik 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/086/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leków w ramach programów lekowych
KOD CPV 33.65.15.20-9, 33.65.20.00-5
Data umieszczenia ogłoszenia:1 październik 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:1 październik 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-4:1 październik 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:15 październik 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/087/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy materiałów opatrunkowych, hemostatyków wchłanialnych i wyrobów medycznych różnych.
KOD CPV 33.14.11.10-4, 33.14.00.00-3, 33.14.11.27-6
Data umieszczenia ogłoszenia:4 październik 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:4 październik 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-4:4 październik 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:11 październik 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:28 październik 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty-sprostowanie:5 listopad 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/088/2010
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu uzdatniania wody RO oraz pętli dystrybucyjnych w Ośrodku Dializoterapi.
KOD CPV 33.10.00.00-1.
Data umieszczenia ogłoszenia:12 październik 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:12 październik 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:12 październik 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:15 październik 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:28 październik 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/089/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy ziemniaków.
KOD CPV 15.31.00.00-4
Data umieszczenia ogłoszenia:6 październik 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:6 październik 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:6 październik 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:15 październik 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/090/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawę aparatury medycznej.
KOD CPV 33.16.21.00-4, 33.10.00.00-1, 33.19.41.10-0, 33.12.32.10-3
Data umieszczenia ogłoszenia:7 październik 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:7 październik 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:7 październik 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:12 październik 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr2:14 październik 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:29 październik 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/091/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy specjalistycznego sprzętu jednorazowego użytku.
KOD CPV 33.11.17.30-7.
Data umieszczenia ogłoszenia:7 październik 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:7 październik 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:7 październik 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:7 październik 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:22 październik 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/092/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leków różnych.
KOD CPV 33.69.22.10-2, 33.69.00.00-3, 33.66.11.00-2.
Data umieszczenia ogłoszenia:14 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:14 październik 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-4:14 październik 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:21 październik 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:3 listopad 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/093/2010
Przedmiotem zamówienia są usługi wywozu odpadów.
KOD CPV 90.51.10.00-2
Data umieszczenia ogłoszenia:4 listopad 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:4 listopad 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-4:4 listopad 2010r.
Data umieszczenia unieważnienia postępowania:25 listopad 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/094/2010
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont Oddziału Chirurgii Ogólnej.
KOD CPV 45.21.51.40-0
Data umieszczenia ogłoszenia:22 październik 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:22 październik 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-9:22 październik 2010r.
Data umieszczenia zmiany treści SIWZ:05 listopad 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:15 listopad 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/095/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy artykułów żywnościowych.
KOD CPV 03.14.25.00-3, 15.21.00.00-3, 15.23.50.00-4, 15.11.21.30-6, 15.11.21.30-6, 15.11.21.20-3, 15.13.11.35-0, 15.11.23.00-9, 15.13.14.10-2, 15.11.40.00-0, 15.41.21.00-0, 15.13.14.00-9, 15.11.11.00-0, 15.13.11.30-5, 15.33.11.10-1, 15.33.11.42-4, 15.33.10.00-7, 15.33.11.70-9, 15.33.21.00-5.
Data umieszczenia ogłoszenia:29 październik 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:29 październik 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-4:29 październik 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:4 listopad 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr2:5 listopad 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:19 listopad 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/096/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy wyrobów medycznych.
KOD CPV 33.14.11.00-1, 33.18.41.00-4, 33.15.70.00-5, 33.14.16.25-7.
Data umieszczenia ogłoszenia:28 październik 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:28 październik 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-4:28 październik 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:5 listopad 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:22 listopad 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/097/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wózków do przewożenia chorych, wózków zabiegowych i innego sprzętu.
KOD CPV 33.19.30.00-9, 33.19.31.20-6
Data umieszczenia ogłoszenia:27 październik 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:27 październik 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:27 październik 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:4 listopad 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:2 grudzień 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/098/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych do urządzeń medycznych.
KOD CPV 33100000
Data umieszczenia ogłoszenia:30 listopad 2010r.
Data umieszczenia zmiany ogłoszenia:28 grudzień 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:30 listopad 2010r.
Data umieszczenia SIWZ-zmiana treści:10 styczeń 2011r.
Data umieszczenia załączników 1-6:30 listopad 2010r.
Data umieszczenia zmiany załącznika 3:1 grudzień 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:28 grudzień 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:18 luty 2011r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/099/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup elementów do osteosyntezy.
KOD CPV 33.14.17.70-8
Data umieszczenia ogłoszenia:4 listopad 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:4 listopad 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:4 listopad 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:10 listopad 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:19 listopad 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/100/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS.
KOD CPV 48.82.00.00-2, 48.00.00.00-8, 33.11.12.00-3
Data umieszczenia ogłoszenia:4 listopad 2010r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:8 listopad 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:4 listopad 2010r.
Data umieszczenia SIWZ-zmiana treści:8 listopad 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:4 listopad 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:9 listopad 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:16 listopad 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/101/2010
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO Nr 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE W ZAKRESIE WYMIANY DŹWIGÓW ( 2 OSOBOWYCH I 3 SZPITALNYCH, W TYM JEDEN SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA DŹWIGU DLA EKIP RATOWNICZYCH ) WRAZ Z NIEZBĘDNYMI INSTALACJAMI.
KOD CPV 45.45.30.00-7
Data umieszczenia ogłoszenia:26 listopad 2010r.
Data umieszczenia zmiany terminu otwarcia:13 grudzień 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:26 listopad 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-9:26 listopad 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:13 grudzień 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:10 styczeń 2011r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/103/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawę aparatury medycznej.
KOD CPV 33.12.32.10-2, 30.24.30.00-4, 31.10.00.00-1
Data umieszczenia ogłoszenia:18 listopad 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:18 listopad 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:18 listopad 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:9 listopad 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:16 grudzień 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/104/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy zestawów do drenażu klatki piersiowej, jednorazowych sterylnych, zwartych, kompaktowych.
KOD CPV 33.14.16.20-2
Data umieszczenia ogłoszenia:24 listopad 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:24 listopad 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:24 listopad 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:10 styczeń 2011r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/105/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy odczynników do gazometrii wraz z dzierżawą analizatora dla Izby Przyjęć SOR.
KOD CPV 33696200, 38434520
Data umieszczenia ogłoszenia:1 grudzień 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:1 grudzień 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:1 grudzień 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:29 grudzień 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:26 styczeń 2011r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/106/2010
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie prenumeraty prasy i wydawnictw specjalistycznych.
KOD CPV 79.98.00.00-7
Data umieszczenia ogłoszenia:1 grudzień 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:1 grudzień 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-4:1 grudzień 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:7 grudzień 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:20 grudzień 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/107/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy jabłek, suszu warzywnego.
KOD CPV 03.22.23.21-9, 15.33.11.10-1
Data umieszczenia ogłoszenia:3 grudzień 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:3 grudzień 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-4:3 grudzień 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:5 styczeń 2011r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/108/2010
Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru odpadów.
KOD CPV 90.51.10.00-2
Data umieszczenia ogłoszenia:25 listopad 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:25 listopad 2010r.
Data umieszczenia SIWZ-zmiana treści:1 grudzień 2010r.
Data umieszczenia SIWZ-zmiana treści:1 grudzień 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:8 grudzień 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/110/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy wyrobów medycznych.
KOD CPV 33.19.41.10-0, 33.14.16.42-2, 43.12.41.00-9, 33.19.42.00-8, 33.14.16.20-2, 33.14.13.10-6, 44.61.90.00-2, 18.31.50.00-0, 33.14.13.20-9, 33.19.25.00-7, 38.43.40.00-6, 44.16.43.10-3, 33.18.15.10-0, 33.18.11.00-3, 33.15.70.00-5.
Data umieszczenia ogłoszenia:4 styczeń 2011r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:11 styczeń 2011r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana2:19 styczeń 2011r.
Data umieszczenia SIWZ:4 styczeń 2011r.
Data umieszczenia załączników 1-4:4 styczeń 2011r.
Data umieszczenia zapytania nr1:11 styczeń 2011r.
Data umieszczenia zapytania nr2:17 styczeń 2011r.
Data umieszczenia zapytania nr3:18 styczeń 2011r.
Data umieszczenia zapytania nr3-sprostowanie:19 styczeń 2011r.
Data umieszczenia wyboru oferty:15 luty 2011r.
Data umieszczenia wyboru oferty 2:24 luty 2011r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/111/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy elementów do osteosyntezy- Blok Operacyjny Dzieci. Pakiet nr1. Stabilizatory Zewnętrzne- Blok Operacyjny Dzieci Pakiet nr 2. Elementy do osteosyntezy Pakiet nr 3.Elementy stabilizacji metodą Ilizarowa..
KOD CPV 33.18.31.00-7
Data umieszczenia ogłoszenia:29 grudzień 2010r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:5 styczeń 2011r.
Data umieszczenia SIWZ:29 grudzień 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-4:29 grudzień 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:5 styczeń 2011r.
Data umieszczenia wyboru oferty:14 styczeń 2011r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/112/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup implantów ortopedycznych- Blok Operacyjny Dzieci.
KOD CPV 33183100.
Data umieszczenia ogłoszenia:4 styczeń 2011r.
Data umieszczenia SIWZ:4 styczeń 2011r.
Data umieszczenia załączników 1-5:4 styczeń 2011r.
Data umieszczenia wyboru oferty:22 luty 2011r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/113/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy zestawów do dializy otrzewnowej.
KOD CPV 33181510, 33181500, 33141100
Data umieszczenia ogłoszenia:21 grudzień 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:21 grudzień 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-5:21 grudzień 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:11 styczeń 2011r.
Data umieszczenia wyboru oferty:31 styczeń 2011.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/114/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy środków technicznych w postaci rozruszników serca, kardiowerterów, elektrod i introducerów.
KOD CPV 33182200, 33182240
Data umieszczenia ogłoszenia:16 grudzień 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:16 grudzień 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-6:16 grudzień 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:12 styczeń 2011r.
Data umieszczenia zapytania nr2:19 styczeń 2011r.
Data umieszczenia wyboru oferty:16 luty 2011r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/115/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy osprzętu do urządzeń medycznych.
KOD CPV 33161000.
Data umieszczenia ogłoszenia:5 styczeń 2011r.
Data umieszczenia SIWZ:5 styczeń 2011r.
Data umieszczenia załączników 1-5:5 styczeń 2011r.
Data umieszczenia zapytania nr1:3 luty 2011r.
Data umieszczenia wyboru oferty:22 luty 2011r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/116/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy koncentratów do hemodializ i płynów dializacyjnych Pakiet nr 1 - Koncentrat do hemodializ Pakiet nr 2 - Bikarbonat suchy do hemodializ Pakiet nr 3 - Płyny dializacyjne.
KOD CPV 33.69.28.00-5, 33.18.15.10-0
Data umieszczenia ogłoszenia:30 grudzień 2010r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana:7 styczeń 2011r.
Data umieszczenia SIWZ:30 grudzień 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-4:30 grudzień 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1:7 styczeń 2011r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/118/2010
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leku Imiglucerasum.
KOD CPV 33.61.00.00-9
Data umieszczenia ogłoszenia:24 grudzień 2010r.
Data umieszczenia SIWZ:24 grudzień 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-4:24 grudzień 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:4 styczeń 2011r.
^^^^^^Do góry^^^^^^


^^^^^^Do góry^^^^^^

 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2001-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!