ver.2.3

Zamówienia z 2009 roku

 

Sekcja znajduje się w budynku U na parterze.

Ostatnia aktualizacja:

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia z 2009 roku

TELEFONY

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA 2009 ROK

  Jednostka/Dział/Sekcja/Poradnia Telefon
Sekcja
Zamówień Publicznych (Czytaj więcej...)
Kierownik (17) 86-64-764
Pracownicy (17) 86-64-788
(17) 86-64-763
^^^^^^Do góry^^^^^^

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA 2009 ROK

Proszę wybrać numer postępowania według następującego schematu;

Zp250_numer postępowania_2009


Numer postępowania:


Zp250/001/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy preparatu do higienicznego przygotowywania pacjenta do zabiegu operacyjnego oraz utrzymania stanu higienicznego pacjentów obłożnie chorych.
KOD CPV 33.63.16.00-8
Data umieszczenia ogłoszenia: 7 styczeń 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 7 styczeń 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-4: 7 styczeń 2009r.
Data umieszczenia zapytania: 13 styczeń 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 16 styczeń 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/002/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy testów paskowych do badania moczu do czytnika pasków LabUReader, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych, odczynników.
KOD CPV 33124131, 33192500, 33696300, 38434000
Data umieszczenia ogłoszenia: 8 styczeń 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 7 styczeń 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 9 styczeń 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 25 luty 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/003/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy odczynników i testów koniecznych do diagnostyki chorób infekcyjnych oraz dzierżawa automatycznego analizatora immunochemicznego.
KOD CPV 33.69.62.00-7
Data umieszczenia ogłoszenia: 9 styczeń 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 9 styczeń 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-9: 9 styczeń 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 21 styczeń 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/004/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury medycznej.
KOD CPV 33.11.10.00-1, 33.11.22.00-0, 33.17.22.00-8
Data umieszczenia ogłoszenia: 15 styczeń 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 15 styczeń 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-4: 15 styczeń 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 23 styczeń 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 6 luty 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/005/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy drobnych wyrobów medycznych.
KOD CPV 33141642-2, 33141200-2, 33141240-4, 33196000-0, 33141240-4, 33141220-8, 42514310-8, 33157000-5, 33141200-2, 42514310-8, 42514310-8, 33181510-0
Data umieszczenia ogłoszenia: 30 styczeń 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 30 styczeń 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-4: 30 styczeń 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 4 luty 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr2: 6 luty 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 23 luty 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/006/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leków.
KOD CPV 33.65.15.20-9, 33.65.11.00-9, 33.69.21.00-8
Data umieszczenia ogłoszenia: 14 styczeń 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 14 styczeń 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-4: 14 styczeń 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 19 styczeń 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/007/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy drukarek komputerowych
KOD CPV 30232110-8
Data umieszczenia ogłoszenia: 28 styczeń 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 28 styczeń 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 28 styczeń 2009r.
Data umieszczenia informacji o proteście: 2 luty 2009r.
Data umieszczenia informacji o proteście-rozstrzygnięcie: 10 luty 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 6 luty 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1-modyfikacja: 10 luty 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 7 luty 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/008/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy mleka modyfikowanego początkowego. Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia na części..
KOD CPV 15511100-4
Data umieszczenia ogłoszenia: 26 styczeń 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 26 styczeń 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-4: 26 styczeń 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 5 luty 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/009/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy zestawów do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.
KOD CPV 33141121-4
Data umieszczenia ogłoszenia: 27 styczeń 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 27 styczeń 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 27 styczeń 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 4 luty 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 13 luty 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/010/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy wyrobów medycznych.
KOD CPV 33141200, 42514310, 33181510
Data umieszczenia ogłoszenia: 3 luty 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 5 luty 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-4: 5 luty 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 27 luty 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr2: 4 marzec 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 8 kwiecień 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/011/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy elementów do osteosyntezy, gwoździ ryglowanych, implantów do operacji kregosłupa.
KOD CPV 33183100.
Data umieszczenia ogłoszenia: 2 Marzec 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 3 Marzec 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 3 Marzec 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 14 Marca 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 6 maja 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/012/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki.
KOD CPV 33.11.17.30-7
Data umieszczenia ogłoszenia: 6 luty 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 6 luty 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 6 luty 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 12 luty 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 26 luty 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/013/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy bielizny noworodkowej.
KOD CPV 18.41.10.00-3
Data umieszczenia ogłoszenia: 13 luty 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 13 luty 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-4: 13 luty 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 19 luty 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr2: 20 luty 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 10 marca 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/014/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leków, kontrastów, preparatów odżywczych.
KOD CPV 33651520, 33692210, 33696000
Data umieszczenia ogłoszenia: 11 luty 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 12 luty 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 12 luty 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 16 marzec 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr2: 23 marzec 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 11 luty 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty pakiet 9: 8 maja 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/015/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy odczynników.
KOD CPV 33696200, 33696500, 33696300, 33696100
Data umieszczenia ogłoszenia: 19 luty 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 20 luty 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 20 luty 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 31 marzec 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr2: 3 kwiecień 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 27 kwietnia 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/016/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych do urządzeń medycznych.
KOD CPV 33000000
Data umieszczenia ogłoszenia: 8 czerwca 2009r.
Data umieszczenia ogłoszenia-zmiana: 25 czerwca 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 9 czerwca 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-6: 9 czerwca 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 25 czerwca 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr2: 20 lipiec 2009r.
Data umieszczenia sprostowania do zapytania nr2: 22 lipiec 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 13 sierpień 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/017/2009
Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.
KOD CPV 64.11.00.00-0, 64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1
Data umieszczenia ogłoszenia: 23 luty 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 23 luty 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 23 luty 2009r.
Data umieszczenia informacji o proteście: 26 luty 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 5 marzec 2009r.
Data umieszczenia informacji o rozstrzygnięciu protestu: 5 marzec 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 12 Marzec 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/018/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup pomp baklofenowych i infuzyjnych.
KOD CPV 33.19.41.10-0, 33.19.41.10-0.
Data umieszczenia ogłoszenia: 3 Marzec 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 3 Marzec 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 3 Marzec 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 9 Marzec 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr2: 11 Marzec 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 3 Kwiecień 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/019/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa termometrów do pomiaru temperatury pacjentów stosowanych w lecznictwie zamkniętym i osłonek sond pomiarowych.
KOD CPV 38412000
Data umieszczenia ogłoszenia: 10 marca 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 11 Marzec 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 11 Marzec 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 1 Kwiecień 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr2: 17 kwietnia 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 23 kwietnia 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/020/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy artykułów gospodarczych i gospodarstwa domowego, środków DDD oraz tkaniny powlekanej.
KOD CPV 25.24.31.20-3, 33.69.13.00-3, 33.63.16.00-8, 34.92.84.80-6, 17.26.34.00-7, 39.71.00.00-2.
Data umieszczenia ogłoszenia: 27 luty 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 27 luty 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 27 luty 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 3 marzec 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 31 marca 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/021/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy testów paskowych do badania moczu do czytnika pasków LabUReader, materiałów kontrolnych i materiałów eksploatacyjnych .
KOD CPV 33.12.41.31-2, 33.69.63.00-8, 33.19.25.00-7
Data umieszczenia ogłoszenia: 4 marzec 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 4 marzec 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-4: 4 marzec 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 17 marzec 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/022/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy Somatuline i kontrastów.
KOD CPV 33.65.22.00-7, 33.69.60.00-5, 33.69.25.10-5
Data umieszczenia ogłoszenia: 18 marzec 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 18 marca 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-4: 18 marca 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 8 kwiecień 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/023/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy materiałów opatrunkowych różnych.
KOD CPV 33141110, 33141127, 33141112, 33141111, 33141114
Data umieszczenia ogłoszenia: 17 marzec 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 18 marca 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 18 marca 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 17 kwietnia 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr2: 22 kwietnia 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr3: 23 kwietnia 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 29 maja 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/024/2009
Przedmiotem zamówienia jest : Zakup i dostawa pomp insulinowych dla dzieci w następującej ilości: 7 szt. dla dzieci poniżej 6 roku życia oraz 21szt. dla dzieci powyżej 6 roku życia..
KOD CPV 33.19.41.10-0
Data umieszczenia ogłoszenia: 31 marca 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 31 marca 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-6: 31 marca 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 6 kwietnia 2009r.
Data umieszczenia informacji o proteście 7 kwiecień 2009r.
Data umieszczenia informacji o rozstrzygnięciu protestu 17 kwietnia 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr2: 17 kwietnia 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 30 kwietnia 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/025/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy sprzętu medycznego.
KOD CPV 33141625, 33169000
Data umieszczenia ogłoszenia: 3 kwietnia 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 6 kwietnia 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 6 kwietnia 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 21 kwietnia 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr2: 6 maja 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr3: 11 maja 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 26 czerwca 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/026/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy wyrobów medycznych.
KOD CPV 33141200, 33141310, 33141320
Data umieszczenia ogłoszenia: 6 kwietnia 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 7 kwietnia 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 7 kwietnia 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 21 kwietnia 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr2: 8 maja 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr3: 11 maja 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr4: 12 maja 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr5: 13 maja 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr6: 14 maja 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr6: 15 maja 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 26 czerwca 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty 2: 28 lipiec 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/027/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawu do autotransfuzji pooperacyjnej oraz pojemniki do żywienia pozajelitowego dla noworodków.
KOD CPV 33.19.42.10-1, 33.19.41.00-7
Data umieszczenia ogłoszenia: 1 kwiecień 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 1 kwiecień 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-4: 1 kwiecień 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 10 kwiecień 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 5 maja 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/028/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leków różnych Pakiet nr 1 - Leki przeciwbólowe Pakiet nr 2 - Paski diagnostyczne Pakiet nr 3 - Żywienie Pakiet nr 4 - Leki różne Pakiet nr 5 - Środki zwiotczające.
KOD CPV 33.66.12.00-3, 33.69.40.00-1, 33.66.11.00-2, 33.65.11.00-9
Data umieszczenia ogłoszenia: 6 marzec 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 6 marzec 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-4: 6 marzec 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 12 marzec 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr2: 16 marzec 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 20 marzec 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/029/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy testów paskowych do badania moczu do czytnika pasków LabUReader, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych do badania osadu moczu połączony z dzierżawą automatycznego systemu aparaturowego przeznaczonego do badania właściwości fizykochemicznych moczu i osadu moczu.
KOD CPV 33124100, 33192500, 33696300, 38430000
Data umieszczenia ogłoszenia: 9 marzec 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 10 marca 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-4: 10 marca 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 29 kwiecień 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/030/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy protez do operacji wad zastawkowych serca oraz protez naczyniowych Pakiet nr. 1 Zastawki serca mechaniczne dwupłatkowe Pakiet nr. 2 Pierścienie do annuloplastyki zastawki mitralnej i trójdzielnej Pakiet nr. 3 Protezy naczyniowe.
KOD CPV 33.18.22.20-7, 33.18.42.00-5.
Data umieszczenia ogłoszenia: 12 Marzec 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 12 marca 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 12 marca 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 17 Marzec 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 1 kwiecień 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/031/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy implantów kręgosłupowych.
KOD CPV 33183100
Data umieszczenia ogłoszenia: 23 marzec 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 24 marzec 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-6: 24 marzec 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 23 marzec 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr2: 6 maja 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 20 maja 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/032/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Kardiochirurgii.
KOD CPV 33181500, 33141200, 33190000
Data umieszczenia ogłoszenia: 2 kwietnia 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 2 kwietnia 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-6: 2 kwietnia 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 4 maja 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr2: 12 maja 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 6 czerwca 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/033/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury medycznej: respiratora transportowego, videogastroskopu, videokolonoskopu, aparatu EKG, kardiotokografów, pulsoksymetrów.
KOD CPV 33168100, 33123230, 33121500, 33172200, 33190000
Data umieszczenia ogłoszenia: 20 marzec 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 10 marca 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-6: 23 marzec 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 22 kwiecień 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr2: 30 kwietnia 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 24 czerwiec 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/034/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy preparatów do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk i skóry, przygotowania pola operacyjnego, szybkiej dezynfekcji małych powierzchni oraz regeneracji i chrony skóry.
KOD CPV 33.63.16.00-8
Data umieszczenia ogłoszenia: 26 marzec 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 26 marzec 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-4: 26 marzec 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 1 kwiecień 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 10 kwiecień 2009r.
Zp250/035/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy rękawic sterylnych i diagnostycznych oraz sprzętu do odsysania.
KOD CPV 18424300, 33141420, 33141642.
Data umieszczenia ogłoszenia: 30 kwietnia 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 30 kwietnia 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 30 kwietnia 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 10 czerwiec 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr2: 17 czerwiec 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 16 lipiec 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/036/2009
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego Nr2 w Rzeszowie oraz dzierżawa centrali telefonicznej i aparatów telefonicznych z zachowaniem dotychczasowej numeracji, serwisem technicznym i pracami konserwacyjnymi przez cały okres trwania umowy.
KOD CPV 64.20.00.00-8
Data umieszczenia ogłoszenia: 29 kwiecień 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 29 kwiecień 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-7: 29 kwiecień 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 29 kwiecień 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 19 maja 2009r.
Zp250/037/2009
Przedmiotem zamówienia jest środków piorąco - dezynfekcyjnych do prania bielizny szpitalnej oraz dzierżawa systemu dozowania środków piorąco - dezynfekcyjnych.
KOD CPV 39.83.10.00-6
Data umieszczenia ogłoszenia: 21 kwietnia 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 21 kwietnia 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 21 kwietnia 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 27 kwietnia 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 7 luty 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/038/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leczniczych środków technicznych w postaci kardiowerterów-defibrylatorów jednojamowych, i dwujmowych wraz z elektrodami.
KOD CPV 33.18.22.10-4
Data umieszczenia ogłoszenia: 26 marzec 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 26 marzec 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 31 marca 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 21 kwietnia 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/039/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy zastawek do leczenia wodogłowia u dzieci.
KOD CPV 33.14.16.42-2
Data umieszczenia ogłoszenia: 26 marzec 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 26 marzec 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 26 marzec 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 21 kwietnia 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/040/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy włókninowych wyrobów medycznych.
KOD CPV 39520000, 35113400
Data umieszczenia ogłoszenia: 18 maja 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 7 luty 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-6: 7 luty 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 24 czerwiec 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr2: 26 czerwca 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr3: 30 czerwca 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr4: 1 lipiec 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 17 lipiec 2009r.
Zp250/041/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy materiałów opatrunkowych do podciśnieniowej terapii ran wraz z dzierżawą urządzenia.
KOD CPV 33.14.11.16-6
Data umieszczenia ogłoszenia: 20 maja 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 20 majay 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 20 maja 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1_1 oraz nr1_2: 29 maja 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 23 czerwca 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/042/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i kserokopiarek. Pakiet nr 1 - Tusze do drukarek atramentowych. Pakiet nr 2 - Tonery i akcesoria do drukarek laserowych. Pakiet nr 3 - Taśmy barwiące do drukarek igłowych - oryginalne. Pakiet nr 4 - Papiery do drukarek atramentowych i igłowych. Pakiet nr 5 - Eksploatacja faksów i kserokopiarek - oryginalne.
KOD CPV 30.19.21.13-6, 30.19.23.00-4, 30.19.76.44-2, 30.19.93.30-2.
Data umieszczenia ogłoszenia: 7 maja 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 7 maja 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 7 maja 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 11 maja 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 3 czerwca 2009r.
Zp250/043/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy protez do operacji wad zastawkowych serca, protez naczyniowych i stentgraftów..
KOD CPV 33182220, 33184200
Data umieszczenia ogłoszenia: 15 marca 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 15 marca 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-6: 15 marca 2009r.
Data umieszczenia sprostowanie ogłoszenia: 17 kwietnia 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 13 maja 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr2: 21 maja 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 15 czerwca 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/044/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy specjalistycznego sprzętu jednorazowego do krążenia pozaustrojowego.
KOD CPV 33182000, 33186000, 33141640
Data umieszczenia ogłoszenia: 22 kwiecień 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 23 kwiecień 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-6: 23 kwiecień 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 11 maja 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr2: 14 maja 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr3: 21 maja 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr4: 27 maja 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr5: 29 maja 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 24 czerwiec 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/045/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa protez do operacji wad zastawkowych serca.
Pakiet 1.Zastawki biologiczne aortalne i mitralne.
Pakiet 2.Pakiet 2.Proteza aorty wstępującej z zastawką mechaniczną aortalną (conduit)
Pakiet 3.Pakiet 3.Pierścienie lub półpierścienie do plastyki zastawek serca.
Pakiet 4.Pakiet 4.Zastawki biologiczne dla młodszych pacjentów, aortalne i mitralne.
KOD CPV 33.18.22.20-7
Data umieszczenia ogłoszenia: 17 kwietnia 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 17 kwietnia 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 17 kwietnia 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 29 kwiecień 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/046/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy metalowych mebli medycznych i krzeseł oraz dozwoników. .
KOD CPV 33.19.23.00-5, 39.11.31.00-8, 29.11.32.00.-9, 39.83.17.00-3
Data umieszczenia ogłoszenia: 30 kwietnia 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 30 kwietnia 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 30 kwietnia 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 4 maja 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 21 maja 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/047/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leków i środków kontrastowych Pakiet nr 1 - Leki różne Pakiet nr 2 - Leki różne Pakiet nr 3 - Import docelowy Pakiet nr 4 - Środki kontrastowe Pakiet nr 5 - Środki kontrastowe Pakiet nr 6 - Aranesp..
KOD CPV 33.65.22.00-7, 33.62.22.00-8, 33.62.13.00-2
Data umieszczenia ogłoszenia: 7 luty 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 7 luty 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 7 luty 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 5 maja 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 19 maja 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/048/2009
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji mechanicznej wraz z AKPiA w pomieszczeniach magazynu odpadów medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie.
KOD CPV 45.43.00.00-0, 45.31.51.00-9, 45.33.00.00-9, 45.33.12.00-8, 45.42.11.41-4, 45.23.31.40-2, 45.43.00.00-0, 45.42.11.00-8, 45.10.00.00-8, 45.11.10.00-5, 45.23.51.10-2, 45.11.12.00-4, 45.11.27.10-5, 45.31.50.00-8, 45.31.60.00-5, 45.31.70.00-2.
Data umieszczenia ogłoszenia: 15 lipiec 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 15 lipiec 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-8: 15 lipiec 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 6 sierpień 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/049/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy elementów do stabilizacji metodą Ilizarowa oraz implantów do operacji kręgosłupa szyjnego.
KOD CPV 33.18.31.00-7
Data umieszczenia ogłoszenia: 30 kwietnia 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 30 kwietnia 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-4: 30 kwietnia 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 13 maja 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/050/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy artykułów ogólnospożywczych.
KOD CPV 15.81.21.00-4, 15.83.10.00-2, 15.33.14.27-6, 15.83.16.00-8, 15.41.12.00-4, 15.98.10.00-8, 15.85.11.10-2, 15.33.22.90-3
Data umieszczenia ogłoszenia: 6 maja 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 6 maja 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 6 maja 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 8 maja 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 19 maja 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/051/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych części zamiennych do analizatora biochemicznego Konelab 30 i połączony z dzierżawą analizatora biochemicznego kompatybilnego z posiadanym i udziałem w kontroli międzynarodowej.
KOD CPV 33.69.62.00-7, 38.43.45.00-1
Data umieszczenia ogłoszenia: 13 maja 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 13 maja 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-11: 13 maja 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 18 maja 2009r.
Data umieszczenia unieważnienia przetargu: 25 maja 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/052/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych części zamiennych połączony z dzierżawą 2 analizatorów immunochemicznych z oprogramowaniem i udziałem w kontroli międzynarodowej.
KOD CPV 33.69.62.00-7, 38.43.45.80-5.
Data umieszczenia ogłoszenia: 13 maja 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 13 maja 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-9: 13 maja 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 25 maja 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/053/2009
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie odbioru, przewozu i zagospodarowania odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych.
KOD CPV 90.53.30.00-2, 90.52.40.00-6, 90.51.20.00-9
Data umieszczenia ogłoszenia: 11 maja 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 11 maja 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-4: 11 maja 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 14 maja 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 25 maja 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty 2: 26 czerwca 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/054/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy nabiału.
KOD CPV 15.51.10.00-3, 15.54.21.00-0, 15.53.00.00-2, 15.51.17.00-0, 15.51.20.00-0
Data umieszczenia ogłoszenia: 14 maja 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 14 maja 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 14 maja 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 1 czerwca 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/055/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego 1,5T wraz z dodatkowym wyposażeniem oraz wykonanie prac adaptacyjnych wraz z opracowaniem projektów budowlanych i wykonawczych.
KOD CPV 33113000
Data umieszczenia ogłoszenia: 21 maja 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 25 maja 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-7: 25 maja 2009r.
Data umieszczenia informacji o proteście: 9 czerwca 2009r.
Data umieszczenia informacji o proteście-rozstrzygnięcie: 16 czerwca 2009r.
Data umieszczenia informacji o proteście nr2: 28 lipiec 2009r.
Data umieszczenia informacji o proteście rozstrzygnięcie nr2: 31 lipiec 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 29 czerwiec 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr2: 8 lipiec 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr3: 15 lipiec 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr4: 17 lipiec 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr5: 20 lipiec 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr6: 23 lipiec 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 3 sierpień 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/056/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy sprzętu do zabiegów endoskopowych.
KOD CPV 33.16.80.00-5
Data umieszczenia ogłoszenia: 8 czerwca 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 8 czerwca 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 8 czerwca 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 15 czerwca 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 14 lipiec 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/057/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup dostawy środków dezynfekcyjnych.
KOD CPV 33631600
Data umieszczenia ogłoszenia: 21 maja 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 21 maja 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 21 maja 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 19 czerwca 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr2: 29 czerwca 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 14 lipiec 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/058/2009
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług utrzymania czystości.
KOD CPV 90910000, 90920000, 55521100
Data umieszczenia ogłoszenia: 23 lipiec 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 27 lipiec 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-13: 27 lipiec 2009r.
Data umieszczenia informacji o proteście: 5 sierpień 2009r.
Data umieszczenia informacji o proteście 2: 7 sierpień 2009r.
Data umieszczenia informacji o proteście 2-rozstrzygnięcie: 18 sierpień 2009r.
Data umieszczenia informacji o proteście 3: 19 październik 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1 oraz załączników: 2 wrzesień 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr2 oraz załączników: 18 wrzesień 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr3: 7 październik 2009r.
Data umieszczenia informacji o proteście 3-rozstrzygnięcie: 27 październik 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr4 oraz załączników: 16 listopad 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr5: 2 grudzień 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr6: 10 grudzień 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty:12 styczeń 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty 2:27 kwiecień 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/059/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy filtrów absolutnych powietrza do nawiewników.
KOD CPV 42.51.43.10-8
Data umieszczenia ogłoszenia: 21 maja 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 21 maja 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-4: 21 maja 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 26 maja 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 3 czerwca 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/060/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leczniczych środków technicznych w postaci stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów wraz z elektrodami, sprzętem do introdukcji oraz łącznikami.
KOD CPV 33182100, 33182210, 33182240
Data umieszczenia ogłoszenia: 25 maja 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 26 maja 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-6: 26 maja 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 29 czerwiec 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 15 lipiec 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/061/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy elementów do osteosyntezy.
KOD CPV 33183100
Data umieszczenia ogłoszenia: 28 maja 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 28 maja 2009r.
Data umieszczenia SIWZ zmiana treści: 2 czerwca 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-6: 28 maja 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 28 lipiec 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/062/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy implantów stawów biodrowych cementowych i bezcementowych, kolanowych i innych.
KOD CPV 33183100
Data umieszczenia ogłoszenia: 28 maja 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 28 maja 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-6: 28 maja 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 7 lipiec 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 21 lipiec 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/063/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leków z programów lekowych.
KOD CPV 33.69.00.00-3, 33.63.21.00-0, 33.66.10.00-1, 33.65.22.00-7
Data umieszczenia ogłoszenia: 26 maja 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 26 maja 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-4: 26 maja 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 8 czerwiec 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/064/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy wszczepialnych portów tytanowych.
KOD CPV 33.14.12.20-8
Data umieszczenia ogłoszenia: 29 maja 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 29 maja 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-4: 29 maja 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 6 czerwca 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 10 czerwca 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/065/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych części zamiennych do analizatora biochemicznego Konelab 30 i połączony z dzierżawą analizatora biochemicznego kompatybilnego z posiadanym i udziałem w kontroli międzynarodowej..
KOD CPV 33.69.62.00-7, 38.43.45.00-1
Data umieszczenia ogłoszenia: 3 czerwca 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 3 czerwca 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-11: 3 czerwca 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 6 czerwca 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 16 czerwca 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/066/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup zakup i dostawy materiałów medycznych i opatrunkowych
Pakiet nr 1 - Wchłanialna gąbka żelatynowa
Pakiet nr 2 - Gaza hemostatyczna
Pakiet nr 3 - Wosk ortopedyczny
Pakiet nr 4 - Opatrunki specjalistyczne z parafiną i chlorhexidiną
Pakiet nr 5 - Opatrunki do mocowania rurek intubacyjnych, cewników nosowych i sond żołądkowych
Pakiet nr 6 - Materiały medyczne różne
Pakiet nr 7 - Cement kostny.
KOD CPV 33.14.11.27-6, 33.14.00.00-3, 33.69.71.10-6.
Data umieszczenia ogłoszenia: 24 czerwca 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 24 czerwca 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-4: 24 czerwca 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 1 lipiec 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 10 lipiec 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/067/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy staplerów i siatek.
KOD CPV 33.14.11.21-4
Data umieszczenia ogłoszenia: 6 lipiec 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 6 lipiec 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 6 lipiec 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 10 lipiec 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 22 lipiec 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/068/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy testów do diagnostyki chorób infekcynych metodą immunoenzymatyczną wraz z dzierżawą aparatu do wykonywania oznaczeń.
KOD CPV 33696200
Data umieszczenia ogłoszenia: 19 czerwca 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 22 czerwca 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-7: 22 czerwca 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 25 sierpień 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/069/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy artykułów biurowych, papierowych i papierniczych.
KOD CPV 22.99.30.00-7, 30.19.76.20-8, 30.19.95.00-5, 30.19.91.10-4, 22.81.50.00-6, 22.85.21.00-8
Data umieszczenia ogłoszenia: 3 lipiec 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 3 lipiec 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-6: 3 lipiec 2009r.
Data umieszczenia unieważnienia postępowania: 28 lipiec 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/070/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy papierowych artykułów higienicznych.
KOD CPV 33.76.00.00-5
Data umieszczenia ogłoszenia: 30 czerwca 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 30 czerwca 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-6: 30 czerwca 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 6 lipiec 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr2: 8 lipiec 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 27 lipiec 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/071/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leków z programów lekowych w ramach umowy z NFZ.
KOD CPV 33690000, 33632100, 33651100, 33693100
Data umieszczenia ogłoszenia: 19 czerwca 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 19 czerwca 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 19 czerwca 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 23 lipiec 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr2: 27 lipiec 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 3 sierpień 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/072/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup pasków diagnostycznych wraz z dzierżawą glukometrów.
KOD CPV 33.12.41.00-6, 33.12.41.30-5
Data umieszczenia ogłoszenia: 19 czerwca 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 19 czerwca 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-4: 19 czerwca 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 25 czerwca 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr2: 29 czerwca 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 3 lipiec 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/073/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy środków czystości ogólnego stosowania.
KOD CPV 33.71.19.00-6, 39.80.00.00-0, 39.81.20.00-7, 39.81.23.00-0, 39.81.30.00-4, 39.83.00.00-9, 39.83.10.00-6, 39.83.12.00-8, 39.83.12.10-1
Data umieszczenia ogłoszenia: 25 czerwca 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 25 czerwca 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 25 czerwca 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 17 lipiec 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/074/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatu do znieczulania, dermatomu, kardiomonitorów i lampy operacyjnej.
KOD CPV 33.17.00.00-2, 33.12.32.10-3, 33.10.00.00-1, 33.16.21.00-4
Data umieszczenia ogłoszenia: 1 lipiec 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 1 lipiec 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 1 lipiec 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 7 lipiec 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr2: 13 lipiec 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 31 lipiec 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty 2: 26 sierpień 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/075/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy kapsułek z jodem promieniotwórczym.
KOD CPV 33.15.10.00-3, 33.12.42.10-0
Data umieszczenia ogłoszenia: 25 czerwca 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 25 czerwca 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 25 czerwca 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 8 lipiec 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/076/2009
Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa urządzeń medycznych: respiratorów, aparatów do znieczulania, inkubatorów, aparatów do hemodializy i hemofiltracji, sterylizatorów, urządzeń elektrochirurgicznych, myjni, apartów do ACT, stołów operacyjnych, zestawów do cięcia mostka, analizatorów oraz zestawów do krążenia pozaustrojowego.
KOD CPV 50.40.00.00-9
Data umieszczenia ogłoszenia: 12 sierpień 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 12 sierpień 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-7: 12 sierpień 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 19 sierpień 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 7 wrzesień 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/077/2009
Przedmiotem zamówienia jest na wykonanie wymiany ślusarki al. oraz przeszkleń istniejących ścianek działowych i drzwi.
KOD CPV 45.42.11.00-5, 45.44.10.00-0
Data umieszczenia ogłoszenia: 2 lipiec 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 2 lipiec 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-8: 2 lipiec 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 24 sierpień 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/078/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy materiałów do przeprowadzania i kontroli procesów sterylizacji Pakiet nr 1 - Testy, osłonki na końcówki narzędzi, podajniki do taśm. Pakiet nr 2 - Wskaźniki biologiczne, naboje gazowe, papier termoczuły. Pakiet nr 3 - Wskaźnik parowy klasy VI. Pakiet nr 4 -Kosz ze stali nierdzewnej i środek do czyszczenia. Pakiet nr 5 - Rękawy foliowo - papierowe. Pakiet nr 6 - Torby foliowo -papierowe. Pakiet nr 7 - Papiery krepowe. Pakiet nr 8 - Materiały eksploatacyjne do sterylizatora plazmowego STERRAD 100S.
KOD CPV 33.19.11.00-6, 39.00.00.00-2, 22.99.20.00-0.
Data umieszczenia ogłoszenia: 3 lipiec 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 3 lipiec 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-4: 3 lipiec 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 8 lipiec 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr2: 9 lipiec 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr3: 13 lipiec 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 30 lipiec 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/079/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy drobnego sprzętu medycznego. Pakiet nr 1 - Cewniki i akcesoria do urodynamiki kompatybilne z aparatem Ellipse firmy Andromeda. Pakiet nr 2 - Elektrody do defibrylacji. Pakiet nr 3 - Pozycjonery do układania chorych. Pakiet nr 4 - Akcesoria do wkłuć oraz fiolek i worków. Pakiet nr 5 - Igły Hubera do nakłuwania portów podskórnych i infuzji.
KOD CPV 33.14.12.00-2, 33.14.16.40-8, 31.71.11.40-6, 33.19.00.00-8, 33.19.60.00-0, 33.14.12.20-8
Data umieszczenia ogłoszenia: 10 lipiec 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 10 lipiec 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 10 lipiec 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 17 lipiec 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 26 sierpień 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/080/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leków przez okres 3 miesięcy Pakiet nr 1 - Albuminy 20% Pakiet nr 2 - Leki różne Pakiet nr 3 - Protaminum sulfuricum pakiet nr 4 - Vancomycin.
KOD CPV 33.65.11.00-9, 33.14.15.40-7, 33.62.12.00-1
Data umieszczenia ogłoszenia: 10 lipiec 2009r.
Data umieszczenia zmian w ogłoszeniu: 10 lipiec 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 10 lipiec 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-4: 10 lipiec 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 16 lipiec 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 23 lipiec 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/081/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy pieczywa.
KOD CPV 15.81.11.00-7, 15.81.14.00-0, 15.80.00.00-6.
Data umieszczenia ogłoszenia: 17 lipiec 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 17 lipiec 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 17 lipiec 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 24 sierpień 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/082/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy mleka specjalistycznego.
KOD CPV 15.51.17.00-0
Data umieszczenia ogłoszenia: 17 lipiec 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 17 lipiec 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 17 lipiec 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 4 sierpień 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/083/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leków różnych i środków kontrastowych.
KOD CPV 33692500, 33651100, 33696000
Data umieszczenia ogłoszenia: 17 lipiec 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 21 lipiec 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 21 lipiec 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 19 sierpień 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr2: 25 sierpień 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 11 wrzesień 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/084/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy implantów stawów biodrowych cementowych i bezcementowych..
KOD CPV 33183100
Data umieszczenia ogłoszenia: 21 lipiec 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 24 lipiec 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-6: 24 lipiec 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 26 sierpień 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr2: 31 sierpień 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 4 wrzesień 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/085/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup narzędzi jednorazowego użytku do endoskopowego usuwania przepuklin dyskowych oraz dzierżawę instrumentarium i endoskopu.
KOD CPV 33.18.30.00-6
Data umieszczenia ogłoszenia: 20 lipiec 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 20 lipiec 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-4: 20 lipiec 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 31 lipiec 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/086/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy sprzętu medycznego do przeprowadzania badań i zabiegów naczyniowych.
KOD CPV 33124000
Data umieszczenia ogłoszenia: 3 sierpień 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 6 sierpień 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-6: 6 sierpień 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 22 wrzesień 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/087/2009
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przygotowania,drukowania i dostaw druków medycznych i biurowych dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie.
KOD CPV 79.81.00.00-5, 30.19.92.30-1
Data umieszczenia ogłoszenia: 31 lipiec 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 31 lipiec 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-4: 31 lipiec 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 5 sierpień 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 18 sierpień 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/088/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy zestawów do przezskórnego leczenia wad wrodzonych serca.
KOD CPV 33.11.17.30-7
Data umieszczenia ogłoszenia: 31 lipiec 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 31 lipiec 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 31 lipiec 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 6 sierpień 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 19 sierpień 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty 2: 4 wrzesień 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/089/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy akcesoriów zużywalnych do wstrzykiwaczy kontrastu VISTRON CT oraz MARK V Pro Vis.
KOD CPV 33.14.16.40-8
Data umieszczenia ogłoszenia: 31 sierpień 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 31 sierpień 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-4: 31 sierpień 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 7 wrzesień 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 21 wrzesień 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/090/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy filtrów powietrza w klasie G-3 do F-9 do central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
KOD CPV 42.51.43.10-8
Data umieszczenia ogłoszenia: 28 wrzesień 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 28 wrzesień 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-4: 28 wrzesień 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 2 październik 2009r.
Data umieszczenia zmiany SIWZ: 6 październik 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 21 październik 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/091/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup narzędzi jednorazowego użytku do endoskopowego usuwania przepuklin dyskowych oraz dzierżawę instrumentarium i endoskopu.
KOD CPV 33.18.30.00-6
Data umieszczenia ogłoszenia: 11 sierpień 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 11 sierpień 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-4: 11 sierpień 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 21 sierpień 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/092/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy paliwa oraz oleju napędowego dla transportu samochodowego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie..
KOD CPV 09.13.21.00-4, 09.13.42.00-9, 30.16.31.00-0
Data umieszczenia ogłoszenia: 24 sierpień 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 24 sierpień 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 24 sierpień 2009r.
Data umieszczenia unieważnienie: 2 wrzesień 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/093/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leków w ramach umowy z NFZ.
KOD CPV 33661000, 33651520
Data umieszczenia ogłoszenia: 20 sierpień 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 24 sierpień 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 24 sierpień 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 28 wrzesień 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 5 październik 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/094/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy implantów ortopedycznych, sztucznych części ciała i zbiorników płynu mózgowo-rdzeniowego. Pakiet 1.Implanty do rekonstrukcji przedniego wiązadła krzyżowego. Pakiet 2.Proteza jądra Pakiet 3.Zastępcza powłoka brzuszna Pakiet 4. Proteza ścięgna Pakiet 5. Endoproteza stawów palców ręki Pakiet nr 6.Zbiorniki płynu mózgowo-rdzeniowego, komorowo/przedsionkowy.
KOD CPV 33.18.31.00-7, 33.18.40.00-3, 33.14.16.42-2
Data umieszczenia ogłoszenia: 31 sierpień 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 31 sierpień 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-4: 31 sierpień 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 4 wrzesień 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 22 wrzesień 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/095/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy artykułów biurowych, papierowych i papierniczych..
KOD CPV 22.99.30.00-7, 30.19.76.20-8, 30.19.95.00-5, 33.76.40.00-3, 30.19.91.10-4, 30.19.21.25-3, 30.19.21.30-1
Data umieszczenia ogłoszenia: 27 sierpień 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 27 sierpień 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-6: 27 sierpień 2009r.
Data umieszczenia informacji o proteście: 7 wrzesień 2009r.
Data umieszczenia informacji o proteście rozstrzygnięcie: 9 wrzesień 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 23 wrzesień 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/096/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy włókninowych wyrobów medycznych Pakiet nr 1 - Zestawy obłożeń pola operacyjnego w zabiegach kardiochirurgicznych (sterylne) Pakiet nr 2 - Zestaw serwet do laparoskopii ginekologicznej (sterylny) Pakiet nr 3 - Zestaw serwet do operacji brzuszno-kroczowych (sterylny) Pakiet nr 4 - Wyroby higieniczne Pakiet nr 5 - Pozostałe artykuły do zabiegów operacyjnych (sterylne).
KOD CPV 39.52.00.00-3, 35.11.34.00-3
Data umieszczenia ogłoszenia: 4 wrzesień 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 4 wrzesień 2009r.
Data umieszczenia modyfikacja-SIWZ: 22 wrzesień 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 4 wrzesień 2009r.
Data umieszczenia informacji o proteście: 14 wrzesień 2009r.
Data umieszczenia informacji o proteście-rozstrzygnięcie: 21 wrzesień 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 2 październik 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr2: 7 październik 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr3: 16 październik 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 6 listopad 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/097/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy koncentratu do hemodializ wodorowęglanowych.
KOD CPV 33.63.28.00-5.
Data umieszczenia ogłoszenia: 21 grudzień 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 21 grudzień 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 21 grudzień 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 23 grudzień 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty:18 styczeń 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/098/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy osprzętu do urządzeń medycznych.
KOD CPV 33161000
Data umieszczenia ogłoszenia: 9 wrzesień 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 11 wrzesień 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 11 wrzesień 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 22 październik 2009r .
Data umieszczenia wyboru oferty: 5 listopad 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/099/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy artykułów gospodarczych i gospodarstwa domowego, kosmetyków samochodowych i szmatek MOP..
KOD CPV 31.42.20.00-0, 39.22.11.00-8, 39.22.00.00-0, 25.24.33.00-9, 33.72.12.00-2, 24.50.00.00-9, 39.71.00.00-2, 39.11.31.00-8
Data umieszczenia ogłoszenia: 10 wrzesień 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 10 wrzesień 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 10 wrzesień 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 8 październik 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/100/2009
Przedmiotem zamówienia jest remont pokryć dachowych.
KOD CPV 45.00.00.00-7, 45.26.12.10-9, 45.40.00.00-1, 45.11.12.20-6, 45.31.23.11-0
Data umieszczenia ogłoszenia: 11 września 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 11 września 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-8: 11 września 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 12 październik 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/101/2009
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego układu chłodzenia agregatów chłodniczych kolidującego z projektowanym budynkiem SOR w ramach zadania : Rozbudowa Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie o budynek dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
KOD CPV 45.21.51.00-8, 45.33.12.30-7, 45.31.00.00-3
Data umieszczenia ogłoszenia: 15 września 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 15 września 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-8: 15 września 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 2 październik 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 9 październik 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/102/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy wyrobów medycznych..
KOD CPV 33.16.90.00-2, 33.14.16.25-7, 33.14.16.20-2
Data umieszczenia ogłoszenia: 21 września 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 21 września 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-4: 21 września 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 8 październik 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/103/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy zestawów odczynnikowych dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. Pakiet nr 1 - Zakup w okresie 6 miesięcy zestawów odczynnikowych do oznaczania markerów nowotworowych z wykorzystaniem analizatora immunochemicznego VIDAS. Pakiet nr 2 - Zakup w okresie 6 miesięcy zestawów odczynnikowych do oznaczania amoniaku. Pakiet nr 3 - Zakup w okresie 6 miesięcy kontroli do amoniaku. Pakiet nr 4 - Zakup w okresie 12 miesięcy zestawów odczynnikowych do oznaczania markerów nowotworowych z wykorzystaniem analizatora immunochemicznego VIDAS.
KOD CPV 33.69.62.00-7
Data umieszczenia ogłoszenia: 23 września 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 23 września 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-6: 23 września 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 25 września 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr2: 29 września 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 21 październik 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/104/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy zestawów odczynników do wykonywania elektroforezy, immunofiksacji i analizy białek, połączony z dzierżawą automatycznego systemu do wykonywania badań. Pakiet nr 1 - zakup i dostawy zestawów odczynników do wykonywania elektroforezy, immunofiksacji i analizy białek, połączony z dzierżawą automatycznego systemu do wykonywania badań. Pakiet nr 2 - dzierżawa mieszadła do probówek OB oraz automatycznego czytnika OB kompatybilnego z systemem Sarstedt..
KOD CPV 33.69.66.00-1, 33.69.65.00-0, 38.43.40.00-6, 38.43.45.00-1, 38.43.45.20-7
Data umieszczenia ogłoszenia: 28 wrzesień 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 28 wrzesień 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-4: 28 wrzesień 2009r.
Data umieszczenia zmiany treści SIWZ: 6 październik 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 7 październik 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr2: 9 październik 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty pakiet nr 1: 23 listopad 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty pakiet nr 2: 2 listopad 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/105/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy materiałów opatrunkowych jałowych i specjalistycznych Pakiet nr 1 - Kompresy gazowe jałowe Pakiet nr 2 - Kompresy gazowe z nitką radiacyjną Pakiet nr 3 - Kompresy neurochirurgiczne Pakiet nr 4 - Materiały opatrunkowe z gazy różne Pakiet nr 5 - Opatrunki włókninowe jałowe Pakiet nr 6 - Opatrunek hydrokoloidowy Pakiet nr 7 - Opatrunki specjalistyczne Pakiet nr 8 - Plastry opatrunkowe Pakiet nr 9 - Gaziki z alkoholem Pakiet nr 10 - Sterylne paski do klejenia ran.
KOD CPV 33.14.11.14-2, 33.14.11.10-4, 33.14.11.19-7.
Data umieszczenia ogłoszenia: 29 wrzesień 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 29 wrzesień 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-4: 29 wrzesień 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 6 październik 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 22 październik 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/107/2009
Przedmiotem zamówienia jest Zakup aparatury medycznej Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące pakiety: Pakiet nr 1 - Zakup, dostawa i uruchomienie zestawu laparoskopowego. Pakiet nr 2 - Zakup, dostawa i uruchomienie diatermii chirurgicznej mono-bipolarnej. Pakiet nr 3 - Zakup, dostawa narzędzi laparoskopowych. Pakiet nr 4 - Zakup, dostawa i uruchomienie videobronchofiberoskopu współpracującego z systemem obrazowania prod. OLYMPUS typ EVIS EXTRA. Pakiet nr 5 - Zakup, dostawa i uruchomienie fotela ginekologicznego.
KOD CPV 33.16.80.00-5, 33.16.81.00-6, 33.19.00.00-8
Data umieszczenia ogłoszenia: 25 wrzesień 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 25 wrzesień 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 25 wrzesień 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 1 październik 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr2: 2 październik 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr3: 2 październik 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 8 październik 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty 2: 16 październik 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/108/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii i Ortopedii. Pakiet nr 1 - Zakup, dostawa i uruchomienie aparatu do hemofiltracji . Pakiet nr 2 - Zakup, dostawa i uruchomienie bronchofiberoskopu ze źródłem światła. Pakiet nr 3 -Zakup, dostawa i uruchomienie aparatu do szybkich transfuzji. Kod Pakiet nr 4- Instrumentarium endoskopowe do pobierania żyły odpiszczelowej oraz tętnicy promieniowej. Pakiet nr 5- Zakup i dostawa zestawu napędów ortopedycznych.
KOD CPV 33.18.11.00-3, 33.16.81.00-6, 33.10.00.00-1
Data umieszczenia ogłoszenia: 5 październik 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 5 październik 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 5 październik 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 12 październik 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 19 październik 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/109/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy odzieży chirurgicznej. Pakiet nr 1 - Odzież chirurgiczna. Pakiet nr 2 - Rożki niemowlęce.
KOD CPV 18.11.10.00-0, 18.41.10.00-3.
Data umieszczenia ogłoszenia: 1 październik 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 1 październik 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 1 październik 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 9 październik 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 17 listopad 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/110/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych do urządzeń medycznych.
KOD CPV 33.00.00.00-0
Data umieszczenia ogłoszenia: 3 październik 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 3 październik 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 3 październik 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 6 listopad 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 19 listopad 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/111/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy zestawów do przezskórnego leczenia wad wrodzonych serca.
KOD CPV 33.11.17.30-7
Data umieszczenia ogłoszenia: 27 październik 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 27 październik 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 27 październik 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 10 listopad 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/112/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup jednorazowego sprzętu do hemodializ. 1- Pakiet nr 1 Linie krwi do aparatów AK 95, 200 2-Pakiet nr 2 Linie krwi do aparatów Fresenius 4008B/S 3- Pakiet nr 3 Linie krwi do aparatów Fresenius 5008.
KOD CPV 33.18.15.20-3.
Data umieszczenia ogłoszenia: 7 październik 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 7 październik 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 7 październik 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 29 październik 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/113/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy testów i odczynników dla potrzeb Zakładów Diagnostycznych..
KOD CPV 33696500
Data umieszczenia ogłoszenia: 12 listopad 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 12 listopad 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 12 listopad 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 3 grudzień 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr2: 16 grudzień 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr3: 17 grudzień 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr4: 18 grudzień 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty:5 luty 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/114/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy wyrobów medycznych część II
Filtry infuzyjne
Kuwety do pomiaru ACT
Atraumatyczne cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych
Zestaw do podawania leku Lioresal
Akcesoria eksploatacyjne do aparatu EMG Keypoint prod. Medtronic
Papiery medyczne i laboratoryjne
Pojemniki na zużyty sprzęt medyczny
Sprzęt laboratoryjny
Zestawy do przetoczeń
Resuscytatory i maski silikonowe
Sprzęt do tlenoterapii
Ciśnieniomierze
Słuchawki lekarskie
Laryngoskopy
Akcesoria do stymulatora nerwów obwodowych Stimplex Dig RC
Okulary j.uż do fototerapii

KOD CPV 33194100, 33141200, 33141625, 33198000, 33141123
Data umieszczenia ogłoszenia: 6 listopad 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 6 listopad 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-4: 6 listopad 2009r.
Data umieszczenia załącznika 5: 8 grudzień 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 3 grudzień 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr2: 9 grudzień 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr3: 10 grudzień 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty:7 styczeń 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty 2:29 styczeń 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/115/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy materiałów szewnych i materiałów dodatkowych do przeprowadzania operacji kardiochirurgicznych.
KOD CPV 33141121, 33141127
Data umieszczenia ogłoszenia: 5 listopad 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 5 listopad 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-6: 5 listopad 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 3 grudzień 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr2: 11 grudzień 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr2: 11 grudzień 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr3: 14 grudzień 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty:1 luty 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/116/2009
Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów ubezpiecznia mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.
KOD CPV 66513200, 66500000, 66516000, 66515000
Data umieszczenia ogłoszenia: 5 listopad 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 5 listopad 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 5 listopad 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 10 grudzień 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty:16 grudzień 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/117/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy szwów chirurgicznych i materiałów dodatkowych do przeprowadzania zabiegów operacyjnych.
KOD CPV 33141121
Data umieszczenia ogłoszenia: 17 listopad 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 17 listopad 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 17 listopad 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1:21 grudzień 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr2:22 grudzień 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr3:5 styczeń 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr4:11 styczeń 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr5:14 styczeń 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr6:29 styczeń 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr7:3 luty 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:16 czerwiec 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty 2:20 lipiec 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/118/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leku Laronidase.
KOD CPV 33.60.00.00-6
Data umieszczenia ogłoszenia: 30 październik 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 30 październik 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-4: 30 październik 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 9 listopad 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/119/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy zestawów niezbędnych do prowadzenia leczenia nerkozastępczego metodą dializy otrzewnowej u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek metodą ADO i CADO.
KOD CPV 33181510, 33181520, 33141100, 33141200
Data umieszczenia ogłoszenia: 17 listopad 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 17 listopad 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 17 listopad 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1:23 grudzień 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty:30 grudzień 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/120/2009
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie, w tym wykonywanie usługi monitorowania pomieszczeń Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej dla Dzieci.
KOD CPV 79.71.00.00-4
Data umieszczenia ogłoszenia: 5 listopad 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 5 listopad 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-9: 5 listopad 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 4 grudzień 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/121/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy artykułów żywnościowych. Pakiet nr 1 Jaja kurze Pakiet nr 2 Ryby Pakiet nr 3 Mięso i wędliny Pakiet nr 4 Drób Pakiet nr 5 Mrożonki Pakiet nr 6 Susz warzywny Pakiet nr 7 Kiszonki.
KOD CPV 03.14.25.00-3, 15.21.00.00-3, 15.23.50.00-4, 15.11.40.00-0, 15.11.30.00-0, 15.11.11.00-0, 15.11.21.30-6, 15.13.13.10-1, 15.33.21.00-5, 15.33.11.10-1, 15.33.10.00-7
Data umieszczenia ogłoszenia: 4 listopad 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 4 listopad 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-4: 4 listopad 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 24 listopad 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/122/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy jarzyn i ziemniaków.
KOD CPV 01.12.11.11-2, 01.12.12.10-6, 01.12.11.12-9, 01.12.14.20-1, 01.12.12.60-1
Data umieszczenia ogłoszenia: 4 listopad 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 4 listopad 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-4: 4 listopad 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 18 listopad 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/123/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury medycznej: respiratora transportowego, aparatu do szybkich transfuzji, kardiomonitorów, videobronchofiberoskopu, koflatora, defibrylatora, aparatu EKG, foteli ginekologicznych.
KOD CPV 33.17.22.00-8, 33.16.81.00-6, 33.12.32.10-3, 33.19.00.00-8, 33.10.00.00-1, 33.18.21.00-0, 33.12.15.00-9
Data umieszczenia ogłoszenia: 4 listopad 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 4 listopad 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 4 listopad 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 10 listopad 2009r.
Data umieszczenia informacji o proteście : 12 listopad 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr2: 13 listopad 2009r.
Data umieszczenia informacji o proteście rozstrzygnięcie: 13 listopad 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 20 listopad 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/124/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy zestawów do drenażu klatki piersiowej.
KOD CPV 33.14.16.20-2
Data umieszczenia ogłoszenia: 6 listopad 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 6 listopad 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 6 listopad 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 20 listopad 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/125/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy mleka modyfikowanego-początkowego.
KOD CPV 15.51.11.00-4, 24.49.50.00-0
Data umieszczenia ogłoszenia: 5 listopad 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 5 listopad 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-4: 5 listopad 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 10 listopad 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 19 listopad 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/126/2009
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie prenumeraty prasy i wydawnictw specjalistycznych.
KOD CPV 79.98.00.00-7
Data umieszczenia ogłoszenia: 18 listopad 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 18 listopad 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-4: 18 listopad 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty:21 grudzień 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/127/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy oprogramowania komputerowego.
Pakiet nr 1 - Pakiet ESET NOD32 Antivirus Business Edition Suite wraz z konsolą administracyjną RA.
Pakiet nr 2 - System ESET NOD32 Antivirus for MS Exchange Server
Pakiet nr 3 - Pakiet biurowy Microsoft Office Small Business 2007 PL MOLP GOV oraz nośnik instalacyjny Microsoft Office 2007 PL.
KOD CPV 48.76.00.00-3, 48.76.00.00-3, 48.70.00.00-5.
Data umieszczenia ogłoszenia: 2 grudzień 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 2 grudzień 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 2 grudzień 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty:16 grudzień 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/128/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy sprzętu medycznego do dializ.
KOD CPV 33141640, 33141320, 33141200, 33181200, 33181520
Data umieszczenia ogłoszenia: 20 listopad 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 20 listopad 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 20 listopad 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 10 grudzień 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr2: 10 grudzień 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr3: 30 grudzień 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty:28 styczeń 2010r.
Zp250/129/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup elementów do osteosyntezy oraz implantów ortopedycznych.
KOD CPV 33183100, 33141770
Data umieszczenia ogłoszenia: 11 grudzień 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 15 grudzień 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-6: 15 grudzień 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty:29 styczeń 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/130/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy elementów do osteosyntezy oraz implantu do piersiowego i lędźwiowego odcinka kręgosłupa.
KOD CPV 33.14.17.70-8, 33.15.82.10-7
Data umieszczenia ogłoszenia: 17 listopad 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 17 listopad 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 17 listopad 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 20 listopad 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 1 grudzień 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/131/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy protez i zastawek serca Pakiet nr. 1 Proteza aorty wstępującej z zastawką mechaniczną aortalną (conduit) Kod CPV 33182220 -7 Pakiet nr. 2 Zastawki biologiczne dla młodszych pacjentów, aortalne i mitralne Kod CPV 33184200 -7.
KOD CPV 33.18.22.20-7, 33.18.42.00-7
Data umieszczenia ogłoszenia: 19 listopad 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 19 listopad 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 19 listopad 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 20 listopad 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr2: 23 listopad 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr3: 24 listopad 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 3 grudzień 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/132/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy artykułów gospodarczych i gospodarstwa domowego.
KOD CPV 39.22.11.00-8, 39.22.00.00-0, 18.42.40.00-7, 18.14.10.00-9, 18.14.30.00-3, 36.67.32.00-1, 39.83.17.00-3, 25.24.31.20-3, 39.52.58.00-6, 30.19.21.25-3, 18.93.00.00-7
Data umieszczenia ogłoszenia: 20 listopad 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 20 listopad 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 20 listopad 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 7 grudzień 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/133/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leków Pakiet nr 1 - Leki różne Pakiet nr 2 - Controloc Pakiet nr 3 - NovoSeven Pakiet nr 4 - Zyvoxid.
KOD CPV 33.61.70.00-8, 33.62.22.00-8, 33.61.20.00-3, 33.62.12.00-1, 33.65.11.00-9.
Data umieszczenia ogłoszenia: 24 listopad 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 24 listopad 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-4: 24 listopad 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty: 8 grudzień 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/134/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy jabłek, suszu warzywnego. Pakiet nr 1 - Jabłka Pakiet nr 2 - Susz warzywny.
KOD CPV 03.22.23.21-9, 15.33.11.10-1, 15.33.11.10-7
Data umieszczenia ogłoszenia: 25 listopad 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 25 listopad 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-4: 25 listopad 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty:7 styczeń 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/135/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych części zamiennych połączony z dzierżawą 2 analizatorów immunochemicznych z oprogramowaniem i udziałem w kontroli międzynarodowej.
KOD CPV 33.69.62.00-7, 33.69.50.00-0, 38.43.45.80-5
Data umieszczenia ogłoszenia: 25 listopad 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 25 listopad 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 25 listopad 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 1 grudzień 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty:11 grudzień 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/136/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych części zamiennych do analizatora biochemicznego Konelab 30 i połączony z dzierżawą analizatora biochemicznego kompatybilnego z posiadanym i udziałem w kontroli międzynarodowej.
KOD CPV 33.69.62.00-7, 33.69.50.00-0, 33.69.50.00-1
Data umieszczenia ogłoszenia: 25 listopad 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 25 listopad 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-5: 25 listopad 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 3 grudzień 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty:17 grudzień 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/137/2009
Przedmiotem zamówienia jest Obsługa serwisowa urządzeń medycznych: angiografu, tomografu komputerowego, aparatów RTG, gammakamery, systemów ucyfrofrowienia zdjęć, ciemni automatycznej, sterylizatorów parowych, destylatorów wody, zestawów do krążenia pozaustrojowego.
KOD CPV 50400000.
Data umieszczenia ogłoszenia: 16 grudzień 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 16 grudzień 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-8: 16 grudzień 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 18 styczeń 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:9 luty 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/138/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy wyrobów medycznych dla Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii.
KOD CPV 33141620, 33141122
Data umieszczenia ogłoszenia: 11 grudzień 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 15 grudzień 2009r.
Data umieszczenia SIWZ-zmiana: 18 styczeń 2010r.
Data umieszczenia załączników 1-6: 15 grudzień 2009r.
Data umieszczenia informacji o proteście: 23 grudzień 2009r.
Data umieszczenia informacji o proteście-rozstrzygnięcie: 6 styczeń 2010r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 8 styczeń 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:29 styczeń 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/139/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leczniczych środków technicznych w postaci rozruszników serca, kardiowerterów, elektrod i introducerów, 6 Pakietów.
KOD CPV 33182100, 33182210, 33182240.
Data umieszczenia ogłoszenia: 21 grudzień 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 21 grudzień 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-6: 21 grudzień 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 19 styczeń 2010r.
Data umieszczenia wyboru oferty:10 luty 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/140/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leku Elaprase.
KOD CPV 33.60.00.00-6.
Data umieszczenia ogłoszenia: 18 grudzień 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 18 grudzień 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-4: 18 grudzień 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 29 grudzień 2009r.
^^^^^^Do góry^^^^^^
Zp250/141/2009
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy środków dezynfekcyjnych.
KOD CPV 33.63.16.00-8.
Data umieszczenia ogłoszenia: 21 grudzień 2009r.
Data umieszczenia SIWZ: 21 grudzień 2009r.
Data umieszczenia załączników 1-4: 21 grudzień 2009r.
Data umieszczenia zapytania nr1: 23 grudzień 2009r.
Data umieszczenia wyboru oferty:11 styczeń 2010r.
^^^^^^Do góry^^^^^^


^^^^^^Do góry^^^^^^

 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2001-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Wszelkie prawa zastrzeżone
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!