ver.2.3

 

PRZYCHODNIE

 

Ostatnia aktualizacja:

Wykaz Poradni dla Dorosłych i Dzieci

Przychodnia dla Dorosłych-PORADNIE
^^^^^^Do góry^^^^^^

Przychodnia dla Dzieci-PORADNIE
^^^^^^Do góry^^^^^^

PLIKI DO POBRANIA

Zadania i zasady organizacji świadczeń ambulatoryjnych udzielanych przez poradnie Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej dla Dorosłych oraz Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej dla Dzieci :

Świadczenia ambulatoryjne z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej są udzielane ubezpieczonemu na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, z wyjątkiem świadczeń z zakresu :

  • ginekologii i położnictwa
  • stomatologii,
  • dermatologii i wenerologii,
  • psychiatrii,
  • okulistyki,

Bez skierowania wszystkie świadczenia ambulatoryjne z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej udzielane są :

  • dla osób zakażonych wirusem HIV,
  • dla osób chorych na gruźlicę,
  • dla inwalidów wojennych.

Skierowanie, o którym mowa w pkt1, obejmuje całość specjalistycznych świadczeń zdrowotnych związanych z leczeniem schorzenia, które było podstawą jego wystawienia.


Pacjenci kierowani do poradni dorosłych, przyjmowani są w terminie określonym przez lekarzy pracujących w tych poradniach, nie później jednak niż w terminie do 7 dni. Do podstawowych zadań Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej dla Dorosłych należy udzielanie indywidualnych świadczeń specjalistycznych oraz konsultacji pacjentom ( dorosłym) po leczeniu szpitalnym a także kierowanym z innych Zakładów Opieki Zdrowotnej.


Rejestracja dla Dorosłych prowadzi ogólną Rejestrację dla Dorosłych, zgodnie z odrębnymi przepisami prowadzone są także rejestracje Wewnątrzporadniane ( Poradnia Ginekologiczno - Położnicza, Poradnia Patologii Ciąży, Poradnia Zdrowia Psychicznego).


Pacjenci kierowani do poradni dzieci przyjmowani są w terminach określonych przez lekarzy pracujących w tych poradniach, nie później jednak niż w terminie do 7 dni. Do podstawowych zadań Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej dla Dzieci należy udzielanie indywidualnych świadczeń specjalistycznych oraz konsultacji pacjentom ( dzieciom ) po leczeniu szpitalnym a także kierowanym z innych Zakładów Opieki Zdrowotnej.


Rejestracja dla Dzieci prowadzi ogólną Rejestrację dla Dzieci zgodnie z odrębnymi przepisami prowadzone są także rejestracje Wewnątrz poradniane, do poradni Gruźlicy i Chorób Płuc, Nefrologicznej, Reumatologicznej, Hematologicznej, Ortopedycznej.


Harmonogramy czasu pracy w/w poradni, zatwierdzone są przez Dyrektora Szpitala i udostępnione są dla pacjentów w Rejestracji.


Przychodniami kieruje Kierownik przy pomocy Zastępcy, któremu podlegają : lekarze zatrudnieni w Przychodni i pielęgniarki koordynujące. Kierownik bezpośrednio podlega Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

^^^^^^Do góry^^^^^^

 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2001-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!