ver.2.2

 

Inwestycje współfinansowane z funduszy zewnętrznych , w tym także z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

 

Ostatnia aktualizacja:

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie realizuje inwestycje współfinansowane z funduszy zewnętrznych , w tym także z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej


Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego:

 • Modernizacja Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie
 • Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

 • Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie
 • Modernizacja i doposażenie Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2007-2013

 • Termomodernizacja obiektów i infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie
 • Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie
 • Zwiększenie dostępności do świadczeń oferowanych przez Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie poprzez zakup wyposażenia oraz prace modernizacyjne
 • Modernizacja gospodarki energetycznej w Szpitalu Wojewódzkim Nr2 w Rzeszowie - Układ wspomagania przygotowania c.c.w.u. - instalacja solarna dla budynku A, budynku Pralni oraz Kuchni
 • Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 • Dostosowanie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego
 • Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości diagnostyki i leczenia kardiologiczno–kardiochirurgicznego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”


^^^^^^Główna strona^^^^^^

 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2001-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!