ver.2.2

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2007-2013

 

Ostatnia aktualizacja:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2007-2013

ZPORR-Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiegona lata 2007-2013 Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej realizuje następujące projekty:


Termomodernizacja obiektów i infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie.
Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna.

 • Wartość Projektu: – 1 982 274,74
 • Kwota dofinansowania: – 1 196 648,58
 • Wkład własny: – 211173,30
 • Koszty niekwalifikowane: – 574 452,86
 • Termin realizacji projektu: – 05.10.2010-08.11.2011

Dnia 29.10.2010r. podpisano umowę o dofinansowanie
Nr UDA-RPPK.02.02.00-18-059/09-00


Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie Działanie
5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

 • Wartość Projektu: – 68.562.617,93
 • Kwota dofinansowania: – 39.071.927,59
 • Wkład własny: – 23.805.329,56
 • Koszty niekwalifikowane: – 5.685.360,78
 • Termin realizacji projektu: – 07.08.2007-31.10.2013

Dnia 17.12.2009r. podpisano umowę o dofinansowanie
Nr UDA-RPPK.05.02.00-18-098/09-00


Zwiększenie dostępności do świadczeń oferowanych przez Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie poprzez zakup wyposażenia oraz prace modernizacyjne
Działanie 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej

 • Wartość Projektu: – 4 538 199,97
 • Kwota dofinansowania: – 1 844 803,91
 • Wkład własny: – 790 630,25
 • Koszty niekwalifikowane: – 1 902 765,81
 • Termin realizacji projektu: – 31.12.2009 - 14.05.2012

Dnia 22.04.2010r. podpisano umowę o dofinansowanie
Nr UDA-RPPK.05.02.00-18-038/09-00


Modernizacja gospodarki energetycznej w Szpitalu Wojewódzkim Nr2 w Rzeszowie - Układ wspomagania przygotowania c.c.w.u. - instalacja solarna dla budynku A, budynku Pralni oraz Kuchni"

 • Wartość Projektu: – 1 576 071,71
 • Kwota dofinansowania: – 1 283 150,66
 • Wkład własny: –292 921,05

Termin realizacji projektu: 21.12.2012 – 14.02.2014
Dnia 14.06.2013 r podpisano umowę o dofinansowanie
nr UDA-RPPK.02.02.00-18-059/12-00


Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci

 • Wartość Projektu: – 15 821 674,20
 • Kwota dofinansowania: – 14 569 268,60
 • Wkład własny: – 755 511,67
 • Koszty niekwalifikowane: – 496 893,93
 • Termin realizacji projektu: – 2012 - 2015

 


^^^^^^Poprzednia strona^^^^^^

 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2001-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!