ver.2.2

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

 

Ostatnia aktualizacja:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej realizuje następujące projekty:


Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie
Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia.
Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego.

  • Wartość Projektu: – 42.072.206,40
  • Kwota dofinansowania: – 26.621.559,97
  • Wkład własny: – 4.697.922,35
  • Koszty niekwalifikowane: – 10.821.737,07

Dnia 06.04.2010r. podpisano umowę o dofinansowanie
Nr UDA-POIS.12.01.00-00-311/08-00


Modernizacja i doposażenie Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego.
Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia.
Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego.

  • Wartość Projektu: – 11.610.386,00
  • Kwota dofinansowania: – 9.556.550,00
  • Wkład własny: – 1.686.450,00
  • Termin realizacji projektu: – 10.07.2010-31.10.2013

Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIS.12.01.00-00-004/11-00 z dnia 20.02.2012r.^^^^^^Poprzednia strona^^^^^^

 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2001-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!