ver.2.3

Ostatnia aktualizacja:Z życia Szpitala-wiadomości

List Dyrekcji do pracowników Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie. (20'/06)

Stanowisko Dyrekcji Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie z dnia 14 stycznia 2020r. (20'/05)

Stanowisko Dyrekcji Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie z dnia 9 stycznia 2020r. (20'/04)

Stanowisko Dyrekcji Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie w związku z podawanymi w mediach informacjami na temat planowanej manifestacji pod Szpitalem oraz spotkania zespołu monitorującego. . (20'/03)

WEZWANIE do wycofania pisma Wystąpienie do pracodawcy z dnia 20 grudnia 2019 roku. (20'/02)

Stanowisko Dyrekcji Szpitala z dnia 2 stycznia 2020. (20'/01)

Informacja dot. wypowiedzi w mediach Przewodniczącej Zw. Zawodowych Pielęgniarek i Położnych. (19'/15)

Zasady przyznawania nagród pieniężnych przed Świętami Bożego Narodzenia (19'/14)

Zakup systemu do angiografii i zestawu do ablacji (19'/13)

Informacja na temat żywienia w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr2 w Rzeszowie (19'/12)

Dotacja 25 mln zł na remont Kliniki noworodków gastroenterologii i bloku operacyjnego (19'/11)

Endoskopia - kurs praktyczny indywidualny (19'/10)

Pracownia Endoskopii Dziecięcej-szkolenie-kurs (19'/09)

Pracownia radiologi zabiegowej i badań naczyniowych (19'/08)

Fundacja WOŚP - został zakupiony sprzęt dla KSW2 (19'/06)

Pracownia radiologi zabiegowej i badań naczyniowych (19'/06)

Konieczność ograniczenia przyjeć do Kliniki (19'/05)

W związku z wykryciem szczepów Enterobacteriacae (19'/04)

Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej (19'/03)

Nagroda jubileuszowa - Informacja (19'/02)

Komu zależy na niepokoju i zamęcie w szpitalu? (19'/01)


OGŁOSZENIE-PRACA-PIELĘGNIARKA

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie zatrudni pielęgniarki do pracy w oddziałach szpitalnych.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę, umowa zlecenie.
Wymiar etatu: pełny lub do ustalenia.
Podania proszę składać do sekretariatu szpitala. 35-301 Rzeszów ul Lwowska 60

Telefon kontaktowy: 17 86 64 600 Naczelna pielęgniarka

OGŁOSZENIE-LABORATORIUM-BADANIA

OGŁOSZENIE-OFERTA PRACY

Dyrekcja Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ogłasza konkurs na zabezpieczenie świadczeń z zakresu teleradiologii

OGŁOSZENIE-OFERTA PRACY

Dyrekcja Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zatrudni pracownika na stanowisku Specjalisty w Sekcji Organizacji i Szkoleń

OGŁOSZENIE

Zamówienia na całodobowe zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej w Klinice Chirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Urologii i Pododdziałem Otolaryngologii – Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie..

OGŁOSZENIE

Konkurs na całodobowe zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii w Klinice Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu – Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

OGŁOSZENIE

Konkurs na dyżurowe zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

OGŁOSZENIE

Oferta o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie teleradiologii dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

OGŁOSZENIE-PRACA

Dyrekcja Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ogłasza konkurs na stanowiska Pielęgniarki Oddziałowej i Położnej Oddziałowej

OGŁOSZENIE-PRACA

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im.Św.Jadwigi Królowej w Rzeszowie zatrudni lekarzy pediatrów , neonatologów w Klinice Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii w ramach umowy o pracę lub umowę cywilno-prawną oraz lekarzy zakresy radiologii i diagnostyki obrazowej w Klinicznym Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

Telefon kontaktowy: 178664710

OGŁOSZENIE-SYSTEM PARKINGOWY

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zaprasza zainteresowane podmioty do przedstawienia ofert na dostawę systemu parkingowego.

Szpital planuje na swoim terenie zamontować 3 automaty parkingowe.

Podmioty zainteresowane prosimy o kontakt osobisty (Sekretariat Dyrekcji) lub telefoniczny 17 86 64 701

OGŁOSZENIE-PRACA

Dyrekcja Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zatrudni pracownika na stanowisku Inspektor w Dziale Spraw Pracowniczych i Dydaktyki Klinicznej.

OGŁOSZENIE

Oferta o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie całodobowe i dyżurowe świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Klinice Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć – Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

OGŁOSZENIE

oferta o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie dyżurowe świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa w Klinice Ginekologii i Położnictwa – Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

OGŁOSZENIE

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zatrudni lekarza specjalistę onkohematologa (bądź w trakcie specjalizacji) lub lekarza specjalistę pediatrii w Klinice Onkohematologii Dziecięcej.

OGŁOSZENIE

Oferta o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie całodobowe i dyżurowe świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Klinice Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć – Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

OGŁOSZENIE

Oferta o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie perfuzji w Klinice Kardiochirurgii z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej – Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

OGŁOSZENIE

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zatrudni pracownika na stanowisku Inspektora w Dziale Spraw Pracowniczych i Dydaktyki Klinicznej.

OGŁOSZENIE

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii na dyżury w Klinice Neuurologii z Pododdzialem Leczenia Udaru mózgu.

OGŁOSZENIE - PRACA - LEKARZ SOR

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, zatrudni lekarza do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w zakresie zabezpieczenia dyżurowego.

Kontakt telefoniczny:(17) 86 64 701.

OGŁOSZENIE

Oferta o udzielenie zamówienia na całodobowe i dyżurowe zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Klinice Kardiochirurgii z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej – Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie..

OGŁOSZENIE

Oferta o udzielenie zamówienia na całodobowe zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii w Klinice Kardiologii z Pododdziałem Ostrych Zespołów Wieńcowych – Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

OGŁOSZENIE

Oferta o udzielenie zamówienia na całodobowe zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii w Klinice Kardiologii z Pododdziałem Ostrych Zespołów Wieńcowych – Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

OGŁOSZENIE

Konkurs ofert na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych teleradiologii dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

OGŁOSZENIE

oferta o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie dyżurowe świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

OGŁOSZENIE

oferta o udzielenie zamówienia na całodobowe zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii w Klinice Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu – Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

OGŁOSZENIE- PRACA - MAGAZYNIER

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, zatrudni magazyniera.

Kontakt telefoniczny:(17) 86 64 701.

OGŁOSZENIE - PRACA - PIELĘGNIARKA

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, zatrudni osoby na stanowisku pielęgniarki w Klinice Onkohematologii Dziecięcej i w Klinice Gastroenterologii z Ośrodkiem Kompleksowego Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit, w różnym wymiarze czasu pracy.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, umowa zlecenie.

Warunki zatrudnienia do uzgodnienia w zależności od formy umowy.

Osoby zainteresowane, prosimy o złożenie stosownych dokumentów (list motywacyjny, CV, dokumenty potwierdzające kwalifikacje) drogą:
-pocztową na adres :
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr2 im. Św. Jadwigi Królowej
ul. Lwowska 60
35-301 Rzeszów
Sekretariat Dyrekcji
- osobiście w Sekretariacie Dyrekcji Szpitala lub kontakt telefoniczny 17 86 64 600 (Naczelna Pielęgniarka)

OGŁOSZENIE-PRZYCHODNIA DZIECI

W dniu 2 maja 2019 roku nie będą czynne następujące Poradnie: Urologiczna dla Dzieci, Kardiologiczna dla Dzieci, Endokrynologiczna dla Dzieci, Reumatologiczna dla Dzieci.

Z-ca Dyrektora sd. Klinicznych i Lecznictwa
lek. Małgorzata Przysada.

OGŁOSZENIE-PRZYCHODNIA DZIECI

Uwaga rodzice i opiekunowie, w dniach 2 maja i 19 maja 2019 r. Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc będzie nieczynna.

Z-ca Dyrektora sd. Klinicznych i Lecznictwa
lek. Małgorzata Przysada.

OGŁOSZENIE-uwaga!!!

"Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie odwołuje w całości konkurs ofert o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie teleradiologii".

OGŁOSZENIE

Oferta o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie teleradiologii dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

OGŁOSZENIE

Oferta o udzielenie zamówienia na całodobowe zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej i urologii dziecięcej w Klinice Chirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Urologii i Pododdziałem Otolaryngologii – Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

OGŁOSZENIE PRACA

Oferta o udzielenie zamówienia na całodobowe zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu– Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

OGŁOSZENIE PRACA

W związku z rozszerzeniem działalności, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, zatrudni osoby na stanowisku pielęgniarki w różnym wymiarze czasu pracy.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, umowa zlecenie.

Warunki zatrudnienia do uzgodnienia w zależności od formy umowy.

Osoby zainteresowane, prosimy o złożenie stosownych dokumentów (list motywacyjny, CV, dokumenty potwierdzające kwalifikacje) drogą:
-pocztową na adres :
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr2 im. Św. Jadwigi Królowej
ul. Lwowska 60
35-301 Rzeszów
Sekretariat Dyrekcji
- osobiście w Sekretariacie Dyrekcji Szpitala lub kontakt telefoniczny 17 86 64 600 (Naczelna Pielęgniarka)

OGŁOSZENIE PRACA

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zatrudni DIAGNOSTĘ LABORATORYJNEGO do pracy w KLINICZNYM ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Wymagania:
- wykształcenie wyższe na kierunku analityka medyczna
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera
- aktualne Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego (PWZDL)
- mile widziane doświadczenie zawodowe

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres e -mail : marcinm@szpital2.rzeszow.pl , sekretariat@szpital2.rzeszow.pl.

OGŁOSZENIE PRACA

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zatrudni na stanowisko Pielęgniarki Epidemiologicznej pielęgniarkę/położną z ukończoną specjalizacją lub chcąca rozpocząć specjalizację z epidemiologii

OGŁOSZENIE

Z dniem 1 kwietnia 2019 r. lek. med. Elżbieta Gołębiowska nie będzie przyjmować pacjentów pierwszorazowych (ze skierowaniem) z kolejki rejestrujących się w danym dniu.

OGŁOSZENIE

„Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zatrudni PSYCHOLOGA, TERAPEUTĘ ZAJĘCIOWEGO oraz LOGOPEDĘ.
Kontakt telefoniczny: tel. (17) 86 64 701.”

OGŁOSZENIE

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie zatrudni lekarza specjalistę ginekologii i położnictwa. Praca w Klinice Ginekologii i Położnictwa oraz w ramach zabezpieczenia dyżurowego. Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno prawnej.
Kontakt telefoniczny: (17) 86 64 701.

DEMENTUJEMY NIEPRAWDZIWE INFORMACJE

W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Ministerstwa Zdrowia na realizację zadań inwestycyjnych tj. „Modernizacja i doposażenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr2 im. Św. Jadwigi Królowej na potrzeby funkcjonowania Centrum Urazowego Dzieci” oraz „Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci i Pediatrii wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym” ze środków Urzędu Marszałkowskiego, informujemy że od dnia 28 lutego 2019 r. rozpoczęty zostanie remont w części klinik dziecięcych (budynek H2) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Planujemy następujący harmonogram prac remontowych:
1. Klinika Chirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Urologii i Pododdziałem Otolaryngologii, w okresie od 01.03.2019 r. do31.08.2019 r.
2. Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci w okresie od 01.10.2019 r. do 31.03.2020 r.
3. Klinika Neurologii Dziecięcej i Pediatrii w okresie od 01.06.2020 r. do 15.12.2020 r.

Celem remontu będzie poprawa warunków pobytu i udzielania świadczeń medycznych pacjentom. Prace remontowe będą obejmować swoim zakresem odnowienie i wymianie posadzek, stolarki drzwiowej, armatury sanitarnej. Nastąpi modernizacja instalacji elektrycznej, gazów medycznych, wodno-kanalizacyjnej oraz sieci informatycznej. Oddziały /kliniki zostaną wyposażone w nową aparaturę medyczną, sprzęt medyczny i niemedyczny. Obecna infrastruktura oraz wyposażenie remontowanych oddziałów jest eksploatowane od początku funkcjonowania Szpitala i ulegało jedynie drobnym remontom i częściowej wymianie sprzętu i aparatury medycznej. Przewidywany koszt remontu wynosi około 15 mln zł. Przewidywany termin zakończenia prac remontowo-modernizacyjnych – 15 grudzień 2020 r. W związku z powyższym, nastąpi czasowa zmiana lokalizacji remontowanych klinik, zgodnie z harmonogramem prac. Sytuacja ta może spowodować czasowe ograniczenia ilości hospitalizowanych dzieci

W związku z pracami remontowymi, których termin zakończenia przewidywany jest na 15 grudnia 2020 r., w celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń nastąpi czasowa zmiana lokalizacji remontowanych oddziałów. Klinika Neurologii Dziecięcej i Pediatrii mająca najmniejszą liczbę łóżek spośród remontowanych oddziałów oraz zbliżony profil działalności (w przeszłości był to pododdział obecnej I Kliniki Pediatrii), będzie funkcjonować na części powierzchni I Kliniki Pediatrii. Opuszczone pomieszczenia Kliniki Neurologii Dziecięcej, będą przekazane do wykorzystania w celu udzielania świadczeń z zakresu chirurgii, urologii i ortopedii dziecięcej na czas remontu. I Klinika Pediatrii i Gastroenterologii Dziecięcej, będzie funkcjonować na odcinku z 42 łóżkami.

Informujemy, że tymczasowa zmiana organizacji funkcjonowania oddziałów dziecięcych w ocenie Dyrekcji jest najlepsza z możliwych i w najmniejszym stopniu wpłynie na ograniczenie dostępności do świadczeń medycznych. Mamy świadomość, że szczególnie w szczycie zachorowań mogą pojawić się problemy z brakiem łóżek w związku z powyższym wysłaliśmy informację do dyrektorów wszystkich szpitali województwa podkarpackiego o rozpoczynającym się remoncie. Ponadto będziemy na bieżąco monitorować sytuację aby w ramach 91 łóżek , które będą do dyspozycji w trakcie remontu (I Klinika Pediatrii i Gastroenterologii Dziecięcej, II klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej oraz Klinika Neurologii Dziecięcej) zapewnić bezpieczeństwo dzieciom.

Dementujemy nieprawdziwe informacje, które są rozprzestrzenianie w mediach dotyczące likwidowania klinik i oddziałów dziecięcych. W Szpitalu nie będą likwidowane obecnie funkcjonujące kliniki/oddziały dziecięce.

Dyrektor Szpitala

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Oferta o udzielenie zamówienia na całodobowe zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii w Klinice Kardiologii z Pododdziałem Ostrych Zespołów Wieńcowych – Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

OGŁOSZENIE

Oferta o udzielenie zamówienia na całodobowe zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii w Klinice Kardiologii z Pododdziałem Ostrych Zespołów Wieńcowych – Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

OGŁOSZENIE

Oferta o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie dyżurowe świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii w Klinice Kardiologii z Pododdziałem Ostrych Zespołów Wieńcowych – Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

OGŁOSZENIE

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zatrudni lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do pracy w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej.

OGŁOSZENIE

Oferta o udzielenie zamówienia na całodobowe zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej w Klinice Chirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Urologii i Pododdziałem Otolaryngologii – Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

OGŁOSZENIE PRACA - Specjalista ds. BHP

Dyrekcja Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zatrudni na podstawie umowy cywilno-prawnej specjalistę ds. bhp.

OGŁOSZENIE PRACA - Informatyk

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zatrudni Informatyka.

OGŁOSZENIE

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zatrudni lekarza specjalistę chorób wewnętrznych do pracy w Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej.

Kontakt telefoniczny: Z-ca Dyrektora ds. Klinicznych i Lecznictwa, tel. 178664701.

UWAGA PACJENCI, RODZICE i OPIEKUNOWIE

Uwaga Rodzice i Opiekunowie, w związku z wejściem w życie Ustawy o Ochronie Danych Osobowych pacjenci poszczególnych poradni proszeni są o odbiór numerków z rejestracji przed wizytą u lekarza. Do gabinetu pacjenci będą wzywani wg numerków.
Po wejściu do gabinetu należy oddać numerek personelowi poradni.

^^^^^^Do góry^^^^^^

Otwarcie - II Klinika Pediatrii,Endykronologii i Diabetologii Dziecięcej

 

^^^^^^Do góry^^^^^^

„JAKOŚĆ GWARANCJĄ KOMPETENCJI”

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im Świętej Jadwigi Królowej w Rzeszowie po raz piąty przystąpił do zewnętrznego audytu recertyfikującego w zakresie systemu zarządzania jakością normy ISO 9001: 2008. Pozytywny rezultat audytu będzie dowodem na to, że jednostka kieruje się zasadami profesjonalizmu, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo i satysfakcję pacjentów oraz zatrudnionego personelu.

JAKOŚĆ GWARANCJĄ KOMPETENCJI

Posiadanie przez Szpital systemu zarządzania jakością to skuteczne narzędzie umożliwiające spełnienie wysokich kryteriów w zakresie diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji, w odniesieniu do pacjentów oraz personelu. Oznacza to, że proces recertyfikacji polegający na przeglądzie stosowanych procedur i ich zgodności z wymaganiami systemu zarządzania korzystnie wpływa na jakość świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów z uwzględnieniem profesjonalizmu kadry zarządzającej oraz personelu, który realizuje określone zadania. Jakość jest więc gwarancją wiarygodności, rzetelności i kompetencji. W praktyce jednak certyfikat jakości to duże wyzwanie, które zobowiązuje placówkę i wszystkich jej pracowników do stałego, konsekwentnego przestrzegania standardów i wypełniania procedur. Dlatego też w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 zostali wyznaczeni pełnomocnicy dyrektora ds. systemu zarządzania jakością - Pani Maria Micał i Pani Alicja Koczan, którzy na bieżąco czuwają nad przestrzeganiem wszystkich norm i wymogów jakościowych.

Warto przy tym przypomnieć, że 1997 roku Szpital jako pierwszy w regionie otrzymał certyfikat akredytacyjny. Od 2004 roku placówka posiada certyfikat Jakości ISO 9001:2008. Dodatkowymi certyfikatami wyróżniającymi placówkę są: „Szpital Przyjazny Dziecku”, „Szpital Przyjazny Pacjentom”, „Szpital Promujący Zdrowie” , „Szpital Bez Bólu”, „Międzynarodowy Certyfikat Szpital Promujący Zdrowie”. Warto przy tym podkreślić, że posiadanie przez Szpital szeregu certyfikatów jakości to nie tylko wartość symboliczna, lecz umiejętność praktycznego wykorzystania wypracowanych norm jakości przez wszystkich pracowników.

Rzecznik Prasowy
Ewa Tarkowska - Bryg.

^^^^^^Do góry^^^^^^

CENTRUM URAZOWE DLA DZIECI

W Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie powstanie jedyne w województwie podkarpackim centrum urazowe dla dzieci.

Kliniczny Szpital Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie jest jedną z kilkunastu placówek medycznych w Polsce, które dostały zgodę Ministra Zdrowia na utworzenie centrum urazowego dla dzieci. Do uzyskania pozytywnej decyzji przyczyniło się wsparcie władz wojewódzkich i samorządowych.

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, które weszło w życie 1 czerwca 2016 r. w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie powstanie jedyne w województwie podkarpackim centrum urazowe dla dzieci. Centrum będzie udzielało pomocy dzieciom i młodzieży z ciężkimi, mnogimi i wielonarządowymi obrażeniami. Obecnie na terenie województwa, podobnie jak w całej Polsce, brakuje takiego wyspecjalizowany ośrodka o najwyższym poziomie referencyjności, który zapewniałby szybkie diagnozowanie i kompleksowe leczenie małych pacjentów w jednym miejscu. Dzięki centrum zmniejszy się poziom śmiertelności na skutek urazów, a mali pacjenci będą mieli znacznie większe szanse na powrót do zdrowia i pełnej sprawności. Szpital spełnia wymagania stawiane tego typu ośrodkom. Zatrudnia najlepszych specjalistów, między innymi w dziedzinie: neurochirurgii, neurotraumatologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Posiada SOR, specjalistyczne oddziały zabiegowe doskonałą bazę diagnostyczno-labolatoryjną oraz lądowisko dla helikopterów ratownictwa medycznego. Jako jednostka kliniczna współpracuje z Uniwersytetem Rzeszowskim w zakresie kształcenia studentów w zawodach medycznych. Nowe centrum dla dzieci będzie zorganizowane na tej samej zasadzie, na której działa centrum dla dorosłych- jako wydzielona funkcjonalnie część szpitala. Obecnie Szpital stara się o pozyskanie środków finansowych z funduszów unijnych na modernizację i niezbędne doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną centrum urazowego dla dzieci.

Rzecznik Prasowy
Ewa Tarkowska - Bryg.

^^^^^^Do góry^^^^^^

 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2001-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!

'scr'+'ipt>'); //-->