ver.2.3

Ostatnia aktualizacja:DEMENTUJEMY NIEPRAWDZIWE INFORMACJE

W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Ministerstwa Zdrowia na realizację zadań inwestycyjnych tj. „Modernizacja i doposażenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr2 im. Św. Jadwigi Królowej na potrzeby funkcjonowania Centrum Urazowego Dzieci” oraz „Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci i Pediatrii wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym” ze środków Urzędu Marszałkowskiego, informujemy że od dnia 28 lutego 2019 r. rozpoczęty zostanie remont w części klinik dziecięcych (budynek H2) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Planujemy następujący harmonogram prac remontowych:
1. Klinika Chirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Urologii i Pododdziałem Otolaryngologii, w okresie od 01.03.2019 r. do31.08.2019 r.
2. Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci w okresie od 01.10.2019 r. do 31.03.2020 r.
3. Klinika Neurologii Dziecięcej i Pediatrii w okresie od 01.06.2020 r. do 15.12.2020 r.

Celem remontu będzie poprawa warunków pobytu i udzielania świadczeń medycznych pacjentom. Prace remontowe będą obejmować swoim zakresem odnowienie i wymianie posadzek, stolarki drzwiowej, armatury sanitarnej. Nastąpi modernizacja instalacji elektrycznej, gazów medycznych, wodno-kanalizacyjnej oraz sieci informatycznej. Oddziały /kliniki zostaną wyposażone w nową aparaturę medyczną, sprzęt medyczny i niemedyczny. Obecna infrastruktura oraz wyposażenie remontowanych oddziałów jest eksploatowane od początku funkcjonowania Szpitala i ulegało jedynie drobnym remontom i częściowej wymianie sprzętu i aparatury medycznej. Przewidywany koszt remontu wynosi około 15 mln zł. Przewidywany termin zakończenia prac remontowo-modernizacyjnych – 15 grudzień 2020 r. W związku z powyższym, nastąpi czasowa zmiana lokalizacji remontowanych klinik, zgodnie z harmonogramem prac. Sytuacja ta może spowodować czasowe ograniczenia ilości hospitalizowanych dzieci

W związku z pracami remontowymi, których termin zakończenia przewidywany jest na 15 grudnia 2020 r., w celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń nastąpi czasowa zmiana lokalizacji remontowanych oddziałów. Klinika Neurologii Dziecięcej i Pediatrii mająca najmniejszą liczbę łóżek spośród remontowanych oddziałów oraz zbliżony profil działalności (w przeszłości był to pododdział obecnej I Kliniki Pediatrii), będzie funkcjonować na części powierzchni I Kliniki Pediatrii. Opuszczone pomieszczenia Kliniki Neurologii Dziecięcej, będą przekazane do wykorzystania w celu udzielania świadczeń z zakresu chirurgii, urologii i ortopedii dziecięcej na czas remontu. I Klinika Pediatrii i Gastroenterologii Dziecięcej, będzie funkcjonować na odcinku z 42 łóżkami.

Informujemy, że tymczasowa zmiana organizacji funkcjonowania oddziałów dziecięcych w ocenie Dyrekcji jest najlepsza z możliwych i w najmniejszym stopniu wpłynie na ograniczenie dostępności do świadczeń medycznych. Mamy świadomość, że szczególnie w szczycie zachorowań mogą pojawić się problemy z brakiem łóżek w związku z powyższym wysłaliśmy informację do dyrektorów wszystkich szpitali województwa podkarpackiego o rozpoczynającym się remoncie. Ponadto będziemy na bieżąco monitorować sytuację aby w ramach 91 łóżek , które będą do dyspozycji w trakcie remontu (I Klinika Pediatrii i Gastroenterologii Dziecięcej, II klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej oraz Klinika Neurologii Dziecięcej) zapewnić bezpieczeństwo dzieciom.

Dementujemy nieprawdziwe informacje, które są rozprzestrzenianie w mediach dotyczące likwidowania klinik i oddziałów dziecięcych. W Szpitalu nie będą likwidowane obecnie funkcjonujące kliniki/oddziały dziecięce.

Dyrektor Szpitala

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Oferta o udzielenie zamówienia na całodobowe zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii w Klinice Kardiologii z Pododdziałem Ostrych Zespołów Wieńcowych – Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

OGŁOSZENIE

Oferta o udzielenie zamówienia na całodobowe zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii w Klinice Kardiologii z Pododdziałem Ostrych Zespołów Wieńcowych – Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

OGŁOSZENIE

Oferta o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie dyżurowe świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii w Klinice Kardiologii z Pododdziałem Ostrych Zespołów Wieńcowych – Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

OGŁOSZENIE

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zatrudni lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do pracy w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej.

OGŁOSZENIE

Oferta o udzielenie zamówienia na całodobowe zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej w Klinice Chirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Urologii i Pododdziałem Otolaryngologii – Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

OGŁOSZENIE PRACA - Specjalista ds. BHP

Dyrekcja Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zatrudni na podstawie umowy cywilno-prawnej specjalistę ds. bhp.

OGŁOSZENIE PRACA - Informatyk

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zatrudni Informatyka.

OGŁOSZENIE

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zatrudni lekarza specjalistę chorób wewnętrznych do pracy w Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej.

Kontakt telefoniczny: Z-ca Dyrektora ds. Klinicznych i Lecznictwa, tel. 178664701.

OGŁOSZENIE

Oferta o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci i Dorosłych – Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

SZANOWNI PAŃSTWO, RODZICE I OPIEKUNOWIE

Informujemy, że w dniu 24.12.2018r. Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci będzie czynna w godzinach od 7.00 do 14.35

SZANOWNI PAŃSTWO, RODZICE I OPIEKUNOWIE

Informujemy, że w dniu 24.12.2018r. Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci będzie nieczynna

OGŁOSZENIE PRACA - Sekretarka Medyczna

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zatrudni sekretarki medyczne w klinikach/oddziałach dla dorosłych i dzieci oraz poradniach specjalistycznych Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej dla Dorosłych i Dzieci.

OGŁOSZENIE PRACA - Pielęgniarki

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zatrudni pielęgniarki w klinikach/oddziałach dla dorosłych i dzieci.

OGŁOSZENIE PRACA - Kierownik Laboratorium

Dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie, ogłasza konkurs na stanowisko - Kierownik Klinicznego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala.

OGŁOSZENIE PRACA - Kierownik Centralnej Sterylizatorni

Dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie, ogłasza konkurs na stanowisko - Kierownik Centralnej Sterylizatorni.

OGŁOSZENIE

Oferta o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiochirurgii w Klinice Kardiochirurgii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

OGŁOSZENIE PRACA - Księgowy/Księgowa

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie, zatrudni księgowy/księgowa do pracy w Dziale Księgowości-Sekcja Płac - umowa o pracę.

Kontakt telefoniczny: 17 8664710

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

18 listopada - Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach.
W tym roku już po raz jedenasty w dniu 18 listopada w całej Europie obchodzony będzie Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EDWA). Został on ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską.
Celem Dnia jest promowanie wiedzy na temat odpowiedzialnego stosowania antybiotyków oraz zwiększenie świadomości, jakim zagrożeniem dla zdrowia każdego z nas jest zjawisko antybiotykooporności. Narastanie tego zjawiska to w dużej mierze skutek niewłaściwego stosowania i nadużywania antybiotyków.

OGŁOSZENIE

Oferta o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci i Dorosłych – Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

OGŁOSZENIE

Oferta o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci i Dorosłych – Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

OGŁOSZENIE

Oferta o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci i Dorosłych – Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

OGŁOSZENIE-Poradni Urazowo – Ortopedycznej dla Dzieci

Szanowni Rodzice i Opiekunowie, z dniem 11.09.2018 r. do końca bieżącego roku zostaje wstrzymana rejestracja telefoniczna i osobista do Wojewódzkiej Poradni Urazowo – Ortopedycznej dla Dzieci z powodu braku możliwości przyjęcia pacjentów do lekarzy ortopedów. Będą przyjmowani tylko pacjenci na pierwszą wizytę po zabiegach operacyjnych w tutejszej Klinice Ortopedii i Traumatologii dla Dzieci.

Z-ca Dyrektora sd. Klinicznych i Lecznictwa
lek. Małgorzata Przysada.

UWAGA PACJENCI, RODZICE i OPIEKUNOWIE

Uwaga Rodzice i Opiekunowie, w związku z wejściem w życie Ustawy o Ochronie Danych Osobowych pacjenci poszczególnych poradni proszeni są o odbiór numerków z rejestracji przed wizytą u lekarza. Do gabinetu pacjenci będą wzywani wg numerków.
Po wejściu do gabinetu należy oddać numerek personelowi poradni.

OGŁOSZENIE

Na podstawie oraz art. 46 ust. 1 i w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2016. poz. 1638 z późn. zm.) - Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie intensywnej terapii i anestezjologii w Klinice Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Na podstawie oraz art. 46 ust. 1 i w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2016. poz. 1638 z późn. zm.) - Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w godzinach zabezpieczenia dyżurowego w zakresie intensywnej terapii i anestezjologii w Klinice Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

^^^^^^Do góry^^^^^^

Otwarcie - II Klinika Pediatrii,Endykronologii i Diabetologii Dziecięcej

 

^^^^^^Do góry^^^^^^

„JAKOŚĆ GWARANCJĄ KOMPETENCJI”

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im Świętej Jadwigi Królowej w Rzeszowie po raz piąty przystąpił do zewnętrznego audytu recertyfikującego w zakresie systemu zarządzania jakością normy ISO 9001: 2008. Pozytywny rezultat audytu będzie dowodem na to, że jednostka kieruje się zasadami profesjonalizmu, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo i satysfakcję pacjentów oraz zatrudnionego personelu.

JAKOŚĆ GWARANCJĄ KOMPETENCJI

Posiadanie przez Szpital systemu zarządzania jakością to skuteczne narzędzie umożliwiające spełnienie wysokich kryteriów w zakresie diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji, w odniesieniu do pacjentów oraz personelu. Oznacza to, że proces recertyfikacji polegający na przeglądzie stosowanych procedur i ich zgodności z wymaganiami systemu zarządzania korzystnie wpływa na jakość świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów z uwzględnieniem profesjonalizmu kadry zarządzającej oraz personelu, który realizuje określone zadania. Jakość jest więc gwarancją wiarygodności, rzetelności i kompetencji. W praktyce jednak certyfikat jakości to duże wyzwanie, które zobowiązuje placówkę i wszystkich jej pracowników do stałego, konsekwentnego przestrzegania standardów i wypełniania procedur. Dlatego też w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 zostali wyznaczeni pełnomocnicy dyrektora ds. systemu zarządzania jakością - Pani Maria Micał i Pani Alicja Koczan, którzy na bieżąco czuwają nad przestrzeganiem wszystkich norm i wymogów jakościowych.

Warto przy tym przypomnieć, że 1997 roku Szpital jako pierwszy w regionie otrzymał certyfikat akredytacyjny. Od 2004 roku placówka posiada certyfikat Jakości ISO 9001:2008. Dodatkowymi certyfikatami wyróżniającymi placówkę są: „Szpital Przyjazny Dziecku”, „Szpital Przyjazny Pacjentom”, „Szpital Promujący Zdrowie” , „Szpital Bez Bólu”, „Międzynarodowy Certyfikat Szpital Promujący Zdrowie”. Warto przy tym podkreślić, że posiadanie przez Szpital szeregu certyfikatów jakości to nie tylko wartość symboliczna, lecz umiejętność praktycznego wykorzystania wypracowanych norm jakości przez wszystkich pracowników.

Rzecznik Prasowy
Ewa Tarkowska - Bryg.

^^^^^^Do góry^^^^^^

CENTRUM URAZOWE DLA DZIECI

W Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie powstanie jedyne w województwie podkarpackim centrum urazowe dla dzieci.

Kliniczny Szpital Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie jest jedną z kilkunastu placówek medycznych w Polsce, które dostały zgodę Ministra Zdrowia na utworzenie centrum urazowego dla dzieci. Do uzyskania pozytywnej decyzji przyczyniło się wsparcie władz wojewódzkich i samorządowych.

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, które weszło w życie 1 czerwca 2016 r. w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie powstanie jedyne w województwie podkarpackim centrum urazowe dla dzieci. Centrum będzie udzielało pomocy dzieciom i młodzieży z ciężkimi, mnogimi i wielonarządowymi obrażeniami. Obecnie na terenie województwa, podobnie jak w całej Polsce, brakuje takiego wyspecjalizowany ośrodka o najwyższym poziomie referencyjności, który zapewniałby szybkie diagnozowanie i kompleksowe leczenie małych pacjentów w jednym miejscu. Dzięki centrum zmniejszy się poziom śmiertelności na skutek urazów, a mali pacjenci będą mieli znacznie większe szanse na powrót do zdrowia i pełnej sprawności. Szpital spełnia wymagania stawiane tego typu ośrodkom. Zatrudnia najlepszych specjalistów, między innymi w dziedzinie: neurochirurgii, neurotraumatologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Posiada SOR, specjalistyczne oddziały zabiegowe doskonałą bazę diagnostyczno-labolatoryjną oraz lądowisko dla helikopterów ratownictwa medycznego. Jako jednostka kliniczna współpracuje z Uniwersytetem Rzeszowskim w zakresie kształcenia studentów w zawodach medycznych. Nowe centrum dla dzieci będzie zorganizowane na tej samej zasadzie, na której działa centrum dla dorosłych- jako wydzielona funkcjonalnie część szpitala. Obecnie Szpital stara się o pozyskanie środków finansowych z funduszów unijnych na modernizację i niezbędne doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną centrum urazowego dla dzieci.

Rzecznik Prasowy
Ewa Tarkowska - Bryg.

^^^^^^Do góry^^^^^^

 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2001-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!

'scr'+'ipt>'); //-->