ver.2.3

Ostatnia aktualizacja:OGŁOSZENIE-PRACA

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, zatrudni lekarzy do pracy w Klinice Onkohematologii Dziecięcej. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: Z-ca Dyrektora ds. Klinicznych i Lecznictwa, tel. 178664701.

OGŁOSZENIE-PRACA

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ul. Lwowska 60, zatrudni lekarzy do pracy w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej.
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny z Z-cą Dyrektora ds. Klinicznych i Lecznictwa - tel. (17) 86 64 701.

UWAGA PACJENCI, RODZICE i OPIEKUNOWIE

Uwaga Rodzice i Opiekunowie, w związku z wejściem w życie Ustawy o Ochronie Danych Osobowych pacjenci poszczególnych poradni proszeni są o odbiór numerków z rejestracji przed wizytą u lekarza. Do gabinetu pacjenci będą wzywani wg numerków.
Po wejściu do gabinetu należy oddać numerek personelowi poradni.

OGŁOSZENIE-PRACA

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ul. Lwowska 60, zatrudni lekarzy do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny z Z-cą Dyrektora ds. Klinicznych i Lecznictwa - tel. (17) 86 64 701.

OGŁOSZENIE-PRACA

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ul. Lwowska 60, zatrudni lekarzy do pracy w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej.
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny z Z-cą Dyrektora ds. Klinicznych i Lecznictwa - tel. (17) 86 64 701.

OGŁOSZENIE-PRACA

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie zatrudni do Sekcji Organizacji i Szkoleń osobę z wykształceniem wyższym
Wybrany zakres zadań:

    1. Organizacja kursów szkoleń dla personelu szpitala i kadry medycznej zewnętrznej
    2. Prowadzenie spraw związanych ze skargami pacjentów oraz kontaktem z biurem rzecznika
    3. Pełnienie funkcji administratora systemu monitorowania kształcenia personelu
    4. Prowadzenie polityki informacyjnej szpitala na zewnątrz
    5. Prowadzenie spraw bieżących
Osoby zainteresowane proszone są o składanie podań i cv do dnia 11.05.2018 w Sekretariacie Szpitala

OGŁOSZENIE-PRACA

„Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie zaprasza do składania ofert radców prawnych, adwokatów, kancelarie prawne do obsługi prawnej Szpitala.
Zainteresowanych prosimy o składanie podań w sekretariacie Szpitala.
tel. kontaktowy: (17) 86 64 710.”

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE-PRACA

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zatrudni pielęgniarki, chętne do pracy w klinikach/oddziałach dla dorosłych i dzieci w formie umowy zlecenie.
Warunki zatrudnienia do uzgodnienia.
Prosimy o złożenie stosownych dokumentów (list motywacyjny, CV, dokumenty potwierdzające kwalifikacje) drogą:
- pocztową na adres :
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr2 im. Św. Jadwigi Królowej ul. Lwowska 60 35-301 Rzeszów Sekretariat Dyrekcji
- lub osobiście w Sekretariacie Dyrekcji Szpitala

Kontakt telefoniczny 17 86 64 600 (Naczelna Pielęgniarka)

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE-PRACA

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zatrudni pielęgniarki, chętne do pracy w klinikach/oddziałach dla dorosłych i dzieci w formie umowy zlecenie.

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

„Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie, zatrudni osoby z wykształceniem ekonomicznym do nowo powstałej komórki organizacyjnej Sekcji Budżetowania i Kontrolingu. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku. Zainteresowanych prosimy o składanie podań
w sekretariacie Szpitala. tel. kontaktowy : ( 017) 86 64 710.

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Na podstawie oraz art. 46 ust. 1 i w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2016. poz. 1638 z późn. zm.) - Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie dyżurowe pracy lekarzy wykonujących świadczenia zdrowotne w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Na podstawie oraz art. 46 ust. 1 i w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2016. poz. 1638 z późn. zm.) - Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie intensywnej terapii i anestezjologii w Bloku Operacyjnym, innych komórkach organizacyjnych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

OGŁOSZENIE

Na podstawie oraz art. 46 ust. 1 i w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2016. poz. 1638 z późn. zm.) - Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie intensywnej terapii i anestezjologii w Klinice Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Na podstawie oraz art. 46 ust. 1 i w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2016. poz. 1638 z późn. zm.) - Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w godzinach zabezpieczenia dyżurowego w zakresie intensywnej terapii i anestezjologii w Klinice Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

^^^^^^Do góry^^^^^^

Oferta Pracy

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - zatrudni osobę z wyższym wykształceniem ekonomicznym do prowadzenia spraw związanych z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Preferowana osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Oferta Pracy

^^^^^^Do góry^^^^^^

Oferta Pracy-lekarze SOR

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zatrudni pielęgniarki chętne do pracy w ambulatorium POZ w ramach nocnej i świątecznej opieki i opiece środowiskowej nocnej i świątecznej w formie umowy cywilno - prawnej lub umowy zlecenie.

Oferta Pracy-lekarze SOR

^^^^^^Do góry^^^^^^

Oferta Pracy - technicy RTG

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 - zatrudni techników RTG do pracy w Klinicznym Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w ramach umowy cywilno – prawnej.”.

Oferta Pracy - technicy RTG

^^^^^^Do góry^^^^^^

Oferta Pracy-PIELĘGNIARKI praca w ambulatorium POZ

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zatrudni pielęgniarki chętne do pracy w ambulatorium POZ w ramach nocnej i świątecznej opieki i opiece środowiskowej nocnej i świątecznej w formie umowy cywilno - prawnej lub umowy zlecenie.

Oferta Pracy-PIELĘGNIARKI

^^^^^^Do góry^^^^^^

Oferta Pracy-RATOWNICY

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, zatrudni ratowników medycznych, chętnych do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, zarówno z pacjentami dorosłymi jak i dziećmi w formie umowy - zlecenia.

Oferta Pracy-RATOWNICY

^^^^^^Do góry^^^^^^

Konferencja - Interdyscyplinarne Spotk. Reumatologiczne

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

o przetargu na sprzedaż aktywów trwałych - przetarg na sprzedaż samochodu osobowego mercedes sprinter 208d KA

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Mercedes Benz Sprinter 208D KA
17-10-24-formularz ofertowy+projekt umowy

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ogłasza konkurs na stanowisko:
Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Chirurgii Dziecięcej.

konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Chirurgii Dziecięcej

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ogłasza konkurs na stanowisko:
Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Chirurgii Dziecięcej.

konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Chirurgii Dziecięcej

^^^^^^Do góry^^^^^^

Konkurs-Broker

Konkurs prowadzący do wyboru brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz ustawą z dnia 22 maja 2013 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Konkurs-Broker
Konkurs-Broker przesunięcie terminu rozstrzygnięcia
Konkurs-Broker rozstrzygnięcie

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 96/2017 Dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z dnia 11 lipca 2017 r., informuje, że konkurs ofert o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznych i pilnych zabiegów z zakresu torakochirurgii u pacjentów Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ogłoszony zgodnie postanowieniami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2016.poz.1638. z późn. zm. ) - został rozstrzygnięty w dniu 25 lipca 2017 r.

torakochirurgia lipiec 2017

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 97/2017 Dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z dnia 11 lipca 2017 r., informuje, że konkurs ofert o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych z zakresu zabezpieczenia dyżurowego pracy lekarzy wykonujących świadczenia zdrowotne w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ogłoszony zgodnie postanowieniami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2016.poz.1638 z późn. zm. ) - został rozstrzygnięty w dniu 25 lipca 2017 r

poz lipiec 2017

^^^^^^Do góry^^^^^^

Otwarcie - II Klinika Pediatrii,Endykronologii i Diabetologii Dziecięcej

 

^^^^^^Do góry^^^^^^

„JAKOŚĆ GWARANCJĄ KOMPETENCJI”

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im Świętej Jadwigi Królowej w Rzeszowie po raz piąty przystąpił do zewnętrznego audytu recertyfikującego w zakresie systemu zarządzania jakością normy ISO 9001: 2008. Pozytywny rezultat audytu będzie dowodem na to, że jednostka kieruje się zasadami profesjonalizmu, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo i satysfakcję pacjentów oraz zatrudnionego personelu.

JAKOŚĆ GWARANCJĄ KOMPETENCJI

Posiadanie przez Szpital systemu zarządzania jakością to skuteczne narzędzie umożliwiające spełnienie wysokich kryteriów w zakresie diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji, w odniesieniu do pacjentów oraz personelu. Oznacza to, że proces recertyfikacji polegający na przeglądzie stosowanych procedur i ich zgodności z wymaganiami systemu zarządzania korzystnie wpływa na jakość świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów z uwzględnieniem profesjonalizmu kadry zarządzającej oraz personelu, który realizuje określone zadania. Jakość jest więc gwarancją wiarygodności, rzetelności i kompetencji. W praktyce jednak certyfikat jakości to duże wyzwanie, które zobowiązuje placówkę i wszystkich jej pracowników do stałego, konsekwentnego przestrzegania standardów i wypełniania procedur. Dlatego też w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 zostali wyznaczeni pełnomocnicy dyrektora ds. systemu zarządzania jakością - Pani Maria Micał i Pani Alicja Koczan, którzy na bieżąco czuwają nad przestrzeganiem wszystkich norm i wymogów jakościowych.

Warto przy tym przypomnieć, że 1997 roku Szpital jako pierwszy w regionie otrzymał certyfikat akredytacyjny. Od 2004 roku placówka posiada certyfikat Jakości ISO 9001:2008. Dodatkowymi certyfikatami wyróżniającymi placówkę są: „Szpital Przyjazny Dziecku”, „Szpital Przyjazny Pacjentom”, „Szpital Promujący Zdrowie” , „Szpital Bez Bólu”, „Międzynarodowy Certyfikat Szpital Promujący Zdrowie”. Warto przy tym podkreślić, że posiadanie przez Szpital szeregu certyfikatów jakości to nie tylko wartość symboliczna, lecz umiejętność praktycznego wykorzystania wypracowanych norm jakości przez wszystkich pracowników.

Rzecznik Prasowy
Ewa Tarkowska - Bryg.

^^^^^^Do góry^^^^^^

CENTRUM URAZOWE DLA DZIECI

W Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie powstanie jedyne w województwie podkarpackim centrum urazowe dla dzieci.

Kliniczny Szpital Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie jest jedną z kilkunastu placówek medycznych w Polsce, które dostały zgodę Ministra Zdrowia na utworzenie centrum urazowego dla dzieci. Do uzyskania pozytywnej decyzji przyczyniło się wsparcie władz wojewódzkich i samorządowych.

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, które weszło w życie 1 czerwca 2016 r. w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie powstanie jedyne w województwie podkarpackim centrum urazowe dla dzieci. Centrum będzie udzielało pomocy dzieciom i młodzieży z ciężkimi, mnogimi i wielonarządowymi obrażeniami. Obecnie na terenie województwa, podobnie jak w całej Polsce, brakuje takiego wyspecjalizowany ośrodka o najwyższym poziomie referencyjności, który zapewniałby szybkie diagnozowanie i kompleksowe leczenie małych pacjentów w jednym miejscu. Dzięki centrum zmniejszy się poziom śmiertelności na skutek urazów, a mali pacjenci będą mieli znacznie większe szanse na powrót do zdrowia i pełnej sprawności. Szpital spełnia wymagania stawiane tego typu ośrodkom. Zatrudnia najlepszych specjalistów, między innymi w dziedzinie: neurochirurgii, neurotraumatologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Posiada SOR, specjalistyczne oddziały zabiegowe doskonałą bazę diagnostyczno-labolatoryjną oraz lądowisko dla helikopterów ratownictwa medycznego. Jako jednostka kliniczna współpracuje z Uniwersytetem Rzeszowskim w zakresie kształcenia studentów w zawodach medycznych. Nowe centrum dla dzieci będzie zorganizowane na tej samej zasadzie, na której działa centrum dla dorosłych- jako wydzielona funkcjonalnie część szpitala. Obecnie Szpital stara się o pozyskanie środków finansowych z funduszów unijnych na modernizację i niezbędne doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną centrum urazowego dla dzieci.

Rzecznik Prasowy
Ewa Tarkowska - Bryg.

^^^^^^Do góry^^^^^^

 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2001-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!

'scr'+'ipt>'); //-->