ver.2.3

Ostatnia aktualizacja:OGŁOSZENIE-Oferta Pracy

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im.Św.Jadwigi Królowej w Rzeszowie zatrudni techników elektroradiologii w formie umowy cywilno - prawnej. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny 178664710.

OGŁOSZENIE-Oferta Pracy

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ul. Lwowska 60, zatrudni lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w systemie zabezpieczania dyżurowego. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny z Z-cą Dyrektora ds. Klinicznych i Lecznictwa tel. (17)86 64 701.

OGŁOSZENIE-Oferta Pracy

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zatrudni pielęgniarki anestezjologiczne, chętne do pracy w Klinice Intensywnej Terapii i Anestezjologii i Bloku Operacyjnym w formie umowy cywilno – prawnej lub umowy zlecenie.

OGŁOSZENIE

Na podstawie oraz art. 46 ust. 1 i w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm. ) - Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu zabezpieczenia pracy lekarzy wykonujących świadczenia zdrowotne w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

ogłoszenie poz lipiec 2017

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Na podstawie oraz art. 46 ust. 1 i w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm. ) - Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu specjalistycznych konsultacji i pilnych zabiegów w zakresie torakochirurgii u pacjentów w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

ogłoszenie torakochirurgia lipiec 2017

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 62/2017 Dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z dnia 9.05.2017 r., informuje, że konkurs ofert o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych z zakresu zabezpieczenia dyżurowego pracy lekarzy wykonujących świadczenia zdrowotne w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ogłoszony zgodnie postanowieniami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2016.poz.1638. ) - został rozstrzygnięty w dniu 22 maja 2017 r.

ogłoszenie-rozstrzygniecie-poz-maj-2017

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Na podstawie oraz art. 46 ust. 1 i w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2015. Poz. 618 z późn. zm.) - Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia dyżurowego pracy lekarzy wykonujących świadczenia zdrowotne w Klinice Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodka w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

ogłoszenie-noworodki-maj-2017
rozstrzygnięcie-noworodki-czerwiec-2017

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Na podstawie oraz art. 46 ust. 1 i w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2015. Poz. 618 z późn. zm.) - Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie intensywnej terapii i anestezjologii w Klinice Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

ogłoszenie-oiom-maj-2017

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Na podstawie oraz art. 46 ust. 1 i w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm. ) - Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu zabezpieczenia pracy lekarzy wykonujących świadczenia zdrowotne w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

ogłoszenie-POZ-maj

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie świadczenia pielęgniarskie (maj 2017) - unieważnienie

ogloszenie-swiadczenia-pielegniarskie-maj-2017-unieważnienie

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 53/2017 Dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z dnia 14.04.2017 r., informuje, że konkurs ofert o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ogłoszony zgodnie postanowieniami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2016.poz.1638. ) - został rozstrzygnięty w dniu 19 kwietnia 2017 r.

ogloszenie-roztrzygniecie-sor-kwiecien-2017

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Na podstawie oraz art. 46 ust. 1 i w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2016. poz. 1638) - Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie kompleksowych całodobowych pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w ramach grupowej praktyki pielęgniarek.

ogloszenie-swiadczenia-pielegniarskie-maj-2017

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

W dniu 14-04-2017r Poradnia Chorób Płuc dla Dzieci będzie NIECZYNNA

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

W dniu 02-05-2017r Poradnia Endokrynologiczna dla Dzieci będzie NIECZYNNA

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

konkurs ofert o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym - Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Na podstawie oraz art. 46 ust. 1 i w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2016. poz. 1638) - Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym - Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

P.O. Dyrektora Szpitala
mgr Justyna Lis.

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 24/2017 Dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z dnia 9.02.2017 r., informuje, że konkurs ofert o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w Klinice Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - ogłoszony zgodnie postanowieniami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2016.poz.1638. ) - został rozstrzygnięty w dniu 17. 02.2017 r.

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 25/2017 Dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z dnia 9.02.2017 r., informuje, że konkurs ofert o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w Poradni Diabetologicznej Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej dla Dorosłych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - ogłoszony zgodnie postanowieniami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2016.poz.1638. ) - został rozstrzygnięty w dniu 17. 02.2017 r.

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 23/2017 Dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z dnia 9.02.2017 r., informuje, że konkurs ofert o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie gastroenterologii w Klinice Gastroenterologii i Centralnej Pracowni Endoskopii oraz w Poradni Gastroenterologicznej Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej dla Dorosłych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - ogłoszony zgodnie postanowieniami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2016.poz.1638. ) - został rozstrzygnięty w dniu 17. 02.2017 r.

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

Otwarcie - II Klinika Pediatrii,Endykronologii i Diabetologii Dziecięcej

 

^^^^^^Do góry^^^^^^

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna

UWAGA!!

Zmiana terminów przyjmowania
lekarzy w Poradni Urazowo - Ortopedycznej dla Dorosłych,
z dniem 6 lutego 2017r.
W przypadku braku telefonicznego kontaktu pracownika rejestracji przychodni, celem ustalenia innego terminu wizyty, prosimy o PILNY kontakt pod numerem telefonu:
17 86 64 745
w godzinach 8.00 – 13.00

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. Małgorzata Przysada

^^^^^^Do góry^^^^^^

„JAKOŚĆ GWARANCJĄ KOMPETENCJI”

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im Świętej Jadwigi Królowej w Rzeszowie po raz piąty przystąpił do zewnętrznego audytu recertyfikującego w zakresie systemu zarządzania jakością normy ISO 9001: 2008. Pozytywny rezultat audytu będzie dowodem na to, że jednostka kieruje się zasadami profesjonalizmu, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo i satysfakcję pacjentów oraz zatrudnionego personelu.

JAKOŚĆ GWARANCJĄ KOMPETENCJI

Posiadanie przez Szpital systemu zarządzania jakością to skuteczne narzędzie umożliwiające spełnienie wysokich kryteriów w zakresie diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji, w odniesieniu do pacjentów oraz personelu. Oznacza to, że proces recertyfikacji polegający na przeglądzie stosowanych procedur i ich zgodności z wymaganiami systemu zarządzania korzystnie wpływa na jakość świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów z uwzględnieniem profesjonalizmu kadry zarządzającej oraz personelu, który realizuje określone zadania. Jakość jest więc gwarancją wiarygodności, rzetelności i kompetencji. W praktyce jednak certyfikat jakości to duże wyzwanie, które zobowiązuje placówkę i wszystkich jej pracowników do stałego, konsekwentnego przestrzegania standardów i wypełniania procedur. Dlatego też w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 zostali wyznaczeni pełnomocnicy dyrektora ds. systemu zarządzania jakością - Pani Maria Micał i Pani Alicja Koczan, którzy na bieżąco czuwają nad przestrzeganiem wszystkich norm i wymogów jakościowych.

Warto przy tym przypomnieć, że 1997 roku Szpital jako pierwszy w regionie otrzymał certyfikat akredytacyjny. Od 2004 roku placówka posiada certyfikat Jakości ISO 9001:2008. Dodatkowymi certyfikatami wyróżniającymi placówkę są: „Szpital Przyjazny Dziecku”, „Szpital Przyjazny Pacjentom”, „Szpital Promujący Zdrowie” , „Szpital Bez Bólu”, „Międzynarodowy Certyfikat Szpital Promujący Zdrowie”. Warto przy tym podkreślić, że posiadanie przez Szpital szeregu certyfikatów jakości to nie tylko wartość symboliczna, lecz umiejętność praktycznego wykorzystania wypracowanych norm jakości przez wszystkich pracowników.

Rzecznik Prasowy
Ewa Tarkowska - Bryg.

^^^^^^Do góry^^^^^^

CENTRUM URAZOWE DLA DZIECI

W Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie powstanie jedyne w województwie podkarpackim centrum urazowe dla dzieci.

Kliniczny Szpital Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie jest jedną z kilkunastu placówek medycznych w Polsce, które dostały zgodę Ministra Zdrowia na utworzenie centrum urazowego dla dzieci. Do uzyskania pozytywnej decyzji przyczyniło się wsparcie władz wojewódzkich i samorządowych.

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, które weszło w życie 1 czerwca 2016 r. w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie powstanie jedyne w województwie podkarpackim centrum urazowe dla dzieci. Centrum będzie udzielało pomocy dzieciom i młodzieży z ciężkimi, mnogimi i wielonarządowymi obrażeniami. Obecnie na terenie województwa, podobnie jak w całej Polsce, brakuje takiego wyspecjalizowany ośrodka o najwyższym poziomie referencyjności, który zapewniałby szybkie diagnozowanie i kompleksowe leczenie małych pacjentów w jednym miejscu. Dzięki centrum zmniejszy się poziom śmiertelności na skutek urazów, a mali pacjenci będą mieli znacznie większe szanse na powrót do zdrowia i pełnej sprawności. Szpital spełnia wymagania stawiane tego typu ośrodkom. Zatrudnia najlepszych specjalistów, między innymi w dziedzinie: neurochirurgii, neurotraumatologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Posiada SOR, specjalistyczne oddziały zabiegowe doskonałą bazę diagnostyczno-labolatoryjną oraz lądowisko dla helikopterów ratownictwa medycznego. Jako jednostka kliniczna współpracuje z Uniwersytetem Rzeszowskim w zakresie kształcenia studentów w zawodach medycznych. Nowe centrum dla dzieci będzie zorganizowane na tej samej zasadzie, na której działa centrum dla dorosłych- jako wydzielona funkcjonalnie część szpitala. Obecnie Szpital stara się o pozyskanie środków finansowych z funduszów unijnych na modernizację i niezbędne doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną centrum urazowego dla dzieci.

Rzecznik Prasowy
Ewa Tarkowska - Bryg.

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Na podstawie oraz art. 46 ust. 1 i w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2016. Poz. 1638) - Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie gastroenterologii w Klinice Gastroenterologii i Centralnej Pracowni Endoskopii oraz Poradni Gastroenterologicznej Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej dla Dorosłych - Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Na podstawie oraz art. 46 ust. 1 i w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2016. Poz. 1638) - Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w Klinice Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Na podstawie oraz art. 46 ust. 1 i w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2016. Poz. 1638) - Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w Poradni Diabetologicznej Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej dla Dorosłych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Na podstawie oraz art. 46 ust. 1 i w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016., poz. 1638) - Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii w Klinice Kardiochirurgii oraz w Poradni Kardiochirurgicznej Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej dla Dorosłych – Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

OGŁOSZENIE

Na podstawie oraz art. 46 ust. 1 i w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016r., poz. 1638) - Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu zabezpieczenia pracy lekarzy wykonujących świadczenia zdrowotne w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

Dyrektor Naczelny
mgr Janusz Solarz.

^^^^^^Do góry^^^^^^

 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2001-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!

'scr'+'ipt>'); //-->