ver.2.3

Kliniki Szpitalne

Kliniki

 

Ostatnia aktualizacja:

Kliniki Szpitalne

Kliniki Szpitalne
^^^^^^Do góry^^^^^^

Zadania i zasady organizacji świadczeń medycznych udzielanych w Klinikach Szpitalnych:

Przyjmowanie pacjenta do Kliniki odbywa się :

 • ze skierowaniem – po złożeniu dokumentacji medycznej w Izbie Przyjęć,
 • bez skierowania – po przeprowadzeniu badań w Izbie Przyjęć i po założeniu dokumentacji medycznej.

W Oddziałach Szpitalnych pacjenci są objęci specjalistycznymi świadczeniami zdrowotnymi całodobowo.

Przyjęcie pacjenta do Oddziału może nastąpić w każdym dniu i o każdej porze w medycznie uzasadnionych przypadkach.

Przy przyjęciu pacjenta do Oddziału obowiązują następujące zasady :

 • pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty poprzez leczenie ambulatoryjne,
 • pacjenci przyjmowani są bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w razie wypadków, zatruć, urazów, stanu zagrożenia życia oraz w razie wydania decyzji o przymusowej hospitalizacji ( na podstawie odrębnych przepisów ),

Natychmiastowe udzielenie pacjentowi świadczeń zdrowotnych następuje w sytuacjach, w których istnieje zagrożenie życia lub zdrowia, natomiast w przypadkach pilnych - przyjęcie musi nastąpić w okresie nie dłuższym niż 3 dni.

Jeżeli przyjęcie pacjenta nie musi nastąpić natychmiast w sytuacji zagrożenia życia a Oddział Szpitalny nie dysponuje możliwościami przyjęcia to :

 • wyznacza się termin, w którym nastąpi przyjęcie,
 • ustala się telefonicznie możliwość przyjęcia w innym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

O terminie przyjęcia pacjenta do Oddziałów Szpitalnych decyduje upoważniony lekarz.

Czas oczekiwania na przyjęcie do Szpitala jest zróżnicowany w zależności od profilu Oddziału, ale nie może być dłuższy niż :

 • 1) do Klinicznego Oddziału Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej – do 7 dni,
 • 2) do Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Ostrych Zespołów Wieńcowych i z Ośrodkiem Implantacji Rozruszników Serca - pacjenci przyjmowani są na bieżąco za wyjątkiem pacjentów kierowanych do zabiegów koronarografii, dla których czas oczekiwania wynosi do 12 miesięcy oraz pacjentów kierowanych do zabiegów implantacji rozrusznika, dla których czas oczekiwania wynosi do 1 miesiąca,
 • 3) do Oddziału Reumatologii – do 2 miesięcy
 • 4) do Klinicznego Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej – do 2 miesięcy,
 • 5) do Oddziału Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu – do 18 dni,
 • 6) do Klinicznego Oddziału Pediatrii z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej – przyjęcie pacjentów odbywa się na bieżąco,
 • 7) do Oddziału Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodka – pacjenci przyjmowani są bezpośrednio po porodzie lub na podstawie wcześniejszego uzgodnienia przyjęcia z terenu,
 • 8) do Oddziału Ginekologii i Położnictwa – pacjentki przyjmowane są na bieżąco (za wyjątkiem pacjentek kierowanych do zabiegów laparoskopowych, dla których czas oczekiwania wynosi do 7 dni ),
 • 9) do Oddziału Chirurgii Ogólnej – pacjenci przyjmowani są na bieżąco (za wyjątkiem pacjentów kierowanych do laparoskopowego usunięcia pęcherzyka żółciowego, dla których czas oczekiwania wynosi do 3 tygodni ),
 • 10) do Oddziału Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Urazów Kręgosłupa – przyjęcie pacjentów w stanach ciężkich i zagrażających życiu następuje natychmiastowo, natomiast czas oczekiwania pacjentów do planowanego zabiegu wydłuża się do 14 dni,
 • 11) do Oddziału Chirurgii Dziecięcej – do 14 dni ( w przypadku braku szczepienia WZW, czas oczekiwania pacjenta do planowego zabiegu wydłuża się do 6 tygodni ),
 • 12) do Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć – przyjęcie pacjentów następuje natychmiastowo,
 • 13) do Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu – przyjęcie pacjentów z urazem następuje natychmiastowo, natomiast czas oczekiwania pacjentów do planowanego zabiegu wydłuża się do 4 tygodni.
 • 14) do Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Narządu Ruchu u Dzieci – przyjęcie pacjentów z urazem następuje natychmiastowo, natomiast czas oczekiwania pacjentów do planowego zabiegu wydłuża się do 14 dni ( z wyjątkiem pacjentów wymagających leczenia operacyjnego w zakresie skrzywień kręgosłupa, dla których czas oczekiwania wynosi do 4 tygodni ),
 • 15) do Oddziału Gastroenterologii i Centralnej Pracowni Endoskopii – pacjenci przyjmowani są na bieżąco, jedynie w sytuacji braku możliwości badań diagnostycznych limitowanych ilością aparatury endoskopowej oraz terminami badań radiologicznych czas oczekiwania na przyjęcie do Oddziału wynosi do 7 dni,
 • 16) do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – przyjęcie pacjentów następuje natychmiastowo,
 • 17) do Oddziału Kardiochirurgii planowe przyjęcie pacjentów wynosi do jednego miesiąca czasu, w przypadku konieczności wykonania przyśpieszonego zabiegu czas oczekiwania wynosi do 14 dni, natomiast w stanach ciężkich i zagrażających życiu – przyjęcie następuje natychmiastowo.

Po przyjęciu na Oddział pacjenci zobowiązani są respektować zalecenia lekarza prowadzącego leczenie.

Pacjenci mogą posiadać własną bieliznę osobistą, szlafrok, ręcznik i inne przedmioty osobistego użytku.

Podczas pobytu w Oddziale pacjenci zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu Oddziału.

Pacjenci w przypadku konieczności opuszczenia Oddziału są zobowiązani powiadomić o tym fakcie personel medyczny.

Pacjenci w czasie pobytu w Oddziale mogą korzystać z biblioteki i punktów sprzedaży znajdujących się na terenie Szpitala.

Oddziałami Szpitalnymi kierują Ordynatorzy Oddziałów, którzy bezpośrednio podlegają Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

^^^^^^Do góry^^^^^^

 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2001-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!