ver.2.3

Kliniki Szpitalne

Klinika Reumatologii

Klinika znajduje się w budynku A na III piętrze.

Ostatnia aktualizacja:

Klinika Reumatologii

TELEFONY

PERSONEL MEDYCZNY

INFORMACJE DODATKOWE

  Jednostka/Dział/Sekcja/Poradnia Telefon
Klinika
Reumatologii (Czytaj więcej...)
Kierownik Oddziału
dr n.med. PIOTR DĄBROWSKI
(17) 86-64-306
Z-ca Kierownika Oddziału
lek. URSZULA WALEWSKA
(17) 86-64-306
Sekretariat (17) 86-64-302
Pielęgniarka Oddziałowa
AUGUSTYN DANUTA
(17) 86-64-303
Telefon dla pacjentów (17) 86-64-664

PERSONEL MEDYCZNY

Kierownik Oddziału:

 • dr n.med. PIOTR DĄBROWSKI

Z-ca Kierownika Oddziału:

 • lek. URSZULA WALEWSKA

Pielęgniarka Oddziałowa:

 • AUGUSTYN DANUTA

Starszy Asystent:

 • lek. MAŁGORZATA KĄDZIELA
 • lek. URSZULA WALEWSKA
 • lek. GRAŻYNA CZAJAK - ROGALA
 • lek. ANNA JUREK

Lekarz Rezydent:

 • lek. KAMILA MARCZAK
 • lek. AGNIESZKA SUPRANOWICZ
 • lek. KATARZYNA SURMACZ

^^^^^^Do góry^^^^^^

INFORMACJE DODATKOWE

Do zadań Oddziału należy:

 • diagnostyka i leczenie pacjentów z chorobami reumatycznymi i reumatoidalnymi, głównie zapalnymi, zwyrodnieniowymi i metabolicznymi,
 • konsultowanie pacjentów ze schorzeniami reumatycznymi z innych oddziałów,
 • zabezpieczenie kadrowe i nadzór merytoryczny nad pracą poradni reumatologicznych.

Strukturę organizacyjną Oddziału tworzą:

 • część łóżkowa - 27 łóżek, w tym 2 do hospitalizacji do 24 godzin
 • pokój zabiegowy.

Oddziałem kieruje Ordynator przy pomocy Zastępcy, któremu podlegają : lekarze, pielęgniarka oddziałowa i sekretarka medyczna. Ordynator bezpośrednio podlega Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

^^^^^^Do góry^^^^^^

 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2001-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!