ver.2.3

Kliniki Szpitalne

Klinika Reumatologii

Klinika znajduje się w budynku A na III piętrze.

Ostatnia aktualizacja:

Klinika Reumatologii

TELEFONY

PERSONEL MEDYCZNY

INFORMACJE DODATKOWE

  Jednostka/Dział/Sekcja/Poradnia Telefon
Klinika
Reumatologii (Czytaj więcej...)
Kierownik Oddziału
dr n.med. PIOTR DĄBROWSKI
(17) 86-64-306
Sekretariat (17) 86-64-302
Pielęgniarka Oddziałowa
mgr AUGUSTYN DANUTA
(17) 86-64-303
Telefon dla pacjentów (17) 86-64-664

PERSONEL MEDYCZNY

Kierownik Oddziału:

 • dr n.med. PIOTR DĄBROWSKI

Z-ca Kierownika Oddziału:

 • dr n.med. BOGDAN KOLARZ

Pielęgniarka Oddziałowa:

 • mgr AUGUSTYN DANUTA

Starszy Asystent:

 • lek. URSZULA WALEWSKA
 • lek. GRAŻYNA CZAJAK - ROGALA
 • lek. ANNA JUREK
 • lek. EDYTA BIENIASZ PAWLIK

Lekarz Rezydent:

 • dr n. med. DOMINIKA PODGÓRSKA
 • lek. KAMILA MARCZAK
 • lek. AGNIESZKA SUPRANOWICZ
 • lek. KATARZYNA SURMACZ
 • lek. AGNIESZKA KRAJEWSKA GÓRNIK

^^^^^^Do góry^^^^^^

INFORMACJE DODATKOWE

Do zadań Kliniki należy:

 1. Diagnostyka i leczenie pacjentów z zapalnymi chorobami stawów oraz układowymi chorobami tkanki łącznej
 2. Diagnostyka i leczenie osteoporozy, dny moczanowej oraz przypadków nieokreślonego zajęcia układu ruchu
 3. Klinika realizuje programy terapeutyczne NFZ w zakresie leczenia biologicznego zapalnych chorób stawów.
  • B.33 : Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS) o przebiegu agresywnym.
  • B.35 : Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS).
  • B. 36 : Leczenie inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywna postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK).
  • B. 75 : Leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA).
  • B. 82 : Leczenie ciężkiej aktywnej postaci spondyloartropatii osiowej (SpA) bez zmian radiologicznych.

INFORMACJE DODATKOWE

Strukturę organizacyjną Kliniki tworzą:

 1. Część łóżkowa – 27 łóżek, w tym 2 do hospitalizacji do 24 godzin
 2. Pokój zabiegowy
 3. Gabinet Kierownika
 4. Gabinet lekarski
 5. Dyżurka pielęgniarska
 6. Gabinet Pielęgniarki Oddziałowej
 7. Sekretariat

Kliniką kieruje Kierownik, któremu podlegają asystenci, rezydenci oraz Pielęgniarka Oddziałowa.
Kierownik podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora do spraw Klinicznych i Lecznictwa.

^^^^^^Do góry^^^^^^

 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2001-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!