ver.2.3

Kliniki Szpitalne

Klinika Rehabilitacji z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej

Klinika znajduje się w budynku A na II piętrze.

Ostatnia aktualizacja:

Oddział Klinika Rehabilitacji z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej

TELEFONY

PERSONEL MEDYCZNY

INFORMACJE DODATKOWE

  Jednostka/Dział/Sekcja/Poradnia Telefon
Klinika
Klinika Rehabilitacji z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej (Czytaj więcej...)
Kierownik
dr n.med. GRZEGORZ PRZYSADA
(17) 86-64-251
Z-ca Kierownika
lek. ELŻBIETA WIELICZKO
(17) 86-64-251
Sekretariat (17) 86-64-252
Fax (17) 86-64-230
Pielęgniarka Oddziałowa
mgr pielęgniarstwa DOROTA PODOLEC
(17) 86-64-253
Gabinet lekarski (17) 86-64-256
(17) 86-64-206
Telefon dla pacjentów (17) 86-64-261
Logopeda/Psycholog (17) 86-64-257
Program ZUZ (17) 86-64-846
^^^^^^Do góry^^^^^^

PERSONEL MEDYCZNY

Kierownik:

 • dr n.med. GRZEGORZ PRZYSADA

Z-ca Kierownik:

 • lek. ELŻBIETA WIELICZKO

Pielęgniarka Oddziałowa:

 • mgr pielęgniarstwa DOROTA PODOLEC

Starszy Asystent:

 • lek. MAŁGORZATA MAJKA-SIBIGA
 • lek. MARIA PABIS
 • lek. EWA NOWAK
 • lek. AGNIESZKA DRZYMAŁA

Lekarz Rezydent:

 • lek. AGNIESZKA PYRCZ
 • lek. MAREK PUCHALSKI
 • lek. WOJKCIECH KWOLEK
 • lek. KAMIL SAWKA
 • lek. JUSTYNA ZŁOTEK

^^^^^^Do góry^^^^^^

INFORMACJE DODATKOWE

PROGRAM ZEBRAŃ NAUKOWO-SZKOLENIOWYCH

Program Zebrań Naukowo-Szkoleniowych na rok 2012 Polskiego Towarzystwa Klinika Rehabilitacji z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej i Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

PROGRAM ZEBRAŃ NAUKOWO-SZKOLENIOWYCH.

dr Teresa Pop
Prezes Oddziału Podkarpackiego P.T.Reh.

^^^^^^Do góry^^^^^^

Do zadań Oddziału należy :

 • prowadzenie rehabilitacji szpitalnej pacjentów kierowanych z innych oddziałów, poradni rehabilitacyjnych i innych oraz przez lekarzy rejonowych;
 • zabezpieczenie wszystkich poradni rehabilitacyjnych działających w ramach Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych Szpitala;
 • konsultowanie pacjentów zgłaszanych przez oddziały Szpitala;
 • zabezpieczenie Klinika Rehabilitacji z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej wczesnej /przyłóżkowej/ wszystkim pacjentom szpitalnym wymagającym Klinika Rehabilitacji z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej;
 • prowadzenie instruktażu i szkolenia rodzin pacjentów rehabilitowanych szpitalnie i ambulatoryjnie;
 • udzielanie konsultacji i świadczeń pracownikom Szpitala kierowanych przez lekarza zakładowego;
 • prowadzenie wczesnej Klinika Rehabilitacji z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej pacjentów po udarze mózgu i innych chorobach neurologicznych kierowanych z Oddziału Neurologii;
 • prowadzenie Klinika Rehabilitacji z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej wczesnej I etapu pacjentów przebywających w Oddziałach: Kardiologii po leczeniu zachowawczym lub inwazyjnym choroby wieńcowej oraz w Oddziale Kardiochirurgii;
 • prowadzenie Klinika Rehabilitacji z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej u pacjentów z powikłaniami neurologicznymi w przebiegu zachorowania, leczenia inwazyjnego lub kardiochirurgicznego;
 • nadzór nad rehabilitacją kardiologiczną ambulatoryjną wczesną.

Strukturę organizacyjną Oddziału tworzą :

 • część łóżkowa 44 łóżka,
 • Pododdział Wczesnej Klinika Rehabilitacji z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej Neurologicznej,
 • pracownia psychologii i logopedii,
 • pracownik socjalny,
 • pracownia terapii zajęciowej.

Oddziałem kieruje Ordynator przy pomocy Zastępcy, któremu podlegają: lekarze, pielęgniarka oddziałowa, pracownik socjalny, psycholog, logopeda i sekretarka medyczna oraz pod względem merytorycznym kierownik Pracowni Fizjoterapii. Ordynator bezpośrednio podlega Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

^^^^^^Do góry^^^^^^

 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2001-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!

le="Mapa Serwisu WWW Szpitala Wojewódzkiego nr2 w Rzeszowie">::Mapa Serwisu::

Poprawny CSS!