ver.2.3

Kliniki Szpitalne

Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci i Dorosłych

Klinika znajduje się w budynku A na parterze.

Ostatnia aktualizacja:

Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dorosłych

TELEFONY

PERSONEL MEDYCZNY

INFORMACJE DODATKOWE

  Jednostka/Dział/Sekcja/Poradnia Telefon
Klinika
Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dorosłych
 (Czytaj więcej...)
Kierownik Kliniki
prof. dr hab. n. med. SŁAWOMIR SNELA
(17) 86-64-195
Z-ca Kierownika Kliniki
lek. ALEKSANDER DUBIEL
(17) 86-64-042
Sekretariat (17) 86-64-041
Fax (17) 86-64-040
Pielęgniarka Oddziałowa
KRYSTYNA PILCH
(17) 86-64-003
Gabinet lekarski (17) 86-64-005
^^^^^^Do góry^^^^^^

PERSONEL MEDYCZNY

Kierownik Kliniki:

 • prof. dr hab. n. med. SŁAWOMIR SNELA

Z-ca Kierownika Kliniki:

 • dr n.med. DAMIAN FILIP

Pielęgniarka Oddziałowa:

 • KRYSTYNA PILCH

Starszy Asystent:

 • lek. WOJCIECH PIWEK
 • dr n. med. JAROSŁAW JABŁOŃSKI
 • lek. RAFAŁ SŁODZIŃSKI
 • dr n. med. ROBERT WOJNAROWSKI
 • lek. ROMAN MIERZWA
 • lek. PAWEŁ JARMUZIEWICZ
 • dr n.med. DAMIAN FILIP
 • lek. ALEKSANDER MYTYCH

Młodszy Asystent:

 • lek. BARTOSZ KULIG

Lekarz Rezydent:

 • lek. ŁUKASZ SŁYŚ
 • lek. PAWEŁ ZAHORSKI
 • lek. ANDRZEJ MICHNIOWSKI
 • lek. MICHAŁ JĘDRYCZKA
 • lek. DMITRUK MACIEJ
 • lek. MAZUR GRZEGORZ

^^^^^^Do góry^^^^^^

INFORMACJE DODATKOWE

Do zadań Oddziału należy :

 • leczenie ambulatoryjne i zamknięte pacjentów z chorobami i urazami narządu ruchu z Izby Przyjęć i innych oddziałów Szpitala,
 • diagnostyka w zakresie schorzeń narządu ruchu,
 • kwalifikacje do leczenia zachowawczego lub operacyjnego,
 • konsultacje i ewentualne leczenia chorych zgłaszanych z innych oddziałów Szpitala,
 • prowadzenie leczenia zachowawczego, rehabilitacyjnego oraz rehabilitacyjnego oraz wykonywanie innych niezbędnych zabiegów u chorych po przebytych operacjach ortopedycznych,
 • współpraca z Oddziałem Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej w zakresie leczenia chorych oraz szkolenia personelu,
 • współpraca z Oddziałem Neurochirurgii, Chirurgii Ogólnej i Intensywnej Opieki Medycznej w leczeniu chorych z urazami wielonarządowymi,
 • zabezpieczenie pracy i nadzór merytoryczny nad Poradnią Urazowo – Ortopedyczną w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej dla Dorosłych.

Strukturę organizacyjną Oddziału tworzą :

 • część łóżkowa – 43 łóżek,
 • sala zabiegowo – gipsowa.

Kliniką kieruje Kierownik przy pomocy Zastępcy, któremu podlegają lekarze, pielęgniarka oddziałowa i sekretarka medyczna. Kierownik bezpośrednio podlega Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

^^^^^^Do góry^^^^^^

 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2001-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!