ver.2.3

Kliniki Szpitalne

Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci i Dorosłych

Klinika znajduje się w budynku H2 na parterze.

Ostatnia aktualizacja:

Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci

TELEFONY

PERSONEL MEDYCZNY

INFORMACJE DODATKOWE

  Jednostka/Dział/Sekcja/Poradnia Telefon
Klinika
Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci
 (Czytaj więcej...)
Kierownik Kliniki
prof. dr hab. n. med. SŁAWOMIR SNELA
(17) 86-64-195
Z-ca Kierownika Kliniki
lek. GRZEGORZ INGLOT
(17) 86-64-198
Sekretariat (17) 86-64-111
Pielęgniarka Oddziałowa
mgr GRAŻYNA MONASTYRSKA-PATER
(17) 86-64-196
Gabinet lekarski (17) 86-64-193
(17) 86-64-198
Telefon dla pacjentów (17) 86-64-199
^^^^^^Do góry^^^^^^

PERSONEL MEDYCZNY

Kierownik Kliniki:

 • prof. dr hab. n. med. SŁAWOMIR SNELA

Z-ca Kierownika Kliniki:

 • lek. GRZEGORZ INGLOT

Pielęgniarka Oddziałowa:

 • mgr GRAŻYNA MONASTYRSKA-PATER

Starszy Asystent:

 • lek. KRYSTYNA CYRAN
 • lek. GRZEGORZ INGLOT
 • lek. PAWEŁ BILSKI
 • lek. GRZEGORZ SOKÓŁ
 • lek. PAWEŁ JASIŃSKI
 • lek. RAFAŁ PIASEK
 • lek. SEBASTIAN JASZCZUK

Młodszy Asystent:

 • lek. DARIUSZ SZALA
 • lek. DOROTA HANF-OSETEK

Lekarz Rezydent:

 • lek. ŁUKASZ ŚWIST
 • lek. MICHAŁ GOŁĄB

^^^^^^Do góry^^^^^^

INFORMACJE DODATKOWE

Do zadań Oddziału należy :

 • leczenie ortopedyczne dzieci z wrodzonymi i nabytymi wadami oraz leczenie następstw świeżych i zadawnionych urazów narządu ruchu u dzieci i młodzieży,
 • postępowanie diagnostyczne w celu ustalenia etiologii i patomechanizmu schorzenia oraz kwalifikacji do leczenia bezoperacyjnego lub operacyjnego,
 • leczenie bezoperacyjne redresyjno-gipsowe oraz leczenie usprawniające po przebytych zabiegach operacyjnych,
 • leczenie operacyjne urazów narządu w ramach postępowania doraźnego,
 • leczenie operacyjne następstw urazów oraz wad wrodzonych i nabytych narządu ruchu u dzieci,
 • konsultacje ortopedyczne dzieci z innych oddziałów Szpitala i Poradni przyszpitalnych,
 • konsultacje i leczenie dzieci kierowanych z innych Szpitali i Poradni ortopedycznych,
 • prowadzenie i nadzór merytoryczny nad Poradnią Ortopedyczną dla dzieci w Szpitalu,
 • współpraca z Oddziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla dorosłych w zakresie leczenia chorych oraz szkolenia lekarzy i innego personelu.
 • prowadzenie wczesnej rehabilitacji narządu ruchu u dzieci i młodzieży do 18 roku życia po świeżo zaopatrzonych urazach i leczeniu operacyjnym, skomplikowanych wielopoziomowych deformacji i niedowładów w obrębie narządu ruchu.

Strukturę organizacyjną Kliniki tworzą :

 • część łóżkowa – 30 łóżek,
 • sale dla matek z dziećmi,
 • sala septyczna,
 • sala rehabilitacyjna,
 • sala zabiegowa,
 • sala opatrunkowo – gipsowa,
 • świetlica szkolna

Kliniką kieruje Kierownik przy pomocy zastępcy któremu podlegają: lekarze, pielęgniarka oddziałowa i sekretarka medyczna. Kierownik bezpośrednio podlega Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

Fizjoterapeuci podlegają służbowo Kierownikowi Kliniki, a pod względem merytorycznym Kierownikowi Pracowni Fizjoterapii

^^^^^^Do góry^^^^^^

 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2001-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!