ver.2.3

Kliniki Szpitalne

Klinika Kardiologii z Pododdziałem Ostrych Zespołów Wieńcowych

Klinika znajduje się w budynku A na IV piętrze.

Ostatnia aktualizacja:

Klinika Kardiologii z Pododdziałem Ostrych Zespołów Wieńcowych

TELEFONY

PERSONEL MEDYCZNY

INFORMACJE DODATKOWE

  Jednostka/Dział/Sekcja/Poradnia Telefon
Klinika
Kardiologii (Czytaj więcej...)
Kierownik Kliniki
dr hab. n. med. prof. UR ANDRZEJ PRZYBYLSKI
(17) 86-64-451
Z-ca Kierownika
Kierownik Pracowni Elektroterapii Serca
dr n. med. JANUSZ ROMANEK
(17) 86-64-879
Kierownik Pracowni Hemodynamiki
dr n. med. MIŁOSZ MARĆ
(17) 86-64-888
Sekretariat (17) 86-64-452
Sekretariat Fax (17) 86-64-449
Gabninet lekarski
(17) 86-64-455
Dyżurka pielęgniarek
(17) 86-64-454
Sala Intens. Opieki R (17) 86-64-456
Pracownia Kontroli Stymulatorów serca (17) 86-64-481
Klinika
Kardiologii-Pododdział Ostrych Zespołów Wieńcowych (Czytaj więcej...)
Sekretariat (17) 86-64-880
Sekretariat fax (17) 86-64-881
Gabinet lekarski (17) 86-64-889
Gabinet lekarzy Hemodynamistow (17) 86-64-850
Dyżurka lekarzy Hemodynamistow (17) 86-64-888
Gabinet pielęgniarski (17) 86-64-883
Sala Intens. Nadzoru (17) 86-64-890
Sala Intens. Nadzoru (17) 86-64-892
^^^^^^Do góry^^^^^^

PERSONEL MEDYCZNY

Kierownik Kliniki:

 • dr hab. n. med. prof. UR ANDRZEJ PRZYBYLSKI

Z-ca Kierownika:

 • dr n. med. JANUSZ ROMANEK

Kierownik Pracowni Hemodynamiki:

 • dr n.med. MIŁOSZ MARĆ

Pielęgniarka Oddziałowa:

 • RENATA GOŁCZYŃSKA

Starszy Asystent:

 • lek. Marcin Chlebuś
 • lek. Bernadetta Deręgowska
 • dr n.med. Aneta Dudek
 • lek. Katarzyna Jakubiec-Albert
 • lek. Elżbieta Korczowska
 • dr n. med. Rafał Kurianowicz
 • lek. Kamil Skoczyński
 • lek. Piotr Szafarz
 • dr n.med. Ewa Zuzak

Lekarz Rezydent:

 • lek. Maciej Dąbek
 • lek. Małgorzata Gruca
 • lek. Paweł Harpula
 • lek. Aleksandra Majda
 • lek. Danuta Mazur
 • lek. Paweł Szpunar
 • lek. Łukasz Tylek
 • lek. Igor Wojtas
 • lek. Mariusz Wójcik
 • lek. Paweł Woźniak
 • lek. Bartłomiej Wróbel

^^^^^^Do góry^^^^^^

INFORMACJE DODATKOWE

Do zadań Oddziału należy :

 • prowadzenie nieinwazyjnej diagnostyki i leczenie stacjonarne chorych z ostrymi chorobami układu krążenia,
 • wykonywanie badań specjalistycznych i konsultacje chorych skierowanych przez poradnie i szpitale województwa podkarpackiego,
 • świadczenie konsultacji kardiologicznych dla pacjentów z innych oddziałów,
 • zabezpieczenie kadrowe i nadzór merytoryczny nad pracą Poradni Kardiologicznej w ramach Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej dla Dorosłych,
 • działalność dydaktyczno – szkoleniowa umożliwiająca prowadzenie specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii,
 • organizowanie i prowadzenie szkolenia personelu medycznego Oddziału.

Strukturę organizacyjną Oddziału tworzą :

 • część łóżkowa - 60 łóżek, w tym 7 na sali intensywnej opieki kardiologicznej,
 • Pododdział Ostrych Zespołów Wieńcowych,
 • Ośrodek Implantacji Rozruszników Serca – 4 łóżka wraz z Pracownią Kontroli Rozruszników,
 • Centralna Pracownia EKG z pracowniami: prób czynnościowych i badań elektrofizjologicznych,
 • Pracownia Echokardiografii.
 • Pracownia Hemodynamiki

Oddziałem kieruje Kierownik Kliniki przy pomocy Zastępcy, Kierownika Ośrodka - dr n.med. MIŁOSZ MARĆ, któremu podlegają: lekarze, pielęgniarka oddziałowa i sekretarka medyczna. Kierownik Kliniki bezpośrednio podlega Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

^^^^^^Do góry^^^^^^

 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2001-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!