ver.2.3

Kliniki Szpitalne

Klinika Kardiochirurgii

Klinika znajduje się w budynku G1 na I piętrze.

Ostatnia aktualizacja:

Klinika Kardiochirurgii

TELEFONY

PERSONEL MEDYCZNY

INFORMACJE DODATKOWE

PLIKI DO POBRANIA


  Jednostka/Dział/Sekcja/Poradnia Telefon
Klinika
Kardiochirurgii (Czytaj więcej...)
p.o. Kierownika
dr hab. med. prof. UR KAZIMIERZ WIDENKA
(17) 86-64-825
Z-ca Kierownika
dr n. med. Maciej Kolowca specjalista kardiochirurg
(17) 86-64-837
Sekretariat (17) 86-64-825
Sekretariat Fax (17) 86-64-823
Pielęgniarka Oddziałowa - Pododdział Intensywnej Terapii
mgr pielęgniarstwa MONIKA LISZTOŃ
(17) 86-64-826
Gabinet lekarski (17) 86-64-833
(17) 86-64-834
Telefon dla pacjentów (17) 86-64-840
^^^^^^Do góry^^^^^^
Klinika
Kardiochirurgii-Blok Operacyjny (Czytaj więcej...)
Pokój pielęgniarki oddziałowej bloku (17) 86-64-818
Pokój pielęgniarki oddziałowej odcinka pooperacyjnego (17) 86-64-818
Kierownik zespołu perfuzjonistów (17) 86-64-818
Kierownik zespołu perfuzjonistów FAX (17) 86-64-819
Dyżurka pielęgniarek (17) 86-64-802
^^^^^^Do góry^^^^^^

PERSONEL MEDYCZNY

Kierownik:

 • dr hab. med. prof. UR KAZIMIERZ WIDENKA

Z-ca Kierownika:

 • dr n. med. Maciej Kolowca specjalista kardiochirurg

Pielęgniarka Oddziałowa:

 • mgr pielęgniarstwa BEATA ORŁOWSKA

Pielęgniarka Oddziałowa - Pododdział Intensywnej Terapii:

 • mgr pielęgniarstwa MONIKA LISZTOŃ

Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego:

 • mgr Agata Malec

Kierownik Zespołu Perfuzjonistów:

 • MONIKA JĘDRUSZEK

Starszy Asystent:

 • dr n. med. JANUSZ BĄK
 • lek. PIOTR OLSZÓWKA
 • lek. NIKODEM STOŻYŃSKI
 • lek. ARKADIUSZ KUROWICKI
 • dr n.med. TOMASZ STĄCEL
 • dr n.med. IZABELA SZYMANIK
 • lek. SŁAWOMIR ŻUREK
 • lek. MARIUSZ ŚLEDŹ
 • lek. BOGDAN GAWĘDA
 • lek. ELIZA LIS

Rezydent:

 • lek. TOMASZ SEMAŃ
 • lek. ROBERT KOTLIŃSKI
 • lek. MATEUSZ SUROWIEC
 • lek. ARTUR IWASIECZKO

^^^^^^Do góry^^^^^^

INFORMACJE DODATKOWE

Do zadań Oddziału należy :

 • Kwalifikowanie chorych do operacji z zakresu serca, naczyń i innych narządów klatki piersiowej,
 • Wykonywanie badań diagnostycznych niezbędnych do kwalifikacji lub przeprowadzenia operacji serca, naczyń lub innych narządów w zakresie klatki piersiowej,
 • Leczenie chirurgiczne i zachowawcze pacjentów z chorobami serca i naczyń oraz innych narządów w zakresie klatki piersiowej,
 • Wykonywanie konsultacji lekarskich pacjentów z chorobami serca, naczyń lub innych narządów w zakresie klatki piersiowej, hospitalizowanych zarówno w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie jak i skierowanych z innych jednostek służby zdrowia,
 • Prowadzenie działań z zakresu Promocji Zdrowia wśród pacjentów leczonych w oddziale jak i w czasie akcji promocyjnych poza Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie,
 • Działalność naukowo-dydaktyczna mająca na celu stałe podnoszenie kwalifikacji personelu zatrudnionego w ramach Oddziału oraz stały rozwój naukowy niezbędny do zachowania najwyższych europejskich standardów świadczonych usług,
 • Prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu kardiochirurgii na podstawie akredytacji przyznanej przez Ministra Zdrowia RP,
 • Zabezpieczenie funkcjonowania Poradni Kardiochirurgicznej działającej w ramach Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej dla Dorosłych przy Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie poprzez oddelegowanie kadry lekarskiej do pracy w Poradni oraz merytoryczny nadzór nad jej działalnością
 • Aktywna współpraca z pozostałymi oddziałami, poradniami i pracowniami Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 oraz innymi jednostkami w kraju i poza granicami RP.

Strukturę organizacyjną Oddziału tworzą :

 • Część łóżkowa – 56 łóżek,
 • Pracownia echokardiografii,
 • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Bloku Operacyjnego,
 • Pokój zabiegowy,
 • Blok operacyjny – 3 sale operacyjne z zapleczem technicznym,
 • Pododdział Intensywnej Terapii,
 • Sala fizjoterapii.

Oddziałem kieruje Ordynator, przy pomocy Zastępcy oraz Kierownika Bloku Operacyjnego. Ordynatorowi podlegają lekarze, pielęgniarka oddziałowa, koordynator zespołu pefuzjonistów i sekretarka medyczna. Ordynator bezpośrednio podlega Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

Wszyscy starsi asystenci to specjaliści kardiochirurgii z wyłączeniem lekarzy- Janusz Bąk i Eliza Lis, którzy są specjalistami kardiologii. Lekarze rezydenci zatrudnieni w Klinice to lekarze w trakcie specjalizacji.

^^^^^^Do góry^^^^^^

PLIKI DO POBRANIA

^^^^^^Do góry^^^^^^

 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2001-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!