ver.2.3

Kliniki Szpitalne

Klinika Ginekologii I Położnictwa

Klinika znajduje się w budynku A na I piętrze.

Ostatnia aktualizacja:

Klinika Ginekologii I Położnictwa

TELEFONY

PERSONEL MEDYCZNY

INFORMACJE DODATKOWE

<-tr>
  Jednostka/Dział/Sekcja/Poradnia Telefon
Klinika
Ginekologii i Położnictwa (Czytaj więcej...)
POŁOŻNICTWO OBSERWACYJNO - IZOLACYJNE
Kierownik Kliniki (17) 86-64-010
Sekretariat (17) 86-64-002
Położna oddziałowa (17) 86-64-123
Dyżurka położnych (17) 86-64-124
Sala nr 1 (17) 86-64-649
Sala nr 2 (17) 86-64-648
Sala nr 3 (17) 86-64-125
Sala nr 4 (17) 86-64-646
Sala nr 5 (17) 86-64-647
Sala nr 6 (17) 86-64-129
Sala nr 7 (17) 86-64-645
Sala porodowa (17) 86-64-128
^^^^^^Do góry^^^^^^
Klinika
Ginekologii i Położnictwa (Czytaj więcej...)
GINEKOLOGIA ASEPTYCZNA
Ordynator (17) 86-64-001
Sekretariat (17) 86-64-002
Pielęgniarka Oddziałowa (17) 86-64-203
Pielęgniarki (17) 86-64-204
Gabinet lekarza dyżurnego (17) 86-64-201
Gabinet lekarski (17) 86-64-205
Sala zabiegowa (17) 86-64-207
Telefon dla pacjentek (17) 86-64-211
^^^^^^Do góry^^^^^^
Klinika
Ginekologii i Położnictwa (Czytaj więcej...)
PATOLOGIA CIĄŻY
Pielęgniarki (17) 86-64-173
Gabinet lekarski (17) 86-64-174
(17) 86-64-175
Sala zabiegowa (17) 86-64-181
Sala chorych nr 1 (17) 86-64-658
Sala chorych nr 2 (17) 86-64-636
Sala chorych nr 3 (17) 86-64-637
Sala chorych nr 4 (17) 86-64-635
Sala chorych nr 5 (17) 86-64-182
^^^^^^Do góry^^^^^^
Klinika
Ginekologii i Położnictwa (Czytaj więcej...)
POŁOŻNICTWO
Z-ca Kierownika (17) 86-64-153
Położna oddziałowa (17) 86-64-153
Sala przedporodowa (17) 86-64-156
Sala porodowa (17) 86-64-157
Dyżurka położnych sali porodowej (17) 86-64-155
Telefon dla pacjentów (17) 86-64-162
Pokój odwiedzin (17) 86-64-164
Położnicza izba przyjęć (17) 86-64-060
Sala chorych nr 1 (17) 86-64-642
Sala chorych nr 3 (17) 86-64-163
Sala chorych nr 4 (17) 86-64-640
Sala chorych nr 6 (17) 86-64-162
Sala chorych nr 7 (17) 86-64-639
Sala chorych nr 10 (17) 86-64-151
Sala chorych nr 11 (17) 86-64-643
Sala chorych nr 12 (17) 86-64-644
Sala chorych nr 13 (17) 86-64-641
^^^^^^Do góry^^^^^^

PERSONEL MEDYCZNY

Kierownik Kliniki:

 • prof. dr hab. med. DOROTA DARMOCHWAŁ-KOLARZ

Z-ca Kierownika:

 • lek. KRZYSZTOF PIĘKOŚ

Z-ca Kierownika:

 • lek. DARIUSZ ŚLIWA

Położna Oddziałowa:

 • mgr poł. Lidia Kopeć

Położna Koordynująca i Nadzorująca:

 • licencjat położnictwa BOGUSŁAWA KLUZ
 • licencjat położnictwa BARTMAN EWA

Starszy Asystent:

 • lek. KRZYSZTOF PIĘKOŚ
 • lek. DARIUSZ ŚLIWA
 • lek. JACEK ŚLIWA
 • lek. ADAM MROZEK
 • lek. MAŁGORZATA KOGUT
 • dr n.med. OLIMPIA MORA-JANISZEWSKA
 • lek. LUDOMIR FICEK
 • lek. EDYTA STĄCEL
 • lek. SZCZEPAN DZIUBAN
 • dr n.med. BOGDAN OBRZUT
 • lek. JOLANTA PAJĄK-JACHIM
 • lek. JOANNA BIAŁY
 • lek. PAWEŁ TOŚ
 • lek. ŁUKASZ KOWALSKI
 • lek. KATARZYNA CIEŚLAK

Lekarz Rezydent:

 • lek. FLIS JOANNA
 • lek. DWORAK GRZEGORZ
 • lek. CZARNECKI TOMASZ
 • lek. PROKOP MAGDALENA
 • lek. ANETA KOWALSKA
 • lek. KUBIK ALEKSANDRA
 • lek. DRYJA ANNA
 • lek. KUNYSZ MATEUSZ
 • LEK. ZAWORA WOJCIECH
 • lek. WAJDA ANNA

^^^^^^Do góry^^^^^^

INFORMACJE DODATKOWE

Do zadań Oddziału należy :

 • sprawowanie opieki profilaktyczno-diagnostyczno-terapeutycznej nad kobietami Województwa Podkarpackiego oraz w wybranych przypadkach z regionu Polski południowo wschodniej,
 • zajmowanie się: patologią ciąży, w tym cukrzycą w przebiegu ciąży, schorzeniami kobiecymi w zakresie diagnostyki i leczenia chorych ze schorzeniami nowotworowymi oraz niepłodnością kobiet,
 • prowadzenie:
  a) w zakresie położnictwa aseptycznego porodów z województwa podkarpackiego,
  b) w zakresie patologii ciąży - chorych z patologią ciąży od jej początku do 40 tygodnia ciąży,
  d) w zakresie ginekologii i położnictwa aseptycznego - chorych z aseptycznym przebiegiem ciąży, komplikacjami ciąży i porodu; również baza łóżkowa dla chorych położnictwa i ginekologii aseptycznej oraz chorych przyjmowanych do Szpitala, u których w trakcie pobytu wystąpiły powikłania aseptyczne,
  a) w zakresie ginekologii - diagnostyki schorzeń nowotworowych kobiecego narządu rodnego i leczenia operacyjnego,
 • diagnostyka i terapia niepłodności kobiecej,
 • udzielanie konsultacji specjalistycznych dla innych szpitalnych oddziałów,
 • zabezpieczenie działalności merytorycznej poradni ginekologiczno-położniczych Szpitala,
 • prowadzenie zajęć w ramach Szkoły Rodzenia.

Strukturę organizacyjną Oddziału tworzą :

 • 1) część łóżkowa - 77 łóżek
  2) Pododdział Ginekologii z salami przedoperacyjnymi i pooperacyjnymi oraz pracownią kolposkopii i cytologii i gabinetem konizacji i badań endoskopowych,
  3) Pododdział Położnictwa obserwacyjno- izolacyjnego z salami matek, łóżkami porodowymi i gabinetem zabiegowym,
  4) Pododdział Położnictwa Aseptycznego z samodzielnym traktem porodowym, salą intensywnego nadzoru położniczego, salą operacyjną cięć cesarskich, gabinetem zabiegowym i salami matek,
  5) Pododdział Patologii Ciąży z salą przedporodową i gabinetem badań, gabinetem intensywnego nadzoru położniczego oraz z ośrodkiem diabetologiczno-położniczym,
  6) Pracownia Ultrasonografii Położniczo – Ginekologicznej
  7) Szkoła Rodzenia z Poradnią Laktacyjną.

Oddziałem kieruje Ordynator, Kierownik Oddziału przy pomocy Zastępcy, któremu podlegają : lekarze, pielęgniarka oddziałowa, pielęgniarki koordynujące i sekretarki medyczne. Ordynator bezpośrednio podlega Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictw

^^^^^^Do góry^^^^^^

 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2001-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!