ver.2.3

Kliniki Szpitalne

Klinika Gastroenterologii z Ośrodkiem Kompleksowego Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit

Klinika znajduje się w budynku A na VI piętrze.

Ostatnia aktualizacja:

Klinika Gastroenterologii z Ośrodkiem Kompleksowego Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit

TELEFONY

PERSONEL MEDYCZNY

INFORMACJE DODATKOWE

  Jednostka/Dział/Sekcja/Poradnia Telefon
Klinika
Gastroenterologii z Ośrodkiem Kompleksowego Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit (Czytaj więcej...)
Kierownik Kliniki
dr hab. n.med. RAFAŁ FILIP
(17) 86-64-660
Sekretariat (17) 86-64-607
Pielęgniarka Oddziałowa
mgr pielęgniarstwa BERNADETA WITAS
(17) 86-64-607
Gabinet lekarski (17) 86-64-606
Telefon dla pacjentów (17) 86-64-609
^^^^^^Do góry^^^^^^

PERSONEL MEDYCZNY

Kierownik Kliniki:

 • dr hab. n.med. RAFAŁ FILIP

Z-ca Kierownika Kliniki:

 • lek. ŁUCJA PUSZKO

Pielęgniarka Oddziałowa:

 • mgr pielęgniarstwa BERNADETA WITAS

Starszy Asystent:

 • lek. WOJCIECH KILISIŃSKI
 • lek. ANNA PĘKALA
 • lek. PIOTR PARDAK
 • lek. ŁAŃKO PAWEŁ
 • lek. PRZEMYKALSKA - WOŁOS JOANNA

Lekarz Rezydent:

 • lek. BŁAŻEJ GOLIAT

^^^^^^Do góry^^^^^^

INFORMACJE DODATKOWE

Do zadań Kliniki należy:

 • Całodobowe leczenie i opieka stacjonarna nad pacjentem z chorobami przewodu pokarmowego,
 • kwalifikowanie i wykonywanie badań oraz zabiegów endoskopowych u chorych kierowanych przez pozostałe oddziały, poradnie i szpitale Województwa Podkarpackiego,
 • świadczenie konsultacji gastroenterologicznych dla pacjentów z innych oddziałów oraz chorych z województwa podkarpackiego,
 • zabezpieczenie całodobowej działalności Centralnej Pracowni Endoskopii w przypadkach endoskopii pilnej i terapeutycznej,
 • zabezpieczenie kadrowe i nadzór merytoryczny nad pracą Poradni Gastroenterologicznej, Centralnej Pracowni Endoskopii oraz Poradni Proktologicznej i Chorych ze Stomią.

Strukturę organizacyjną Kliniki tworzą :

 • część łóżkowa – 20 łóżek,
 • pobyt dzienny 2 miejsca
 • Centralna Pracownia Endoskopii :
  a) 2 stanowiska do badań górnego odcinka przewodu pokarmowego,
  b) 2 stanowiska do badań dolnego odcinka przewodu pokarmowego,
  c) myjnia endoskopowa.

Klinika kieruje Kierownik, któremu podlegają : lekarze, pielęgniarka oddziałowa i sekretarka medyczna. Kierownik bezpośrednio podlega Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

^^^^^^Do góry^^^^^^

 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2001-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!