ver.2.3

Kliniki Szpitalne

Klinika Chirurgii Ogólnej

Klinika znajduje się w budynku A na VI piętrze.

Ostatnia aktualizacja:

Klinika Chirurgii Ogólnej

TELEFONY

PERSONEL MEDYCZNY

INFORMACJE DODATKOWE

  Jednostka/Dział/Sekcja/Poradnia Telefon
Klinika
Chirurgii Ogólnej (Czytaj więcej...)
Kierownik Oddziału
dr n.med. ROBERT PODLASEK
(17) 86-64-656
Z-ca Kierownika Oddziału
lek. PAWEŁ WARCHAŁOWSKI
 
Z-ca Kierownika Oddziału
dr n.med. ANDRZEJ MIĘDLAR
 
Sekretariat (17) 86-64-652
Fax (17) 86-64-650
p.o. PielęgniarkI Oddziałowej
mgr piel. BARBARA MARZEC
(17) 86-64-653
Gabinet lekarski (17) 86-64-605
(17) 86-64-656
Telefon dla pacjentów (17) 86-64-661
^^^^^^Do góry^^^^^^

PERSONEL MEDYCZNY

Kierownik Oddziału:

 • dr n.med ROBERT PODLASEK

Z-ca Kierownika Oddziału

 • lek. PAWEŁ WARCHAŁOWSKI

Z-ca Kierownika Oddziału, Kierownik Bloków Operacyjnych

 • dr n.med. ANDRZEJ MIĘDLAR

Pielęgniarka Oddziałowa:

 • mgr piel. BARBARA MARZEC

Starszy Asystent:

 • lek. GRZEGORZ PASTERNAK
 • lek. JAGODA DĄBROWSKA
 • lek. PIOTR DOBRUCKI
 • lek. KRZYSZTOF SKOTNICKI
 • lek. TOMASZ MAC
 • lek. SŁAWOMIR BEDNARZ
 • lek. RAFAŁ REJMAN
 • lek. PIOTR JANIK

Lekarz Rezydent:

 • lek. ŁUKASZ WARCHAŁOWSKI
 • lek. ANITA DOMARADZKA
 • lek. JAKUB KANIK
 • lek. GRZEGORZ BEDNARCZYK
 • lek. JAKUB PADO

^^^^^^Do góry^^^^^^

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Leczenie schorzeń chirurgicznych

 • przewodu pokarmowego:

  • żołądka, dwunastnicy, jelita cienkiego i grubego, odbytu dróg żółciowych , pęcherzyka żółciowego i wątroby, trzustki w tym :

   • cholangioskopia i cholangiografia śródoperacyjna

   • operacje laparoskopowe

   • operacje z użyciem staplerów

   • endoskopowe tamowanie krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego

   • endoskopowe protezowanie dróg żółciowych,

 • gruczołów dokrewnych : tarczycy , przytarczyc , nadnerczy, trzustki / współpraca oddziałem chorób wewnętrznych oraz oraz poradnią endokrynologiczną /

 • sutka / w tym śródoperacyjna diagnostyka histopatologiczna /

 • powłok jamy brzusznej ; przepuklin brzusznych wykonywane metodą tradycyjną oraz metodami beznapięciowymi / z użyciem i bez użycia siatek /

 • skóry i tkanki podskórnej

 • żył i tętnic obwodowych

 • wytworzenie dostępów do dializ : otrzewnowych i hemodializ

 • następstw urazów

 • ostrych schorzeń jamy brzusznej

Oddział Chirurgii Ogólnej

 1. Kształcenie

  Działalność szkoleniowa – od 2008 roku zespół chirurgów oddziału organizuje Podkarpackie Warsztaty Chirurgii Laparoskopowej o zasięgu ponadwojewódzkim. W trakcie tych spotkań szkoleniowych wszyscy uczestnicy mogą brać udział w zabiegach operacyjnych przeprowadzanych przez zespół doświadczonych chirurgów laparoskopowych z Czech pod kierunkiem Prof.dr hab.med.Stanisława Czudka.
  Dzięki temu kierunkowi od 2008 roku poszerzyliśmy zakres wykonywanych zabiegów laparoskopowych o resekcję jelita grubego , odbytnicy , brzuszno-kroczowe wycięcie odbytnicy , wycięcie nadnerczy , śledziony , węzłów chłonnych jamy brzusznej.

Oddział Chirurgii Ogólnej

 1. Opieka ambulatoryjna przed i pooperacyjnej w oparciu o specjalistyczną poradnię chirurgiczną , proktologiczną i chorób sutka obejmuje ona :

 • kwalifikowanie i kierowanie chorych do leczenia operacyjnego,

 • leczenie poszpitalne,

 • małą chirurgię,

 • diagnostykę przedoperacyjną chorób chirurgicznych w oparciu o współpracę z pracowniami radiologicznymi , pracownią endoskopową oraz laboratorium , ze szczególnym uwzględnieniem:

 • ultrasonografii w tym biopsje pod kontrolą USG

 • tomografii komputerowej

 • rezonansu magnetycznego

 • badania pasażu przewodu pokarmowego

 • gastroskopii

 • kolonoskopii

Oddział Chirurgii Ogólnej

 1. Kwalifikowanie pacjentów do operacji chirurgicznych w tym również konsultacje specjalistyczne na innych oddziałach szpitala.

Oddział pełni co trzy dni całodobowy ostry dyżur chirurgiczny podczas którego wykonywane są zabiegi diagnostyczne oraz operacje u chorych wymagających pilnej pomocy. Kadra Oddziału Chirurgii stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w konferencjach naukowych.

^^^^^^Do góry^^^^^^

 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2001-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!