ver.2.3

Kliniki Szpitalne

Klinika Chirurgii Dziecięcej

Klinika znajduje się w budynku H2 na I piętrze.

Ostatnia aktualizacja:

Klinika Chirurgii Dziecięcej

TELEFONY

PERSONEL MEDYCZNY

INFORMACJE DODATKOWE

  Jednostka/Dział/Sekcja/Poradnia Telefon
Klinika
(Czytaj więcej...)
P.O. Kierownika Oddziału
lek. JERZY MACHOWSKI
(17) 86-64-291
Z-ca Kierownika Oddziału
lek. ARTUR SZYMCZAK
(17) 86-64-291
Sekretariat (17) 86-64-292
Pielęgniarka Oddziałowa
mgr MARIA PĘCAK
(17) 86-64-293
Gabinet lekarski (17) 86-64-295
(17) 86-64-296
Telefon dla pacjentów (17) 86-64-221
^^^^^^Do góry^^^^^^

PERSONEL MEDYCZNY

P.O. Kierownika Oddziału:

 • lek. JERZY MACHOWSKI

Z-ca Kierownika Oddziału:

 • lek. ARTUR SZYMCZAK

Pielęgniarka Oddziałowa:

 • mgr MARIA PĘCAK

Starszy Asystent:

 • lek. EWA CHRZANOWSKA-KLER
 • lek. RENATA JOŃCZYK
 • lek. MICHAŁ KĄDZIELA
 • lek. WOJCIECH KOCZAN
 • lek. JERZY MACHOWSKI
 • lek. LECH SZOPIŃSKI
 • lek. ARTUR SZYMCZAK
 • lek. BARBARA ZIEMNIAK
 • lek. ANNA GUZIK
 • lek. GRAŻYNA CHMAJ
 • lek. ANNA OGORZAŁEK

Lekarz Rezydent:

 • lek. JOANNA ROMAŃSKA-MOSKAL
 • lek. MAGDALENA BOBOLA

^^^^^^Do góry^^^^^^

INFORMACJE DODATKOWE

Do zadań Oddziału należy :

 • diagnostyka i leczenie chirurgiczne wad rozwojowych : wcześniaków z niską masą urodzeniową ciała, noworodków i niemowląt oraz dzieci i młodzieży,
 • diagnostyka, leczenie operacyjne lub zachowawcze schorzeń chirurgicznych, urologicznych, chorób nowotworowych oraz choroby oparzeniowej u dzieci,
 • leczenie dzieci z urazami wielonarządowymi,
 • leczenie chirurgiczne następstw urazów,
 • udzielanie konsultacji specjalistycznych dla Oddziału Noworodkowego i Dziecięcego w Szpitalu,
 • udzielanie konsultacji specjalistycznych zleconych przez oddziały noworodkowe i dziecięce innych Szpitali,
 • nadzór merytoryczny nad pracą Poradni : Chirurgii Dziecięcej, Urologii Dziecięcej,
 • współpraca z Ośrodkiem Opieki Prenatalnej województwa podkarpackiego,
 • współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 36 w zakresie zapewnienia ciągłości procesu dydaktycznego dla dzieci hospitalizowanych,
 • prowadzenie szkoleń wewnątrzoddziałowych dla lekarzy i pielęgniarek.

Strukturę organizacyjną Oddziału tworzą :

 • część łóżkowa - 52 łóżek w tym:
  a) sale noworodkowe,
  b) sale dla dzieci z chorobą oparzeniową,
  c) sale dla dzieci z urazami wielonarządowymi,
 • digestorium,
 • sala zabiegowa,
 • sala opatrunkowa,
 • świetlica.

Oddziałem kieruje Ordynator przy pomocy Zastępcy, któremu podlegają lekarze, pielęgniarka oddziałowa i sekretarki medyczne. Ordynator bezpośrednio podlega Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

^^^^^^Do góry^^^^^^

 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2001-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!