ver.2.2

O Szpitalu

Historia Szpitala

 

Ostatnia aktualizacja:

Historia Szpitala

Budowę Szpitala rozpoczęto w 1977 roku.

Przyjęty, w zatwierdzonych 28.08.1976r. założeniach techniczno - ekonomicznych, program rzeczowy zakładał realizację szpitala o 9 oddziałach wraz z obiektami towarzyszącymi o łącznej liczbie 751 łóżek.

Inwestorem bezpośrednim budowy był Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, inwestorem zastępczym - Zarząd Inwestycji Służby Zdrowia i Opieki Społecznej w Rzeszowie (po reorganizacji Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji). 15.10.1977r. została podpisana umowa o realizację zadania inwestycyjnego ("Budowa Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie - Pobitno") pomiędzy Zarządem Inwestycji, a Rzeszowskim Przedsiębiorstwem Budowlano-Montażowym.

Termin zakończenia budowy przewidziano na listopad 1989r.

Budowa szpitala finansowana była z budżetu centralnego, częściowo z budżetu wojewódzkiego oraz ze środków NFOZ. W celu koordynacji robót budowlanych została powołana decyzją Wojewody Rzeszowskiego (przełom 1982/83r.) - Rada Budowy Szpitala, która na okresowych spotkaniach dokonywała oceny postępów robót.

Pod koniec 1984r. uruchomiono kotłownię, hydrofornię, stację uzdatniania wody, stację trafo z agregatornią.

W następnych latach sukcesywnie dokonywano odbioru poszczególnych obiektów - budynku diagnostycznego, pomocy doraźnej, przychodni przyszpitalnej, pawilonu tomografu komputerowego. W styczniu 1989r. jako pierwszy został uruchomiony Oddział Rehabilitacji, zaś w kwietniu - Oddział Dziecięcy.

Nowo wybudowany szpital- początkowo zintegrowany z Zespolonym Szpitalem Wojewódzkim w Rzeszowie - z dniem 1 stycznia 1991r. (Zarządzeniem Wojewody Rzeszowskiego) rozpoczął pełną samodzielną działalność jako Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie.


Niniejszym informujemy, iż w dniu 28 grudnia 2009r. Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę Nr XLI/781/09 w sprawie nadania Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 2 w Rzeszowie – imienia Św. Jadwigi Królowej oraz zmiany jego nazwy.


Obowiązująca nazwa statutowa Szpitala brzmi:
„Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.


Niniejszym informujemy, iż w dniu 30 marca 2015r. Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę Nr VI/122/15 w sprawie nadania Klinicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 2 w Rzeszowie – imienia Św. Jadwigi Królowej oraz zmiany jego nazwy.


Obowiązująca nazwa statutowa Szpitala brzmi:
„Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.


 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2001-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!