ver.2.3

O Szpitalu

Dyrekcja Szpitala

Dyrekcja znajduje się w budynku D1 na parterze.

Ostatnia aktualizacja:

Dyrekcja Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Dyrektor Szpitala (mgr inż. Krzysztof Bałata)

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych (mgr Justyna Lis)

Z-ca Dyrektora ds. Klinicznych i Lecznictwa (lek. Małgorzata Przysada)

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Pracowniczych (mgr Bożena Mróz)

Naczelna Pielęgniarka (mgr pielęgniarstwa Maria Micał)

Z-ca Naczelnej Pielęgniarki (mgr pielęgniarstwa Alicja Koczan)

Główny Księgowy


mgr inż. Krzysztof Bałata (Dyrektor Szpitala)

Dyrektor Szpitala-Adres E-mail


^^^^^^Do góry^^^^^^

mgr Justyna Lis (Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych)

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

^^^^^^Do góry^^^^^^

lek. Małgorzata Przysada (Z-ca Dyrektora ds. Klicznych i Lecznictwa)

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa-Adres E-mail


lek. med. Małgorzata Przysada-Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

^^^^^^Do góry^^^^^^

mgr Bożena Mróz (Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Pracowniczych)

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Pracowniczych-Adres E-mail


mgr Bożena Mróz-Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Pracowniczych

^^^^^^Do góry^^^^^^

mgr pielęgniarstwa Maria Micał
(Naczelna Pielęgniarka,
Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością)

Naczelna Pielęgniarka-Adres E-mail


Naczelna Pielęgniarka

^^^^^^Do góry^^^^^^

mgr pielęgniarstwa Alicja Koczan
(Z-ca Naczelnej Pielęgniarki,
Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością)

Z-ca Naczelnej Pielęgniarki-Adres E-mail


^^^^^^Do góry^^^^^^

^^^^^^Do góry^^^^^^

 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2001-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!