ver.2.3

Administracja

Sekcja Planowania Kosztów i Marketingu

Sekcja znajduje się w budynku D2 na parterze.

Ostatnia aktualizacja:

Sekcja Planowania Kosztów i Marketingu

TELEFONY

INFORMACJE DODATKOWE

  Jednostka/Dział/Sekcja/Poradnia Telefon
Sekcja
Planowania Kosztów i Marketingu (Czytaj więcej...)
Kierownik (17) 86-64-704
Pracownicy (17) 86-64-729
^^^^^^Do góry^^^^^^

INFORMACJE DODATKOWE

Do zadań Sekcji należy :

 • opracowywanie planów i strategii działalności Szpitala w zależności od potrzeb :
  a) wieloletnich,
  b) rocznych,
  c) miesięcznych,
  d) dekadowych,
 • analiza kosztów działalności Szpitala pod kątem opracowywania i realizacji zadań planowych,
 • badanie rynku usług medycznych,
 • rozliczanie wykonania planów i analiza przyczyn rozbieżności,
 • opracowywanie kontraktów i umów z dysponentami środków publicznych,
 • opracowywanie cennika usług medycznych , bieżąca kontrola i aktualizacja,
 • rozliczenia rachunków i faktur VAT,
 • współpraca z sekcją statystyki ,kosztów w zakresie planowania,
 • wnioskowanie w sprawach rozwoju bądź zaniechania działalności w wyniku analiz popytu i podaży,
 • usprawnienie mechanizmów planowania i statystyki, informatyzacja,
 • wykonywanie innych zleconych zadań z zakresu planowania i marketingu.

Strukturę organizacyjną Sekcji tworzą :

 • stanowisko d/ s analiz,
 • stanowisko d/ s planowania,
 • stanowisko d/ s marketingu.

Pracę Sekcji nadzoruje Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno – Eksploatacyjnych. Sekcją kieruje Kierownik podległy bezpośrednio Głównemu Księgowemu.

^^^^^^Do góry^^^^^^

 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2001-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!