ver.2.3

Administracja

Sekcja P.POŻ i OC

Sekcja znajduje się w budynku U na parterze.

Ostatnia aktualizacja:

Sekcja P.POŻ i OC

TELEFONY

INFORMACJE DODATKOWE

  Jednostka/Dział/Sekcja/Poradnia Telefon
Sekcja
P.POŻ i OC (Czytaj więcej...)
Pracownicy (17) 86-64-766
^^^^^^Do góry^^^^^^

INFORMACJE DODATKOWE

Do zadań Sekcji należy :

 • zlecenie opracowania uproszczonej dokumentacji technicznej na wykonanie podłączenia instalacji sygnalizacji alarmu ze stanowiskiem kierowania jednostki ratowniczo-gaśniczej Rejonowej Komendy PSP,
 • prowadzenie przez konserwatora poręcznego sprzętu gaśniczego bieżących napraw i remontów gaśnic, hydrantów itp.,
 • sprawdzanie stanu technicznego podręcznego sprzętu gaśniczego pod kątem przydatności do natychmiastowego użycia,
 • aktualizacja legalizacji sprzętu gaśniczego,
 • prowadzenie bieżącej kontroli na terenie Szpitala pod kątem przestrzegania przepisów p.poż.,
 • prowadzenie okresowych szkoleń oraz udzielanie wstępnego instruktażu pracownikom nowoprzyjętym,
 • oznakowanie hydrantów zewnętrznych, wewnętrznych, przycisków instalacji sygnalizacji,
 • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów szpitalnych.
 • zadania z zakresu obrony cywilnej :
  a) Sekcja OC i P.POŻ funkcjonuje w oparciu o opracowane plany zamierzeń obrony cywilnej Szpitala na dany rok, uzgodnione z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Rzeszowa i zatwierdzone przez Dyrektora Szpitala,
  b) ścisła współpraca z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Rzeszów oraz Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego a także z Policją w przedmiocie uzgadniania planów formacji obrony cywilnej działających w Szpitalu,
  c) bieżąca aktualizacja planów wszystkich formacji obrony cywilnej działających w Szpitalu,
  d) kontrolowanie czynności wykonywanych przez magazynierów sprzętu obrony cywilnej ( konserwacja, legalizacja),
  e) przeprowadzanie przeklasyfikowania, wybrakowania i inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej, zgodnie z wytycznymi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Rzeszowa,
  f) uczestniczenie w ćwiczeniach i treningach poszczególnych formacji obrony cywilnej ogłaszanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Ludności Urzędu Miasta Rzeszowa,
  g) szkolenie członków poszczególnych formacji obrony cywilnej,
  h) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu obrony cywilnej.
 • zadania z zakresu spraw obronnych :
  a) ścisła współpraca z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędem Marszałkowskim w przedmiocie gospodarowania Państwowymi rezerwami mobilizacyjnymi służby zdrowia, przechowywanymi w magazynach „TR” Szpitala oraz Planem działalności szkolenia obronnego,
  b) prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości obronnej w zakresie Planu Przygotowań Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie na potrzeby obronne państwa,
  c) prowadzenie kancelarii dokumentów zastrzeżonych i niejawnych, dotyczących danych stanowiących tajemnicę państwową i służbową z zakresu spraw obronnych.”
 • zadania z zakresu spraw wojskowych :
  a) prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z poborem do wojska, reklamacjami na wniosek i z urzędu – żołnierzy rezerwy – pracowników Szpitala,
  b) zawiadamianie Komendantów Wojskowych Komend Uzupełnień o zatrudnieniu i zwalnianiu pracowników Szpitala, którzy posiadają karty mobilizacyjne,
  c) ścisła współpraca z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym oraz z Wojskową Komendą Uzupełnień.”

Strukturę organizacyjną Działu tworzą :

 • inspektor ds. obrony cywilnej,
 • inspektor ds. p. poż.,
 • magazynierzy.

Sekcją kieruje Kierownik, który bezpośrednio podlega Dyrektorowi.

^^^^^^Do góry^^^^^^

 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2001-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!