ver.2.3

Administracja

Sekcja Organizacji i Szkoleń

Dział znajduje się w budynku D1 na parterze.

Ostatnia aktualizacja:

Sekcja Organizacji i Szkoleń

TELEFONY

INFORMACJE DODATKOWE

  Jednostka/Dział/Sekcja/Poradnia Telefon
 
Sekcja Organizacji I Szkoleń (Czytaj więcej...)
Kierownik (17) 86-64-709
^^^^^^Do góry^^^^^^

INFORMACJE DODATKOWE

Do zadań Działu należy :

 • opracowywanie projektów umów z zakresu świadczeń medycznych oraz większości umów dzierżawy, użyczenia, najmu,
 • opracowywanie projektów poleceń i zarządzeń Dyrektora, nadzór nad ich wykonywaniem,
 • organizowanie obsługi prawnej Szpitala,
 • prowadzenie rejestru umów,
 • prowadzenie rejestru zakupów orz darowizn aparatury i sprzętu medycznego,
 • prowadzenie ewidencji skarg i wniosków,
 • obsługa administracyjna posiedzeń, narad i konferencji organizowanych przez Dyrekcję Szpitala,
 • kompletowanie dokumentacji sądowej dotyczącej Szpitala,
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątkowym oraz ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej Szpitala,
 • koordynacja zadań związanych z uaktualnianiem tekstu Statutu Szpitala, Regulaminu, Organizacyjnego Szpitala, Regulaminu Porządkowego oraz Regulaminów poszczególnych komórek medycznych i organizacyjnych,
 • obsługa administracyjna i merytoryczna posiedzeń Rady Społecznej Szpitala,
 • koordynacja zadań z zakresu organizowania konkursów na pielęgniarki oddziałowe i Naczelną Pielęgniarką,
 • prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem pracowników

Strukturę organizacyjną Działu tworzą :

 • kierownik,
 • stanowisko ds. organizacji i szkleń,
 • stanowisko ds. koordynacji i szkoleń.

Działem kieruje Kierownik, który bezpośrednio podlega Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno – Pracowniczych.

^^^^^^Do góry^^^^^^

 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2001-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!