ver.2.3

Administracja

Sekcja Informatyki

Ostatnia aktualizacja:

Sekcja Informatyki

TELEFONY

INFORMACJE DODATKOWE

  Jednostka/Dział/Sekcja/Poradnia Telefon
Sekcja
Informatyki (Czytaj więcej...)
Sekcja Informatyki-Email
Kierownik (17) 86-64-767
Pracownicy (17) 86-64-360
(17) 86-64-361
^^^^^^Do góry^^^^^^

INFORMACJE DODATKOWE

Do zadań Sekcji należy :

  • określanie i realizowanie przedsięwzięć dotyczących szpitalnego systemu komputerowego,
  • zapewnienie sprawnego i niezawodnego funkcjonowania wdrażanych programów komputerowych,
  • zapewnienie ciągłości pracy całego systemu komputerowego,
  • nawiązywanie kontaktów z firmami dostarczającymi oprogramowanie i sprzęt komputerowy,
  • administrowanie siecią komputerową Szpitala,
  • doradztwo we wdrażaniu i eksploatacji systemów informatycznych,
  • prowadzenie rejestru sprzętu komputerowego.

Strukturę organizacyjną Sekcji tworzą :

  • Kierownik Sekcji,
  • informatycy.

Sekcją kieruje Kierownik, który bezpośrednio podlega Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno – Eksploatacyjnych.

^^^^^^Do góry^^^^^^

 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2001-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!