ver.2.3

Administracja

Dział Spraw Pracowniczych i Dydaktyki Klinicznej

Dział znajduje się w budynku D1 na parterze.

Ostatnia aktualizacja:

Dział Spraw Pracowniczych i Dydaktyki Klinicznej

TELEFONY

INFORMACJE DODATKOWE

  Jednostka/Dział/Sekcja/Poradnia Telefon
 
Dział Spraw Pracowniczych (Czytaj więcej...)
Stanowisko ds. osobowych, zatrudnienia i ewidencji pracowniczej (17) 86-64-711
(17) 86-64-713
Stanowisko ds. osobowych i dyscypliny pracy (17) 86-64-712
Stanowisko ds. socjalno-bytowych (17) 86-64-703
Sekretariat Szpitala (17) 86-64-701
^^^^^^Do góry^^^^^^

INFORMACJE DODATKOWE

Do zadań Działu należy :

 • przygotowanie materiałów i wniosków związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę, uposażeniami, zmianą stanowisk pracy i zaszeregowaniem,
 • prowadzenie ewidencji pracowników, akt osobowych, urlopów oraz spraw osobowych związanych z czasową niezdolnością do pracy, wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu,
 • kontrola porządku i dyscypliny pracy,
 • załatwianie spraw związanych z przechodzeniem pracowników na emeryturę lub rentę,
 • opracowywanie sprawozdań z zakresu działania służb pracowniczych,
 • przygotowywanie wniosków do gratyfikacji pracowników,
 • współdziałanie z organami administracji państwowej d /s zatrudnienia w przypadkach uregulowanych przepisami prawnymi,
 • prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem zakładowego funduszu socjalnego,
 • zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania Sekretariatu Szpitala.

Strukturę organizacyjną Działu tworzą :

 • stanowisko ds. osobowych, zatrudnienia i ewidencji pracowniczej,
 • stanowisko ds. osobowych i dyscypliny pracy,
 • stanowisko ds. socjalno-bytowych.
 • Sekretariat Szpitala.

Działem kieruje Kierownik, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

^^^^^^Do góry^^^^^^

 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2001-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!