ver.2.3

Administracja

Dział Ekonomiczno-Finansowy

Dział znajduje się w budynku D1 na parterze.

Ostatnia aktualizacja:

Dział Ekonomiczno-Finansowy

TELEFONY

INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA INWESTYCJI-INFORMACJE DODATKOWE

  Jednostka/Dział/Sekcja/Poradnia Telefon
Dział
Ekonomiczno-Finansowy (Czytaj więcej...)
Sekcja Materiałowo - Inwentarzowa (pok. nr 1) (17) 86-64-721
Sekcja Materiałowa (pok. nr 2) (17) 86-64-728
Główny Księgowy (pok. nr 3) (17) 86-64-720
Sekcja Finansowa (pok. nr 4) (17) 86-64-723
Sekcja Finansowa (pok. nr 5) (17) 86-64-121
(17) 86-64-725
Sekcja Finansowa (pok. nr 6) (17) 86-64-722
Sekcja Inwestycji, Projektów Unijnych i Analiz Finansowych (pok. nr 7) (17) 86-64-592
Sekcja Płac (pok. nr 8) (17) 86-64-727
Sekcja Płac (pok. nr 9) (17) 86-64-726
(17) 86-64-724
^^^^^^Do góry^^^^^^

INFORMACJE DODATKOWE

Do zadań Działu należy :

  • opracowywanie planów finansowych w zakresie prowadzonej działalności Szpitala,
  • prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie,
  • sporządzanie okresowych i rocznych analiz ekonomicznych,
  • prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej poprzez racjonalne gospodarowanie otrzymanymi środkami finansowymi,
  • organizowanie sprawowania kontroli finansowej wewnętrznej.

Strukturę organizacyjną Działu tworzą :

Pracę Działu nadzoruje Z – ca Dyrektora ds. Ekonomiczno – Eksploatacyjnych. Działem kieruje Główny Księgowy, któremu podlegają : Zastępca Głównego Księgowego oraz Kierownicy Sekcji. Główny Księgowy bezpośrednio podlega Dyrektorowi Szpitala.

Do zadań Sekcji należy szczególnie:

  • Przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej, prawidłowe rozliczanie rzeczowe i finansowe poszczególnych projektów.
  • Rozliczanie rzeczowo-finansowe dotacji.
  • Sporządzanie analiz kosztów, przychodów i wyniku finansowego jednostki zgodnie z bieżącymi potrzebami jednostki.

^^^^^^Do góry^^^^^^

 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2001-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!